Glalaksen

Medlemmer
 • Innholdsteller

  3 320
 • Ble medlem

 • Besøkte siden sist

 • Days Won

  25

Alt skrevet av Glalaksen

 1. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) Målet som forandret laksenorge Da gytebestandsmål ble innført i 2009, var det den største forandringen som hadde skjedd i lakseforvaltningen de siste 30 årene. Det har hatt store, positive ringvirkninger. Link: https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4678/Malet-som-forandret-laksenorge
 2. NRK Trøndelag Lusegift farligere enn antatt – over 120.000 tonn dumpet i havet de siste årene Ny forskning viser at det mest brukte lusemiddelet i oppdrettsnæringen er langt farligere for reker og miljø enn det vi hittil har trodd. Funnene er alarmerende, og myndighetene bør vurdere å stoppe bruken av hydrogenperoksid, mener forskere. Link: https://www.nrk.no/trondelag/ny-forskning-viser-at-lusegiften-hydrogenperoksid-er-langt-farligere-for-miljoet-enn-antatt-1.14196994
 3. Etter mye kritikk og debatt, forbyr fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) utslipp av lusekjemikalier fra oppdrettsanlegg som ligger rett ved reke- og gytefelt. Det burde vært totalforbud mot dumping i sjøen, mener Naturvernforbundet. NRK Trøndelag: Regjeringen strammer inn reglene for lusegift Link: https://www.nrk.no/trondelag/regjeringen-strammer-inn-reglene-for-lusegift-i-oppdrettsnaeringen-1.14386270
 4. Norske Lakseelver er en landsdekkende næringsorganisasjon for elveierlag og forpaktende foreninger i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye. Norske Lakseelver: Meld deg på nyhetsbrev fra Norske Lakseelver Link: https://norskelakseelver.mailmojo.no/10209/s Hjemmeside til Norske Lakseelver Link: http://lakseelver.no/
 5. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) Villakskonferansen 2019 Nye metoder gir ny innsikt - lakseforskningen inn i sitt andre århundre En vitenskapelig konferanse på norsk for lakseforskere, lakseforvaltere og andre kunnskapsinteresserte. Link: https://www.vitenskapsradet.no/villakskonferansen2019 Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Villakskonferansen 2019 - Program Link: https://www.vitenskapsradet.no/villakskonferansen2019/program Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Villakskonferansen 2019 - Program og sammendrag av foredrag Link: https://www.vitenskapsradet.no/Portals/vitenskapsradet/Program og sammendrag_per1501.pdf Hjemmeside til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) Link: https://www.vitenskapsradet.no/
 6. Med oppdrettsnæringens inntog økte antallet og tettheten av vertsfisk for lakseparasitter og sykdomsframkallende virus og bakterier. Vi vet lite om hvordan dette påvirker den ville fisken. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Kan sykdom i oppdrett påvirke villaks? Link: https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4675/Kan-sykdom-i-oppdrett-pavirke-villaks
 7. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) Kan sykdom i oppdrett påvirke villaks? Med oppdrettsnæringens inntog økte antallet og tettheten av vertsfisk for lakseparasitter og sykdomsframkallende virus og bakterier. Vi vet lite om hvordan dette påvirker den ville fisken. Link: https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4675/Kan-sykdom-i-oppdrett-pavirke-villaks
 8. Sukkertare skades av små konsentrasjoner med det omdiskuterte lusemiddelet hydrogenperoksid. Det viser nye laboratorieforsøk fra Havforskningsinstituttet. NRK Trøndelag: Tare gikk i oppløsning av lusekjemikalie som brukes i oppdrettsnæringen Link: https://www.nrk.no/trondelag/ny-forskning_-svake-doser-av-lusemiddelet-hydrogenperoksid-dreper-tare-1.14382814
 9. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Stor verdiskapning fra jakt og fiske Norsk institutt for naturforskning har gjort nye beregninger som indikerer at jakt og fiske sto for en samlet omsetning i Norge i jaktåret 2017-2018 på anslagsvis 5,5 milliarder norske kroner. Link: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4674/Stor-verdiskapning-fra-jakt-og-fiske Rapporten "Jegernes og fiskernes forbruk av varer og tjenester i Norge i 2018" kan du laste ned her.
 10. Norske Lakseelver Landsmøteresolusjon - Ingen gruvedumping i norske fjorder De planlagte fjorddeponiene av gruveavfall strider mot føre-var-prinsippet i naturforvaltningen og må stoppes. Link: https://lakseelver.no/nb/news-2018/ingen-gruvedumping-i-norske-fjorder
 11. ”Kampen om Førdefjorden” er dokumentaren om fjorden vår, tiltenkt som avfallsplass til Norges neste mineralgruve. NetelandProduction: Trailer - Kampen om Førdefjorden Link: https://www.facebook.com/netelandproduction/videos/2013846178734736/
 12. Norske Lakseelver Våre medlemselver – lakseelver.no Norske Lakseelver er en landsdekkende næringsorganisasjon for elveierlag og forpaktende foreninger i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye. Link (klikk deg inn på fylke og elv): http://lakseelver.no/elver PS: Norske Lakseelver sine medlemselver er også plottet inn på kartet. Hjemmeside til Norske Lakseelver Link: http://lakseelver.no/ Du kan også følge Norske Lakseelver på Facebook: Link: https://www.facebook.com/pages/Norske-Lakseelver/223000617718040
 13. Kongsfjordelva Værhardt og vakkert Kongsfjordelva er viden kjent som en av landets absolutt beste elver - sett etter størrelsen. Her er utrolig mye fiskeglede og uteliv basert på noen få kilometer elv. Foreningen som forpakter og gjennom flere mannsaldre har tatt ansvar for laksestammen og elva er Berlevåg Jeger- og Fiskerforening (BJFF). Norske Lakseelver: Hjemmeside for Kongsfjordelva Link: https://lakseelver.no/nb/elver/kongsfjordelva PS: Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.
 14. Verdens laksesentrum er i Trøndelag, og det slår vi fast med den største forskningskonferansen om villaks i Norge noen sinne 22.-33. januar. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Tidenes største, norske forskningskonferanse om villaks Link: https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4673/Tidenes-storste-norske-villakskonferanse
 15. Havforskningsinstituttet (HI) Villfisk «flytter inn» til oppdrettslaks Små, ville fiskeyngel kan svømme inn og ut av oppdrettsmerdene langs kysten. Her forsyner de seg av lett tilgjengelig mat, men etter hvert som de vokser øker risikoen for at de ikke klarer å komme seg ut igjen. Link: http://www.imr.no/hi/nyheter/2019/januar/villfisk-flytter-inn-til-oppdrettslaks Artikkelen "Documentation of multiple species of marine fish trapped in Atlantic salmon sea-cages in Norway" kan du lese her. NB: Minner om oppdrett av regnbueørret.
 16. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Seminar: Fang-og-slipp i sportsfisket. Dyreplageri eller god naturforvaltning? NMBU arrangerer dagsseminar om sportsfiske og fiskeforvaltning mandag den 4. februar, 2019. Årets tema er kontroversielt: gjenutsetting/fang-og-slipp. Er dette dyreplageri eller naturforvaltning? Aktuelle foredragsholdere inkluderer blant annet Norske Lakseelver, NJFF og Miljødirektoratet. Link: https://www.nmbu.no/fakultet/mina/aktuelt/node/36281
 17. Figgjo Jærens perle Figgjo er nasjonal lakseelv. Nederste del renner gjennom et forholdsvis flatt og vakkert Jærlandskap ut mot det åpne havet. Norske Lakseelver: Hjemmeside for Figgjo Link: https://lakseelver.no/nb/elver/figgjo PS: Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.
 18. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) 2019 blir Villaksens År! Midt i disse jakttider er det viktig å ikke glemme våre venner i vannet, og hva er vel da bedre enn å kunne meddele at 2019 blir Villaksens År! Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/2019-blir-Villaksens-Ar.aspx Les også: Miljødirektoratet: Villaksens År 2019 – International Year of the Salmon (IYS) – Salmon and people in a changing world – villaks2019.no Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/74453-miljødirektoratet-2019-–-international-year-of-the-salmon-iys-–-salmon-and-people-in-a-changing-world/
 19. Glalaksen

  2019 blir Villaksens År!

  Nå er villaksens år i gang og vi vil oppfordre til å søke arrangørstøtte for å skape mye og god aktivitet under Villaksens År 2019! Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Villaksens år er i gang Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Aktivitet-i-Villaksens-Ar-2019.aspx "Det internasjonale villaksens år 2019" kan du lese her. Les også: Miljødirektoratet: Villaksens År 2019 – International Year of the Salmon (IYS) – Salmon and people in a changing world – villaks2019.no Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/74453-miljødirektoratet-2019-–-international-year-of-the-salmon-iys-–-salmon-and-people-in-a-changing-world/
 20. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Lakseforskere på Barne-TV To barn får prøve seg som lakseforskere i NRK-programmet «Litt av en Jobb». Nå kan du se episoden på nett-TV, og lære mer om hvordan vi overvåker laks. Link: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4666/Lakseforskere-pa-Barne-TV Norsk dokumentarserie om barn som prøver seg i ulike jobber. Det er ikke så lett å vite hvor mye laks det er i elva. Mikkel og Tuva skal hjelpe fiskeforskere å sette inn en liten datamaskin i magen på fisken. For da blir de lettere å telle. NRK Nett-TV: Litt av en jobb! Link: https://tv.nrk.no/serie/litt-av-en-jobb/sesong/3/episode/3/avspiller Rapporten "Sjøoverlevelse hos laks - Forslag til nasjonalt overvåkingssystem" kan du lese her.
 21. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Oppdrettslaks i elva kan gi økt dødelighet hos villaksyngel Forsøk viser at villaksyngel har lavere overlevelse når de konkurrerer med krysninger mellom oppdrettslaks og villaks enn når de konkurrerer med andre villaksyngel. Link: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4667/Oppdrettslaks-i-elva-kan-gi-okt-dodelighet-hos-villaksyngel Rapporten "Villaksyngel i konkurranse med avkom fra rømt oppdrettslaks. Vekst og overlevelse ved ulik næringstilgang" kan du laste ned her. Artikkelen "Can variation in standard metabolic rate explain context‐dependent performance of farmed Atlantic salmon offspring?" kan du lese her.
 22. Regjeringen Solberg Regjeringen skrur på trafikklyset Regjeringen har besluttet hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får i 2017. Beslutningen kan potensielt gi en vekst på om lag 24 000 tonn. Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-skrur-pa-trafikklyset/id2577032/
 23. Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber regjeringen endre trafikklyssystemet for regulering av vekst i oppdrettsnæringen slik at det samsvarer med kvalitetsnormen for villaks. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): NJFF krever samsvar mellom trafikklyssystemet og kvalitetsnorm for villaks Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Resolusjonsforslag-Oppdrett-villaks.aspx
 24. Juleintervju: Erik Sterud, fagsjef i Norske Lakseelver tror diskusjonen om fiskedød og velferd blir enda hetere til neste år. - Blir enda hetere diskusjon til neste år Link: https://www.kyst.no/article/blir-enda-hetere-diskusjon-til-neste-aar/
 25. Glalaksen

  Villaksens År 2019 – villaks2019.no

  Velg om du vil lete i kalender- eller kartvisning. Norske Lakseelver og Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Hva skjer - Her finner du arrangementer under villaksens år Link: http://villaks2019.no/hvaskjer/ International Year of the Salmon – Salmon and people in a changing world