Glalaksen

Medlemmer
 • Innholdsteller

  2 789
 • Ble medlem

 • Besøkte siden sist

 • Days Won

  11

Alt skrevet av Glalaksen

 1. Norske Lakseelver: Arrangementskalenderen Hva skjer - i juni 2017?
 2. Norske Lakseelver Arrangementskalenderen - hva skjer? Link: http://lakseelver.no/sok?f[0]=type%3Aevent
 3. Atlantic salmon are structured into numerous genetically differentiated populations, and are therefore managed at the population level. The major threats to Atlantic salmon in Norway Link: https://academic.oup.com/icesjms/article/doi/10.1093/icesjms/fsx020/3061737/The-major-threats-to-Atlantic-salmon-in-Norway?rss=1 Kongeriket Norges Grunnlov Kapittel E: Menneskerettigheter § 112 Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger. Link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17 #PopulationLevel
 4. Norsk Industri Lanserte veikart for laksen Fotavtrykket skal ned og eksporten skal opp. Det er budskapet i Norsk Industris Veikart for sunn vekst i havbruksnæringen. Link: https://www.norskindustri.no/bransjer/havbruksleverandorene/aktuelt/lanserte-veikart-for-laksen/ Veikart for havbruksnæringen Link: https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/rapporter-og-brosjyrer/veikart-havbruksnaringen_f41_web.pdf Norske forskere har gjennom arbeidet i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning utviklet og tatt i bruk et nytt system i trusselvurderingen for villaks. Trusselvurderingen er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet ICES Journal of Marine Science. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Trusselvurdering for villaks med internasjonal anerkjennelse Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4234/Trusselvurdering-for-villaks-med-internasjonal-anerkjennelse Trusselfaktorer: - Rømt oppdrettslaks - Lakselus - Infeksjoner knyttet til oppdrettsaktivitet
 5. Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Havforskningsinstituttet (HI) har i fellesskap klassifisert genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander. Forskerne har klassifisert 175 laksebestander. Dette representerer 85 % av villaksressursene i Norge. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Rømt oppdrettslaks påvirker genetikken til ville laksebestander langs hele kysten Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4246/Romt-oppdrettslaks-pavirker-genetikken-til-ville-laksebestander-langs-hele-kysten Rapporten "Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – status 2017" kan du laste ned her.
 6. Norske Lakseelver Krever merking og sporing av all oppdrettsfisk Norske Lakseelvers landsmøte, som ble avholdt i Drammen 23. mai 2016, krever påbud om at all oppdrettslaks skal merkes slik at rømt fisk kan skilles fra vill laks og umiddelbart spores til rettmessig oppdretter. Link: http://lakseelver.no/news-2016/krever-merking-og-sporing-av-all-oppdrettsfisk Atlantic salmon are structured into numerous genetically differentiated populations, and are therefore managed at the population level. The major threats to Atlantic salmon in Norway Link: https://academic.oup.com/icesjms/article/doi/10.1093/icesjms/fsx020/3061737/The-major-threats-to-Atlantic-salmon-in-Norway?rss=1 Norske forskere har gjennom arbeidet i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning utviklet og tatt i bruk et nytt system i trusselvurderingen for villaks. Trusselvurderingen er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet ICES Journal of Marine Science. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Trusselvurdering for villaks med internasjonal anerkjennelse Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4234/Trusselvurdering-for-villaks-med-internasjonal-anerkjennelse
 7. Camp Villaks er sommerens store eventyr! Norske Lakseelver og Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Video - Camp Villaks 2017 Link: https://www.youtube.com/watch?v=6-TCFkFdf3E
 8. Norske Lakseelver og Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Camp Villaks 2017 Laksefiske for ungdom 14-18 år Camp Villaks er sommerens store eventyr. Rått fiske, mye kunnskap, og mye moro. Når vi ikke er ute å fisker, overnatter vi i lavvo, lager mat på bålet og blir kjent med andre unge laksefiskere fra hele landet. Pris kr. 400,- inkluderer mat, overnatting og lån av utstyr. Inkluderer mat, overnatting, fiske, lån av utstyr og mye moro. Alt du må ha med deg er sovepose, underlag og klær. Campene er et samarbeid mellom Norges jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Norske Lakseelver. Link: http://www.campvillaks.no/
 9. Regjeringen Første løypemelding om lusepåvirkning Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt den første vurderingen av lusepåvirkning på vill laksefisk i produksjonsområdene. Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forste-loypemelding-om-lusepavirkning/id2554247/ Les også: Norske Lakseelver: Sandberg velger feil laksespor Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73331-norske-lakseelver-sandberg-velger-feil-laksespor/#comment-786415
 10. pH-status nr. 2 - 2017 Link: https://www.njff.no/fiske/pHstatus/pH-Status 2017-2.pdf
 11. Miljødirektoratet Plan for kalking av vassdrag i Noreg 2016 - 2021 Forsuring av vatn og vassdrag er eit av dei største miljøproblema i Noreg, og ein faktor som har ført til stor reduksjon av biologisk mangfald. Kalking er eit viktig tiltak for å redusere effektane av sur nedbør. Denne rapporten gir føringar og prioriteringar for kalkingsverksemda i perioden 2016 - 2021. Link: http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/Februar-2016/Plan-for-kalking-av-vassdrag-i-Noreg-20162021/ Rapporten "Plan for kalking av vassdrag i Noreg 2016 - 2021" kan du lese her. Miljødirektoratet: Kalking av vann og vassdrag Forsuring av vann og vassdrag er et av de mest alvorlige miljøproblemene i Norge, og sur nedbør truer naturmangfoldet i norske ferskvann. Over 15 000 bestander av fisk har dødd ut eller er påvirket av forsuringen. Kalking er et viktig tiltak for å redusere skadene. Link: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Vannforvaltning/Kalking-av-vann-og-vassdrag/ Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): pH-status Bladet pH-status gis ut av Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) og utkommer med 4 nummer i året. Tema for bladet er kalking og forsuring. Disse emnene blir belyst gjennom fagartikler og reportasjer. Link: http://www.njff.no/fiske/Sider/pH-status.aspx
 12. Miljødirektoratet Fremmed fisk skader miljøet Gjedde, mort og ørekyte fortsetter å spre seg i norske vann, viser ny rapport. De fremmede fiskeartene truer ørreten og kan forringe kvaliteten på drikkevannet. Link: http://xn--miljdirektoratet-oxb.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Mai-2017/Fremmed-fisk-skader-miljoet/
 13. SABIMA Norge sniker seg unna miljøkrav til oppdrettsnæringen For å slippe å innføre en rekke miljøforbedrende tiltak har norske myndigheter holdt rømming og lakselus fra oppdrettsnæringen utenfor EUs vanndirektiv. Det fikk Sabima og syv andre organisasjoner til å klage inn norske myndigheter til ESA. Link: https://www.sabima.no/norges-laksejuks/ På denne siden finner du oversikt over klagesak til ESA om vanndirektivet og oppdrett. Vannportalen.no: Klagesaker til ESA om vanndirektivet og oppdrett Link: http://www.vannportalen.no/organisering/europa/esa-sin-oppfolging-av-norges-gjennomforing-av-vanndirektivet/klagesaker-til-esa/ Les også: Kongeriket Norges Grunnlov: Kapittel E - Menneskerettigheter – § 112 Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/72231-kongeriket-norges-grunnlov-kapittel-e-menneskerettigheter-–-§-112/
 14. Kongeriket Norges Grunnlov Kapittel E: Menneskerettigheter § 112 Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger. Link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17 #PopulationLevel
 15. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Trusselvurdering for villaks med internasjonal anerkjennelse Norske forskere har gjennom arbeidet i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning utviklet og tatt i bruk et nytt system i trusselvurderingen for villaks. Trusselvurderingen er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet ICES Journal of Marine Science. Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4234/Trusselvurdering-for-villaks-med-internasjonal-anerkjennelse Artikkelen "The major threats to Atlantic salmon in Norway" kan du lese her. Hjemmeside til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Link: http://www.vitenskapsradet.no/
 16. Norske Lakseelver og Naturviterne Tid: Tirsdag 23. mai kl 15.00 - 18.00 Sted: NINA-huset, Høgskoleringen 9, Trondheim Hvordan forvalter vi lakseressursene våre? På møtet får vi belyst situasjonen og sett på mulige tiltak fra politisk hold, akademia, oppdrettsnæringa og fra villaksens talspersoner. Link: https://lakseelver.no/nb/events/hvordan-forvalter-vi-lakseressursene-vare Program Link: http://www.naturviterne.no/kurs-og-aktiviteter/apent-mote-framtiden-for-norsk-lakseoppdrett-og-villaksen-article12328-191.html
 17. Nidelva Arendalsvassdraget Arendalsvassdraget mistet sin opprinnelige laksebestand på grunn av forsuring. Bestanden av bleke (i Nelaug) og flere innlandsbestander av ørret ble enten tapt eller viste sterk tilbakegang. Nå er elva kalket og laksen er tilbake. Norske Lakseelver: Hjemmeside for Nidelva Link: https://lakseelver.no/elver/nidelva PS: Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.
 18. Norske Lakseelver Våre medlemselver – lakseelver.no Norske Lakseelver er en landsdekkende næringsorganisasjon for elveierlag og forpaktende foreninger i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye. Link (klikk deg inn på fylke og elv): http://lakseelver.no/elver PS: Norske Lakseelver sine medlemselver er også plottet inn på kartet. Hjemmeside til Norske Lakseelver Link: http://lakseelver.no/ Du kan også følge Norske Lakseelver på Facebook: Link: https://www.facebook.com/pages/Norske-Lakseelver/223000617718040
 19. Nå oppsummeres 40 års overvåking av laks og sjøaure i Drivavassdraget. Ungfiskundersøkelser fra 1977 og fram til nå viser at parasitten Gyrodactylus salaris ga en dramatisk nedgang i tettheten av laksunger, og det er få eller ingen tegn til økt tetthet 40 år senere. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Har fulgt fisken i Driva i 40 år Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4263/Har-fulgt-fisken-i-Driva-i-40-ar Rapporten "Fiskeundersøkelser i Drivavassdraget. Sammenstilling av resultater fra perioden 1977-2015" kan du laste ned her.
 20. Miljødirektoratet Driva-regionen Gyrodactylus salaris ble første gang påvist i denne regionen i 1975. Regionen består av fire vassdrag, ett stort (Driva) og tre mindre (Litledalselva, Usma og Batnfjordselva). Link: http://xn--miljdirektoratet-oxb.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Pavirkninger/Gyrodactylus-salaris/Regioner-infisert-av-Gyrodactylus-salaris/Drivaregionen-More-og-Romsdal/ Her finner du alt av relevant informasjon i sammenheng med gyrobekjempelsen i Drivaregionen. Vi presenterer informasjon fra myndighetene, fra forskning, forskjellige rapporter, plantegninger og bilder som skal gi deg et dyp innblikk inn i tematikken så at du kan danne din egen mening basert på den presenterte kunnskapen. Gyrobekjempelse i Drivaregionen Link: http://www.drivaregionen.no/ Prosjektet organiserer Veterinærinstituttets aktivitet knyttet til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i smitteregion Driva. Veterinærinstituttet (VI): Gyrobekjempelse Drivaregionen Link: http://www.vetinst.no/forskning-innovasjon/pagaende-forskningsprosjekter/gyrobekjempelse-drivaregionen
 21. Miljødirektoratet Genbank for villaks Genbank for laks er et viktig virkemiddel for å sikre arvematerialet fra norsk villlaks. Daværende Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) startet i 1986 arbeidet med å etablere slike genbanker. Link: http://xn--miljdirektoratet-oxb.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Bevaringstiltak/Genbank-for-villaks/ PS: Se undermenyene til venstre på siden det linkes til for mer informasjon om genbanker. Les også: Miljødirektoratet: Nye retningslinjer for utsetting av laks, sjøørret og sjørøye Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/68663-miljødirektoratet-nye-retningslinjer-for-utsetting-av-laks-sjøørret-og-sjørøye/
 22. Miljødirektoratet Nye fiskeregler for Tanavassdraget Kongen i statsråd har fastsatt nye forskrifter om fiske i Tanavassdraget. Reguleringsbestemmelsene fra 2016 for sjølaksefiske i Finnmark videreføres i 2017. Link: http://xn--miljdirektoratet-oxb.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Mai-2017/Nye-fiskeregler-for-Tanavassdraget/
 23. I Regjeringens proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) - tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017 kan vi på sidene 202 og 203 lese (sitat): "Oppbevaring av innsamlet laksefiskmateriale fra Hardanger Det ble i 2015 og 2016 samlet inn materiale fra laksefiskbestander i Hardanger med henblikk på oppbevaring i en fremtidig ny genbank. Det meste av materialet har blitt oppbevart midlertidig ved Statkrafts fiskeanlegg i Eidfjord. Høsten 2016 besluttet regjeringen at den planlagte genbanken likevel ikke skal bygges. Det er i Saldert budsjett 2017 bevilget 9 mill. kroner på kap. 1420, post 22 Statlige vannmiljøtiltak til å avvikle driften ved det midlertidige oppbevaringsanlegget. Regjeringen foreslår nå at materialet tas vare på inntil videre. Det er imidlertid nødvendig å flytte materialet fra Eidfjord i 2017. Den eneste aktuelle løsningen er å flytte materialet til eksisterende anlegg ved NINAs forskningsstasjon på Ims i Rogaland. Utgiftene til flytting og oppbevaring av materialet er anslått til om lag 12 mill. kroner. Dette vil bli dekket av de ovenfor nevnte 9 mill. kroner samt omdisponeringer innenfor bevilgningen til kap. 1420, post 22."
 24. Norske Lakseelver Ingen skam å snu Klima og miljøminister Vidar Helgesen redder ulv med loven i hånd, men har med et pennestrøk trolig utryddet unike laksestammer i Hardanger. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Det er tross alt villaksen Norge har et spesielt ansvar for. Link: http://lakseelver.no/news-2017/ingen-skam-snu
 25. Genbank for laks er et viktig virkemiddel for å sikre arvematerialet fra norsk villlaks. Daværende Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) startet i 1986 arbeidet med å etablere slike genbanker. Miljødirektoratet: Genbank for villaks Link: http://xn--miljdirektoratet-oxb.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Bevaringstiltak/Genbank-for-villaks/ PS: Se undermenyene til venstre på siden det linkes til for mer informasjon om genbanker.