Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/20/20 in all areas

  1. 1 point
    Var på ottersbo her en kveld og fikk grei torsk og hågjel. min første:)
  2. 1 point
    Halloi! Det blev en liten 12 timmars till sotra idag- med blandade resultat.. tyvärr har jag inte så många bilder att visa från turen som jag skulle önska- den gjordes iallfall i lag med den glade Armenien(r?) jag mötte en dag vid sjöen- en kompetent surf-caster för övrigt. Vi började på en välkänd plats nära rong runt 06:30 med target kveite, startar friskt med en liten hvitting & 3 krabbor, där efter herr 70cm kveite