Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Posts

  4846
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Everything posted by Glalaksen

 1. Av Pål Mugaas - Kommunikasjonsansvarlig i Norske Lakseelver – Er ikke villaksen verdt 18 øre? Link: https://www.fiskeribladet.no/meninger/-er-ikke-villaksen-verdt-18-ore-/2-1-1222859
 2. Av Simen Sætre - Forfatter av "Den nye fisken" Kjetil Østli - Forfatter av "Den nye fisken" Hvorfor fortsetter den norske grønnvaskingen av laksen? Link: https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Xq0XBb/hvorfor-fortsetter-den-norske-groennvaskingen-av-laksen Les også: Bok: Den nye fisken - Om temmingen av laksen og alt det forunderlige som fulgte Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/78049-bok-den-nye-fisken-om-temmingen-av-laksen-og-alt-det-forunderlige-som-fulgte/
 3. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Camp Villaks 2022 Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse for ungdom! Camp Villaks er en fiske- og friluftscamp som arrangeres over hele landet fra midten av juni til slutten av august. Nå kan du melde deg på årets camper! Link: https://www.njff.no/aktuelt/camp-villaks Les også: Norske Lakseelver og Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Camp Villaks 2022 - Vi gir deg sommerens kuleste fiskeopplevelse! Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/79051-norske-lakseelver-og-njff-camp-villaks-2022/
 4. Morten Falkegård i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) gir deg hovedpunktene fra ny rapport om effekter av predasjon på laks. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Video - Effekter av predasjon på laks Link: https://www.facebook.com/vitenskapsradet/videos/morten-falkegård-i-vitenskapelig-råd-for-lakseforvaltning-gir-deg-hovedpunktene-/938973426783991/
 5. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) Ny rapport oppsummerer effekter av predasjon på laks Laks tåler normalt godt at predatorer forsyner seg, men når bestandene blir fåtallige kan predasjon gjøre det vanskelig å få opp antallet igjen. Link: https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/5215/Ny-rapport-oppsummerer-effekter-av-predasjon-p-229-laks Rapporten "Effekter av predasjon på laks" kan du lese her.
 6. Dei viktigaste verkemidla for vern og utvikling og verkemidla mot dei mest sentrale påverknadene av bestandane av vill anadrom fisk er tillagt tre departement: Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet. Norske Lakseelver: Organisering av villaksforvaltninga Link: https://lakseelver.no/nb/news/2021/11/organisering-av-villaksforvaltninga
 7. En kartlegging av tilstand og påvirkninger i hele 1279 vassdrag gir et unikt grunnlag for å bedre den dårlige situasjonen for sjøørret i Norge. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Unik kartlegging av sjøørreten i Norge Link: https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/5207/Unik-kartlegging-av-sj-248-248-rreten-i-Norge Rapporten "Klassifisering av tilstanden til sjøørret i 1279 vassdrag" kan du laste ned her. Nå kan du enkelt sjekke tilstand og påvirkninger for sjøørreten i ulike vassdrag i vår kartløsning. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Slik står det til i din sjøørretelv Link: https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/5208/Slik-st-229-r-det-til-i-din-sj-248-248-rretelv I vår kartløsning kan du se hvordan det står til i hvert enkelt vassdrag. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Kartløsning - Slik står det til i din sjøørretelv Link: https://nina.maps.arcgis.com/apps/instant/basic/index.html?appid=376b94218a0f4d0b967dbc620b89313a Unik kartlegging av sjøørreten i Norge! Slik står det til med sjøørreten i 1279 norske vassdrag. Leder av Vitenskapsrådet, Torbjørn Forseth, oppsummerer. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Video - Klassifisering av tilstanden til sjøørret i 1279 vassdrag Link: https://www.facebook.com/vitenskapsradet/videos/unik-kartlegging-av-sjøørreten-i-norge-slik-står-det-til-med-sjøørreten-i-1279-n/363993908964963/
 8. Torbjørn Forseth - leder av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) - sitt innlegg under Norske Lakseelver sitt landsmøte 26. april 2022. Video - varighet ca 23 minutt: Status for norsk villaks og norske villaksbestander Link: https://www.youtube.com/watch?v=5grXpXd9VTs
 9. Torbjørn Forseth - leder av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) - sitt innlegg under Norske Lakseelver sitt landsmøte 26. april 2022. Video - varighet ca 23 minutt: Status for norsk villaks og norske villaksbestander Link: https://www.youtube.com/watch?v=5grXpXd9VTs
 10. Havforskningsinstituttet (HI) beregner lusedødelighet på utvandrende laksesmolt. Dødeligheten beregnes på elvenivå innenfor de enkelte produksjonsområdene. Her er tallene for 2021. Norske Lakseelver: Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i Produksjonsområde 10 - PO 10 i 2021 Link: https://lakseelver.no/nb/news/2022/01/lusedodelighet-2021
 11. Havforskningsinstituttet (HI) beregner lusedødelighet på utvandrende laksesmolt. Dødeligheten beregnes på elvenivå innenfor de enkelte produksjonsområdene. Her er tallene for 2021. Norske Lakseelver: Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i Produksjonsområde 7 - PO 7 i 2021 Link: https://lakseelver.no/nb/news/2022/01/lusedodelighet-2021
 12. Havforskningsinstituttet (HI) beregner lusedødelighet på utvandrende laksesmolt. Dødeligheten beregnes på elvenivå innenfor de enkelte produksjonsområdene. Her er tallene for 2021. Norske Lakseelver: Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i Produksjonsområde 6 - PO 6 i 2021 Link: https://lakseelver.no/nb/news/2022/01/lusedodelighet-2021
 13. Verdalselva Vikingelva med historiske røtter Verdalsvassdraget ligger i Nord-Trøndelag fylke, og har et totalt nedbørfelt på 1464 km². Vassdraget har sine kilder i grensetraktene mot Sverige, og har utløp i Trondheimsfjorden ved Verdalsøra. Norske Lakseelver / Verdalseelva Fellesforvaltning: Hjemmeside for Verdalselva Link: https://lakseelver.no/nb/elver/verdalselva PS: Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.
 14. Havforskningsinstituttet (HI) beregner lusedødelighet på utvandrende laksesmolt. Dødeligheten beregnes på elvenivå innenfor de enkelte produksjonsområdene. Her er tallene for 2021. Norske Lakseelver: Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i Møre og Romsdal (Produksjonsområde 5 - PO 5) i 2021 Link: https://lakseelver.no/nb/news/2022/01/lusedodelighet-2021
 15. Havforskningsinstituttet (HI) beregner lusedødelighet på utvandrende laksesmolt. Dødeligheten beregnes på elvenivå innenfor de enkelte produksjonsområdene. Her er tallene for 2021. Norske Lakseelver: Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver på Vestlandet (Produksjonsområde 3 - PO 3 og Produksjonsområde 4 - PO 4) i 2021 Link: https://lakseelver.no/nb/news/2022/01/lusedodelighet-2021
 16. Havforskningsinstituttet (HI) beregner lusedødelighet på utvandrende laksesmolt. Dødeligheten beregnes på elvenivå innenfor de enkelte produksjonsområdene. Her er tallene for 2021. Norske Lakseelver: Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i Rogaland (Produksjonsområde 2 - PO 2) i 2021 Link: https://lakseelver.no/nb/news/2022/01/lusedodelighet-2021
 17. Tre grader av løgn Det er tre grader av løgn: - løgn, - forbanna løgn og - løgnene til "djevlene" med tilknytning til den norske oppdrettsindustrien. #DenNorskeOppdrettsMafiaen
 18. Norske Lakseelver: VillaksNytt nr. 1/2022 Link: https://issuu.com/millimeterpress/docs/villaksnytt_01_2022_web Sammen er vi sterke! Elvene som er medlemmer av Norske Lakseelver bidrar gjennom medlemskapet og medlemskontingenten til finansiering av arbeidet til Norske Lakseelver. Er "din" elv hvor du er rettighetshaver, forpakter og/eller fisker medlem av Norske Lakseelver?
 19. Miljødirektoratet Ulovlig fiske kan gi overtredelsesgebyr Miljødirektoratet får stadig flere tips om ulovlig fiske. Innsatsen mot ulovlig laksefiske styrkes særlig i Nordland og Vestland. Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2022/mai-2022/na-kan-du-fa-gebyr-for-ulovlig-fiske/ Forskriften gir regler om utmåling av overtredelsesgebyr etter lakse- og innlandsfiskloven § 48a. Forskrift om overtredelsesgebyr etter lakse- og innlandsfiskloven Link: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-06-01-1741
 20. NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Webinar: Sjøørret - Bestandsstatus, elveosbruk og vannkraftutbygging - 12. mai 2022 Sjøørretnettverk Trondheimsfjorden ønsker velkommen til webinar med tema "Bestandsstatus, elveosbruk, og vannkraftutbygging". Link: https://www.nmbu.no/fakultet/mina/aktuelt/node/45413 Opptak av webinaret Del I Del II Del III
 21. Nyhetsbrev fra Norske Lakseelver. Norske Lakseelver Nyhetsbrev 6. mai 2022 Link: https://norskelakseelver.mailmojo.no/m/325147/yvkwEdwiUjkvsWLUJMrSLztr1oQn PS: Du kan melde deg på nyhetsbrev fra Norske Lakseelver her.
 22. Miljødirektoratet Årsrapport for Statens fiskefond 2021 Statens fiskefond bidrar til å finansiere fiskeforvaltningstiltak som kommer samfunnet og allmennheten til gode. Nesten 65 000 fiskere har betalt fiskeravgift for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag og med faststående redskap i sjø i 2021. Dette har tilført Statens fiskefond over 16 mill. kroner i inntekter. Omtrent 99 prosent av fiskerne betaler avgift for fiske i vassdrag, mens 1 prosent betaler avgift for fiske med faststående redskap i sjø. Link: https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2022/mai/arsrapport-for-statens-fiskefond-2021/ "Årsrapport for Statens fiskefond 2021" kan du laste ned på siden det linkes til.
 23. Av Pål Mugaas - Kommunikasjonsansvarlig i Norske Lakseelver Sjølaksefiske i Agder Link: https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/V9JRWp/sjoelaksefiske-i-agder Les også: Miljødirektoratet: Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2021 Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76047-miljødirektoratet-regulering-av-fiske-etter-laks-sjøørret-og-sjørøye-fra-2021/
 24. Miljødirektoratet Akuttutslipp av gjødsel skader fisk og bunndyr 7,5 millioner liter husdyrgjødsel har de siste fire årene havnet i naturen som akutt forurensning fra landbruket, og skadet fisk og bunndyr. Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2022/mai-2022/akutt-forurensning-med-husdyrgjodsel/
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.