Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/04/18 in all areas

 1. 1 point
  Et kjapt søk ga i alle fall denne: http://skottevik.no/fasiliteter/robater/
 2. 1 point
  Frem med Gule Sider, og ring lokale campingplasser. Disse har ofte nettopp mindre båter og påhengere som kan leies for en grei penge. Og se å få tatt den lappen, livet er generelt bedre i båt.
 3. 1 point
  At produksjonslandet er Kina har ingenting å si for kvalitetskontrollen, det er det importøren som setter føringer for. Jeg er forresten veldig imot uttrykket kinaræl, at Norske forbrukere velger billigste variant og dermed får laveste kvalitet er forbrukerens egen feil. Du får masse kvalitetsprodukter fra Kina, men de seriøse produsentene holder seg som regel unna wish, aliexpress o.l da dette ofte er en plass hvor b-varer dumpes til kostpris + en og annen prosent i fortjeneste.
 4. 1 point
  Kan være greit å ha 2-3 ganger fiskedjupet på snella, slik at du slipper å sette nytt snøre på snella ute på sjøen, Evt reise heim om du set fast i botnen og sliter oppe ved båten. Edit: trykkleif