Jump to content
Fiskersiden

dagniko

Members
 • Posts

  87
 • Joined

 • Last visited

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

dagniko's Achievements

Rookie

Rookie (2/14)

 • Reacting Well Rare
 • First Post Rare
 • Collaborator Rare
 • Week One Done Rare
 • One Month Later Rare

Recent Badges

6

Reputation

 1. Er absolutt ingen ekspert på haspel, men jeg vil tro at størrelse av og avstand til nederste stangring er faktorer som påvirker hvilken spolediameter som fungerer best?
 2. Slitestyrken er selvsagt et poeng for en fortom. Man må bare passe på at FC fortom ikke er for tynn, da bruddstyrke ift. dimensjon er relativt lav (sammenlignet med "vanlig" mono av god kvalitet).
 3. Jeg har bare positive erfaringer med UNI til .40 mono, med 5 vindinger (ingen grunn til å redusere med den tykkelsen, i hvert fall ikke med de senene jeg har brukt, før i hvert fall .50 er passert). Har prøvd en del annet de siste 40 årene, men alltid gått tilbake til UNI etter ganske kort tid. Det er viktig at sena fuktes godt underveis, og at knuten dras til sakte og metodisk, mens man følger med på at den "legger" seg riktig.
 4. Jeg er stort sett enig i det, med forbehold om at jeg ikke har prøvd en så "myk" stang på 13' som dette handler om. Hvis den blir "slaskete" så blir det et problem ift. lange og nøyaktige kast. Det hender imidlertid at forholdene på kaste-plassen(e) gjør at en kortere stang fungerer bedre (avhengig av bl. a. kasteteknikk), så det er en fordel å ha et lite utvalg. Så kort som 9' er ikke lengre aktuelt for meg til annet enn båtfiske, eller på steder hvor lange kast er irrelevant.
 5. Har du sett etter delenummeret i sprengskissa (schematic) som fulgte med snella?
 6. Det finnes Revo sneller med synkronisert snørefører (den opprinnelige Revo Toro serien og Toro Nacl, LJ 3 etc - men disse har vel ikke blitt produsert siden 2015). En tidlig Revo Toro eller Revo Toro Nacl vil være tilnærmet optimal for det aktuelle fisket, og har i motsetning til Revo X sentrifugalbrems, ikke magnetbrems. Nyere Revo Toro sneller har begge deler, men ikke synkronisert snørefører. På sneller som ikke har dette så bør absolutt snørefører midtstilles før kast, som du sier - inklusive Daiwa T-wing.
 7. Egentlig så er det vel ikke i fortommen man ønsker lite strekk, men i hovedsnøret. Poenget er at det meste blir et kompromiss, med fordeler og ulemper - og det avgjørende for prioriteringen av egenskaper må bli den aktuelle fiske-situasjonen. Markedsføringen er ofte mer villedende enn veiledende, og hvor nøyaktig oppgitt bruddstyrke og diameter er varierer mye, selv innenfor samme merke. Det er lenge siden jeg var villig til å bruke braid til fiske fra land - den dårlige slitestyrken har vært et potensielt problem alle steder hvor jeg har fisket, så jeg er bare villig til å bruke det til fiske fra båt.
 8. Mitt poeng var at det går an å tidfeste det litt mer nøyaktig, det skjedde noen endringer i den perioden. Denne ser som allerede sagt ut til å være fra mellom litt før midten av 1962 og sent 1963, men det forutsetter selvsagt at at deler ikke har blitt byttet (ikke sannsynlig, slik den fremstår).
 9. Husk at i en "drakamp" så er stor stanglengde til fordel for fisken, ikke fiskeren - selv om det kan gi fordeler til fiskeren når det gjelder "styring". Hvis du skal prøve deg frem så er 16' neppe riktig lengde å starte med? For øvrig så bør du revurdere planen om å bruke haspel til slikt fiske, om det ikke er veldig gode grunner til at du ønsker å gjøre det.
 10. Trenger et bilde av venstre side også.....
 11. Jeg har selvsagt ikke prøvd alt på markedet, men om jeg skal anbefale noe så blir det Trilene Sensation, med Sufix Super 21 som 2. valg. For øvrig så er det ikke riktig at fluorcarbon er "sterkere" enn "vanlig" mono, bruddstyrken er vanligvis lavere (til dels vesentlig lavere). Hvis man vil bruke FC så er det på grunn av andre egenskaper, som slitasjemotstand og minimal strekk.
 12. I motsetning til andre Sufix typer så har Advance hittil vært vesentlig tykkere enn angitt i alle tilfeller hvor jeg har målt det. Det er etter min erfaring godt utenfor "normale" avvik. .30 målte .33-34, .35 målte vanligvis .38, .40 målte alt fra .44 til .46 (forskjellige innkjøp) og .45 målte vanligvis .49 Når sena er så mye overdimensjonert som mine målinger tyder på så stiller dette også spørsmål ved andre egenskaper som har sammenheng med dimensjon (som styrke og motstand imot strekk) - også i forhold til andre typer sene. Dette handler om sene som ble kjøpt første sesong Advance var på markedet, jeg har av åpenbare grunner ikke kjøpt mer slik sene. Det hadde derfor vært av interesse å høre om andre har foretatt målinger, muligens på senere produksjonspartier?
 13. Allround finnes ikke, prøv å finne ut omtrent hva han ønsker seg - det er umulig å gi et noenlunde presist råd uten å vite mye mer. En mulighet er et gavekort hos Skitt Fiske eller en annen større leverandør, dersom noe slikt finnes.
 14. Ikke helt umulig - den bærer for meg tydelig preg av å være fra ca. midten av 1962 til sent 1963. Det var en del subtile endringer som gjør det mulig å datere såpass nøyaktig, forutsatt at deler ikke har vært byttet.
 15. Fra Juli 1964, og ikke serienummer, men "lot" nummer. 6000 kom i 1954, Record opp til en gang rundt årsskiftet 1957/58, deretter ABU (muligens med en del overlapp, som det var for 5000 - men det er umulig å vite, nettopp fordi 6000 ikke hadde serienummer).
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.