Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/28/19 in all areas

 1. 1 point
  Hei Jeg aner to feil her. Den første er at du sannsynligvis fisker for dypt, og den andre at du fisker oppover i vannet. Ørreten står normalt ganske grunt under isen, typisk på to-fem meter, gjerne i kanten av bunnvegetasjonen inne i bukter, og den holder seg tett ved bunnen. Du bør også borre langt flere hull, her må du få agnet til fisken, den beveger seg lite eller i beste fall veldig sakte. Min taktikk har vært å borre to rekker med hull, og borre nye og flytte jevnt og trutt, gjerne 20-30 hull på ei økt. Hvis det er ørret i nærheten så får du den gjerne ila 5-15 min. hvis du ikke får noe på den tida, så får di sannsynligvis ikke noe i det hullet den dagen.
 2. 1 point
  Fisker på isen med en gang den er gangbar. Røyefisket er jo aller best på første isen, på varpene.
 3. 1 point
  Jøss, det kaller jeg iver. Det er tross alt bare 8760 timer i et år. Men det blir vel sånn akkurat tid til å spise og sove, og en dusj en gang i blant i mellom øktene. Men fra spøk til alvor, det er forskjell på å oppgi nøyaktig plass eller et lite vann med noen få storfisk, og å komme med råd og tips om et område basert på egne erfraringer. Det siste er ganske nyttig når man planlegger en tur, og man får bedre utbytte av turen. Når tida er tilmålt, så er det greit å unngå de verste bommene. Det er mange faktorer som spiller på lag når det kommer til fiske i fjellet, et bra vann den ene dagen kan være dødt den neste. Da er det greit å vite litt på forhånd hvor det er greit å dra. Det er også mange som drar på tur uten særlig erfaring med fiske, lysten er der, drømmen om fjellet og naturopplevelsene er der, men erfaringen mangler. Da vil det etter min mening være dårlig gjort å la være å hjelpe litt med info og råd slik at de får den opplevelsen de drar for i stedet for o bare si at de får finne ut av det sjøl. At det postes i åpne tråder slik at alle kan lese det er også greit etter min mening, da får man med tidens fylde et lite oppslagsverk med info om forskjellige områder.
 4. 1 point
  --- nei, hvis vannet er tilstrekkelig langt av lei blir det neppe noe renn. På den annen side er det heller ikke noe stort poeng å nevne konkrete vann. Det holder å oppgi område. På Finnmarksvidda er det sikkert hundrevis, hvis ikke tusenvis av gode ørret og/eller røyevann, hvis man oppgir konkrete vann på nettet vil man påvirke de som kommer etter til å være mindre utforskende. Dette vil utvilsomt slå ut statistisk. Vi mennesker har en sterk tendens til å agere saueflokk. Rent personlig synes jeg derfor det er noe av sjarmen å ikke vite eksakt hvilket vann som er det beste, men heller drive egen utforsking. for øvrig synes jeg vi skal være behjelpelige med tips, både om fisket, og praktiske tips om adkomst etc.
 5. 1 point
  --- vet ikke om vann i nasjonalparken aktivt kultiveres, ei heller om dette anses som nødvendig. Mange av vannene i Forollhogna nasjonalpark er såpass langt av lei at de krever en viss egeninnsats å nå frem til, slik at de neppe blir overbeskattet uten videre. Men naturligvis må man passe på og se an om trafikken blir for stor. Fjellvann er sårbare, og vil raskt kunne bli ødelagt om fiskepresset blir for hardt. men dette er åkkesom ikke hovedårsaken til at man ikke vil nevne konkrete vann åpent på nettet. Jeg mener det er nær meningsløst å nærmest gjete folk fram til den eksakte plassen hvor de skal fiske. Å gi generelle tips er fint, å nevne de større vannene er OK, men folk bør regne med å måtte jobbe LITT for føden. Er ikke dette noe av sjarmen og gleden med fiskingen? Mange mindre vann kan være de rene gullgruver, men de som fant gullet først har kanskje gått rundt i ukevis eller årevis, og prøvd og feilet før de traff blinken. Da virker det litt dumt å blåse dette uten videre, slik at folk bare kan komme og skumme fløten nesten uten egeninnsats. Det skal ikke være SÅ lett.
 6. 1 point
  Vi har samme problematikken med røya i flere vann i Finnmark. Der har oppfisking av små individer resultert i friskere og større individer.