Glalaksen

Members
 • Content Count

  3512
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  26

Everything posted by Glalaksen

 1. SalmonCamera Ikke lengre føre-var prinsippet Forvaltningen trenger ikke lengre basere sine beslutninger på føre-var prinsippet. For nå foreligger bunnsolide fakta. Link: http://salmoncamera.com/news/2019/6/17/ikke-lengre-fre-var-prinsippet Kronikken "Hjelp til politiske beslutninger" av Rune Jensen, daglig leder SalmonCamera kan du lese her.
 2. Miljødirektoratet har i dag fastsatt forskrifter om endring i forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag. Forskriftene trer i kraft straks. Fylkesmannen i Møre og Romsdal: Endringar i fiske etter laks og sjøaure i sjø og vassdrag Link (for hele landet): https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/endringar-i-fiske-etter-laks-og-sjoaure-i-sjo-og-vassdrag/
 3. Etter at syk laks ble oppdaget i Berbyelva for tre uker siden har fisk med liknende symptomer blitt tatt ut fra flere elver. Norske Lakseelver: Syk laks i flere elver Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/syk-laks-i-flere-elver
 4. Presentasjoner som ble brukt under Hardangerfjordseminaret 2019 ligger tilgjengelig for nedlasting og gjennomlesning her. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) - Hordaland: Hardangerfjordseminaret 2019 Link: https://www.njff.no/fylkeslag/hordaland/Sider/Hardangerfjordseminaret-2019.aspx
 5. Som mange har fått med seg, er det observert og funnet syk/død laks i flere elver. Norske Lakseelver: Til alle som nå er ute i elvene og fisker laks! Link: https://norskelakseelver.mailmojo.no/m/203211/ De siste ukene er det funnet syk/død laks i flere elver i Sør-Norge. Fiskene har stygge sår og utslett. Veterinærinstituttet og Mattilsynet er på saken, men foreløpig er det ikke klart hva som feiler fisken. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): NJFF oppfordrer sportsfiskerne om å vise ansvar Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/NJFF-oppfordrer-sportsfiskerne-om-a-vise-ansvar.aspx
 6. Mattilsynet og Veterinærinstituttet har de siste dagene fått melding om syk og død villaks i flere elver i Sør-Norge. Det er foreløpig ikke klart hva fisken lider av, eller om fisken i de ulike elvene feiler det samme. Mattilsynet: Flere meldinger om syk og død villaks i flere elver i Sør-Norge Link: https://www.ntbinfo.no/pressemelding/flere-meldinger-om-syk-og-dod-villaks-i-flere-elver-i-sor-norge?publisherId=10773547&releaseId=17866244 Mattilsynet og Veterinærinstituttet har de siste dagene fått melding om syk og død villaks i flere elver i Sør-Norge. Det er foreløpig ikke klart hva fisken lider av, eller om fisken i de ulike elvene feiler det samme. Veterinærinstituttet (VI): Flere meldinger om syk og død villaks i flere elver i Sør-Norge Link: https://www.vetinst.no/nyheter/flere-meldinger-om-syk-og-dod-villaks-i-flere-elver-i-sor-norge
 7. Norske Lakseelver Prosjektleder - Villaks, vannkraft og vannmiljø Ønsker du å bidra til bedre miljø i regulerte vassdrag og mer laks i elvene, er dette jobben for deg! Link: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=91972516&taid=Share_ad_facebook Bill. mrk.: Noe laksefiske må påregnes.
 8. Norske Lakseelver Villaksens dag 2019 Villaksens dag i 27 elver i 2019. Finn ditt arrangement og blir med! På disse arrangementene vil du lære mer om villaks, om elveforvaltning, du får prøve deg på fisking, kanskje binde din egen lakseflue og drikke deilig bålkaffe. Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/villaksens-dag-2019
 9. Av Torbjørn Forseth - Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Eva Thorstad - Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Peder Fiske - Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Fiske truer ikke villaksen Det står dårlig til med laksen i mange elver. Samtidig fiskes flere hundre tonn laks i året. Likevel vurderer ikke forskerne fiske som en av de store truslene. Hvordan henger det sammen? Link: https://www.nationen.no/motkultur/debatt/fiske-truer-ikke-villaksen/
 10. Av Tor Atle Mo, seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning og Trygve T. Poppe, professor emeritus, NMBU Veterinærhøgskolen Hvorfor er det ingen som bryr seg om dyrevelferd hos rensefisk? Årlig settes det ut flere titalls millioner rensefisk i norske oppdrettsanlegg. De fleste dør av sykdom eller blir spist. Hvorfor snakker ingen om denne dyretragedien? Link: https://forskersonen.no/dyreverden-etikk-hav-og-fiske/hvorfor-er-det-ingen-som-bryr-seg-om-dyrevelferd-hos-rensefisk/1346346
 11. Veterinærinstituttet jobber sammen med Mattilsynet med å finne årsaken til sykdom blant oppvandrende villaks i Enningdalselva (Berbyelva) i Østfold. Foreløpig er det ikke klart hva fisken lider av. Også syk laks funnet siste dager i Sandvikselva i Akershus og i Tovdalselva i Agder vil bli undersøkt. Veterinærinstituttet (VI): Jakter årsaken til syk laks i Enningdalselva (Berbyelva) Link: https://www.vetinst.no/nyheter/jakter-arsaken-til-syk-laks-i-enningdalselva-berbyelva Veterinærinstituttet har også fått inn bilder av syk villaks fra Tovdalselva i Agder Link: https://www.facebook.com/vetinstno/photos/a.996365893773972/2234013323342550/?type=3&eid=ARAV5qOvgjwEL51iCHl1nszblEOhXf1M9seIo_e7Svr-G_WdUlDoEydBwLNlV0jgSy0xGQlmViVoqY_u&__xts__[0]=68.ARB67KvfTS_IPR0TMy5Sn0KEex1Knbb8zNyaWo24vF9scstyDKIK0fKfDGT3hpshDPSmcBm71Z6LWGzzhtpVa4AQvU5uZXNlNBHs5uVNskSSHrqBf_7C76OHrRLC1zoQkues2EMEEXuhigyp-fr1-0iWKHhOwqUBeThhqn6DFpuaR2MB2Oav9afSlssNutmxp88rxOb_Blwy2t-oq5tc34WLl9OqitkVsB0AQC5Hb7kNFZpj6j1EMmodewD36ss6t6VbqyZNAzPwa44zkoww6zOZ1OMRqE4rOhvHEjBIoE-ctNqRqOSUywAVkYGEZpYXTkGKMbCCM7rk0i28pxU1cVLASg&__tn__=EHH-R
 12. Mattilsynet Slik hindrer du spredning av Gyrodactylus salaris Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en av de mest alvorlige sykdommene som har rammet norske laksebestander. Alle må bidra for å hindre spredning. Link: https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/gyro/slik_hindrer_du_spredning_av_gyrodactylus_salaris.225
 13. NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Derfor er det fortsatt håp for Vossolaksen De som trodde at stammen av Vossolaks nå har fått dødsstøtet, må tro om igjen. Link: https://www.norceresearch.no/nyheter/derfor-er-det-fortsatt-hap-for-vossolaksen
 14. Mattilsynet har blitt varslet om syk og død fisk i Enningdalselven i Halden kommune og i Sandvikselven i Bærum kommune. Årsaken er foreløpig ikke kjent, men Mattilsynet minner om hvilke krav som gjelder for å forebygge spredning av sykdomssmitte i norske elver og vassdrag. Mattilsynet: Syk og svekket fisk i Enningdalselven og Sandvikselven Link: https://www.ntbinfo.no/pressemelding/syk-og-svekket-fisk-i-enningdalselven-og-sandvikselven?publisherId=10773547&releaseId=17866100 Les også: Mattilsynet: Slik hindrer du spredning av Gyrodactylus salaris Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/75194-slik-hindrer-du-spredning-av-gyrodactylus-salaris/
 15. Det er funnet død laks med stygge sår i Enningdalsvassdraget og i Sandvikselva. NJFF oppfordrer alle sportsfiskere til å bidra i overvåkingen og rapporterer eventuelle nye utbrudd. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Ukjent laksedød skaper usikkerhet - sportsfiskerne kan bidra Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Ukjent-laksedod-skaper-usikkerhet.aspx
 16. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) Sjøørretkonferansen 2020 En vitenskapelig konferanse på norsk for forskere, forvaltere og alle andre interesserte i ny kunnskap om sjøørret. Link: https://vitenskapsradet.no/sjøørretkonferansen2020
 17. Norske Lakseelver Support the salmon - Win two days in the famous Aaroy River How about a 40-pounder? This is your opportunity of a lifetime to fish one of the most famous rivers in Norway. The whole river and only 4 rods! Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/donate-and-win-two-days-famous-aroy-river
 18. Norske Lakseelver Sykdom på fisk i Berbyelva og Sandvikselva I går ble en syk laks funnet i Sandvikselva utenfor Oslo. Fisken hadde store hudforandringer og sår på hodet og under buken. Den ble avlivet og Brit Tørud ved Veterinærinstituttet ventet tidligere i dag å få fisken inn for undersøkelser og prøvetakinger. Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/sykdom-pa-fisk-i-bebryelva-og-sandvikselva
 19. Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) er i 2018 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet. Det var like stor vekt på utvandrende laksesmolt som i 2017, men økt innsats på sjøørret, med fiske i alle de 13 produksjonsområdene i to runder på to uker. Havforskningsinstituttet (HI): Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2018 — Sluttrapport til Mattilsynet Link: https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2019-22 Rapporten "Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2018 — Sluttrapport til Mattilsynet" kan du lese her.
 20. Norske Lakseelver Av Pål Mugaas, prosjektleder i Norske Lakseelver. Villaks - kan vi få nye fargestifter? For et par uker siden kom Naturpanelets første hovedrapport. En av konklusjonene er at opptil én million arter i verden kan bli truet av utryddelse. Vi har kunnskapen, men kortsiktige profittbehov trumfer langsiktig forvaltning. Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/villaks-kan-vi-fa-nye-fargestifter
 21. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen diskuterte laksepolitikk med ordførere og lokalpolitikere i Stjørdal 1. juni. Dessverre var ikke laksen i elva av de mest bitevillig. Norske Lakseelver / Stjørdalsvassdragets Elveeierlag: Ønsker tilpassing av oppdrettsregelverket Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/onsker-tilpassing-av-oppdrettsregelverket Det sa Klima- og miljøminister Ola Elvestuen på den nasjonale åpningen av laksesesongen i Hegra ved bredden av Stjørdalselva. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): – De høye lusetallene og rømningene kan ikke pågå lenger Link: https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2019/06/de-hoye-lusetallene-og-romningene-kan-ikke-paga-lenger
 22. I forbindelse med vurdering av kriterier for unntaksvekst for oppdrettsanlegg etter produksjonsområdeforskriften § 12 er Mattilsynet ferdig med å behandle alle de 50 innsendte sakene. 23 av sakene oppfylte kriteriene, mens 27 ikke gjorde det og fikk avslag. Mattilsynet: Mattilsynet har vurdert alle 50 saker om unntaksvekst Link: https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/mattilsynet_har_vurdert_alle_50_saker_om_unntaksvekst.35133 Mattilsynet har behandlet alle 50 saker i forbindelse innsending av dokumentasjon om unntaksvekst for oppdrettsanlegg. 23 av sakene oppfylte kriteriene, mens 27 ikke gjorde det og fikk avslag. Mattilsynet: Kapasitetsøkning 2019/2020: Resultat av behandling av innsendte saker Link: https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/drift_av_akvakulturanlegg/kapasitetsokning_20192020_resultat_av_behandling_av_innsendte_saker.34253 "Resultat av behandling av innsendte saker" kan du lese her.
 23. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – oppdatert status 2019 NINA og Havforskningsinstituttet har i fellesskap kategorisert 225 ville laksebestander med hensyn til genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i villaks. Datamaterialet består av ungfisk og voksen laks fanget i elvene, etter at rømt oppdrettslaks er luket ut ved skjellanalyser. Oppdraget fra Klima- og miljødepartementet er å gi en felles vurdering av kvalitetselementet «Genetisk integritet» til klassifisering av villaksbestander etter «Kvalitetsnorm for ville bestander av laks (Salmo salar)». Link: https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2599438 Rapporten "Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – oppdatert status 2019" kan du laste ned på siden det linkes til.
 24. Veterinærinstituttet (VI) Undersøker død villaks i Enningdalselva (Berbyelva) Veterinærinstituttet undersøker død villaks fra Enningdalselva (Berbyelva) ved Halden i Østfold. Link: https://www.vetinst.no/nyheter/undersoker-dod-villaks-i-enningdalselva-berbyelva Veterinærinstituttet har i dag vært i Enningsdalselva (Berbyelva) i Østfold og tatt ut prøver av syk villaks. Veterinærinstituttet (VI): Har tatt ut prøver av villaks i Enningdalselva (Berbyelva) Link: https://www.vetinst.no/nyheter/har-tatt-ut-prover-av-villaks-i-enningdalselva-berbyelva Erik Sterud - fagsjef i Norske Lakseelver - på Twitter: Link: https://twitter.com/SterudErik/status/1134404960496627713 Flere laks som er blitt fanget i Enningdalselva i Østfold siden laksefisket startet 24. mai, er svekket og har tydelige sår på finnene og blødninger i huden under buken. Ingen vet ennå hva det er som har rammet fisken. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): NJFF bekymret over syk laks i Enningdalselva Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/NJFF-bekymret-over-syk-laks-i-Enningdalselva.aspx
 25. Flere medlemmer Bred oppslutning fra lakseelvene i Norge er en forutsetning for at Norske Lakseelver skal kunne fremme organisasjonens interesser med størst mulig tyngde overfor myndigheter, politikere og andre samfunnsinteresser. Flere medlemmer gir organisasjonen både økt tyngde og styrket økonomi. Styret og administrasjonen skal derfor jobbe for at flere elveeierlag, fiskerettshavere og andre som innehar en driftsrolle i laksevassdrag melder seg inn i Norske Lakseelver. Norske Lakseelver: Arbeidsplan for 2018 - 2020 Vedtatt på Norske Lakseelver sitt landsmøte 24. april 2018. Link: https://lakseelver.no/sites/default/files/arbeidsplan_norske_lakseelver_2018-2020.pdf