Recommended Posts

1. abbor
2. berggylte
3. blålange
4. blåstål
5. breiflabb
6. brosme
7. gapeflyndre
8. gjedde
9. glassvar
10. gråsteinbit
11. harr
12. havmus
13. horngjel
14. hvitting
15. hyse
16. hågjel
17. knurr
18. kolmule
19. kveite
20. lake
21. lange
22. laue
23. lomre
24. lusuer
25. lyr
26. lysing
27. makrell
28. mort
29. pigghå
30. piggvar
31. piggskate
32. rognkjeks
33. rødspette
34. røye
35. sandflyndre
36. sei
37. sild
38. sjøørret
39. skrubbe
40. slimål
41. smørflyndre
42. svarthå
43. sypike
44. taggmakrell
45. torsk
46. tunge
47. uer
48. ulke
49. vassild
50. ål

Nye:

51. Hork

52. Stam

53. Øyepål

Share this post


Link to post
Share on other sites

Saltvann

1. svartkutling

2. torsk

2. sei

4. bergnebb

5. blåstål/rødnebb

6. sandflyndre

7. makrell

8. lyr

9. hvitting

10. hyse

11. dvergulke

12. vanlig ulke

13. bergylte

14. grøngult

15. gressgylt

16. sypike

17 taggmakrell

18. knurr

19. lusuer

20. sypike

21. lysing

22. sandkutling

23. horngjell

24. kveite

25. paddetorsk

26.Trepiggetstingsild

27. sild

28. uer

Ferskvann

1. ørret

2. laks

30 ARTER

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Må vel nesten slenge inn artslista jeg også:

1 Abbor 1055 gram

2 Asp 3570 gram

3 Bekkerøye 200 gram

4 Bergkutling 0.5 gram

5 Bergnebb

6 Bergylte 1200 gram

7 Blåkjeft 645 gram

8 Blålange 3780 gram

9 Brasme 2040 gram

10 Brosme 9100 gram

11 Brungylt 220 gram

12 Dvergmalle 34.4 gram

13 Dvergulke

14 Fjesing 400 gram

15 Flire 50 gram

16 Fløyfisk 47.1 gram

17 Gapeflyndre 180 gram

18 Gjedde 7580 gram

19 Gjørs 2100 gram

20 Glassvar 1230 gram

21 Gressgylt 68 gt

22 Grønngylt 170

23 Grundling 8.6 gram

24 Gullbust 110 gram

25 Gullfisk 160 gram

26 Harr 780 gram

27 Havål 16680 gram

28 Hork 4.7 gram

29 Horngjel 350 gram

30 Hvitfinnet steinulke 3.6 gram

31 Hvitting 1040 gram

32 Hyse 3280 gram

33 Hågjel 1240 gram

34 Karpe 10240 gram

35 Karuss 1220 gram

36 Knurr gram

37 Lake 2275 gram

38 Laks 3340 gram

39 Lange 15900 gram

40 Laue 15 gram

41 Leirkutling gram

42 Lomre 190 gram

43 Lusuer 530 gram

44 Lyr 3000 gram

45 Makrell 1200 gram

46 Mort 470 gram

47 Nipigget stingsild 2.6 gram

48 Paddetorsk 180gr gram

49 Regnlaue 1.8 gram

50 Rødnebb/blåstål 455 gram

51 Rødspette gram

52 Rognkjeks 730 gram

53 Røye 330 gram

54 Sandflyndre 520 gram

55 sandkutling 1 gram

56 Sei 5000 gram

57 Sik 250 gram

58 Sild 290 gram

59 Skrubbe 660 gram

60 Småflekket rødhai 1370 gram

61 Solabbor 24 gram

62 Sørv 860 gram

63 Stam 2640 gram

64 Steinbit 550 gram

65 Steinsmett 2.6 gram

66 Strømsild 133 gram

67 Suter 1600 gram

68 Svarthå 310 gram

69 Svartkutling 17.5 gram

70 Sypike

71 Taggmakrell 760 gram

72 Tangkutling 0.96 gram

73 Tangkvabbe 14.9 gram

74 Tangsprell 29,7 gram

75 Tangstikling 8,2 gram

76 Torsk 9000 gram

77 Trepigget stingsild gram

78 Ulke 38.7 gram

79 Vederbuk 2010 gram

80 Ørekyte 5 gram

81 Ørret 950 gram

82 Øyepål 68 gram

83 Ål 500 gram

84 Ålekvabbe 39 gram

85 Kveite 8680 gram

86 Tunge 1190gram

87 Regnbueørret, 1810gram

88 Lysing, 9500 gram

89 Slettvar, 1380 gram

90. Femtrådet tangbrosme, 145gr

91. Glattulke, 85 gr

92. Kloskate, 1035 gr

93. Spisskate, 6060gr

94. Pigghå, 1869gr (endelig!)

95. Piggvar, 380gr (damn, den satt langt inne)

96. Rødflekket kutling, 7,6gram

97. Ansjos, 8,4gram

Edited by beerbellybob

Share this post


Link to post
Share on other sites

Inspirer av Ole Håkon Heiers 52 arter på 52 uker (på hooked.no) bestemte jeg meg for å begynne å samle jeg og. Fisk tatt før 01.01.2012 kommer ikke inn på lista.

 1. Abbor 430g
 2. Asp 23g
 3. Berggylte 980g
 4. Bergkutling
 5. Bergnebb
 6. Blåkjeft 1225g
 7. Brasme 1430g
 8. Brisling
 9. Brosme 9180g
 10. Brungylt 70g
 11. Dvergmalle 111,2g
 12. Dvergulke 21,5g
 13. Fjesing
 14. Flire
 15. Fløyfisk 138g
 16. Gapeflyndre
 17. Gjedde 4420g
 18. Gressgylt 54,5g
 19. Grønngylt
 20. Gullfisk
 21. Hvitfinnet steinulke
 22. Hork
 23. Horngjel 480g
 24. Hornkvabbe 20,5g
 25. Hvitting
 26. Hågjel 610g
 27. Karpe 3270g
 28. Karuss 1170g
 29. Knurr 402g
 30. Kolje 3100g
 31. Kveite 11469g
 32. Lake 1700g
 33. Lange 4660g
 34. Laue 26,9g
 35. Lomre 900g
 36. Lusuer 200g
 37. Lyr 2900g
 38. Makrell 490g
 39. Mort 120g
 40. Piggskate 6600g
 41. Regnlaue 1,7g
 42. Rødgjellet Solabbor 49,4g
 43. Rødknurr 210g
 44. Rødnebb – Blåstål 435g
 45. Rødspette 270g
 46. Røye 148g
 47. Sandflyndre 460g
 48. Sandkutling 4g
 49. Sei 1540g
 50. Sild
 51. Skrubbe 1050g
 52. Slettvar 655g
 53. Småflekka rødhai 640g
 54. Strømsild 52g
 55. Suter 1300g
 56. Svarthå 210g
 57. Svartkutling 59g
 58. Sypike 170g
 59. Sørv 250g
 60. Taggmakrell 350g
 61. Tangkutling
 62. Tangkvabbe 41g
 63. Tangsprell 22g
 64. Tangstikling 8,6g
 65. Torsk 8450g
 66. Trepigget Stingsild 1,7g
 67. Ulke 120g
 68. Vederbuk 2040g
 69. Ørekyte 7,28g
 70. Ørret 630g / Sjøørret 3050g
 71. Øyepål 53g
 72. Ål 650g
 73. Ålekvabbe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Abbor

Asp

Bekkerøye

Berggylte

Bergkutling

Bergnebb

Blålange

Blåkjeft

Blåstål

Brasme

Breiflabb

Brosme

Brungylt

Dvergmalle

Dvergulke

Fjesing

Flire

Fløyfisk

Gapeflyndre

Gjedde

Glasskutling

Glassvar

Gressgylt

Grønngylt

Gråsteinbit

Gullbust

Gullfisk

Harr

Havmus

Hork

Horngjel

Hornkvabbe

Hvitfinnet steinulke

Hvitting

Hyse

Hågjel

Hårvar

Karpe

Karuss

Kloskate

Kolmule

Kystringbuk

Knurr

Kveite

Lake

Laks

Lange

Laue

Lomre

Lusuer

Lyr

Lysing

Makrell

Mort

Mulle

Nipigget stingsild

Nordlig knurrulke

Panserulke

Pigghå

Piggvar

Regnlaue

Rognkall

Rødflekket kutling

Rødknurr

Rødspette

Røye

Sandflyndre

Sandkutling

Sei

Sild

Skrubbe

Solabbor

Stam

Strømsild

Stor kantnål

Svarthå

Svartkutling

Sypike

Sørv

Taggmakrell

Tangkutling

Tangkvabbe

Tangsprell

Tangstikling

Torsk

Tunge

Trepigget stingsild

Uer

Ulke

Ørekyte

Ørret

Øyepål

Ål

Ålekvabbe

Totalt 94

(Oppdatert: rødknurr og kolmule).

Edited by S10G

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ferskvann:

1. Abbor

2. Bekkerøye (80 gram)     

3. Brasme (1300 gram)

4. Dvergmalle (131,4 gram)

5. Flire (122 gram) 

6. Gjedde (1000 gram)

7. Gullfisk (142 gram)          

8. Harr           

9. Hork (13,3 gram)        

10. Karrus (41,1 gram)        

11. Lake

12. Laks (7000 gram)      

13. Laue (13,7 gram)       

14. Mort (54 gram)   

15. Nipigga Stingsild (0.34 gram)

16. Røye                              

17. Sik (151,2 gram) 

18. Solabbor (23,91 gram)

19. Steinsmett (4,4 gram) 

20. Suter (17,4 gram) 

21. Sørv (36 gram) 

22. Tre pigget stingsild (2,6 gram)

23. Vederbuk (800 gram) 

24. Ørekyte (8,4 gram)    

25. Ørret (1500 gram)

26. Ål 

Saltvann:

1. Brosme (10000 gram) 

2. Bergnebb (77 gram)

3. Berggylt (650 gram)

4. Blåstal (540 gram)

5. Bergkutling (1.42 gram) 

6. Dverg ulke (32 gram)

7. Fløyfisk (78,4 gram) 

8. Grønngylt (184 gram)

9. Gressgylt (101 gram)

10. Glasskutling (0.77 gram) 

11. Glassvar (380 gram) 

12. Hvitting

13. Hyse (3460 gram)

14. Havmus (1750 gram) 

15. Hågjel (1100 gram)

16. Kloskate (880 gram) 

17. Knurr (400 gram)

18. Lyr (4200 gram)

19. Leirkutling (0,3 gram) 

20. Lysing (11880 gram)

21. Lange (23320 gram) 

22. Lusuer

23. Makrell

24. Mora (1750 gram)

25. Pigghå (5600 gram) 

26. Paddetorsk (440 gram) 

27. Piggskate (3790 gram) 

28. Rødspette

29. Rødflekket Kutling (13.6 gram) 

30. Rognkjeks (0.36 gram) 

31. Strømsild (32 gram) 

32. Sandflyndre (620 gram)

33. Sild

34. Sypike (175,1 gram)

35. Sandkutling (3,9 gram)

36. Svarthå (400 gram) 

37. Skjellbrosme (500 gram)

38. Skrubbe (1030 gram) 

39. Svartkutling (31,7 gram) 

40. Sei

41. Torsk (7800 gram)

42. Tangstikling 

43. Tangsprell (17 gram) 

44. Taggmakrell (500 gram)

45. Tangkutling (1.96 gram) 

46. Uer (1100 gram)

47. Vanlig ulke (350 gram)

48. Øyepål (20,25 gram) 

Totalt 74

RØD SKRIFT ER SPECIMEN

10 nye arter i 2014

12 nye arter i 2015

23 nye arter i 2016

Edited by Markfiskern_Markus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Da har jeg også lagd en artsliste!
Ferskvann:
Regnbueørret
Ørret
Suter
Solabbor
Mort
Gjedde
Ørekyte
Harr
Sik
Røye
Bekkerøye 
Karpe
Lake 1140 gram, Ny art 2014!
Laue Ny art 2014!
Sørv Ny art 2014!
Asp Ny art 2014!
Brasme Ny art 2014!
Vederbuk Ny art 2014!
Gullbust Ny art 2014!

Dvergmalle Ny art 2014!

Krøkle Ny art 2015!

Karrus Ny art 2015!

Steinsmett Ny art 2015!

Hork Ny art 2016!

Arter i ferskvann: 24

Saltvann:
Ulke
Sypike
Sei, 7500 gram
Lyr
Brosme
Makrell
Pigghå
Hyse 3200 gram
Lange
Hvitting
Bergnebb
Berggylte
Sild
Knurr
Skrubbe
Sortkurtling
Rødspette
Øyepål
Torsk
Sandflyndre
Lusuer Ny art 2014!
Dvergulke Ny art 2014!
Horngjell Ny art 2014!
Uer Ny art 2014!
Sandkutling 1,94 gram Ny art 2014!

Brungylt Ny art 2014!

Grønngylt Ny art 2014!

Kveite 41,48 kg Ny art 2015!

Stripet Pelamide/Bonito 1,50 kg Ny art 2015!
Lysing 6500 gram Ny art 2015!

Taggmakrell Ny art 2015!

Gapeflyndre Ny art 2015!

Vanlig Fløyfisk Ny art 2015!

Tunge Ny art 2015!

Ålekvabbe Ny art 2015!

Bergkutling 0.54 g Ny art 2015!

Tangkutling 1,00 g Ny art 2015!

Slettvar 0,44 kg Ny art 2015!

Hågjell Ny art 2016!

Svarthå Ny art 2016!

Havmus 1,75kg Ny art 2016!

Arter i saltvann: 41 

Arter totalt: 65

Edited by Eivind Stensrud

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Ørret (1200 gram)
2. Torsk (3310 gram)
3. Makrell
4. Lyr (3850 gram)
5. Sei
6. Horngjel
7. Sandflyndre (610 gram)
8. Skrubbe (840 gram)
9. Svartkutling (76,7 gram) - Specimen
10. Hvitting (790 gram)
11. Abbor (250 gram)
12. Gjedde (2640 gram)
13. Bergnebb (73,42 gram)
14. Grønngylt (149,2 gram)
15. Sypike (170 gram)
16. Berggylt (1380 gram)
17. Dvergulke (97,8 gram)
18. Blåstål/Rødnebb
19. Karuss (1280 gram)
20. Vederbuk (1120 gram)
21. Hågjel (1160 gram)
22. Lange (10720 gram)
23. Pigghå (3740 gram)
24. Havmus (2180 gram)
25. Kveite (7040 gram)
26. Gressgylt (80,42 gram)
27. Karpe (2750 gram) 850gr, 1220gr
28. Ørekyte (13,27 gram)
29. Knurr (320 gram)
30. Hyse (2150 gram)
31. Glassvar (1050 gram)
32. Rødflekket Kutling (32,95 gram) - Specimen
33. Svarthå (420 gram)
34. Tangsprell (42,85 gram) - Specimen
35. Ål (690 gram)
36. Bergkutling (2,13 gram) - Specimen
37. Tangkutling (2,03 gram) - Specimen
38. Havål (11070 gram)
39. Brosme (6650 gram)
40. Rognkjeks (1160 gram)
41. Paddetorsk (510 gram)
42. Vanlig Ulke (580 gram) - Specimen
43. Tangkvabbe (77,7 gram) - Specimen
44. Røye
45. Tangstikling (13,48 gram) - Specimen
46. Trepigget Stingsild (5,84 gram)
47. Lomre (640 gram)
48. Sandkutling (5,5 gram)
49. Hornkvabbe (105,19 gram) - Specimen
50. Hårvar (134,9 gram)
51. Hork
52. Glasskutling (0,93 gram) - Specimen
53. Sørv
54. Mort
55. Rødgjellet solabbor (21 gram)
56. Suter (34,97 gram)
57. Bekkerøye
58. Steinsmett (6,03 gram)
59. Dvergmalle (133,31 gram)
60. Asp (680 gram)
61. Flire
62. Leirkutling (0,57 gram)
63. Lusuer (670 gram) - Specimen
64. Blåkjeft (610 gram)
65. Tangsnelle (1,24 gram - 14,5cm)
66. Femtrådet tangbrosme (60,6 gram) - Specimen
67. Slettvar (34,7 gram)
68. Taggmakrell (4,7 gram)
69. Brisling (5,26 gram)
70. Lake (370 gram)
71. Gullbust (75 gram)
72. Strandtangbrosme (141,1 gram) - Specimen
73. Nordlig Tangbrosme (49,44 gram) - Specimen
74. Blålange (3520 gram)
75. Piggskate (3540 gram)
76. Rødspette
77. Spisskate (11650 gram) - Specimen
78. Brungylt (129,08 gram)
79. Nipigget Stingsild (0,35 gram)
80. Gullfisk
81. Sik (530 gram)
82. Brasme
83. Hvitfinnet Steinulke (3,73 gram)
84. Laue (34,92 gram)
85. Stam
86. Lysing (1860 gram)
87. Vassild (1180 gram)
88. Vanlig Fløyfisk (77,8 gram)
89. Småflekket Rødhai (990 gram)
90. Strømsild (54,4 gram)
91. Øyepål
92. Kloskate (620 gram)
93. Gjørs (220 gram)
94. Regnbueørret
95. Ålekvabbe (6,97 gram)
 

Antall Specimen: 15
Nye arter 2012: 18
Nye arter 2013: 15
Nye arter 2014: 32
Nye arter 2015: 17
Nye arter 2016: 7

Edited by PeterSL

Share this post


Link to post
Share on other sites

40 arter til nå

Saltvannsliste:

Ferskvannsliste:

Gratulerer med nye arter Ulketryne, jeg har oppdatert din artsliste som ligger her.

Ikke legg inn en ny artsliste er du grei, alle har en link til sin egen artsliste i den første posten i denne tråden, og skal gå til sin liste og oppdatere denne. Og send meg en PM så jeg får oppdatert listen i første post med riktig antall arter!

Da slipper jeg å følge med, og rydde slik jeg gjorde nå :)

Edited by Martin S

Share this post


Link to post
Share on other sites

1.torsk
2.sei
3.makrell
4.lyr
5.ørret(998g)
6.vanlig ulke(26,48g)
7.mort
8.lange
9.uer
10.gressgylt
11.sypike
12.berggylt
13.hyse
14.hvitting
15.bergnebb
16.lusuer
17.ål
18.grønngyl
19.knurr
20.sandflyndre
21. Sandkutling(5,04g)
22.ørekyt
23.rødspette(60,45)
24.tangsprell
25.dvergulke(12,15g)

26.sild

27.hågjel

28.svarthå

29.skrubbe (650g)

30.fløyfisk(36,59g)

31. tre pigget stingsild

32. svartkutling (21.45g)

Edited by Tage Aarstad

Share this post


Link to post
Share on other sites

Saltvann:  (30+1)
 
1.   Berggylte.            562g       14.06.16  Bilde
2.   Bergnebb           52.03g    17.09.15  Bilde                         
3.   Brosme              1650g     02.08.14 
4.   Fjesing               310g       14.06.16  Bilde
5.   Fløyfisk(Hunn)   56,6g      19.05.16  Bilde
6.   Grønngylt           50g         28.06.13  Bilde
7.   Gråsteinbit         980g       23.08.14  
8.   Horngjel.            510g       02.07.13  Bilde
9.   Hvitting              880g       18.09.16  Bilde
10. Hyse.                 2040g     01.10.16  Bilde
11. Hågjel                724g       13.10.16  Bilde
12. Knurr.                 530g       27.08.16  Bilde
13. Kolmule             550g       15.08.16  Bilde                   
14. Lange.               3350g     13.10.16  Bilde
15. Lomre                480g       19.05.16  Bilde
16. Lusuer              152g         11.11.14  Bilde
17. Lyr.                    2890g      22.03.15  Bilde
18. Lysing.              1600g       2012?    
      Lysing               356g         30.04.16  Bilde  (Ikke pers men                                                              første med bilde og dato)
19. Makrell              549g       14.06.16  
20. Pigghå              1860g      04.10.15  Bilde
21. Piggvar             369g        04.06.16  Bilde
22. Rødnebb          234.36g   17.09.15  Bilde
23. Sandflyndre      710g        25.01.15  Bilde
24. Sei.                   2400g      28.02.16 Bilde
     *Sjøørret.           250g       23.07.13  Bilde
25. Skrubbe            174g       04.06.16  Bilde
26. Svarthå             430g       01.10.16  Bilde
27. Svart Kutling.    31g          02.09.14  Bilde
28. Sypike              162g        12.04.15  Bilde
29. Taggmakrell     370g        15.11.15  Bilde
30. Torsk.               4600g      28.02.16  Bilde

Ferskvann:  (1)
 
31. Ørret                40g          15.07.15  Bilde

 

*Rødtekst med artsnavn er ny art i år.

*Rødtekst med bare vekt og dato er ny pers i år. :)
Dette er da artslisten min til nå og prøve og oppdatere med bilder, vekt og fangst dato til hver fangst men er flink til å glemme å ta bilde og de uten vekt og fangsdato er ukjent og blir forhåpentligvis oppdatert fort med nye perser :P

Edited by blackfish13

Share this post


Link to post
Share on other sites

Artsliste:


1. Bergnebb
2. Berggylt
3. Sandflyndre
4. Skrubbe
5. Hågjel
6. Pigghå
7. Torsk

8. Makrell
9. Hvitting
10. Lyr
11. Lange
12. Sei
13. Grønngylt
14. Gressgylt
15. Rødnebb/Blåstål
16. Svartkutling
17. Sypike
18. Rødflekket kutling
19. Paddetorsk
20. Bergkutling
21. Sandkutling
22. Tangkvabbe
23. Tangsprell
24. Dvergulke
25. Ulke
26. Glasskutling
27. Brosme
28. Lusuer
29. Tangkutling
30. Havål
31. Hornkvabbe
32. Nordlig tangbrosme
33. Rødspette
34. Abbor
35. Ørret
36. Gjedde
37. Karuss
38. Lomre
39. Hork
40. Hårvar
41. Taggmakrell
42. Vassild

Edited by BtownBergen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Heeeer da tru, dette må vel bli riktig sted.

Min artsliste pr. dags dato (Mulig at ikke alt er alfabetisk)
Abbor
Asp
Brasme
Bekkerøye
Dvergmalle
Flire
Gjedde
Gjørs
Gullbust
Harr
Hork
Karpe
Karuss
Laue
Mort
Røye
Sik
Solabbor
Steinsmett
Suter
Sørv
Trepigget stingsild
Vederbuk
Ørekyte
Ål
Berggylt
Bergkutling
Bergnebb
Blåkjeft
Blålange
Blåstål
Brosme
Brungylt
Dvergulke
Fjesing
Fløyfisk
Glassvar
Gressgylt
Grønngylt
Hvitting
Hyse
Horngjel
Hågjel
Hårvar
Knurr
Kolmule
Kveite
Lange
Lomre
Lusuer
Lyr
Lysing
Makrell
Paddetorsk
Pigghå
Piggskate
Rognkjeks
Rødspette
Sandflyndre
Sandkutling
Sei
Sild
Sjøørret
Skrubbe
Slettvar
Småflekket rødhai
Strømsild
Svarthå
Svartkutling
Sypike
Taggmakrell
Tangkutling
Torsk
Ulke
Øyepål
Ålekvabbe

Totalt: 76 arter

Edited by BanJon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Artsliste på stang pr 07.07.14.

Saltvann
1 Torsk 14,4
2 Sei 7,65 11,8
3 Lyr
4 Makrell
5 Lange 22 kg
6 Hyse
7 Hvitting
8 Sypike
9 GråSteinbit 6,1
10 Brosme 11,66
11 Blålange 8,0
12 Lysuer
13 Lysing 8,5
14 pigghå 4,8
15 hågjel
16 svarthå
17 Berggylt
18 grønngylt
19 sandflyndre
20 blåstål
21 fjesing
22 sort kutling
23 Glassvar 420 gr
25 Kveite 7,33
26 Mort
27 Blåkjeft 650 gr

28 Uer 1150 gr

29 Brungylt 167 gr

30 Rødspette

31 Knurr

32 Småflekka Rødhai 590 gr

33 Vassild 520 gr

34 Skolest 1.95 kg

Ferskvann
1 Ørret

Edited by karmøyfisk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ferskvann

 

1. Abbor

2. Bekkerøye

3. Dvergmalle

4. Flire

5. Gjedde

6. Gullfisk

7. Hork

8. Lake

9. Laue

10. Mort

11. Nipigget stingsild

12. Regnbueørret

13. Rødgjellet solabbor

14. Røye

15. Steinsmett

16. Suter

17. Sørv

18. Trepigget stingsild

19. Ørekyte

20. Ørret

 

 

Saltvann

 

21. Berggylt

22. Bergnebb

23. Brosme

24. Dvergulke

25. Glassvar

26. Gressgylt

27. Grønngylt

28. Havmus

29. Hvitting

30. Hyse

31. Hågjel

32. Knurr

33. Lange

34. Lomre

35. Lusuer

36. Lyr

37. Makrell

38. Paddetorsk

39. Pigghå

40. Piggskate

41. Rødspette

42. Sandflyndre

43. Sandkutling

44. Sei

45. Skrubbe

46. Strømsild

47. Svarthå

48. Svartkutling

49. Sypike

50. Tangkutling

51. Tangsprell

52. Torsk

53. Uer

54. Vanlig ulke

55. Øyepål

56. Ål

Edited by Andreas Eriksen
Lagt til trepigget stingsild, bekkerøye, sørv, solabbor, dvergmalle, abbor, flire, laue, hork, gullfisk, regnbueørret, ørekyte, steinsmett, suter og nipigget stingsild

Share this post


Link to post
Share on other sites

Totalt 91 arter.

 

Ferskvann:

 1. Abbor
 2. Amerikansk bekkerøye
 3. Asp
 4. Brasme
 5. Dvergmalle
 6. Flire
 7. Gjedde
 8. Gjørs  
 9. Grundling 
 10. Gullbust
 11. Gullfisk
 12. Harr
 13. Hork    21.05.2016
 14. Hvitfinnet steinulke  
 15. Karuss
 16. Karpe
 17. Lake
 18. Laue
 19. Mort
 20. Nipigget stingsild
 21. Regnlaue
 22. Røye
 23. Solabbor
 24. Stam
 25. Steinsmett 
 26. Suter
 27. Sørv
 28. Vederbuk
 29. Ørekyte
 30. Ørret
 31. Ål

Saltvann: 

 1. Berggylt
 2. Bergkutling
 3. Bergnebb
 4. Blålange                     17.07.2015
 5. Blåstål/rødnebb
 6. Breiflabb                     06.02.2016
 7. Brisling
 8. Brosme
 9. Brungylt       27.05.2017
 10. Dvergulke
 11. Fjesing
 12. Femtrådet tangbrosme  15.09.2016
 13. Glasskutling
 14. Glassvar 27.05.2017
 15. Gressgylt
 16. Grønngylt
 17. Horngjel
 18. Hvitting
 19. Hyse
 20. Hågjel
 21. Hårvar
 22. Kveite
 23. Kystringbuk
 24. Laks
 25. Lange
 26. Leirkutling
 27. Lomre 
 28. Lusuer
 29. Lyr
 30. Makrell
 31. Mulle
 32. Nordlig knurrulke
 33. Paddetorsk
 34. Pigghå
 35. Piggvar
 36. Rognkjeks  
 37. Rødflekket kutling
 38. Rødspette
 39. Sandflyndre
 40. Sandkutling
 41. Sei
 42. Skrubbe
 43. Spisshalet Kutling
 44. Stor kantnål 
 45. Storsil
 46. Svarthå   06.07.215
 47. Svartkutling
 48. Sypike
 49. Taggmakrell   28.10.2015
 50. Tangkutling
 51. Tangkvabbe
 52. Tangsprell
 53. Tangstikling
 54. Torsk
 55. Trepigget stingsild
 56. Vanlig Fløyfisk  
 57. Vanlig Knurr
 58. Vanlig Ulke
 59. Øyepål
 60. Ålekvabbe
   
Edited by Rudolf
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Får vel melde meg på dette jeg å.. greit å ha litt oversikt :) Dette er vel i utgangspunktet det jeg har fått under LSFF gjennom åra.. så får jeg begynne å registrere alt annet som plutselig er på kroken..

1. Sandflyndre

2. Gapeflyndre

3. Skrubbe

4. Rødspette

5. Knurr

6. Fløyfisk (ny art 2013)

7. Fjesing

8. Brungylt (ny art 2013)

9. Berggylte

10. Blåstål/Rødnebb

11. Bergnebb

12. Torsk

13. Sei

14. Lyr

15. Sypike

16. Kolje

17. Makrell

18. Øyepål

19. Lusuer

20. Sjøørret

21. Hvitting

22. Svarthå

23. Blåkjeft

24. Grønngylt

25. Skjeggtorsk

26. Horngjel

27. Lange

La jakten begynne :jig:

28. Svartkutling

Edited by Benj

Share this post


Link to post
Share on other sites

1.Abbor

2. Ål

3. Ålekvabbe

4. Canadisk bekkerøye

5. Berggylt

6. Bergnebb

7. Blåkjeft

8. Blåstål

9. Brosme

10. Dvergulke

11. Fjesing

12. Gjedde

13. Gressgylt

14. Grønngylt

15. Hågjel

16. Horngjel

17. Hvitting

18. Hyse

19. Karuss

20. Knurr

21. Kveite

22. Laks

23. Lange

24. Leirkutling

25. Lusuer

26. Lyr

27. Makrell

28. Paddetorsk

29. Pigghå

30. Regnbueørret

31. Rognkjeks

32. Rødspette

33. Røye

34. Sandflyndre

35. Sandkutling

36. Sei

37. Skrubbe

38. Svartkutling

39. Sypike

40. Taggmakrell

41. Tangkvabbe

42. Torsk

43. Vanlig Fløyfisk

44. Ørekyte

45. Ørret

45. Sjøørret

46. Gullvederbuk

47. Lomre

Edited by emilengø

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Total 89 arter

  Saltvann
   
1 Ansjos, 9,8 gr
2 Bergnebb
3 Bergylt
4 Bergkutling 0,8 gr
5 Blåstål/ rødnebb
6  Brisling, 7,4 gr
7 Brosme
8 Brungylt
9  Dvergulke 33,1 gr
10  5-trådet tangbrosme 40,8 gr
11 Fjesing
12 Fløyfisk, 77.4 gr
13 Gapeflyndre
14 Glassvar
15 Gressgylt
16 Grønngylt 87 gr
17 Hornhjel
18 Hornkvabbe 132,2 gr
19 Hvitting
20 Hyse 2,12 kg
21 Hågjel 650 gr
22 Hårvar 73,4 gr
23 Knurr 580 gr
24 Kolmule
25 Kveite 16,36 kg
26 Kystringbuk, 4,7 gr
27 Lange 8,32 kg
28 Leirkutling, 1 gr
29 Lomre
30 Lusuer
31 Lyr 5,14 kg
32 Lysing 4,96 kg
33 Makrell
34 Nordlig Knurrulke 16,9 g
35 Paddetorsk 250 gr
36 Pigghå 6,840 kg
37 Piggskate ca 3 kg
38 Piggvar 70 gr
39 Rognkjeks 61,1 g
40 Rødflekket kutling
41 Rødknurr
42 Rødspette
43 Sandflyndre
44 Sandkutling
45 Sei
46 Sild 142,6 gr
47 Sjøørret/ørret
48 Skrubbe
49 Steinbit 700 gr
50 Stor Kantnål 40 gr.
51 Svarthå
52 Svartkutling 41,3 gr
53 Sypike
54 Taggmakrell 502 gr
55 Tangkutling 1,4 g
56 Tangkvabbe 30,1 gr
57 Tangsprell 17,8 gr
58 Tangstikling 3,2 gr
59 Torsk 9,7 kg
60 Trepigget stingsild 1,0 gr
61 Uer  1,3 kg
62 Ulke, vanlig 66 gr
63 Øyepål 59,5 gr
64 Ålekvabbe.. 88.5 gr
   
  Ferskvann
1 Abbor 260 gr
2 Asp 151 gr
3 Bekkerøye 69 gr
4 Brasme 95 gr
5 Dvergmalle 86 gr
6 Flire 47 gr
7 Gjedde 740 gr
8 Gullbust 147 gr
9 Gullfisk 300 gr
10 Hork 7,3 gr
11 Hvitfinnet steinulke 1,5 gr
12 Karpe 122,2 gr
13 Karuss 1280 gr
14 Laue 20,7 gr
15 Mort 99,5 gr
16 Ni pigget stingsild 0,6 gr
17 Regnlaue 1,8 gr
18 Rødgjellet solabbor 56,7
19 Røye 0,980 Kg
20 Sik 440 gr
21 Steinsmett 3 gr
22 Suter 88 gr
23 Sørv 223,2 gr
24 Vederbuk 610 gr
25 Ørekyte
 

 

Edited by Håkki

Share this post


Link to post
Share on other sites

Totalt: 66 arter

FERSKVANN

1 Abbor
2 Gjedde

3 Gullbust
4 Harr
5 Mort
6 Røye
7 Sik
8 Ørret

9 Ål

10 Rødgjellet solabbor, 24g

11 Nipigga stingsild

12 Dvergmalle, 179g

13 Laue

14 Flire, 410g

15 Gjørs, 740g

16 Trepigget stingsild, 1.56g

17 Suter, 1300g

18 Bekkerøye, 71g

19 Karuss, 470g

20 Ørekyte, 10,9g

21 Krøkle

22 Asp, 660g

23 Stam

24 Hork

25 Hvitfinnet steinulke, 3,4g

26 Steinsmett, 5,4g

27 Sørv


SALTVANN:
1 Berggylt, 629g
2 Bergkutling
3 Bergnebb, 59g
4 Blåstål
5 Dvergulke, 35g
6 Fløyfisk, vanlig
7 Gressgylt, 64g
8 Grønngylt, 236g
9 Havmus, 1660g
10 Hornkvabbe, 57g
11 Hvitting, 300g
12 Hyse, 2200g
13 Hågjel, 340g
14 Knurr
15 Lange
16 Lyr
17 Makrell
18 Paddetorsk, 75g
19 Pigghå
20 Rognkjeks, 10g
21 Rødspette
22 Sandflyndre, 452g
23 Sandkutling
24 Sei
25 Skrubbe
26 Svartkutling, 28g
27 Sypike, 120g
28 Tangsprell
29 Torsk
30 Ulke, vanlig

31 Strømsild 48g

32 Øyepål

33 Panserulke 14g

34 5-trådet tangbrosme 18g

35 Ålekvabbe 1.6g

36 Brisling

37 Tangkutling

38 Tangstikling

39 Gapeflyndre

Edited by Gonzi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Artsliste:
1. Torsk (Pers: 4,7 kg)

2. Sei (Pers: 2,3 kg)

3. Lyr (Pers: 5,2 kg)

4. Hyse ( Ny Pers 2016: 3,6 kg)

5. Lange (Pers: 7,9 kg)

6. Brosme (Ny Pers 2016: 10,81 kg)

7. Makrell (Pers: 2,3 kg)

8. Lusuer (Pers 410 gram)

9. Piggskate (Pers: 5,1 kg)

10. Blåstål/Rødnebb (Pers: Ikke veid)

11. Berggylte (Pers: 2,21 kg)

12. Bergnebb (Pers: Ikke veid)

13. Grønngylt (Pers: Ikke veid)

14. Gressgylt (Pers: Ikke veid)

15. Sypike (Pers: 177,58 gram)

16. Karuss (Pers:620 gram)

17. Vederbuk (Pers: 410 gram)

18. Laks (Pers: 7,0 kg)

19. Ørret (SØ og brun) (Pers: 3,6 kg)

20. Svartkutling (Pers: 75,09 gram)

21. Sandkutling (Pers: 3,73 gram)

22. Dvergulke (Pers:43,20 gram)

23. Ulke (Pers:600 gram)

24. Hågjel (Pers: 1,30 kg)

25. Tangsprell (Pers: 31,41 gram)

26. Regnbueørret (Pers: 1,95 kg)

27. Tangkutling (Ny art 2014. Pers: 0,71 gram)

28. Rognkjeks (Ny art 2014. Pers: 1kg)

29. Tangstikling (Ny art 2014. Pers: 8,22 gram)

30. Skrubbe (Ny art 2014. Pers: 573 gram)

31. Lomre (Ny art 2014. Pers: 118 gram)

32. Paddetorsk (Ny art 2014. Ny Pers: 209,5 gram)

33. Tangkvabbe (Ny art 2014. Pers: 26,4 gram)

34. Rødflekket kutling (Ny art 2014. Pers: 26,04 gram)

35. Bergkutling (Ny art 2014. Pers: 0,9 gram)

36. 3pigget stingsild (Ny art 2014. Pers: Ikke veid)

37. Hork (Ny art 2014. Pers: Ikke veid)

38. Glassvar (Ny art 2014. Pers: 820 gram)

39. Blåkjeft (Ny art 2014. Ny Pers 2016: 980 gram)

40. Abbor (Ny art 2014. Pers: Ikke veid)

41. Hårvar (Ny art 2014. Pers: 167,13 gram)

42. Blålange (Ny art 2014. Pers: 6,16 kg)

43. Nordlig Tangbrosme (Ny art 2014. Pers: 27,40 gram)

44. Tangsnelle (Ny Art 2014. Pers: 4,17 gram)

45. Havmus (Ny Art 2014. Pers: 2,14 kg)

46. Hvitting (Ny Pers 2015: 930 gram)

47. Strandtangbrosme (Ny art 2015. Pers: 263,23 gram)

48. Hornkvabbe (Ny art 2015. Pers: 102,08 gram)

49. Svarthå (Ny art 2015. Pers: Ikke veid)

50. Lysing (Ny art 2015. Pers: Ikke veid)

51. Rødspette (Ny art 2015. Pers: Ikke veid)

52. Knurr (Ny art 2015. Pers: Ikke veid)

53. Stor Kantnål (Ny art 2015. Pers: 38,38 gram)

54. Pigghå (Ny art 2015. Pers: 3,36 kg)

55. Ål (Ny art 2015. Pers: Ikke veid)

56. Skolest (Ny art 2015. Pers: 1,30 kg)

57. Småflekket Rødhai (Ny art 2016. Pers: 830 gram)

58. Strømsild (Ny art 2016. Pers: 52,40 gram)

59. Øyepål (Ny art 2016. Pers: Ikke veid)

60. Sandflyndre (Ny art 2016. Pers: 202,7 gram)

61. Vassild (Ny art 2016. Pers: 510 gram)

62. Gjedde (Ny art 2016. Pers: Ikke veid)

63. Rødknurr (Ny art 2016. Pers: Ikke veid)

64. Vanlig Fløyfisk (Ny art 2016. Pers: 110 gram)

65. Gråsteinbit (Ny art 2016. Pers: Ikke veid)

Edited by Relaks
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Totalt 65 arter Mål 80 iløpet av 2015.

Artsliste ferskvann:

1. Ørret

2. Abbor

3. Suter 1855g

4. ål

5. Gjedde 8820g

6. Sørv 1120g

7. Solabbor 16,7g

8. Mort 45,3g

9. Dvergmalle 427g spesimen

10. Flire 79,9g

11. Brasme 315g

12. Asp 1380g

13. Laue 20,9

14. Hork 6,2g

15.gjørs 300g

16. Ørekyte 7,2g

17. Regnbueørret 210,3

18. Steinsmett 2,7g

19. Gullfisk 222,8g

20. Hvitfinnet ferskvannsulke 1,6g

21. Bekkerøye 160g

22. Stingsild 11g

23. Karpe 3300g

24. Karuss 1135g

25. Gullvederbuk 280g

SALTVANN:

1.Sei.

2.Torsk 2500g

3.Lyr

4.Skrubbe

5.Rødspette

6.Svartkutling 25g

7.Bergnebb

8.Blåstål 270g

9.Hyse 1100g

10.sjøørret 550g

11.Ulke

12.Makrell 760g

12.Knurr 440g

14.Fjesing

15.Sypike180g

16.Hvitting 900g

17.Strømsild 45g

18.Sandflyndre 440g

19.Lysing

20.Laks 1600g

21.Bergylte 1055g

22.Brosme 9200g

23.Ålekvabbe

24.Paddetorsk 240g

25.Lomre 180g

26.Sild 280g

27.fløyfisk 80g

28.storsil 80g

29. Svarthå 280g

30. Glasskutling 0,9g

31. Tangkutling

32. Dvergulke 20g

33. Grønngylt 107,8

34. Gressgylt 56,3

35. Lusuer 203,23g

36. Brungylt 138,22g

37. Horngjel 145g

38. Brisling

39. Kloskate 920g

40. Lange 3820g 2015

41. Blåkjeft ny art 2015

Spesimen:

dvergmalle 427g

Glasskutling 0,9g

Edited by Hans marius

Share this post


Link to post
Share on other sites

MIN ARTSLISTE
Startet 1juni-2013

1-Abbor I.V
2-Berggylte 1190g
3-Bergnebb I.V
4-Bergkutling I.V
5-Blåstål/Rødnebb I.V
6-Fjesing I.V
7-Gjedde 1000g
8-Hvitting 1100G
9-Torsk 8200g
10-Lyr 4300g
11-Makrell I.V
12-Paddetorsk 230g
13-Pigghå 2090g
14-Rødspette 640g
15-Skrubbe 760g
16-Sandflyndre 180g
17-Svartkutling I.V
18-Sei 1200g
19-Sandkutling I.V
20- SYPIKE 372G
21-Ulke Dverg I.V
22-Uer I.V
23-Vanlig Ulke 296g
24-Ørret 1400g
25-Ålekvabbe 168g
26-Hyse 460g
27-Gressgylt 37,6g
28-Trepigget stingsild I.V
29-Grønngylt 58g
30-horngjell 340g
31-Tangstikling i.v 15cm
32-Gullvederbuk 410g
33-SØLVKARRUSS 970g

34-Ål ikke veid

35-Tangkutling

36-Knurr

37-Hågjel 1050g 68cm

GUTTUNGEN SIN
Leif Gunnar-start 7.apr-2013

1-Torsk-1600g
2-sypike-40g
3-Bergnebb-68g
4-sei-480g
5-Rødnebb-170g
6-Berggylt-200g

7-sandkutling

8-ørret

Alexander- start 13.juli-15

1-Dverg ulke- iv

2-Svartkutling-iv

3-Bergnebb-iv

4-Sandkuting

Mål for 2015 Erlend runder 40 arter! LG runder 10 arter! Alex 5 arter!

Edited by eborge

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ferskvann: 13
1. Ørret (1370g)
2. Tre pigget stingsild
3. Mort (21g)
4. Ål (1000g)
5. Ørekyte (6g)
6. Gjedde
7. Karrus (21g)
8. Bekkerøye (211g)
9. Rødgjellet solabbor (24g)
10. Sørv (8,9g)
11. Abbor (15g)

12. Røye (99g)

13. Lake (385g)

Saltvann: 49
1. Torsk
2. Sei (5990g)
3. Makrell
4. Lyr
5. Vanlig ulke (167g)
6. Lange (23040g)
7. Uer (1630g)
8. Gressgylt (65g)
9. Sypike
10. Berggylt (740g)
11. Hyse (1830g)
12. Hvitting (1200g)
13. Bergnebb (96g)
14. Lusuer
15. Grønngylt (242g) Specimen
16. Knurr (356g)
17. Sandflyndre (430g)
18. Sandkutling (6,04g) Specimen
19. Rødspette (740g)
20. Tangsprell (24g)
21. Dvergulke (12g)
22. Sild
23. Hågjel (1140g)
24. Svarthå (400g)
25. Skrubbe (650g)
26. Fløyfisk (36g)
27. Svartkutling (21g)
28. Brosme (7370g)
29. Kveite (7500g)
30. Piggskate (3980g)
31. Tangstikling
32. Bergkutling (0,91g)
33. Blåstål/Rødnebb (90g)
34. Panserulke (9,8g)
35. Pigghå (6680g)
36. Fem Trådet Tangbrosme (17g)
37. Stripet Pelamide (1420g 47cm) Specimen
38. Glassvar (680g)
39. Paddetorsk (61g)
40. Skolest (1890g 90cm) Specimen
41. Leirkutling (0,25g)
42. Tangkutling (0,7g)
43. Lysing (4750g)
44. Øyepål (11g)

45. Strømsild (24g)
46. Rødflekket kutling (9,3g)
47. Kloskate (800g)

48. Spisskate (9280g 126x81cm)

49. Blåkjeft (1120g)

Nye arter og perser av året er markert i denne skrifttypen

Nye arter 2015: 19

Nye arter 2016: 8
Totalt:62

Edited by tage

Share this post


Link to post
Share on other sites

1.Harr

2.Ørret
3.Røye
4.Abbor
5.Sei
6.Gjedde
7.Lyr
8.Lusuer
9.Lange
10.Makrell
11.Torsk
12.Knurr
13.Vanlig ulke
14.Dvergulke
15.Svartkutling
16.Bergnebb
17.Grønngylt
18.Berggylt
19.Gressgylt
20.Pigghå
21.Sypike
22.Blåstål/Rødnebb
23.Hyse
24.Horngjel
25.Taggmakrell
Edited by MicroKlitschko

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...