Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Content Count

  4357
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Everything posted by Glalaksen

 1. For å sikre norske storørretbestander foreslår et arbeidsutvalg en forvaltningsmodell som ligner på den vi har for laks og sjøørret. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Tid for nasjonale storørretvassdrag? Link: https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2021/01/tid-nasjonale-stororretvassdrag
 2. Av Vegard Heggem - Prosjektleder i Norske Lakseelver Grønt skifte kan løfte villaksen ut av rød liste Link: https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2021/03/31/Grønt-skifte-kan-løfte-villaksen-ut-av-rød-liste-23736595.ece
 3. På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Menon laget en rapport om hvordan myndighetene kan legge til rette for videre teknologiutvikling i havbruksnæringen. Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet: Evaluering av utviklingstillatelser for havbruksnæringen og vurdering av alternative ordninger for fremtiden Link: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/evaluering-av-utviklingstillatelser-for-havbruksnaringen-og-vurdering-av-alternative-ordninger-for-fremtiden/id2842154/ På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartemente
 4. Av Irja Vormedal, Karoline H. Flåm og Mari Lie Larsen - Fridtjof Nansens Institutt Kostbare luftslott i laksebransjen Link (artikkelen er fra oktober 2019): https://www.dn.no/innlegg/oppdrett/havbruk/laks/kostbare-luftslott-i-laksebransjen/2-1-689819?fbclid=IwAR1sPSO8io9HbKXv8HG9cvpMfWp5hC6j77Cu8vUoHsr4tQmZSegLwjEVYpc
 5. PS: Den norske stat v/Folketrygdfondet v/Regjeringen Solberg v/Finansdepartementet står oppført som eier (aksjonær) i flere oppdrettsmafiasyndikat. #DenNorskeOppdrettsMafiaen
 6. Seaspiracy examines the global fishing industry, challenging notions of sustainable fishing and showing how human actions cause widespread environmental destruction. Netflix: Seaspiracy - Official Trailer Link: https://www.youtube.com/watch?v=1Q5CXN7soQg
 7. Sjøørreten er truet langs hele norskekysten, men de siste årene har det blitt gjennomført viktig arbeid for å snu situasjonen. Her er historien om noen av de som jobber for å redde den. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU): De som redder sjøørreten Link: https://www.nmbu.no/fakultet/mina/aktuelt/node/42858
 8. Av Pål Mugaas - Kommunikasjonsansvarlig i Norske Lakseelver Røde oppdrettssoner har dyttet villaksen inn på rødlista Link: https://www.fiskeribladet.no/meninger/rode-oppdrettssoner-har-dyttet-villaksen-inn-pa-rodlista/2-1-988860 Les også: Artsdatabanken: Innsyn i foreløpig vurdering til Rødlista for arter 2021 - Laks Salmo salar Linnaeus, 1758 Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/77496-innsyn-i-foreløpig-vurdering-til-rødlista-for-arter-2021-laks-salmo-salar-linnaeus-1758/
 9. Økokrim Korrupsjon Korrupsjonsbegrepet i strafferetten omfatter det å bestikke eller ta i mot bestikkelser i form av penger, gaver eller tjenester. Det er ikke et entydig begrep, og omfatter i sin vide forstand også det å påvirke andre til å utføre arbeidet sitt på en bestemt måte, såkalt påvirkningshandel. Link: https://www.okokrim.no/korrupsjon.422251.no.html
 10. Hvordan kan WWF (et av den norske oppdrettsindustrien sine "grønnvaskingsbyrå") ASC-sertifisere Hofseth Aqua AS sin oppdrett av den fremmede arten regnbueørret i sjø? Til orientering: Aquaculture Stewardship Council (ASC): Partners and supporters #DenNorskeOppdrettsMafiaen
 11. Av Pål Mugaas - Kommunikasjonsansvarlig i Norske Lakseelver Røde oppdrettssoner har dyttet villaksen inn på rødlista Link: https://www.fiskeribladet.no/meninger/rode-oppdrettssoner-har-dyttet-villaksen-inn-pa-rodlista/2-1-988860
 12. Fremmedartslista 2018 viser hvilken økologisk risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge. Her kan du søke på enkeltarter som har gyldig vurdering fra 2018, eller gjøre et filtrert søk tilpasset ditt behovet. Artsdatabanken: Fremmedartslista 2018 Link: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018
 13. Netflix Dokumentarfilm Seaspiracy En filmskaper som er opptatt av livet i havet, vil dokumentere skaden vi mennesker gjør på havets dyrearter – og avslører sjokkerende global korrupsjon. Link (krever innlogging - se trailer for dokumentarfilmen på siden det linkes til): https://www.netflix.com/no/title/81014008
 14. Av Rune Muladal - Daglig leder Naturtjenester i nord Slik kan vi gjøre en innsats mot pukkellaksen i 2021 Link: https://lakseelver.no/nb/news/2021/03/slik-kan-vi-gjore-en-innsats-mot-pukkellaksen-i-2021
 15. Av Rune Muladal - Daglig leder Naturtjenester i nord Rekordstor gytebestand av pukkellaks i 2019 Link: https://lakseelver.no/nb/news/2021/03/rekordstor-gytebestand-av-pukkellaks-i-2019
 16. For økt kunnskap og bedre lokal forvaltning har Norske Lakseelver nedfelt ulike fagnettverk. Her kan våre medlemmer være med! Norske Lakseelver: Fagnettverk og utvalg i Norske Lakseelver Link: https://lakseelver.no/nb/news-2020/fagnettverk-og-utvalg-i-norske-lakseelver
 17. I henhold til Miljødirektoratets retningslinjer for utsetting av anadrom fisk ble skjell fra all stamlaks høsten 2020 sendt inn til Veterinærinstituttet for registrering, arkivering og skjellanalyse. Ut fra vekstmønster i skjellene ble laks klassifisert som villaks, rømt oppdrettslaks, utsatt (kultivert), usikker eller som ikke lesbar. Stamlaks klassifisert som rømt oppdrettslaks ble ikke godkjent, mens de andre ble fortløpende videresendt til NINA for genetisk analyse for å beregne mulig opphav i rømt oppdrettslaks. I alt ble skjell fra 2478 laks fra 54 forskjellige vassdrag an
 18. Artsdatabanken Innsyn i foreløpig vurdering til Rødlista for arter 2021 Laks Salmo salar Linnaeus, 1758 Kategori Rødlista 2021: nær truet NT Link: https://innsyn.artsdatabanken.no/artsrapport/tilbakemelding/8149
 19. Les også: Havforskningsinstituttet (HI): Makrell og laks åt ulikt Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/77260-makrell-og-laks-åt-ulikt/&tab=comments#comment-804628
 20. Rauma Mektige Rauma - Lakseelva under Trollveggen Rauma Elv er ei historisk og populær lakseelv som renner gjennom den spektakulære Romsdalen der omgivelsene i seg selv er verdt turen. Elva er 64,8 km lang og renner fra Lesjaskogsvatnet gjennom Romsdalen til Romsdalsfjorden ved Åndalsnes, og er en av de største elvene i Møre og Romsdal. Norske Lakseelver / Rauma Elveeierlag SA: Hjemmeside for Rauma Link: https://lakseelver.no/nb/elver/rauma PS: Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i
 21. Miljødirektoratet Tips avslører ulovlig fiske Rekordtidlige tips fra publikum har sørget for en effektiv start på lakseoppsynet for Statens naturoppsyn. Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mars-2021/tips-avslorer-ulovlig-fiske/
 22. Av Pål Mugaas - Kommunikasjonsansvarlig i Norske Lakseelver De svake laksebestandene skal beskyttes Link: https://www.namdalsavisa.no/de-svake-laksebestandene-skal-beskyttes/o/5-121-916926
 23. Heder til Simen Sætre i Morgenbladet og Kjetil Østli i Harvest. Journalisten: Pris til Morgenbladet og Harvest for fellesprosjektet «Mørke motkrefter» Link (artikkelen er fra juni 2018): https://journalisten.no/morgenbladet-harvest-kjetil-ostli/pris-til-morgenbladet-og-harvest-for-fellesprosjektet-morke-motkrefter/322777
 24. Miljødirektoratet Vil stoppe fiske på Tana-laks Forverret situasjon for Tana-laksen gjør at Miljødirektoratet foreslår å ikke åpne for sjølaksefiske med faststående redskaper i deler av Finnmark. Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mars-2021/vil-stoppe-fiske-pa-tana-laks/ Miljødirektoratet sender med dette på høring forslag om at det ikke blir åpnet for fiske etter anadrome laksefisk med faststående redskaper i sjø i kommunene Berlevåg, Tana og Gamvik samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp i 20
 25. Les også: Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76877-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantisk-laks-salmo-salar/&tab=comments#comment-803598
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.