Jump to content
Fiskersiden

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/27/19 in all areas

  1. Abbortur i september Målet var å komme i kontakt med stor-abboren. Tidlig september prøvde jeg meg på forskjellige vann i Enebakk på jakt etter grov abbor. etter en del turer kunne jeg notere meg en fin borre! utrolig gøy på lett utstyr:) Stanga jeg bruker er en Fox Rage terminator Jig N twitch 3-14 g Første turen etter lake Nå som vi er i slutten av oktober pleier jeg å bevege meg over på lakefiske. jeg fisker fra land, ut i relativ heftig strøm så det gjelder å ha stenger som kan denge ut et 100g lodd kroket med makrell-fillet. Det er stille fra 19:00 frem til 21, men da begynner det og skje ting! etter mye pumping og sveiving så kommer det opp en fin lake! Som jeg vil anslå til godt over kiloen. Knallstart på lakesesongen!
    1 point
  2. ..alle svømte videre selvfølgelig..)
    1 point
  3. Hei igjen Kom noen interessante betraktninger her. Som piscator sier, fisk oppfatter som regel en byttefisk lenge før den ser den med øynene. Sidelinjeorganet som består av trykksensitive "punkter" oppfatter lavfrekvente trykkbølger rundt fisken, og dette forgrener seg på fiskens hode til et effektivt sanseorgan. Laks og ørret har usedvanlig følsomt sidelinjeorgan (noe som er typisk for predatorer) og finner byttet i ganske så grumsete vann. Synet er effektivt først når fisken er nært byttet og skal sette inn angrepet. Dette gjør at sluk som regel er mye mer effektivt enn f.ex flue i farget vann, da flua ikke gir noe særlig trykkbølger i sammenligning med sluk. Jeg vil tro dette også gjelder gummiagn. Jeg har best erfaring med naturens eget fargevalg både til flue og sluk til det meste, kanskje untatt laksefiske, der er det litt andre ting som gjelder, da det ofte er provokasjonselementet som kommer inn. Den flua jeg har tatt mest sjøørret på i mørket er faktisk ei blå reke. Den burde være tilnermet usynlig for fisken, men den ser den, og den hugger som regel ganske så friskt på den (det ligger et bilde av den på aurejeger sin fluetråd på sørlandsforumet) Et moment er er også at verdifulle byttefisker som sild, brisling osv gir ganske mye "støy " når de svømmer, spesielt i stim. En kutling f.ex som flytter seg litt vil være ganske anonym i forhold.
    1 point
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.