Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/06/20 in all areas

  1. 1 point
    vet ikke helt hva lovverket sier, men det er vel ikke lov å fiske (etter) anadrom fisk (laks, sjøørret, røye) i slike vassdrag utenfor "sesong"? I mange vassdrag betyr det i praksis fiskeforbud utenfor sesong. Men i vassdrag med andre arter praktiseres dette heldigvis mer fleksibelt. Det er jo lov til å fiske i både nedre Glomma og Drammenselva hele året (man er uansett forpliktet til å sette tilbake vinterstøinger om man skulle få en slik på kroken). Og det er visse partier, som Ågårdselva i nedre Glomma, og Hellefossen ved Hokksund, der det er fiskeforbud utenfor sesong. Og i Finnmark er det jo stor harr i mange av de mest attraktive lakseelvene, som i Altaelva. Generelt sett kan man nok fiske etter disse med grunneiers tillatelse. Hvordan det er i Figgjo vet jeg ikke, men er det andre aktuelle arter enn laks og ørret der?