DYM

Members
  • Content Count

    62
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About DYM

  • Rank
    Medlem

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Tenkte jeg ville skrive litt kjapt om fiskeforholdene i Otra slik jeg kjenner dem. Jeg har fisket i øvre del av Otra i over 20 år så jeg er sånn noenlunde oppdatert Det finnes 5 arter i øvre del; Ørret, canadisk bekkerøye, abbor (skjebbe), Bleke og ørekyte. Strekningen jeg kjenner best til er Kilefjorden-> Valle. (Bruk foreksempel www.norgeibilder.no for å søke på stedsnavnene jeg nevner!) Kilefjorden -> Hornnes: 4 arter: ørret, abbor, utsatt bleke og bekkrøye. Bleke er en relikt og unik laks som kun finnes i Otra. I de senere år er den satt ut både sør- og nord for Byglandsfjorden der den egentlig stammer fra. Størrelse opp til max 400g. YPPERLIG matfisk! Ved Kilefjorden bør man ha båt. Fisk på over kiloen av ørret er ikke uvanlig. Fin kvalitet de siste årene pga. hard oppfisking med storruser. Fremdeles mye fisk. Når man kommer oppover mot Hornnes og Fennefoss avtar fisken i kvalitet. Denne strekningen er endel plaget av krypsiv. Fennefossen -> Birkelandsfossen (strekningen forbi Evje sentrum) kan du bare kjøre forbi. Store mengder småfisk med mye parasitter. Syrtveit: Mange fine plasser under fossen (demningen) på begge sider av elva. Flere fosser og stryk sørover mot Evje. Kilos ørret ikke uvanlig, men også mye smått. Kun ørret og noe bleke her. Bleke fåes som oftest ved lav vannstand. Kjenner til folk som har dradd opp 15 bleker på få timer rett under demningen. Nord for Syrtveitsdammen -> Byglandsfjord: MYE småørret og noe bleke. Taes vært år 3-5kilos ørreter i garn på Senum og i Vassend. Byglandsfjorden opp til Ose: Mye småfisk. Bleke og ørret. Har personlig aldri fått større enn 600g i fjorden. Gjevnt over kan man si at fisken blir bedre jo lenger nord man kommer. Endel oppfiske pågår fortsatt ved hjelp av storruser. På Longerak, Skomedal og Åraksbø tas det regelmessig fisk på opp mot 6kg i garn. Andre beryktede plasser er Vik sør for Sines (oterfiske og dorging etter bleke), Dale(bukta) (fin ørret og bleke), området sør for Fånefjellstunnelen (her er det observert MONSTER fisk på ekkolodd, meget dypt og lite fisket). Generellt fine forhold fra land i fjorden med sand/steinbunn og minimalt med krypsiv. Størrelsen på fisken kan også variere mye fra lokasjon til lokasjon. En plass kan du ligge på 500 grams, 300 meter ovenfor får du bare 200 grams. Ose-Langeid: på Ose taes det også regelmessig 4-6kgs Ørret i garn. Vanskelig å fiske fra land med stang, men går an langs veien nord for Ose "sentrum". Endel krypsiv. Har ikke fisket så veldig mye her selv, men snittstørrelsen skal være 350+ og kvaliteten fin. Rysstad: meget kaldt vann hele året pga. tunnelvann fra kraftstasjonen. Mye krypsiv og vanskelige forhold uten båt. Unntakene er de smalere partiene ved broen fra Helle og over til østsiden av elva, og broen over til Hovet nord for Rysstad sentrum. Kjører du utover mot motorsportssenteret på Åraksøyne har du også mange fine plasser fra land. Småvokst fisk men det slenger kilos. Flårenden -> Kveste: Flårenden er der elva vider seg ut igjen etter broa ca. 1 mil nord for Rysstad. Denne strekningen har jeg fisket mye. Pers her er ørret på 1,2 på markstang fra land. Mye kilos+ ørret i garn og endel 800grams på stang. Snittfisk på 350-500g. Desverre endel plaget av parasitter og krypsiv. Store mengder ørekyte. Kano eller båt anbefalt men det finnes også mange fine plasser fra land, særlig langs veien. Vårsesongen best, før krypsivet tar helt overhånd. I strykene i Kveste er snittet 500g+ på de rette tidene av sesongen. Opp mot kilos ikke uvanlig. Nord for Kveste opp mot Valle er det mange fine stryk og kulper med stor fisk. Valle (Harstadbassenget): Det samme gjelder her som for Flårenden og Kveste. Mye fin fisk men også parasitter og krypsiv. Hold deg til stryk og partier med litt fall. I tillegg har man mange flotte heievann fra 1-3 timers gange fra riksveien. Får heller se om jeg kommer med noen tips i en senere post Håper dette kan vekke interessen hos flere sørlendinger Øvre del av Otra har potensiale til å bli et skikkelig fiskeeldorado hvis man får bukt med krypsivet og parasittproblemene. Slik som det er nå kreves det litt lokalkunnskap for å i det hele tatt å få fisk på over 200g. Catch and release praktiseres IKKE for å si det sånn! Når det gjelder fiskekort så kjøper du det for å støtte kultiveringstiltak, ikke fodi du er redd for å bli anmeldt. Sjekk ellers innom www.vafa.no for meir informasjon. De selger fiskekort for noen MEGET bra heievann. Anbefales. Skal se om jeg kan få fiskebiologen i Valle/Bykle til å komme med noen tips også