Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Content Count

  4357
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Everything posted by Glalaksen

 1. Bolstadelva Verdens største atlantiske laks Med utgangspunkt i en omfattende dokumentasjon av bestandssituasjon, trusselfaktorer og tiltak er det i tiårsperioden 2010-2020 iverksatt en redningsaksjon for Vossolaksen - verdens kanskje største atlantiske laks. Etter bestandssammenbrudd på slutten av 1980-tallet, og etterfølgende høyt innslag av rømt oppdrettslaks, var bestanden nær ved å bli utryddet. Norske Lakseelver / Bolstadelva AS: Hjemmeside for Bolstadelva Link: https://lakseelver.no/nb/elver/bolstadelva Bol
 2. Kopierer fra Facebook-sida til Norske Lakseelver (sitat fra 27.04.2017): "To our English speaking friends who are concerned about the future of wild salmon. Here's a small publication about status and threats. The publication is made by us and Reddvillaksen. Please share."
 3. Redd Villaksen Reddvillaksens basic facts about wild salmon We have made a publication in English about threat to wild salmon. Basic are studies and conditions related to Norway, but the problem is international. The more people that understand the basics, the more power we get. Link: http://reddvillaksen.no/reddvillaksens-basic-facts-about-wild-salmon/
 4. SalmonCamera Stor amerikansk dokumentar om oppdrettsindustrien SalmonCamera var tilrettelegger for det svært anerkjente dokumentarprogrammet PBS Frontline sitt besøk til Norge sommeren 2016. Link: http://salmoncamera.com/
 5. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Rømt oppdrettslaks påvirker genetikken til villaksen Nye tall fra NINA og havforskningsinstituttet underbygger dessverre enda sterkere at rømt oppdrettslaks evner å gyte med villaksen. Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Romt-oppdrettslaks-pavirker-genetikken-til-villaksen.aspx
 6. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har nå klassifisert 148 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks. Bare 29 bestander (20 %) hadde god eller svært god kvalitet, som er kravet for å nå standarden etter kvalitetsnormen. Norske Lakseelver: Bare 20 % av villaksen når minstekravet i kvalitetsnormen Link: https://lakseelver.no/news-2017/bare-20-av-villaksen-nar-minstekravet-i-kvalitetsnormen
 7. Hardangerfjordseminaret kan i 2017 feire eit lite jubileum. I år er det 10. gong dei kan invitere deg til vakre Hardangerfjorden pynta i vårdrakt, fredag 5 og laurdag 6. mai. Påmeldingsskjema og program finn du her. Norske Lakseelver: Hardangerfjorseminaret - 10 år Link: https://lakseelver.no/news-2017/hardangerfjorseminaret-10-ar
 8. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Rømt oppdrettslaks påvirker genetikken til ville laksebestander langs hele kysten Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Havforskningsinstituttet (HI) har i fellesskap klassifisert genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander. Forskerne har klassifisert 175 laksebestander. Dette representerer 85 % av villaksressursene i Norge. Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4246/Romt-oppdrettslaks-pavirker-genetikken-til-ville-laksebestander-langs-hele-kysten
 9. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Klassifisering av 148 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks Bare 29 bestander (20 %) hadde god eller svært god kvalitet, som er kravet for å nå standarden etter kvalitetsnormen. Det vil si at 119 bestander (80 %) ikke nådde normens mål om minst god kvalitet. Av disse hadde 42 bestander (28 %) moderat kvalitet og 77 bestander (52 %) dårlig eller svært dårlig kvalitet. Laksebestandene i Rogaland og Nord-Trøndelag hadde best kvalitet, mens bestander i Sør-Trøndelag, Troms og Hordaland hadde dårligst kval
 10. Miljødirektoratet En milepæl for bevaring av villaksen Mattilsynet har i dag friskmeldt elvene i Steinkjer-regionen etter at de har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i mer enn 30 år. Friskmeldingen er et viktig steg for å sikre villaksen og samfunnsøkonomiske verdier i milliardklassen. Link (artikkelen er fra 23.09.2014): http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/September-2014/En-milepal-for-bevaring-av-villaksen/ Denne rapporten er en sluttrapport for rotenonbehandlingene som ble gjennom
 11. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Trusselvurdering for villaks med internasjonal anerkjennelse Norske forskere har gjennom arbeidet i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning utviklet og tatt i bruk et nytt system i trusselvurderingen for villaks. Trusselvurderingen er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet ICES Journal of Marine Science. Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4234/Trusselvurdering-for-villaks-med-internasjonal-anerkjennelse Artikkelen "The major threats to Atlantic salmon in Norway"
 12. Hardangerfjordseminaret 2017 Tid: 5. og 6. mai 2017 Sted: Thon Hotel Sandven i Norheimsund Velkomen til Hardangerfjordseminaret 2017 Hardangerfjordseminaret kan i 2017 feire eit lite jubileum. I år er det 10. gong kan vi invitere deg til vakre Hardangerfjorden pynta i vårdrakt, fredag 5 og laurdag 6. mai. Seminaret er sidan starten etablert som ein nasjonal arena for spørsmål knytt til forvaltinga av fisk, vassdrag, fjord og kystmiljø. To intense dagar med siste nytt frå nasjonal — og internasjonal naturvitskapeleg k
 13. M 24 iLaks brøt god presseskikk i omtale av Norske Lakseelvers bruk av offentlige midler - Hadde ikke dekning for tittelen, mener PFU. Link: https://www.medier24.no/artikler/ilaks-brot-god-presseskikk-i-omtale-av-norske-lakseelvers-bruk-av-offentlige-midler/378810
 14. Havforskningsinstituttet (HI) Overvakinga av lakselus på vill laksefisk er i gang Den årlege overvakinga av lakselus er no i startgropa. Også i år kan interesserte følgje med på korleis mengda lakseluslarvar endrar seg; Havforskingsinstituttet legg ut resultata frå lusemodellen ein gong i veka. Link: http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/mars/overvakinga_av_lakselus_er_i_gang/nb-no Smittepress lakselus Link: http://www.imr.no/forskningsdata/smittepress_lakselus/
 15. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane / Uni Research Miljø (LFI) Naturvenleg erosjonssikring På oppdrag frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har Uni Research Miljø (LFI) laga eit rettleiingsnotat om korleis sikringstiltak i flaumutsette elvar bør gjennomførast for å ta best mogleg vare på naturmiljøet. Link: https://www.fylkesmannen.no/Sogn-og-Fjordane/Miljo-og-klima/Vatn/Naturvenleg-erosjonssikring/ "Mer miljøvennlige erosjonssikringstiltak" kan du lese her.
 16. Redd Villaksen Stiftelsen Nordatlantisk Villaksfond Norge Reddvillaksen.no er en ideell stiftelse som arbeider for å sikre livskraftige fiskebestander i alle norske lakse- og sjøørretvassdrag. Styret arbeider ubetalt på ideell basis. Et særtrekk ved Reddvillaksen.no er at vi gir direkte økonomisk støtte til en rekke viktige og konkrete tiltak, ofte i samarbeid med andre organisasjoner som Norske Lakseelver og NJFF. Vår viktigste inntektskilde er den årlige villaksauksjonen som baserer seg på generøse gaver fra elveeiere, turistbedrifter, butikker,
 17. Norske Lakseelver og Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Camp Villaks 2017 Laksefiske for ungdom 14-18 år Camp Villaks er sommerens store eventyr. Rått fiske, mye kunnskap, og mye moro. Når vi ikke er ute å fisker, overnatter vi i lavvo, lager mat på bålet og blir kjent med andre unge laksefiskere fra hele landet. Pris kr. 400,- inkluderer mat, overnatting og lån av utstyr. Inkluderer mat, overnatting, fiske, lån av utstyr og mye moro. Alt du må ha med deg er sovepose, underlag og klær. Campene er et samarbeid mellom
 18. The major threats to Atlantic salmon in Norway Atlantic salmon (Salmo salar) is an economically and culturally important species. Norway has more than 400 watercourses with Atlantic salmon and supports a large proportion of the world’s wild Atlantic salmon. Atlantic salmon are structured into numerous genetically differentiated populations, and are therefore managed at the population level. Long-distance migrations between freshwater and ocean habitats expose Atlantic salmon to multiple threats, and a number of anthropogenic factors have contributed to the dec
 19. Glalaksen

  SafePass

  Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) SafePass SafePass har som mål å finne de beste løsningene for fiskevandringer i regulerte elver, både fra fiskens og kraftprodusentenes perspektiv. Link: http://www.cedren.no/Prosjekter/SafePass
 20. Norske Lakseelver Bli medlem i Norske Lakseelver Norske Lakseelver er en partipolitisk nøytral og landsomfattende forening for forvaltningslag eller tilsvarende sammenslutninger i vassdrag med anadrom laksefisk. Bli medlem i dag! Link: https://lakseelver.no/nb/news-2015/bli-medlem-i-norske-lakseelver Er du opptatt av at villaksens, sjøørretens og sjørøyas interesser skal ivaretas bedre? Meld deg inn i dag! Norske Lakseelver: Støttemedlem Link: https://lakseelv
 21. Norske Lakseelver Ingen skam å snu Klima og miljøminister Vidar Helgesen redder ulv med loven i hånd, men har med et pennestrøk trolig utryddet unike laksestammer i Hardanger. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Det er tross alt villaksen Norge har et spesielt ansvar for. Link: http://lakseelver.no/news-2017/ingen-skam-snu Notat "Genbank for Hardangerfjorden" fra Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) kan du lese her.
 22. SalmonCamera Grunnlovens § 112 - villaksens siste skanse? SalmonCamera har over år latt seg forbløffe over den åpenbare diskrepansen mellom ordlyden i Grunnlovens miljøparagraf, § 112, og det faktum at myndighetene tillater inngrep og industriell aktivitet som reduserer bestander av laks og sjøørret til kritisk lave nivå. Derfor finansierte vi juridisk forskning rundt anvendelsen av § 112 i saker som omhandler forholdet mellom ville laksefisk og oppdrett, en industri som beviselig er til skade for laksefisk. hvordan kan § 112 bistå oss borgere i vår kamp for
 23. Miljødirektoratet Driva-regionen Gyrodactylus salaris ble første gang påvist i denne regionen i 1975. Regionen består av fire vassdrag, ett stort (Driva) og tre mindre (Litledalselva, Usma og Batnfjordselva). Link: http://xn--miljdirektoratet-oxb.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Pavirkninger/Gyrodactylus-salaris/Regioner-infisert-av-Gyrodactylus-salaris/Drivaregionen-More-og-Romsdal/ Her finner du alt av relevant informasjon i sammenheng med gyrobekjempelsen i Drivaregionen. Vi presenterer informasjon f
 24. Norske Lakseelver Utviklingskonsesjoner - Kamuflert oppdrettsvekst Norske Lakseelver frykter at Regjeringen legger opp til en uforutsigbar og miljømessig uforsvarlig oppdrettsvekst parallelt med det forutsigbare regimet Stortinget bifalt før sommeren. Her kan du laste ned hele høringssvaret vårt. Link (artikkelen er fra august 2015): https://lakseelver.no/nb/news-2015/kamuflert-oppdrettsvekst Den pågående tildelingen av utviklingskonsesjoner kan gi en vekst som frontkolliderer med Stortingets krav om forutsigbar og miljøme
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.