Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/31/19 in all areas

  1. 1 point
    Trygt hjemme hos far :-D En og en halv ukes leveringstid fra Tokyo til Harstad er ikke verst :-D Blir nesten nødt til å ta den ned i fjæra en dag, da den tåler saltvann :-D Ikke f.. om jeg klarer å vente helt til våren med å bruke den. :-D
  2. 1 point
    Grattis! Siden du er blant de mer trofaste rapportskrivere her, ser vi selvsagt fram til å ta del i dette.