Jump to content
Fiskersiden

Recommended Posts

Mine arter/perser (årstall for pers i parentes).

Link til full liste med bilder: http://sfk-laken.com/wordpress/om-sfk-laken/ole-hakon-heier/artsliste-ole-hakon-heier/


Ferskvann; 36

Abbor 2160g (2010)

Asp 3340g (2015)

Bekkerøye 79g (2008)

Brasme 3310g (2014)

Dvergmalle 310g (2016)

Flire 1000 g (2014)

Gjedde 12480g (2011)

Gjørs 4870g (2013)

Gullbust 202g (2009)

Gullfisk 780g (2013)

Harr 1020g (2013)

Hork 71g (2005)

Hvitfinnet steinulke 4,8g (2009)

Karpe 4820g (2009)

Karuss 1620g (2013)

Krøkle 8,7g (2016)

Lake 6210g (2011)

Laks 150g (Blege) (1989)

Laue 70g (1999)

Mort 800g (2010)

Nipigget stingsild 1,2g (2012)

Regnbueørret 1800g (2011)

Regnlaue 1,6g (2008)

Rødgjellet solabbor 70g (2016)

Røye 5210g (2007)

Sandkryper 2.8g (2008)

Sik 1540g (2016)

Stam 2650g (2004)

Steinsmett 9,7g (2014)

Suter 2680g (2012)

Sørv 1460g (2012)

Trepigget stingsild 9,8g (2013)

Vederbuk 2940g (2010)

Ørekyte 12,4g (2006)

Ørret 1870g (2009)

Ål 1320g (2005)

Saltvann; 78

Ansjos 10,5g (2016)

Berggylte 1940g (2006)

Bergkutling 1.5g (2013)

Bergnebb 110g (2009)

Blåkjeft 830g (2007)

Blåkveite 1760g (2016)

Blålange 4060g (2016)

Blåstål/Rødnebb 500g (2015)

Brosme 6100g (2011)

Brungylt 134g (2016)

Dvergulke 96g (2015)

Femtrådet tangbrosme 130g (2016)

Fjesing 350g (2008)

Flekksteinbit 10400g (2016)

Fløyfisk 108g (2015)

Gapeflyndre 1240g (2016)

Glassvar 1210g (2011)

Glattulke 124g (2015)

Gressgylt 70g (2006)

Grønngylt 201g (2016)

Gråsteinbit 880g (2011)

Havål 16750g (2011)

Horngjel 470g (2012)

Hornkvabbe 104g (2015)

Hvitting 1300g (2015)
Hyse 3250g (2013)

Hågjel 1320g (2009)

Kloskate 1400g (2015)

Knurr 740g (2008)

Kolmule 320g (2013)

Kveite 20000g (2011)

Kystringbuk 2,0g (2014)

Lange 21200g (2015)

Leirkutling 1,3g (2014)

Lomre 810g (2008)

Lusuer 440g (2012)

Lyr 3430g (2016)
Lysing 7100g (2013)

Makrell 910g (2015)

Mora 1350g (2013)

Nordlig knurrulke 32g (2013)

Paddetorsk 420g (2015)

Pigghå 7000g (2015)

Piggskate 4890g (2009)

Piggvar 3810g (2014)

Rognkjeks 720g (2012)

Rødflekket kutling 15,2g (2014)

Rødspette 1750g (2009)

Sandflyndre 640g (2008)

Sandkutling 6,1g (2015)

Sei 11500g (2010)
Sild 280g (1995)

Skjellbrosme 600g (2013)

Skolest 860g (2016)

Skrubbe 840g (2016)

Slettvar 1170g (2014)

Småflekket rødhai 1190g (2016)

Spisskate 14000g (2015)

Stor kantnål 27,6g (2015)

Strandtangbrosme 170g (2016)

Stripet pelamide 1220g (2015)

Strømsild 119g (2013)
Svarthå 670g (2007) (ikke bilde)

Svartkutling 46,6g (2015)

Sypike 234g (2007)

Taggmakrell 780g (2006)

Tangkutling 1,1g (2007)

Tangkvabbe 23,7g (2013)

Tangsnelle 7g (2015)

Tangsprell 33,5g (2013)

Tangstikling 12,3g (2015)

Torsk 9700g (2016)

Tunge 1240g (2016)

Uer 1350g (2010)

Ulke 280g (2015)

Vassild 140g (2009)

Øyepål 224g (2017)

Ålekvabbe 269g (2016)
Totalt: 114

Bold: ny art/pers 2017

Edited by OLHEI
Link to comment
Share on other sites

Ferskvann (28):

1. Laks

2. Ørret (+sjøørret)

3. Røye

4. Harr

5. Sik

6. Bekkerøye

7. Regnbueørret

8. Abbor

9. Gjørs

10. Hork

11. Gjedde

12. Lake

13. Ål

14. Dvergmalle

15. Steinsmett

16. Karpe

17. Suter

18. Karuss

19. Brasme

20. Flire

21. Sørv

22. Mort

23. Gullbust

24. Vederbuk (+gullvederbuk)

25. Stam

26. Asp

27. Laue

28. Ørekyte

(+ i utlandet: Malle,Gresskarpe, gullfisk)

Saltvann (15):

1. Torsk

2. Sei

3. Lyr

4. Hyse

5. Makrell

6. Horngjel

7. Blåkjeft

8. Lusuer

9. Havabbor

10. Sandflyndre

11. Brosme

12. Lange

13. Sypike

14. Berggylte

15. Hvitting

(+sjøørret)

Totalt 28+15 = 43 arter (+3 i utlandet)

Edited by piscator
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

har fått:

1.torsk

2.lyr

3.sei

4.lange

5.brosme

6.pigghå

7.knurr

8.bergylte

9.steinbit

10.hviting

11.sjøørret

12.ørret

13.laks

14.røye

15.ål

16.sild

17.rødspette

18.rødnebb-blåstål

19.makrell

20.sandflyndre

21.hyse

22.regnbueørret

23.rognkjeks

24.stinte

det er de jeg kommer på nå!! det er sikkert flere!!

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

1.Tors (6,3 kg)

2.Lyr (4 kg)

3.Sei (4 kg)

4.Hyse (3,7 kg)

5.Hvitting

6.Lange

7.Sypike

8.Uer

9.Gråsteinbit

10.Breiflabb

11.Makrell

12.Taggmakrell

13.Bonito (ved gran Canaria)(ca 7 kg)

14.Sild

15.Horngjel

16.Sandkutling

17.Svartkutling

18.Tangkvabbe

19.Ulke

20.Knurr

21.Bergnebb

22.Grønngylte

23.Gressgylte

24.Berggylte (ca 2kg)

25.Blåstål og rødnebb

26.Rødspette (3 kg)

27.Sandflyndre

28.Skrubbe

29.Gapeflyndre

30.Ål

31.Laks (6 kg)

32.Ørret og sjøørret (største sjøørret 2,3 kg, bekkørret 1 kg)

33.Regnbueørret

34.Røye

35.Canadisk bekkerøye (ble faktisk tatt i brakkvenn ved Egersund)

36.Sik

37.Sørv

38.Abbor

39.Gjedde

Kanskje noen til, men kommer ikke på mer nå.[ :) ]

Link to comment
Share on other sites

Ferskvann

1. Abbor 1050g

2. Brasme 2625g

3. Dvergmalle 255g

4. Flire

5. Gjedde 12600g

6. Gjørs 6250g

7. Gullbust 255g

8. Harr 665g

9. Hork

10. Karuss 1640g

11. Lake 1890g

12. Laks

13. Laue 40g

14. Mort 590g

15. Regnbueørret

16. Røye 405g

17. Sik 1010g

18. Sjørøye 1010g

19. Sjøørret 4475g

20. Stam 2000g

21. Suter 2340g

22. Sørv 772g

23. Vederbuk 2150g

24. Ørkyte

25. Ørret 2850g

26. Ål 2750g

Saltvann

1. Bergnebb

2. Brosme 12500g

3. Fløyfisk 64g

4. Gapeflyndre 155g

5. Gråsteinbit 10600g

6. Havabbor 560g

7. Hvitting 1270g

8. Horngjel 790g

9. Knurr 453g

10. Kolje (Hyse) 5050g

11. Kolmule 306g

12. Kveite 13100g (21kg kroket i halen)

13. Lange 2200g

14. Lusuer 830g

15. Lyr 8300g

16. Makrell 1740g

17. Rødknurr 278g

18. Rødspette 878g

19. Sandflyndre 518g

20. Sei 10300g

21. Sild 300g

22. Skjeggtorsk

23. Skrubbe

24. Slimål

25. Strømsild

26. Svartkutling 40g

27. Sypike 200g

28. Torsk 18200g

29. Uer 1440g

30. Ulke

31. Vassild 930g

32. Øyepål

Totalt 58 arter

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Ferskvann:

1 Abbor

2 Hork

3 Gjedde

4 Brasme

5 Asp

6 Vederbuk

7 Ørekyte

8 Ørret

9 Harr

10 Flire

11 Mort

12 Regnbueørret

13 Laue

Saltvann:

1 Torsk

2 Lyr

3 Sei

4 Havabbor

5 Skrubbe

6 Rødspette

7 Brosme

8 Lange

9 Sild

10 Sypike

11 Knurr

12 Ulke

13 Sjøørret

14 Makrell

15 Hyse

16 Horngjell

17 Taggmakrell

18 Hvitting

19 Bergnebb

20 Bergylte

21 Blåstål

22 Sandkutling

Utenlandske:

Mekong malle

Striped malle

Barracuda

35 +3 utenlandske. foreløpig.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

F E R S K V A N N

01 Ørret

02 Regnbueørret

03 Laks ca 3kg (tatt med hawai-slynge på grundt vann)

04 Abbor 1,2kg (tatt på Vannsjø)

05 Gjedde

06 Mort

S A L T V A N N

01 Sting Ray (løslatt, tatt på Jamaica - Montego Bay)

02 Red Snapper

03 Torsk 14,5 kg

04 Steinbitt 7,5kg

05 Brosme 6,2kg

06 Lange 7,5kg

07 Kveite 3kg

08 Flyndre

09 Rødspette

10 Sjøørret 1,7kg

11 Havabbor 1,2kg

12 Hvitting

13 Hyse

14 Sild

15 Makrell 1,5kg

16 Lyr 4kg

17 Sei ca 3kg

18 Fjesing

19 Berggylt

20 Pigghå ca 3,5kg

21 Uer 2kg

22 Ål (enorm ikke veid)

23 Horngjell

24 Ulke

25 Uer

26 Akkar

Link to comment
Share on other sites

Får vel legge ut mine jeg også, selv om det ikke er så mange [:I]. Men det ga noen gode minner å prøve å huske alle... kan ha glemt noen:

1. Abbor 1000

2. Brasme

3. Berggylte

4. Brosme 3000

5. Canadisk bekkerøye 500

6. Flyndre (skrubbe)

7. Gjedde

8. Harr 1100

9. Hyse

10. Knurr

11. Lake 1700

12. Laks 21500 og 20500 (siste som roer/håver)

13. Lange 11500

14. Laue

15. Lyr

16. Makrell

17. Mort

18. Regnbueørret

19. Røye 1000

20. Sei

21. Sik

22. Sild

23. Sjørret 1000

24. Torsk

25. Vederbuk

26. Ørret 3000 (Mjøsa, 1200 i elv)

27. Ørkyte/Goløye

28. Ål

29. Steinsmett/steinpurke (glemt denne)

30. Sandflyndre (2007)

31. Fløyfisk (2007)

32. Grønngylte (2007)

33. Svartkutling (2007)

34. Tangekvabbe (2007)

35. Blåstål (2008)

36. Bergnebb (2008)

37. Fjesing (2009)

38. Horngjell (2009)

39. Sypike (2009)

+ noen utenlandske

Min sønn har ikke registrert seg enda (blir noen år til det?), Tequila jr:

1. Makrell

2. Ørret

3. Berggylte

4. Ålekvabbe!!!!

5. Sandflyndre (2007)

6. Lyr (2007)

7. Torsk (2007)

8.Grønngylte (2007)

9. Rødnebb (2008)

10. Bergnebb

11. Sypike (2008)

Edited by Tequila
Link to comment
Share on other sites

Her er mine.

Ferskvann.

1. laks 12.4kg

2. Sjørret 3.7kg

3. Røye 3.2kg

4. ørret

5. Ål

6. Regnbueørret 1.4kg

Saltvann.

1. Torsk 16.4kg

2. Lyr

3. Knurr

4. Hvitting

5. Rødspette

6. Blåstål

7. Hyse 3.8kg

8. Lange 9.0kg

9. Piggvar 7.1kg

10.Sei 11.3kg

11.Makrell

12.Brosme

13.Uer

14.Rognkjeks

15.Steinbit 5,2kg

16.Sypike

17.Div flyndrer

18.Sild

19.Ulke

20.Piggskate

26 som jeg kommer på i farten.

Link to comment
Share on other sites

FERSKVANN:

1. Laue 50g Torp

2. Mort 350g Vollgravene

3. Brasme 500g Torp

4. Vederbuk 1800g Torp

5. Stam 200g Torp

6. Sørv 150g Børtevann

7. Abbor 1750g Vollgravene

8. Gjørs 550g Torp

9. Gjedde 2700g Årum

10. Ål 500g Torp

11. Ørret 120g Bø i Telemark

12. Karuss 550g Begby

13. Hork 25g Vollgravene

14. Gullbust 150g Torp

15. Ørekyte 15g Bø i Telemark

Saltvann:

16. Hvitting 600g Torsnes

17. Torsk 4kg Kristiansund

18. Sjø-ørret 500g Hvaler

19. Sei 2kg Kristiansund

20. Lyr 4kg Titran

21. Sypike 150g Torsnes

22. Brosme 4,7kg Titran

23. Lange 3kg Titran

24. Makrell 1,5kg Titran

25. Knurr 200g Titran

26. Rødknurr 500g Torsnes

27. Sild 400g Onsøy

28. Brisling 20g Torsnes

29. Uer 1,5kg Titran

30. Kolje 500g Helgeland

31. Rødspette 200g Torsnes

32. Sandflyndre 300g Torsnes

33. Skrubbe 300g Torsnes

34. Ulke 1kg Lofoten

35. Horngjel 300g Torsnes

36. Bergnebb 50g Lofoten

37. Berggylte 100g Hvaler

38. Lysuer 100g Kristiansund

Link to comment
Share on other sites

SALTVANN:13

MAKRELL

TORSK

SEI-2,3 DRØBAKSUNDET

SANDFLYNDRE-AKER BRYGGE(!)

GRØNNGYLT-AKER BRYGGE

SANDKUTLING-AKER BRYGGE

SJØØRRET-HOVEDØYA

ÅL-DRØBAKT

BERGNEBB-DRØBAK

SILD-STOR-DRØBAKSUNDET

BERGGYLT-KRISTIANSAND

ÅLEKVABBE-HVASSER

HVITTING-DRØBAK

LYR-LINDESNES

FERSKVANN: 10

ABBOR-870 GRAM-ØSTENSJØVANNET

GJEDDE-3,1 KILO ØSTENSJØVANNET

BRASME-1,6 NITELVA

MORT-DYNOVKIA-ØSTENSJØVANNET

FLIRE-DYNOVIKA

ØRRET-TROLLVANN-HARDANGERVIDDA

STAM-NITELVA

REGNBUEØRRET-1,3-KILO-TROLLVANN!!

ØREKYTE-"STORE"

BEKKØRRET-SKRSELVEN

10+13= 23

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

61 arter, 27 ferskvann/34 saltvann (utgangspunkt som Morten Frisch i artsoversikten i Norgesrekordlistene), utelukkende norske farvann (diverse perifere arter fra diverse perifere strøk ikke medregnet). Har ikke fisket etter nye arter, de er utelukkende en konsekvens av fiske etter arter jeg allerede har fått. Mye morsommere å få enda en stam på over 2 kilo enn å skulle forsøke seg på steinsmett eller tangsprell med 22 krok med en kvart maggot-bit...

Link to comment
Share on other sites

Saltvann: 52



Berggylte - 1760/46 - Stapnes
Bergkutling - Auglend
Bergnebb - 90g - Auglend
Blåkjeft - Arendal - 830g
Blåstål - 710g - Auglend
Brosme - 8,31kg - Nedstrandfjorden
Brungylt - 80g - Kvisthaugen
Dvergulke - 30 g - Øksfjord
Firetrådet Tangbrosme - 4g - Øksfjord
Fjesing - 370g - Sandve
Fløyfisk - 123g - Stutaberget
Gapeflyndre - 700g - Øksfjord
Gressgylt - 77g - Kvithaugen
Grønngylt - Auglend
Gråsteinbit - 3,93 - Øksfjord
Horngjel - 520 - Sandve
Hvitting - 750g - Øksfjord
Hyse - 1,93 - Øksfjord
Hågjel - Forsand - 750g
Kloskate - 570 - Ognahaben
Knurr - Auglend
Kveite - 47kg - Øksfjord
Laks - 480g - Sandve
Lange - 4,03 - Øksfjord
Lomre - 840 - Føyno
Lusuer - 450g - Øksfjord
Lyr - 4,2 - Kvisthaugen
Lysing - Etne
Makrell - 710g - Øksfjord

Nordlig knurrulke - 24g - Lysefjorden
Paddetorsk - 315g - Moljå
Pigghå - 2,5 kg - Forsand
Piggskate - 2850g - Stutaberget
Piggvar - 1180 - Brusand
Rødspette - 1,5 - Auglend
Sandflyndre - 0,610 - kåfjord
Sandkutling 3g - Dyrnes
Sei - 11,5kg - Øksfjord
Sild - 190g - Øksfjord
Skrubbe - 614 - Etne
Svarthå - Forsand - 349g
Svartkutling - 43g - Hovland
Sypike - 182g - Nyåskaien
Taggmakrell - 12g - Stord
Tangkutling - Auglend
Tangkvabbe - 57,8 gram - Hunnevåg
Tangsprell - 48g - NR - Hovland
Tangstikling - 10,87g - NR - Dyrnes
Torsk - 13,5 kg - Øksfjord
Uer - 1,74kg - Øksfjord
Ulke - 510 gram - Osnes
Ålekvabbe - 243g - Dyrnes



Ferskvann: 19

Abbor - liten - Masi
Bekkerøye - 198 - Sirdal
Brasme - 1220 - Nitelva
Flire - liten - Dynovika
Gjedde - 3210 - Masi
Grundling - 10g - Nesheimvannet
Hork - Nitelva
Karpe - Farsund
Karuss - 745g - Løkevannet
Laue - Dynovika
Mort - Dynovika
Røye - 241g - Sørøya
Sjø-ørret 0,9 - Øksfjord
Suter - Nesodden
Sørv - Bråsteinvannet
(gull)Vederbuk -0,330 - Kristiansand
Trepigget stingsild - Auglend
Ørekyte - 5,80g - Åsvatnet
Ål - 1,26 - heiavannet

Sum: 52 + 19 = 71

Edited by sigurd
Link to comment
Share on other sites

Ferskvann

Abbor

Asp

Bekkerøye

Brasme

Dvergmalle

Flire

Gjedde

Gjørs

Grundling

Gullbust

Harr

Hork

Hvitfinnet steinulke

Karpe

Karuss

Krøkle

Lake

Laue

Mort

Nipigget stingsild

Regnbueørret

Regnlaue

Røye

Sik

Rødgjellet solabbor

Stam

Steinsmett

Suter

Trepigget stingsild

Gullfisk/sølvkaruss

Sørv

Vederbuk

Ørekyte

Ørret

Ål

 

Saltvann

 

Ansjos

Berggylte

Bergkutling

Bergnebb

Blåkjeft

Blålange

Blåstål

Brosme

Brungylt

Dvergulke

Femtrådet tangbrosme

Fjesing

Flekksteinbitt

Fløyfisk

Gapeflyndre

Glasskutling

Glassvar

Glattulke

Gressgylt

Grønngylt

Havabbor

Havmus

Havål

Horngjel

Hornkvabbe

Hvitting

Hyse

Hågjel

Håkjerring

Hårvar

Kloskate

Knurr

Kolmule

Kveite

Lange

Leirkutling

Lomre

Lusuer

Lyr

Lysing

Makrell

Mora

Nordlig Knurrulke

Paddetorsk

Panserulke

Pigghå

Piggskate

Piggvar

Rognkjeks

Rødflekka kutling

Rødspette

Sandflyndre

Sandkutling

Sei

Sild

Skjellbrosme

Skrubbe

Småflekka rødhai

Spisskate

Gråsteinbit

Stripet Pelamide

Strømsild

Svarthå

Svartkutling

Svartskate

Sypike

Taggmakrell

Tangkutling

Tangkvabbe

Tangstikling

Tangsprell

Torsk

Tunge

Uer

Ulke

Vassild

Øyepål

Ålekvabbe

 

Ferskvann: 35

Saltvann: 78

Totalt 113

 

Edited by JonasB
Link to comment
Share on other sites

Får legge ut min liste også da :

1. karpe

2. suter

3. karuss

4. stam

5. vederbuk

6. brasme

7. flire

8. mort

9. sørv

10. asp

11. laue

12. ørekyte

13. gjedde

14. abbor

15. gjørs

16. hork

17. ørret

18. regnbueørret

19. røye

20. harr

21. sik

22. laks

23. dvergmalle

24. ål

25. trepigget stingsild

26. lake

27. solabbor

28. torsk

29. sei

30. lyr

31. hyse

32. hvitting

33. lange

34. brosme

35. sypike

36. berggylte

37. blåstål/rødnebb

38. grønngylte

39. gressgylte

40. bergnebb

41. sandflyndre

42. skrubbe

43. rødspette

44. glassvar

45. ulke

46. dvergulke

47. steinbit

48. makrell

49. taggmakrell

50. horngjel

51. knurr

52. lusuer

53. svartkutling

54. sild

55. kveite

56. hågjel

57. svarthå

58. småflekket rødhai

59. gresskarpe

60. ny art: pigghå

Edited by Iversen
Link to comment
Share on other sites

1.Gjedde

2.Abbor

3.Mort

4.Brasme

5.Ørret

6.Harr

7.Røye

8.Bekkørret

9.Sik

10.Ål

11.Karuss

12.Regnbueørret

13.Ørekyte

14.Torsk

15.Sypike

16.Lange

17.Sei

18.Lyr

19.Hyse

20.Hvitting

21.Lange

22.Berggylte

23.Makrell

24.Blåstål

25.Dvergulke

26.Uer

27.Fløyfisk

28.Knurr

29.Rødspette

30.Sandflyndre

31.Sild

32.Fjesing

33.Sjø ørret

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Abbor 1000g

Gjedde 6000g

Mort 850g

Brasme 1500g

Suter 2650g

Karuss 1400g

Ørret 900g

Røye 30g

Ørekyte 10g

Sørv 70g

Laue 50g

Ål 300g

Saltvann:

Multe 1150g

Torsk 5000g

Sjøørret 2100g

Sei 1000g

Knurr 500g

Ulke 100g

Makrell 1200g

Rødtorsk 600g

Bergnebb 50g

Sandflyndre 500g

Multe 300g

Berggylte 220g

Hvitting 600g

Sypike 150g

Link to comment
Share on other sites

Jau så var det mi lista:

1. Abbor ca 400
2. Brasme 1550
3. Flire 450
4. Gjedde 3700
5. Gjørs
6. Harr 1100
7. Hork
8. Karpe 2720
9. Karuss 780
10. Laks 6600
11. Laue 35
12. Mort 150
13. Regnbueørret 2500
14. Røye 460
15. Sik ca 300
16. Solabbor
17. Stam 1750
18. Stingsild 3 pigget 4,6
19. Suter
20. Vedderbuk
. Ørret 1800
21. Ørretkyte ca 5
22. Ål 1500

23. Berggylte 1970
24. Bergkutling 1,2
25. Bergnebb 105
26. Blålange 4800
27. Blåstål/rødnebb 550
28. Breiflabb 5500
29. Brosme 4700
30. Brungylte 85
31. Dvergulke 4
32. Fjesing 550
33. Fløyfisk 90
34. Glassvar 835
35. Gressgylt 65
36. Grønngylt 195
37. Gråsteinbit 5000
38. Havabbor 500
39. Havmus 1450
40. Horngjell ca 600
41. Hvitting 1450
42. Hyse 3500
43. Hågjel 1170
44. Kantnål stor 42
45. Knurr 560
46. Kveite 4480
47. Lange 17200
48. Lomre 799

49. Lusuer 250
50. Lyr 5000
51. Lysing 1650
52. Makrell 950
53. Blåkjeft 363
54. Paddetorsk 313
55. Pigghå 5200
56. Piggskate 4900
57. Piggvar 980
58. Rognkall/kjeks ca1500
59. Rødflekket kutling 9
60. Rødspette 800
61. Sandflyndre 735

62. Sandkutling 4,5
63. Sei 5800
64. Sild 305
65. Sjøørret 5000
66. Skrubbe 1200
. Slim ål
67. Stor havnål 7,9
68. Storsil 102
69. Svarthå 522
70. Svartkutling 35
71. Sypike 335
72. Taggmakrell 570
73. Tangkutling 0,7
74. Torsk 8000
75. Uer 1450
76. Ulke ca 250
77. Vassild ca 500
78. Øyepål 76
79. Kloskate
80. Tangkvabbe 24.5
81. Havbrasme

82. Ålekvabbe 48.2

83. Strømsild 92

21 Ferskvann
61 Saltvann

82 totalt

Har forsøkt å legge bilde link til artene, ikke nødvendigvis den største jeg har fått av art'n, men en av mine fangsten.

så det ble et lite antall arter...

Edited by Richard Kolbeinsen
Link to comment
Share on other sites

Guest caddis

Ferskvann

1.ørret

2.røye

3.laks

4.vederbuk

5.brasme

6.laue

7.abbor

8.ål

9.mort

10.hork

11.harr

12 sik

13 regnbue

14.lake

15.gjedde

16. Ørkyte

17. Asp

18.karpe

19.sørv

20. suter

Saltvann

1.torsk

2.sei

3.lyr

4.Sjøørret

5.makrell

6.havabbor

7.knurr

8.Ulke

9.sand-flyndre

10.brosme

11.sild

12.horngell

13.bergnebb

14.blåstål

15.hvitting

16.fjesing

17.sypike

18.rødnebb

19.svartkulting

Edited by Erik Walmann
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Totalt: 32 arter

Saltvann

Berggylt (1260 g.)

Bergnebb (110 g.)

Blåstål (410 g.) (Rødnebb - 350 g.)

Brosme (9600 g.)

Brungylt (90 g.)

Fjesing (337 g.)

Gapeflyndre (150 g.)

Grønngylt (64 g.)

Gråsteinbit (670 g.)

Horngjel (560 g)

Hvitting (593 g.)

Hyse (86 g.)

Knurr (761 g.)

Lange (1700 g.)

Lyr (1100 g.)

Makrell (677 g.)

Paddetorsk (140 g.)

Rødspette (753 g.)

Sandflyndre (409 g.)

Sei (1000 g.)

Sild (150 g.)

Sjøørret (2500 g.)

Sypike (170 g.)

Tangsprell

Torsk (3000 g.)

Vanlig Ulke (213 g.)

Vanlig Fløyfisk (140 g.)

Ferskvann

Abbor (100 g.)

Gjedde (400 g.)

Gullbust (150 g.)

Ørekyt

Karuss (731 g.)

Rød = Ny pers

Grønn = Ny art

Edited by westside
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Jeg er jo ganske fersk på fiskefronten.19 arter hvor 11 er nye i år.

Ferskvann:

1.Gjedde

2.Abbor

3.Suter(1200g)

4.Sørv

5.Mort(560g)

6.Ørret

7.Flire

8.Brasme(1610)

9.Asp(3440g)

10.Hork

11.Vederbuk

12.Dvergmalle

Saltvann:

1.Torsk

2.sandflyndre

3.bergnebb

4.svartkutling

5.sei

6.makrell

7.lyr

Link to comment
Share on other sites

Får vel hive meg selv uti jeg også...

Ferskvann

1. Aborr

2. Asp

3. Brasme

4. Flire

5. Gjedde

6. Ørret

7. Laks

8. Laue

9. Suter

10. Mort

11. Stam

12. Gullbust

13. Harr

14. Sik

15. Sørv

16. Gjørs

17. Vederbuk

18. Hork

19. Trepigget stingsild

20. Lake

Saltvann:

21. Hyse

22. Sei

23. Lyr

24. Makrell

25. Berggylte

26. Torsk

27. Sjø ørret

28. Lange

29. Uer

30. Lus-Uer

31. Horngjel

32. Hornulke

33. Sypike

34. Bergnebb

35. Skrubbe

36. Rødspette

37. Knurr

38. Fjesing

39. Sandflyndre

40. Brosme

41. Rødknurr

42. Hvitting

43. Sild

Edited by EWalle
Link to comment
Share on other sites

Takket være at jeg nærmest bodde i båt når jeg vokste opp så har jeg hanket inn litt saltvannsarter på stang opp igjennom tiden. Liste over arter jeg vet jeg har (synd at jeg ikke har notert/husker alt som er tatt opp igjennom tiden.. sikkert noen gylter og andre micromeitearter som burde vært med på listen..)

Berggylt 1,2

Bergnebb

Blåstål

Breiflabb 4,0

Brosme 6

Dvergulke

Fløyfisk

Glassvar 1,6 (!)

Gressgylt

Grønngylt

Havabbor (1,62)

Horngjel

Hvitting 1250g

Hyse

Knurr

Laks

Lange 8

Lomre

lusuer

Lyr

Makrell 1,6

Paddetorsk

Panserulke

Pigghå 3460g

Rødspette

Rødknurr

Rognkjeks

Sandflyndre 550g

Sandkutling

Sei 5,1

Sild

Skrubbe 790g

Svartkutling

Sypike

Taggmakrell

Torsk 13,2

Trepigget stingsild

Ulke

Uer

Vassild

Abbor

Ål

Brasme

Flire

Gjedde

Gullfisk - Ny 03/06-08

Harr 1,5

Karuss

Karpe (Speil og skjell) pers kun 700g (skjell)

Laue

Mort

Solabbor

Stam - 2830g

Suter - 1960g

Sørv 420g

Ørekyte

Ørret

Røye

Steinulke/steinsmett

Totalt pr 4/10-08: 59!

Edit 16/04-08: 50 arter! (Strøket rundmunn - slimål)

Edit 04/05-08: 51 arter! (Sørv)

Edit 07/05-08: 52 arter! (Flire)

Edit 25/05-08: 53 arter! (Karpe)

Edit 09/06-08: 54 arter! (Stam)

Edit 09/06-08: 55 arter! (Gullfisk)

Edit 19/06-08: 56 arter! (Solabbor)

Edit 19/06-08: 57 arter! (Suter)

Edit 22/06-08: 58 arter! (Laue)

Edit 5/10-08: 59 arter! (Rødknurr)

Edited by permagnar
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.