Glalaksen

Medlemmer
 • Innholdsteller

  2 977
 • Ble medlem

 • Besøkte siden sist

 • Days Won

  23

Alt skrevet av Glalaksen

 1. Adaptive Management of Barriers in European Rivers (AMBER) Barriers also ruin ideal habitats “Typical management interventions aim to address issues concerning fish passage, but often omit any consideration of the habitat that has already been lost as a result of barriers…” Link: http://amber.international/barriers-also-ruin-ideal-habitats/ Artikkelen "Shining a light on the loss of rheophilic fish habitat in lowland rivers as a forgotten consequence of barriers, and its implications for management" kan du lese her.
 2. Return migration of adult Atlantic salmon (Salmo salar L.) to northern Norway The return migration of adult Atlantic salmon was investigated by analysing recaptures of individuals tagged and released as smolts in the River Altaelva and the River Halselva using a catch per unit effort approach. Although the salmon were recaptured over a large area along the coastline (from >1100 km south to > 500 km northeast of their home rivers), the results indicated a relatively accurate homeward navigation for most individuals. The straying rate to rivers other than the home river was 9%. Multi-sea-winter salmon returned earlier in the season than one-sea-winter salmon, but the geographical distribution of recaptures did not differ. Recaptures were equally distributed north and south of the home rivers, implying that salmon were arriving to the coast both north and south of their home rivers and that they may have returned from different ocean areas. This was supported by the fact that several salmon were recaptured in both the southern and northern parts of the North Atlantic Ocean, including at the Faroes, south coast of Greenland, Svalbard and in the Barents Sea. This study supports the hypothesis that the coastal phase of the natal homing in migrating fish species is neither passive nor guided by currents alone. Link: https://academic.oup.com/icesjms/article/doi/10.1093/icesjms/fsx183/4161440/Return-migration-of-adult-Atlantic-salmon-Salmo?guestAccessKey=d8cea548-8b80-4799-9811-87e242616574
 3. SalmonCamera Grunnlovens § 112 - villaksens siste skanse? SalmonCamera har over år latt seg forbløffe over den åpenbare diskrepansen mellom ordlyden i Grunnlovens miljøparagraf, § 112, og det faktum at myndighetene tillater inngrep og industriell aktivitet som reduserer bestander av laks og sjøørret til kritisk lave nivå. Derfor finansierte vi juridisk forskning rundt anvendelsen av § 112 i saker som omhandler forholdet mellom ville laksefisk og oppdrett, en industri som beviselig er til skade for laksefisk. hvordan kan § 112 bistå oss borgere i vår kamp for at laks, sjøørret og sjørøye skal bestå som ressurs for etterslekten? Link: http://salmoncamera.com/news/2017/1/9/grunnlovens-112-villaksens-siste-skanse Rapporten "Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen? Forholdet mellom oppdrettsnæringen og villaks" kan du lese her.
 4. Erik Sterud, biolog og fagsjef i organisasjonen Norske Lakseelver: "Aksept for lus i trafikklyssyst. for oppdrett. Nederst: fra 1. skisse til Stortinget. Øverst: fra St.mld 16. Ingen oppl. om endring gitt!" Link: https://twitter.com/SterudErik/status/920764510188818432
 5. Norske Lakseelver Av Erik Sterud, biolog og fagsjef i organisasjonen Norske Lakseelver Mens vi venter på grønt lys I oktober vil det bli tildelt ordinær oppdrettsvekst for første gang siden 2010. Veksten kommer ikke som et resultat av at industriens miljøproblemer har blitt redusert, men fordi myndighetene vil akseptere et større miljøavtrykk enn det som har hindret vekst de siste 7 årene. Link: http://www.intrafish.no/kommentarer/1280054/mens-vi-venter-paa-gront-lys
 6. SalmonCamera Faglig uenighet eller mafiatilstander? Link: http://salmoncamera.com/news/2017/6/9/faglig-uenighet-eller-mafiatilstander Her er forskerne som har lagt seg ut med feil fiende. Harvest/Morgenbladet: Sjømatnasjonen Norge - 1 : De forbannede lakseforskerne - del I Link: http://harvest.as/artikkel/sjomatnasjonen-norge-forskere-under-press
 7. Regjeringens framlagte budsjettforslag vil ha dramatiske konsekvenser for de ville laksefiskene sør i landet, og i særdeleshet i Hardangerfjorden. Norske Lakseelver: Struper hardangerlaksen Link: https://lakseelver.no/nb/news-2017/struper-hardangerlaksen
 8. Norske Lakseelver Ingen skam å snu Klima og miljøminister Vidar Helgesen redder ulv med loven i hånd, men har med et pennestrøk trolig utryddet unike laksestammer i Hardanger. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Det er tross alt villaksen Norge har et spesielt ansvar for. Link: http://lakseelver.no/news-2017/ingen-skam-snu Notat "Genbank for Hardangerfjorden" fra Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) kan du lese her.
 9. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Villaksen taper igjen Norske Lakseelver og NJFF mener regjeringens budsjettforslag vil ha dramatiske konsekvenser for de ville laksefiskene sør i landet, spesielt i Hardangerfjorden. Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Villaksen-taper-igjen.aspx
 10. Dagbladet omtalte hans hemmelige e-poster til fiskeriministeren. Forskere føler seg sjikanert av ham. Andre mener han har litt rett og kaller ham "sannhetssøker". Harvest/Morgenbladet: Sjømatnasjonen Norge - 6 : Møt Frode Reppe, oppdrettslobbyisten. - Jeg hater at ting er urettferdig. Link: http://harvest.as/artikkel/sjomatnasjonen-norge-6-lakselobbyisten-frode-reppe
 11. Av Trygve Poppe, professor emeritus ved NMBU Veterinærhøgskolen og ekspertrådgiver på fiskehelse Elendig fiskevelferd I lakseoppdrett tillater vi tapstall vi aldri ville akseptert i noen annen husdyrproduksjon. Link: https://morgenbladet.no/2017/10/elendig-dyrevelferd
 12. Grunnloven § 112 blir populært kalt Grunnlovens miljøparagraf. Store norske leksikon: Grunnlovens miljøparagraf Link: https://snl.no/Grunnlovens_miljøparagraf
 13. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Trusselvurdering for villaks med internasjonal anerkjennelse Norske forskere har gjennom arbeidet i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning utviklet og tatt i bruk et nytt system i trusselvurderingen for villaks. Trusselvurderingen er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet ICES Journal of Marine Science. Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4234/Trusselvurdering-for-villaks-med-internasjonal-anerkjennelse Artikkelen "The major threats to Atlantic salmon in Norway" kan du lese her. Hjemmeside til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Link: http://www.vitenskapsradet.no/
 14. Av Sissel Rogne, direktør for Havforskningsinstituttet Lakselus hindrer bærekraftig vekst Havforskningsinstituttet har utviklet modeller som grunnlag for kart over lakselusas utbredelse. Link: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/kAVkB/Lakselus-hindrer-barekraftig-vekst--Sissel-Rogne
 15. Erik Sterud, biolog og fagsjef i organisasjonen Norske Lakseelver: "Helårs beskyttelse av sjøørret, gjennom lave lusenivåer kan være nødv. indikerer ny forskning" Link: https://twitter.com/SterudErik/status/918002963301502976
 16. Adaptive Management of Barriers in European Rivers (AMBER) Challenging the salmonid paradigm New study shows considerable downstream migration of juvenile trout outside of the classic smolt migration period, with important implications for the management of sea trout stocks. The results emphasize, for example, the need for establishing full-year fauna passage. Link: http://amber.international/challenging-the-salmonid-paradigm/ Artikkelen "Another paradigm lost? Autumn downstream migration of juvenile brown trout: Evidence for a presmolt migration" kan du lese her.
 17. En norskledet studie hevder at oppdrettslaks er bra for gravide. Få fikk med seg at laksen i studien var spesiallaget for å ha lite fremmedstoffer og mye omega-3. Harvest/Morgenbladet: Sjømatnasjonen Norge - 5 : Studier på positive helseeffekter av laks gjøres på "skreddersydd" laks Link: http://harvest.as/artikkel/sjomatnasjonen-norge-5-gravide-fikk-laks
 18. Ber statsministeren garantere at e-poster til statsrådene blir journalført. Dagbladet: Ap krever svar fra Erna om e-poster til Frp-Sandberg Link: https://www.dagbladet.no/nyheter/ap-krever-svar-fra-erna-om-e-poster-til-frp-sandberg/68759417
 19. Dagbladet Strid i opprettsnæringa: Bitter strid mellom lakseoppdrettere og forskere Spørsmålet om hvordan næringen skal utvikle seg for å sikre vekst videre, skaper debatt. Link: http://www.dagbladet.no/nyheter/bitter-strid-mellom-lakseoppdrettere-og-forskere/68494061 Den mektige lakselobbyisten Frode Reppe (NSL) ba i hemmelige e-poster om hjelp fra fiskeriminister Per Sandberg og hans statssekretær, Roy Angelvik. Dagbladet: Hemmelige e-poster til Per Sandberg på avveie Link: http://www.dagbladet.no/nyheter/hemmelige-e-poster-til-per-sandberg-pa-avveie/68493489
 20. Miljødirektoratet: Fremmed fisk skader miljøet

  Ulovlig utsetting av krøkle i Storsjøen har fått en «Frankenstein-effekt» som påvirker mange av artene i innsjøen. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Liten fisk fører til store endringer i Storsjøen Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4343/Liten-fisk-forer-til-store-endringer-i-Storsjoen Rapporten "Fiskesamfunnet i Storsjøen i 2016. Effekter av reguleringsinngrep, fiske og introdusert krøkle" kan du laste ned her.
 21. Miljødirektoratet Fremmed fisk skader miljøet Gjedde, mort og ørekyte fortsetter å spre seg i norske vann, viser ny rapport. De fremmede fiskeartene truer ørreten og kan forringe kvaliteten på drikkevannet. Link: http://xn--miljdirektoratet-oxb.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Mai-2017/Fremmed-fisk-skader-miljoet/
 22. – Bra samsvar mellom vurderingen av lusepåvirkning i 2016 og oppdrettsintensiteten i produksjonsområdene. Fiskeridirektoratet: Produksjonsområdene: Samsvar i vurdering for 2016 Link: http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2017/1017/Samsvar-i-ny-vurdering
 23. SafePass har som mål å finne de beste løsningene for fiskevandringer i regulerte elver, både fra fiskens og kraftprodusentenes perspektiv. Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN): SafePass Link: http://www.cedren.no/Prosjekter/SafePass
 24. Uni Research Miljø (LFI) Vi har de elvene vi fortjener Miljøet i elver og bekker er under press, men kan utformes slik at planter og fisk får gode livsvilkår. Ny håndbok viser hvordan. Link: http://uni.no/nb/news/2017/09/29/vi-har-de-elvene-vi-fortjener/ "Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker" kan du lese her.
 25. Rensefisk er blitt industri

  I fjor ble det fisket så mye leppefisk at det kom sterke innstramninger. Men hvorfor er leppefisk så ettertraktet, og er den truet? Forskning.no: Hvorfor er leppefisken så populær? Link: http://forskning.no/hav-og-fiske-havforskning-naeringsliv/2017/08/hvorfor-er-leppefisken-blitt-sa-populaer