Glalaksen

Medlemmer
 • Innholdsteller

  2 649
 • Ble medlem

 • Besøkte siden sist

Mottatte likerpoeng

124 Excellent

Om Glalaksen

 • Rang
  Superbruker

Contact Methods

 • ICQ
  0

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 • Bosted
  Sunnmøre

Nylige profilbesøk

3 469 profilvisninger
 1. Per Sandberg har innført grønt og gult trafikklys, men ikke rødt. Alle som har kjørt bil kan tenke seg hva det vil bety for villaks og sjøørret når oppdrettsindustrien durer inn i krysset fra alle kanter. Norske Lakseelver: På kollisjonskurs med Sandberg Link: http://lakseelver.no/news-2017/pa-kollisjonskurs-med-sandberg
 2. Kopierer fra Facebook-sida til Norske Lakseelver (sitat fra 19.01.2017): "En liten gladsak. Helgesen har snudd og vil ikke destruere det innsamla genmaterialet. Kampen om en permanent genbank er imidlertid ikke over. Vi synes oppdrettsindustrien - som sliter med så dårlig omdømme - kunne betale hele gildet. Det er tross alt deres oppdrettsfisk som ødelegger hardangerlaksens gener." Bergens Tidende: Ødelegger likevel ikke genmaterialet i Hardanger Link (krever innlogging): http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Odelegger-likevel-ikke-genmaterialet-i-Hardanger-329090b.html
 3. Norske Lakseelver På kollisjonskurs med Sandberg Per Sandberg har innført grønt og gult trafikklys, men ikke rødt. Alle som har kjørt bil kan tenke seg hva det vil bety for villaks og sjøørret når oppdrettsindustrien durer inn i krysset fra alle kanter. Link: http://lakseelver.no/news-2017/pa-kollisjonskurs-med-sandberg
 4. Kongeriket Norges Grunnlov Kapittel E: Menneskerettigheter § 112 - 2. ledd
 5. Kopierer fra Facebook-sida til Norske Lakseelver (sitat fra 17.01.2017): "Per Sandberg har bekreftet sitt knefall for oppdrettsindustrien og vedtatt en trafikklysordning hvor grønt skal få vokse umidelbart, mens rødt bare skal fryses - ikke tas ned, slik intensjonen fra Stortinget var. Eventuell nedjustering i røde soner skal først skje i 2019. I tillegg skal oppdretterne få fleksibilitet over to soner. Hell som talested, synes velvalgt. En tragedie for villaks og sjøørret." Regjeringen: Tale: Sjømatdagene på Hell 2017 Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sjomatdagene-pa-hell-2017/id2527404/
 6. Regjeringen Forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften) Det nye vekstsystemet i havbruksnæringen er nå vedtatt, og Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at alle aktører skal kunne få anledning til å drive i to produksjonsområder. Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/far-drive-i-to-produksjonsomrader/id2527411/ "Forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften)" kan du lese her.
 7. Kopierer fra Facebook-sida til Norske Lakseelver (sitat fra 13.01.2017): "Kjære Vidar Helgesen. Her er en liten oppfordring på en fredag. Venstre og Krf. Dere er også invitert til å snu denne avgjørelsen." Norske Lakseelver: Ingen skam å snu Klima og miljøminister Vidar Helgesen redder ulv med loven i hånd, men har med et pennestrøk trolig utryddet unike laksestammer i Hardanger. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Det er tross alt villaksen Norge har et spesielt ansvar for. Link: http://lakseelver.no/news-2017/ingen-skam-snu I Regjeringens tildelingsbrev 2017 for Miljødirektoratet kan vi på side 26 lese (sitat): "Det ligger i 2017-budsjettet inne 9 mill. kroner til innsamling av bestander og drift av genbanken for laksebestandene fra Hardangerfjorden. I postomtalen står det at disse vil bli trappet ned og omdisponert som en følge av regjeringens beslutning om ikke å bygge genbanken. Det vil imidlertid være nødvendig å bruke av midlene til å avvikle driften ved de midlertidige anleggene og destruere innsamlet materiale på en forsvarlig måte. Direktoratet må holde resterende midler ledige for bevilgningsreduksjon i RNB."
 8. Norske Lakseelver Bli medlem i Norske Lakseelver Norske Lakseelver er næringsorganisasjon for fiskerettshavere og forpaktende foreninger i lakseførende vassdrag. Bli medlem i dag! Link: http://lakseelver.no/news-2015/bli-medlem-i-norske-lakseelver
 9. Kopierer fra Facebook-sida til Norske Lakseelver (sitat fra 13.01.2017): "Kjære Vidar Helgesen. Her er en liten oppfordring på en fredag. Venstre og Krf. Dere er også invitert til å snu denne avgjørelsen." I Regjeringens tildelingsbrev 2017 for Miljødirektoratet kan vi på side 26 lese (sitat): "Det ligger i 2017-budsjettet inne 9 mill. kroner til innsamling av bestander og drift av genbanken for laksebestandene fra Hardangerfjorden. I postomtalen står det at disse vil bli trappet ned og omdisponert som en følge av regjeringens beslutning om ikke å bygge genbanken. Det vil imidlertid være nødvendig å bruke av midlene til å avvikle driften ved de midlertidige anleggene og destruere innsamlet materiale på en forsvarlig måte. Direktoratet må holde resterende midler ledige for bevilgningsreduksjon i RNB."
 10. En rapport Veterinærinstituttet har gjort på oppdrag fra Mattilsynet konkluderer med at fisk fra Drammenselva som er infisert med ferskvannsparasitten Gyrodactylus salaris vil kunne svømme lengre i Oslofjorden med levende parasitter, og vil derved kunne infisere sideelver med større distanser enn det som har vært vist tidligere. Veterinærinstituttet (VI): Økte nedbørsmengder gir større risiko for spredning av gyrosmitte fra Drammensvassdraget Link: http://www.vetinst.no/nyheter/okte-nedborsmengder-gir-storre-risiko-for-spredning-av-gyrosmitte-fra-drammensvassdraget Rapporten "Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra Drammensvassdraget: Nye salinitetsdata" kan du laste ned her. Veterinærinstituttet har oppdatert risikovurderingen for smittespredning av G. salaris fra Drammenselva og Lierelva til de nærliggende elvene Numedalslågen eller Åroselva via smittet laksesmolt, basert på bekymringer om svekket saltholdighetsbarriære i Oslofjorden som følge av klimaendringer. Prosjekt Gyrofri har levert data fra ekstrem værforhold i området (Petra-episoden høsten 2015) som er benyttet i risikovurderingen, samt at Veterinærinstituttet har gjort teoretiske beregninger ved en 10, 30 eller 50 % reduksjon i salinitet. Prosjekt Gyrofri: Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra Drammensvassdraget: nye salinitetsdata Link: http://gyrofri.no/risiko-spredning-av-gyrodactylus-salaris-fra-drammensvassdraget-nye-salinitetsdata/
 11. Norske Lakseelver Ingen skam å snu Klima og miljøminister Vidar Helgesen redder ulv med loven i hånd, men har med et pennestrøk trolig utryddet unike laksestammer i Hardanger. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Det er tross alt villaksen Norge har et spesielt ansvar for. Link: http://lakseelver.no/news-2017/ingen-skam-snu
 12. Villaksforkjemperne er i sjokk over Klima- og miljødepartementets pålegg om å destruere materialet fra genbanken i Hardanger, etter at regjeringa kutta tilskuddene. Nå sier den politisk ledelsen at de ikke har tatt noen beslutning. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Uklart svar om genbank Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Uklart-svar-fra-KLD-om-Genbank-Hardanger.aspx
 13. Kopierer fra Facebook-sida til Norske Lakseelver (sitat fra 24.05.2016): "Norske Lakseelvers landsmøte i Drammen 23. mai vedtok enstemmig to resolusjoner: 1) Krav om merking av all oppdrettslaks, 2) At verneregimet for nasjonale laksevassdrag- og fjorder konkretiseres og styrkes."
 14. SalmonCamera Oppdrett: Forurensing Link: http://salmoncamera.com/oppdrett/2016/10/11/forurensning
 15. Kopierer fra Facebook-sida til Norske Lakseelver (sitat fra 11.01.2017): "Klima- og miljødepartementet pålegger Miljødirektoratet å destruere innsamlet materiale fra bestander som MD selv karakteriserer som utryddingstruede. Norske Lakseelver er med og støtter kampen for å finansiere genbanken i Hardanger!" Klima- og miljødepartementet skriver i et brev til Miljødirektoratet at genmaterialet fra 22 sterkt truede villakselver i Hardanger skal destrueres. Dagens Næringsliv: Genmateriale fra unike villaksstammer kan bli destruert Link: http://www.dn.no/nyheter/2017/01/11/1002/Havbruk/genmateriale-fra-unike-villaksstammer-kan-bli-destruert