Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Posts

  5028
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Everything posted by Glalaksen

 1. Les også: Miljødirektoratet: Elvene i Skibotn-regionen friskmeldt etter at dei har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/80269-miljødirektoratet-elvene-i-skibotn-regionen-friskmeldt-etter-at-dei-har-vært-infisert-av-lakseparasitten-gyrodactylus-salaris/ Gyrodactylus salaris har vært en av de store truslene mot villaksen i Norge. Truslen er nå redusert, på grunn av gjennomførte tiltak. Miljøstatus: Lakseparasitten Gyrodactylus salaris Link: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/ferskvann/laks/lakseparasitten-gyrodactylus-salaris/
 2. Norske Lakseelver Nyhetsbrev fra Norske Lakseelver Nyhetsbrev 25. november 2022 Link: https://norskelakseelver.mailmojo.no/m/352851/yvkwEdwiUjkvsWLUJMrSLztr1oQn PS: Du kan melde deg på nyhetsbrev fra Norske Lakseelver her.
 3. Miljødirektoratet har i dag friskmeldt tre elver i Skibotnregionen i Troms og Finnmark etter 40 år med lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Nå er hele Nord-Norge gyro-fri Link: https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2022/11/na-er-hele-nord-norge-gyro-fri
 4. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Suksess i kampen mot gyro Vi lykkes i det vanskelige arbeidet med å bekjempe den dødelige gyroen. Det er godt nytt for villaksen. Link: https://www.njff.no/aktuelt/suksess-i-kampen-mot-gyro Les også: Miljødirektoratet: Elvene i Skibotn-regionen friskmeldt etter at dei har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/80269-miljødirektoratet-elvene-i-skibotn-regionen-friskmeldt-etter-at-dei-har-vært-infisert-av-lakseparasitten-gyrodactylus-salaris/
 5. NRK Troms og Finnmark Lakseelver kvitt parasitt etter 43 år: – En milepæl for villaksen De tre lakseelvene i Storfjord i Troms har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris siden 1979. Link: https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/lakseelv-i-skibotn-i-troms-friskmeldt-for-lakseparasitt-etter-43-ar-1.16191819 Les også: Miljødirektoratet: Elvene i Skibotn-regionen friskmeldt etter at dei har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/80269-miljødirektoratet-elvene-i-skibotn-regionen-friskmeldt-etter-at-dei-har-vært-infisert-av-lakseparasitten-gyrodactylus-salaris/
 6. Miljødirektoratet Skibotnregionen friskmeldt for dødelig lakseparasitt Etter over 40 år med smitte er tre elver i Skibotnregionen i Troms og Finnmark nå friskmeldt for den dødelige lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2022/november-2022/skibotnregionen-friskmeldt-for-dodelig-lakseparasitt/ Etter over 40 år med smitte er tre elver i Storfjord nå friskmeldt fra lakseparasitten Gyrodactylus salaris. ‒ Friskmeldingen av Skibotnelva, Signaldalelva og Kitdalselva er en milepæl for villaksen, lokalbefolkningen og alle oss andre, sier miljødirektør Lisa Bjørnsdatter Helgason. Statsforvalteren i Troms og Finnmark: Skibotnvassdraget er friskmeldt Link: https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/miljo-klima/fiskeforvaltning/skibotnvassdraget-er-friskmeldt/ Frisk fisk! I dag 23. november, etter 40 år med smitte av Gyrodactylus salaris, kunne Mattilsynet friskmelde elvene i Skibotnregionen i Troms og Finnmark. De siste prøvene av lakseyngelen som Veterinærinstituttet har undersøkt viser at elvene nå er fri for den fryktede lakseparasitten. Veterinærinstituttet (VI): Elvene i Skibotn-regionen er endelig fri for dødelig lakseparasitt Link (video i artikkelen): https://www.vetinst.no/nyheter/elvene-i-skibotn-regionen-er-endelig-fri-for-dodelig-lakseparasitt Mattilsynet friskmelder Skibotnregionen i Troms og Finnmark for lakseparasitten Gyrodactylus salaris etter at de siste prøvene viser at lakseyngelen i Skibotnelva, Signaldalelva og Kitdalselva er fri for parasitten. Mattilsynet: Mattilsynet friskmelder Skibotnregionen for Gyrodactylus salaris Link: https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/mattilsynet-friskmelder-skibotnregionen-for-gyrodactylus-salaris?publisherId=10773547&releaseId=17947884
 7. Norske Lakseelver Vil redde villaksen og sikre vekst i havbruksnæringen Vekst for oppdretterne og vern av villaksen skal sikres gjennom å veksle inn dagens produksjonsmetoder i lukkede løsninger. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2022/11/vil-redde-villaksen-og-sikre-vekst-i-havbruksnaeringen
 8. Modelling salmon lice-induced mortality of wild salmon post-smolts is highly sensitive to calibration data Link: https://www.int-res.com/abstracts/aei/v14/p263-277/ Artikkelen "Modelling salmon lice-induced mortality of wild salmon post-smolts is highly sensitive to calibration data" kan du laste ned som PDF-fil på siden det linkes til.
 9. NB: "Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)" skiller i seg selv ikke mellom dei ulike årsakene til redusert kvalitet. Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1109 Sjekk status for laksebestandene i ulike vassdrag i vår kartløsning. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Status for norske laksebestander - Med fylkesvis inndeling og kartløsning Link: https://vitenskapsradet.no/VRLReport#/map
 10. Norske Lakseelver: VillaksNytt nr. 3/2022 Link: https://issuu.com/millimeterpress/docs/villaksnytt_03_2022_web_singelpages Sammen er vi sterke! Elvene som er medlemmer av Norske Lakseelver bidrar gjennom medlemskapet og medlemskontingenten til finansiering av arbeidet til Norske Lakseelver. Er "din" elv hvor du er rettighetshaver, forpakter og/eller fisker medlem av Norske Lakseelver?
 11. Færre laks kom tilbake fra havet til elvene i 2021 enn noen gang tidligere. Grunnet redusert fiske var det likevel nok laks som deltok i gytingen. Miljødirektoratet: Strenge begrensninger i laksefiske gav gode resultater Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2022/september-2022/strenge-begrensninger-i-laksefiske-gav-gode-resultater/
 12. Unik kartlegging av sjøørreten i Norge! Slik står det til med sjøørreten i 1279 norske vassdrag. Leder av Vitenskapsrådet, Torbjørn Forseth, oppsummerer. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Video - Klassifisering av tilstanden til sjøørret i 1279 vassdrag Link: https://www.facebook.com/vitenskapsradet/videos/unik-kartlegging-av-sjøørreten-i-norge-slik-står-det-til-med-sjøørreten-i-1279-n/363993908964963/
 13. Av Morten Heide Feiring - Advokatfullmektig i advokatfirmaet Lund & Co DA Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning Link (artikkelen er fra desember 2019): https://www.intrafish.no/kommentarer/dagens-regulering-av-lakseoppdrett-bryter-med-lover-knyttet-til-miljo-og-naturforvaltning/2-1-717466#laks
 14. Miljødirektoratet Ulovlig fiske: Færre anmeldes, flere får gebyr På grunn av innføringen av overtredelsesgebyr i lakseoppsynet, har SNO levert færre anmeldelser for ulovlig fiske sammenlignet med tidligere år. Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2022/november-2022/farre-anmeldes-for-ulovlig-fiske-flere-far-overtredelsesgebyr/
 15. Etter 10 år har vi vurdert hvilken effekt opprettelsen av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder har hatt. Har det endret forvaltningspraksis, og har det påvirket villaksen i elvene? Norsk institutt for naturforskning (NINA): Har evaluert nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder Link (artikkelen er fra juni 2018): https://www.nina.no/Om-NINA/Aktuelt/Nyheter/article/har-evaluert-nasjonale-laksevassdrag-og-nasjonale-laksefjorder Rapporten "Evaluering av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder: Rømt oppdrettslaks, genetisk innkrysning og bestandsstatus" kan du laste ned her (rapporten er fra 2018). Rapporten "Forvaltningspraksis i nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. En analyse om beskyttelsesordningen har medført endret forvaltningspraksis" kan du laste ned her (rapporten er fra 2018).
 16. Norske Lakseelver Nyhetsbrev fra Norske Lakseelver Nyhetsbrev 11. november 2022 Link: https://norskelakseelver.mailmojo.no/m/350327/yvkwEdwiUjkvsWLUJMrSLztr1oQn PS: Du kan melde deg på nyhetsbrev fra Norske Lakseelver her.
 17. Her kan du finne PDF-versjon av foredragene som ble holdt under møtet. Norske Lakseelver: PDF-versjon av foredragene fra medlemsmøtet Link: https://lakseelver.no/nb/news/2022/11/foredrag-fra-medlemsmotet
 18. Av Pål Mugaas - Kommunikasjonsansvarlig i Norske Lakseelveer Norske Lakseelver: Havbruk til havs: Utredning til terningkast én Link: https://www.fiskeribladet.no/debatt/havbruk-til-havs-utredning-til-terningkast-n/2-1-1350745
 19. Norske Lakseelver Krever korridor for sjøørreten under rullebanen Fikk medhold i klage. Krever at det åpnes korridor for elv og fisk under rullebanen på Værnes. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2022/11/krever-korridor-sjoorreten-under-rullebanen
 20. NB: "Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)" skiller i seg selv ikke mellom dei ulike årsakene til redusert kvalitet. Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1109 Sjekk status for laksebestandene i ulike vassdrag i vår kartløsning. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Status for norske laksebestander - Med fylkesvis inndeling og kartløsning Link: https://vitenskapsradet.no/VRLReport#/map
 21. Veterinærinstituttet (VI) VETpodden: Pukkellaksen truer økosystemet i norske elver Den er aggressiv og ser ut som en liten krokodille. ukkellaks har de siste årene invadert norske elver i økende grad, og i 2023 er det forventet en rekordartet invasjon i Norge og særlig i Finnmark. Link: https://www.vetinst.no/nyheter/podcast-pukkellaksen-truer-okosystemet-i-norske-elver Les også: Risikovurdering av pukkellaks Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76061-risikovurdering-av-pukkellaks/
 22. Norske Lakseelver Laksesesongen 2022 - Litt over 100 000 laks på kroken i sommer Sportsfiskerne kunne glede seg over gode fangster i elvene rundt Trondheimsfjorden, mens det i resten av landet var mer ujevnt. Det melder organisasjonen Norske Lakseelver. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2022/11/litt-over-100-000-laks-pa-kroken-i-sommer "Laksesesongen 2022" kan du lese her.
 23. Prosjektet styres av Lakseelvene på Sunnmøre - LPS, og gjennomføres av NORCE LFI. Faglige samarbeidspartnere er Norsk Institutt for Naturforskning, Universitetet i Bergen og Universitetet i Sørøst-Norge. Finansiering kommer fra Hofseth Aqua AS, Møre og Romsdal fylkeskommune, Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Møre og Romsdal. NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI): Mer laks og sjøørret på Sunnmøre Link: https://www.norceresearch.no/prosjekter/mer-laks-og-sjoorret-pa-sunnmore PS: Styret i oppdrettstrollfabrikken Lakseelvene på Sunnmøre - LPS (et av den norske oppdrettsindustrien sine "grønnvaskingsbyrå").
 24. Norske Lakseelver Nyhetsbrev fra Norske Lakseelver Nyhetsbrev 4. november 2022 Link: https://norskelakseelver.mailmojo.no/m/349089/yvkwEdwiUjkvsWLUJMrSLztr1oQn PS: Du kan melde deg på nyhetsbrev fra Norske Lakseelver her.
 25. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Vil finne sykdom hos rømt laks Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) skal i samarbeid med Universitetet i Bergen undersøke hvor mange av den rømte oppdrettslaksen i Sogn som bærer på sykdom. * Infeksjoner knyttet til oppdrettsaktivitet Link: https://www.njff.no/aktuelt/vil-finne-sykdom-hos-romt-laks
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.