Recommended Posts

Det går unna... eller ikke...

Saltvann

1. Torsk (4,2 kg)
2. Lange
3. Makrell (680)
4. Taggmakrell
5. Sei
6. Lyr (5020 gram)
7. Sjøørret/Ørret (1640 gram)
8. Berggylte (1,23 kg)
9. Horngjel
10. Knurr
11. Fjesing
12. Sypike
13. Hvitting
14. Svartkutling
15. Fløyfisk (120 gram)
16. Bergnebb
17. Skrubbe
18. Sandflyndre
19.Rødnebb/blåstål (390)
20. Gapeflyndre
21. Sild
22. Strømsild (125 gram)
23. Øyepål

Ferskvann

1. Brasme 3375 gram
2. Gjedde (5,38 kg)
3. Mort 240
4. Abbor (1640 gram)
5. Sik
6. Sørv
7: Lake
8: Røye (38 cm)
9: Ørekyte
10:Dvergmalle
11: Bekkerøye
12. Trepigget stingsild
13. Laue
14. Karpe 2760 gram
15. Vederbuk 1830 gram
16. Hork
17. Flire
18. Karuss (1390 gram)
19. Suter (2620)

20. Harr (950)

21. Gresskarpe (5950 gram)

22. Stam

Totalt = 45

Edited by 2Fish

Share this post


Link to post
Share on other sites
85 stk
FERSKVANN


1.Abbor

2.Brasme

3.Mort

4.Laue

5.Gullbust

6.Gjedde

7.Lake

8.Røye

9.Ørret

10.Stam

11.Vederbuk

12.Ørekyte

13.Tre pigget stingsild

14.Sik

15.Harr

16.Hork

17.Steinsmett

18.Karuss

19.Suter

20.Flire

21.Solabbor

22.Sørv

23.Dvergmalle

24.Gullfisk

25.Regnlaue

26.Asp

27.Gjørs

28.Hvitfinnet Steinulke

29.Regnbueørret

30.Nipigget stinsild


SALTVANN


1.Torsk

2.Sei

3.Hvitting

4.Berggylte

5.Bergnebb

6.Kveite

7.Horngjel

8.Makrell

9.Rødspette

10.Skrubbe

11.Ulke

12.Hyse

13.Steinbit

14.Brosme

15.Sandflyndre

16.Ålekvabbe

17.Laks

18.Kloskate

19.Lyr

20.Rognkjeks

21.Sypike

22.Lange

23.Sandkutling

24.Tangkutling

25.Bergkutling

26.Lusuer

27.Dvergulke

28.Øyepål

29.Piggskate

30.Pigghå

31.Hågjel

32.Knurr

33.Strømsild

34.Blåkjeft

35.Gapeflyndre

36.Sild

37.Uer

38.Svarthå

39.Vassild

40.Svartkutling

41.Spisskate

42.Mora

43.Glassvar

44.Lysing

45.Taggmakrell

46.Rødnebb/ Blåstål

47.Fløyfisk

48.Lomre

49.Tangsprell

50.Rødflekket kutling

51.Hårvar

52.Glasskutling

53.Fjesing

54.Grønngylt

55.Vanlig ålebrosme (Ny 2015)

Edited by Trulsolsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Her er min liste smile.gif

1.Torsk 31000g Malangsgrunnen
2. Sei 15900g (Ny pers 2013) Andenes
3. Lyr 5000g(ny 2000) Tosenfjorden
4. Hyse 4000g (2008 Andenes)
5 Brosme 10200g(ny 2000) (Ny pers 2016) Sørøya
6. Lange 17kg(Ny 2008)(Ny pers 2014) Yttersia
7 Hvitting (ny 2000)1500g Frøya
8. Sypike(ny 2000) Tosenfjorden
9. Kolmule 205g (Ny 2004) (Ny pers 2011) Frøya
10. Uer 8350g (Ny pers 2016) Sørøya
11. Lusuer 440g (Ny pers 2014) Håjaegga
12. Sandflyndre 1070g (Ny 2009)(Ny pers 2017) Sørøya
13. Kveite 134500g (Ny 2008)(Ny pers 2011) Rebbenesøya
14. Gråsteinbit 11000g(ny 2002) (Ny pers 2012) Tromsø
15. Ulke 500g ( Ny pers 2015) Yttersia
16. Ørret 1250g(ny 2000) Grasmyrskogen
17. Røye Grasmyrskogvannet
18. Laks 3700g Storvannet
19. Trepigget Stingsild (Ny 2009) Grasmyrskogvannet
20. Rødspette 3820g (Ny 2009) (Ny pers 2015) Yttersia
21. Makrell 1070g (Ny 2009) Kattfjorden
22. Pigghå 5500g (ny 2009) Tøttdal
23. Piggskate 6500g (Ny 2009) Frøya
24. Lysing 8000g(ny 2009)(ny pers 2013) Frøya
25. Hågjel 1285g (Ny 2009) (Ny pers 2011) Frøya
26. Øyepål 70g (Ny 2010) Ramfjorden
27. Kloskate 1385g (Ny 2010) (ny pers 2011) Kattfjorden
28. Gapeflyndre 950g (Ny 2010) (ny pers 2012) Kattfjorden
29. Sild 462g (Ny 2010) (ny pers 2011) Vengsøyfjorden
30. Breiflabb 3450g (Ny 2010) Andenes
31. Storsil 38g (Ny 2010) Kattfjorden
32. Strømsild 55,6g (Ny 2010) (Ny pers 2012) Tøttdal
33. Blåkveite 1250g (Ny 2011) Stordjupta
34. Karuss 136,6g (Ny 2011) Prestvannet
35. Vassild 1020g (Ny 2011) Frøya
36. Svartkutling 8,1g (Ny 2011) Frøya
37. Spisskate 9200g (Ny 2011) Frøya
38. Svarthå 605g (Ny 2011)(ny pers 2012) Sommarøya
39. Mora 1080g (Ny 2011) Frøya
40. Bergnebb Trondheim (ny 2011)
41. Mort Trondheim (ny 2011)
42. Skrubbe 430g (Ny 2012)(Ny pers 2013) Kattforden
43. Knurr 190g (Ny 2012) Lygnin

44. Havmus 2200g (Ny 2013) Sommarøy

45. Dvergulke (Ny 2013) Kattfjorden

46. Tangsprell 41,2g (Ny 2013) Kattfjorden

47. Abbor 260g (Ny 2013) Troms

48. Ørekyte 2,65g (Ny 2013) Troms

49. Harr 460g (Ny 2013) Troms

50. Paddetorsk 100,82g (Ny 2013 Trondheim)

51. Skjellbrosme 650g (Ny 2013 Frøya)

52. Glassvar 610g (Ny 2013 Frøya)

53. Ålekvabbe (Ny 2014 Kattfjorden

54. Rødnebb/Blåstål (Ny 2014 Stavanger)

55. Grønngylt 80g (Ny 2014 Stavanger)

56. Gressgylt (Ny 2014 Stavanger)

57. Berggylte (Ny 2014 Lysefjorden)

58. Lomre 140,1g (Ny 2014 Lysefjorden)

59. Nordlig Knurrulke 26,3g (Ny 2014 Lysefjorden)

60. Fløyfisk (Ny 2014 Lysefjorden)

61. Rødflekka Kutling 7,5g (Ny 2014 Stavanger)

62. Sandkutling (Ny 2014 Stavanger)

63. Glasskutling 0,5g (Ny 2014 Stavanger)

64. Sørv (Ny 2014 Stavanger)

65. Piggvar (Ny 2014 Stavanger)

66. Regnlaue (Ny 2014)

67. Hvitfinnet Steinulke 4,1g (Ny 2014)

68. Solabbor (Ny 2014)

69. Flire (Ny 2014 Dynovika)

70. Asp (Ny 2014 Dynovika)

71. Gjørs 850g (Ny 2014 Dynovika)

72. Brasme 580g (Ny 2014 Dynovika)

73. Laue (Ny 2014 Dynovika)

74. Hork (Ny 2014 Dynovika)

75. Vanlig Ålebrosme 96gram (Ny 2015 Ramfjorden)

76. Rognkjeks 520g (Ny 2015 Kattfjorden)

Arter i FET skrift er specimenfisker.

Edited by onkelkim
oppdatering

Share this post


Link to post
Share on other sites

Saltvann:

1. Pigghå 6660

2. Svarthå 470

3. Brosme 6760

4. Lange 19500

5. Torsk 5000

6. Hågjel ?

7. Lyr

8. Sei

9. Makrell

10. Lysing

11. Hvitting

12. Sypike

13. Bergnebb

14. Berggylte

15. Gressgylt

16. Grønngylt

17. Sortkutling

18. Strømsild

19. Piggskate

20. Blåstål/rødnebb 700g

21. Dvergulke

22. Ulke

23. Hyse

24. Knurr

25. Lusuer

26. Slimål (?)

27. Kveite

28. Sandflyndre

29. Fjesing

30. Paddetorsk

31. Sjøørret Flue

32. Sild Flue

Alt i alt 32 arter. Skal fylles på med diverse kutlinger i sommer:)

Edited by Svendinfiskervenn

Share this post


Link to post
Share on other sites

1.abbor

2.Pigghå

3.Kloskate

4.Sild

5.Ål

6.Gjedde

7.Laks

10.Ørret

11.Sjøørret

12.Røye

13.Bekkerøye

14.Sik

15.Harr

16.Lodde

17.Mort

18.Stam

19.Sørv

20.Suter

21.Flire

22.Brasme

23.Karuss

24.Torsk

25.Hyse

26.Hvitting

27.Kolmule

28.Lyr

29.Sei

30.Sypike

31.Brosme

32.Lake

33.Lange

34.Paddetorsk

35.Horngjell

36.Uer

37.Lusuer

38.Gjørs

39.Knurr

40.Ulke

41.Rognkjeks

42.Taggmakrell

43.Blåstål

44.Bergylte

45.Bergnebb

46.Tangsprell

47.Ålekvabbe

48.Gråsteinbit

49.Fjesing

50.Storsill

51.Makrell

52.Piggvar

53.Sandflyndre

54.Skrubbe

55.Rødspette

56.Lomre

57.Gapeflyndre

58.Kveite

59.Gullfisk

:blush::)

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Torsk - 29800 gram - pers 2014

2. Sei - 15200 gram

3. Hyse - 4650 gram

4. Brosme - 8500 gram

5. Kveite - 170000 gram

6. Lyr - 5800 gram

7. Lange - 6500 gram

8. Hvitting - 2150 gram

9. Gråsteinbit - 9800 gram

10. Uer - 6800 gram

11. Lusuer 440 gram

12. Sandflyndre - 1150 gram - pers 2014

13. Gapeflyndre - 600 gram

14. Kolmule - 215 gram

15. Ulke - 500 gram

16. Breiflabb - 3700 gram

17. Ørret - 1200 gram

18. Røye - 500 gram

19. Kloskate - 1610 gram

20. Storsil - 160 gram

21. Makrell - 1500 gram

22. Knurr - 400 gram

23. Rødspette - 4400 gram

24. Sild - 429 gram

25. Sypike - 55 gram

26. Øyepål - 95 gram

27. Svarthå - 380 gram

28. Blåkveite - 2300 gram

29. Karuss - 77,2 gram

30. Hågjel - 1040 gram

31. Piggskate - 5300 gram

32. Spisskate - 12020 gram

33. Svartkutling - 10 gram?

34. Vassild - 860 gram

35. Mora - 1455 gram

36. Abbor - 320 gram

37. Ørekyte - 2,84 gram

38. Harr - 440 gram

39. Dvergulke

40. Tangsprell

41. Bergnebb

42. Lysing - 7750 gram

43. Glassvar - 825 gram

44. Pigghå - 1700 gram

45. Ålekvabbe - Ny 2014

46. Skrubbe - Ny 2014

47. Blåstål / rødnebb - Ny 2014

48. Grønngylt - Ny 2014

49. Berggylte - Ny 2014

50. Trepigget stingsild - Ny 2014

51. Fløyfisk - Ny 2014

52. Rødflekka kutling - Ny 2014

53. Fjesing - Ny 2014

54. Sandkutling - Ny 2014

55. Glasskutling - Ny 2014

56. Sørv - Ny 2014

57. Regnlaue - Ny 2014

58. Hvitfinnet ferskvannsulke - Ny 2014

59. Suter - Ny 2014

60. Solabbor - Ny 2014

61. Flire - Ny 2014

62. Vederbuk - Ny 2014

63. Mort - Ny 2014

64. Laue - Ny 2014

65. Gjørs - Ny 2014

66. Hork - Ny 2014

67. Nipigget stingsild - Ny 2014

68. Piggvar - Ny 2014

Edited by obbien

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er ikke noe artsjeger men fisker allsidig så det blir nu litt forskjellig :)

Saltvann:

Torsk 18kg

Sei 6kg

Uer 1,4kg

Hyse 3,4kg

Lange 2,8kg

Brosme 4,1kg

Sild 350g

Ulke 100g?

Hvitting [/color] 1500g

Lysing (vet ikke hvor stor den var)

Lyr ca4kg

rødspette ca1kg

skrubbe

Makrell ca 1kg

Sjøørret 2kg

Laks 1,5kg

Sandflyndre

smørflyndre

kveite 20kg

Ferskvann:

Røye 1,7kg

Ørret 1kg

Harr 750g

Sik

Gjedde 1,5kg

Abbor

Stingsild

Ål

Tot antall 26 arter

Edited by jegern84

Share this post


Link to post
Share on other sites

1.Torsk

2.Sei

3.Lyr

4.Lange

5.Brosme

6.Lusuer

7.Hvitting

8.Hyse

9.Rognkjeks

10.Blåstål

11.Sandflyndre

12.Makrell

13.Knurr

14.Pigghå

15.Vassild

16.Berggylte

17.Bergnebb

18.Sypike

19.Grønngylt

20.Ulke

21.Ålekvabbe

22.Lysing

23.Rødspette

24.Laks

25.Ål

26.Ørret

27.Sjøørret

Edited by mykksel

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Berggylte.......1500g

2. Bergnebb..........70g

3. Blåstål.............480g / Rødnebb........260g

4. Gapeflyndre.....260g

5. Gressgylte........80g

6. Grønngylte........90g

7. Hvitting............370g

8. Knurr...............240g

9. Lomre................xg

10. Lyr..................750g

11. Makrell..........1030g

12. Rødspette......280g

13. Sandflyndre.....550g

14. Sei.................470g

15. Sild................130g

16. Sjøørret...........250g

17. Svartkutling.......16,1g

18. Sypike................xg

19. Torsk.............1930g

20. Ulke.................xg

2010:

21. Dvergulke............xg

22. Fjesing............400g

23. Horngjell............xg

24. Kolje..............420g

Edited by tweek

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ferskvann:

----------

1 - Abbor - 1250g Gunnekleivfjorden

2 - Gjedde - 4kg Telemarkskanalen

3 - Suter - 2950g Østeråa

4 - Ørret - 1050g Kalhovd

5 - Røye - 700g Tyrivann

6 - Sik - 500g Telemarkskanalen

7 - Regnbueørret - 800g Landsmarka

8 - Bekkerøye - 400g Landsmarka

9 - Sørv - 1130g Gunnekleivfjorden

10 - Mort - 150g Landsmarka

11 - Ørekyte - 35mg Landsmarka

12 - Karuss - 1500g

13 - Vederbuk - 1500g

14 - Ål - 2800g - Gjerstad

15 - Lake - 1000g - Mjøsa

Saltvann:

----------

16 - Bergnebb - Langesund

17 - Berggylte - 1620g - Langesund

18 - Blåstål - 390g - Langesund

19 - Brungylt - 190g - Langesund

20 - Hvitting - 890g - Eidangerfjorden

21 - Knurr - 375g - Eidangerfjorden

22 - Kolje - 1080 Eidangerfjorden

23 - Lange - 9,2kg Bontelabo

24 - Lusuer - 240g -Langesund

25 - Lyr - 1500g - Langesund

26 - Makrell, 1,49kg Langesund

27 - Rødspette - Langesund

28 - Sandflyndre - Langesund

29 - Sei - Langesund

30 - Sjøørret - 650g Eidangerfjorden

31 - Sypike - Langesund

32 - Torsk - 5,0kg Valle

33 - Laks - 1200 - Kristiansand

34 - Pigghå - 1100g - Voldsfjorden

35 - Skrubbe - 980g - Langesund.

36 - Småflekket rødhai - Eidangerfjorden NY 2009

37 - Blåkjeft - 1,275kg, Langesund NY 2009

38 - Lysing - 690g - Langesund

39 - Svartkutling - Langesund

40 - Slimål - Eidangerfjorden NY 2009

41 - Fjesing - Jomfruland - 295g - NY 2009

42 - Svarthå - :-) - 765g - NY 2009

43 - Strømsild - 75gr Eidangerfjorden NY 2009

44 - Hågjel - 600g - Bonteloabo NY 2009

45 - Havmus - 1,5kg - Bontelabo NY 2009

46 - Fløyfisk - 130g - Brevik NY 2009

47 - Gapeflyndre - 260g - Brevik NY 2009

48 - Brosme - 2,3kg - Flatøy NY 2009

49 - Glassvar - 730g - Flatøy NY 2009

Edited by Roger N

Share this post


Link to post
Share on other sites

Totalt 79

Ferskvann 33

Abbor 1660.00

Ørekyte 13.87

Ørret 5700.00

Bekkerøye 360.00

Brasme 3465.00

Dvergmalle 118.00

Flire 80.00

Gjørs 6760.00

Gjedde 11100.00

Grundling 1.83

Gullbust 60.00

Gullfisk 635.00

Harr 760.00

Hork 38.00

Hvitfinnet steinulke 8.00

Karpe 3329.00

Karuss 1855.00

Krøkle 11.99

Lake 3045.00

Laks 0.00

Laue 69.00

Mort 910.00

Nipigget stingsild 0.96

Rødgjellet solabbor 16.00

Røye 505.00

Regnbueørret 245.00

Regnlaue 1.74

Sørv 185.00

Sik 565.00

Stam 1450.00

Steinsmett 9.21

Suter 1835.00

Vederbuk 2200.00

Saltvann 43

Ålekvabbe 127.00

Øyepål 72.00

Berggylte 1135.00

Bergkutling 0.28

Bergnebb 55.00

Blåstål 368.00

Brosme 7400.00

Brungylt 250.00

Dvergulke 11.20

Fløyfisk 145.00

Grønngylt 111.00

Gressgylt 60.00

Havmus 1740.00

Havål 9500.00

Hågjel 1120.00

Hvitting 920.00

Kloskate 600.00

Knurr 302.00

Kolje 3500.00

Kolmule 290.00

Kveite 53000.00

Lange 10800.00

Lomre 308.00

Lusuer 209.00

Lyr 1470.00

Makrell 1010.00

Paddetorsk 307.00

Pigghå 2063.00

Rødflekket kutling 19.00

Rødspette 4.50

Sandflyndre 515.00

Sandkutling 0.00

Sei 13300.00

Sild 267.00

Stripet pelamide 1220.00

Svarthå 320.00

Svartkutling 31.30

Sypike 197.00

Tangkutling 0.00

Tangkvabbe 13.34

Tangstikling 0.00

Torsk 15000.00

Uer 1120.00

Ulke 134.00

Forvirrende tullefisker 2

Ål 220.00

Trepigget stingsild 0.00

Beklager stygt utseende og latterlig presisjon.

Siste oppdatering: La til Stripet pelamide

Nye arter 2010: fløyfisk , bekkerøye, stam , hvitfinnet steinulke, gressgylt, ulke, paddetorsk, trepigget stingsild, lomre, karpe, solabbor, makrell, hågjel, tangstikling, pigghå, sandkutling.

Nye arter 2011: Ålekvabbe, regnlaue, gullfisk, rødspette, tangkvabbe,grundling, brungylt,svarthå,havmus.

Nye arter 2012: Øyepål, krøkle, laks(parr.....).

Nye arter 2013: ÅL, uer, bergkutling, dvergulke.

Nye arter 2014: Regnbueørret, kloskate, rødflekket kutling, havål

Nye arter 2015: Stripet pelamide

Edited by nanablag

Share this post


Link to post
Share on other sites

abbor(1530gr)
gjedde(109cm)
brasme(1000gr)
sørv(250gr)
flire(200gr)
mort(550gr)
ørret(4750gr)/Sø(2500gr)
røye(425gr)
laks(1000gr)
sik(525gr)
harr(360gr)
lake(2700gr)
laue(22cm)
suter(1925gr)
vederbuk(300gr)

asp(110gr)

torsk(9200gr)
sei(6100gr)
lyr(5800gr)
lange(1000gr)
brosme(2200gr)
hvitting(925gr)
hyse(2500gr)
berggylte(2400gr)
bergnebb(90gr)
blåstål(750gr)/rødnebb(300gr)
grønngylte(200gr)
sild(250gr)
makrell(960gr)
taggmakrell(175gr)
horngjel(450gr)
havabbor(1850gr)
knurr(420gr)
sandflyndre(690gr)
skrubbe(740gr)
rødspette(550gr)
gapeflyndre(315gr)

kveite(70cm)

paddetorsk(300gr)
sypike(125gr)
svartkutling(ikke veid)
vanlig ulke(300gr)
uer(ikke veid)
piggskate(5300gr)
småflekka rødhai(ikke veid)

fløyfisk(ikke veid)

hågjel(890gr)

rødknurr(550gr)

øyepål (31gr)

lysing(38cm)
piggvar(240gr)


tilsammen 50

rødt: nye arter og perser i 2014

Edited by puderhunden
ny arter: piggvar og kveite. ny perser vederbuk, torsk og harr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest StadJon

Ferskvann:

1. Abbor - 220

2. Gjedde - 5030

3. Røye

4. Ørekyte - 1

5. Ørret

6. Laue - 39

7. Mort - 155

8. Hork - 14,5

9. Flire - 155

10. Sørv - 10,8

11. Suter - 12,5

12. Solabbor - 20

13. Trepigget stingsild - 2,9

14. Ål - 362

15. Karpe - 1810

16. Dvergmalle - 22,5

17. Bekkerøye - 55

Saltvann:

1. Berggylt - 500

2. Bergkutling - 1,2

3. Bergnebb - 77,1

4. Blåstål

5. Brosme - 3300

6. Dvergulke - 35,7

7. Fløyfisk - 22,5

8. Gressgylt - 70,5

9. Hvitting - 480

10. Hyse - 3060

11. Horngjel

12. Hågjel - 861

13. Hårvar - 30,4

14. Knurr - 200

15. Lange - 110,1

16. Lomre - 600

17. Lyr - 810

18. Lysing - 505

19. Makrell - 1220

20. Rødspette - 160

21. Sandflyndre - 760

22. Sandkutling - 3,3

23. Sei - 1400

24. Skrubbe - 500

25. Sild - 256.1

26. Svartkutling - 51,3

27. Sypike

28. Taggmakrell - 17,9

29. Torsk - 9300

30. Ulke - 90,1

31. Ålekvabbe - 287

Totalt - 48

Share this post


Link to post
Share on other sites

Her er min besjedne liste:

I det salte element:

Torsk

Sei

Lange

Ur

Sild

Makrell

Sil

Hyse

I ferskvann:

Ørret

Røye

ål

Ferskvann i midt andre hjem i Thailand:

Hampala Barb

Golden Belly Barb

Giant Snakehead

Striped Snakehead

Walking catfish

*Nye arter i år

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ferskvann:

Abbor (1100g)

Hork (ca 40-50g)

Brasme(3600g)

Gullbust (200g)

Sørv (250g)

Laue (90g)

Mort (800g)

Vederbuk (1750g)

Stam (2800)

Ørkyte (ca 20g)

Ørret(5900g)

Røye(490g)

Laks(108cm)

Sik(1700g)

Harr(1600g)

Gjedde (119cm 10300g)

Regnbueørret (800g)

Bekkerøye (150g)

Lake(2050g)

Ål (1300g)

Trepigget stingsild

Antall: 21

Saltvann:

Torsk (9400g)

Sei (10200g)

Lyr (5600gr)

Hvitting(1650gr)

Hyse (2670gr)

Berggylte (1300gr)

Bergnebb (50gr)

Rødnebb(150gr)/Blåstål (450g)

Sild (650gr)

Makrell(1250gr)

Taggmakrell (700g)

Horngjel (740g)

Havabbor (1250g)

SØ (2650g)

Knurr (600g)

Sandflyndre (420g)

Skrubbe (500g)

Rødspette (480gr)

Sypike

Øyepål

Fjesing (150g)

Uer (500g)

Lusuer (100g)

Lysing (600g)

Rognkjeks (1000g)

Slimål (stor)

Strømsild (136g)

Ulke (100g)

Ålekvabbe

Hornkvabbe

Småflekka rødhai (cirka tusen)

Antall: 31

Totalt: 52

Edited by JonT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Saltvann (8):

 • Torsk
 • Sei
 • Lyr
 • Makrell
 • Ørret
 • Brosme (2011)
 • Svartkutling (2011)
 • Uer (2011)
 • Sypike (2014)

Må fikse meg noen nye makser, så jeg kan ta med vekt...

Flaut.....hjelp mottas med stor takk!! :-D

Edited by Hysic

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Hyse

2. Uer

3. Torsk (25800 g)

4. Sei (10700 g)

5. Brosme

6. Kveite (12100 g)

7. Ørret

8. Røye (450 g)

9. Steinbit (6100 g)

10. Sild

11. Hvitting

12. Abbor (350 g)

13. Sandflyndre

14. Lyr

15. Makrell

16. Regnbueørret

17. Horngjel

18. Sørv

19. Knurr

20. Brasme

21. Bergnebb

22. Svartkutling

Edited by Carla

Share this post


Link to post
Share on other sites


 1. Ferskvann:
 2. ørret 1230g
 3. abbor 1110g
 4. gjedde 6996g
 5. mort
 6. sørv
 7. laue
 8. ørekyte
 9. brasme
 10. sik
 11. harr
  Saltvann
 12. torsk
 13. sei
 14. lyr
 15. hvitting
 16. sypike
 17. hyse
 18. makrell
 19. sild
 20. stamsild
 21. knurr
 22. fjesing
 23. sandflyndre
 24. Sjøørret
 25. berggylt
 26. blåstål
 27. horngjeld

Share this post


Link to post
Share on other sites
 1. Abbor 920g (Østfold)
 2.  Bekkerøye -Oslo
 3.  Gjedde 5900g/101cm (Finnskog)
 4.  Gullbust 50g -Nitelva
 5. Gullfisk -Vestfold
 6. Harr 650g -Troms
 7. Karpe -Telemark
 8. Karuss -Munkauntjønna
 9. Lake -Nidelva
 10. Laks 7840g -Gaula
 11. Laue -Aulielva
 12. Mort -Lianvatnet
 13. Nipigget Stingsild 0,87g -Drøbak
 14. Ørekyte 6,4g–Østfold
 15. Ørret 1050g -Troms
 16. Rødgjellet Solabbor – Kasut
 17. Røye 300g -Jonsvatnet
 18. Sørv -Akersvannet
 19. Stam 400g -Nitelva
 20. Suter -Telemark
 21. Trepigget Stingsild 2,6g- Stavern
 22.  Vederbuk 970g -Svelvik 
 23. Dvergmalle 87g -Asker
 24. Asp 860g -Lillestrøm
 25. Hork 15,8g -Nitelva
 26. Hvitfinnet Steinulke 1,6g -Femsjøen
 27. Flire 420g -Østfold
 28. Regnbueørret 700g -Østfold
 29. Steinsmett -Glomma
 30. Brasme 760g -Østfold
 31. Sik - Glomma
 32. Berggylte 760g -Tønsberg
 33. Bergkutling 1,2g - Byneset
 34. Bergnebb 104g -Trondheim
 35. Blåkjeft 1000g -Trondheimsfjorden
 36.  Blåstål 580g -Trondheim
 37.  Brosme 4300g -Trondheimsfjorden
 38.  Dvergulke 80g -Trondheim
 39. Fjesing -Larvik
 40. Gapeflyndre 500g - Troms
 41. Glassvar 1020g -Frøya
 42.  Gressgylt 81g -Trondheim
 43. Grønngylt 212g -Trondheim
 44. Hågjel 1280g -Storsand
 45. Hårvar 33,5g -Trondheim
 46. Havmus 1750g -Skarnsundet
 47. Horngjel 750g -Trondheim
 48. Hornkvabbe 21g -Sola
 49.  Hvitting 1270g -Hjellbotn
 50. Hyse 3200g - Hjellbotn
 51.  Kloskate 1230g - Troms
 52.  Knurr 610g -Løgnin
 53. Kolmule 275g -Trondheimsfjorden
 54. Kveite 8560g -Løgnin
 55. Lange 18470 -Trondheimsfjorden
 56. Lomre 840g -Stord
 57. Lusuer 280g -Trondheimsfjorden
 58. Lyr 6850g -Trondheimsfjorden
 59. Lysing 8140g -Frøya
 60. Makrell 600g -Løgnin
 61. Øyepål 93g -Trondheimsfjorden
 62. Paddetorsk -Trondheim
 63. Panserulke 20,7g -Trondheim
 64. Pigghå 4780g -Storsand
 65. Piggskate 6250 -Løgnin
 66. Piggvar 460g -Sandve
 67. Rødflekket kutling 9,9g -Stord
 68. Rødspette 1460g -Byneset
 69. Sandflyndre 770g -Ekne
 70. Sandkutling -Storsand
 71. Sei 7320g -Verrabotn
 72. Sild 220g -Åstfjorden
 73. Skrubbe 880g -Øysand
 74. Spisskate 3700g -Løgnin
 75. Stor Kantnål 2,6g -Trondheim
 76. Strømsild 53g -Løgnin
 77.  Svarthå 156g -Storsand
 78. Svartkutling 26,2-Stord
 79. Sypike 134g -Hjellbotn
 80.  Taggmakrell 360g -Løgnin
 81. Tangkutling -Hitra
 82. Tangsprell 30g -Sola
 83. Tangstikling 5,57 -Sola
 84. Torsk 11720g -Bjugn
 85. Vanlig Fløyfisk 166g -Stord
 86. Vanlig Ulke 810g -Troms
 87.  Ålekvabbe 202g -Vestfold
 88. Ål -Namsos
 89. Femtrådet Tangbrosme 23g -Trondheim
 90. Skolest 820g -Trondheimsfjorden
 91. Gråsteinbit - Troms

2011: 12 nye arter.
2012: 11 nye arter
2013: 18 nye arter

2014: 11 nye arter

2015: 10 nye arter

2016: 1 ny art

2017: 1 ny art (fet skrift)
Perser i kursiv.

...

Sist oppdatert 26.07.2015

Edited by veg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skal bare ramse opp for å telle i 2010 :

Ørret

Torsk

Sypike

Svarthå

Sei

Lyr

Hågjel

Makrell

Gjedde

Hvitting

Knurr

Hyse og det var det 12 arter + sø

Share this post


Link to post
Share on other sites

Shifty`s artsliste

Norge:

1.Abbor

2.Sol Abbor

3.Mort

4.Sørv

5.Gjedde

6.Sjø ørret/Fjell ørret

7.Dverg malle

8.Suter

9.Makrell

10.Bekkrøye

11.Sik

12.

Utlandet

Cod

Catfish

Scorpion fish

Jew fish

Barracuda

Barramundi

Ål

Edited by Shifty

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sigve's Artsliste
Nye arter 2013 = Fetskrift
Perser i 2013 = Kursiv

Saltvann:

1.Sei (2000g)
2.Lyr (2500g)
3.Hyse (500g)
4.Hvitting (640g)
5.Torsk (5200g)
6.Horngjell
7.Uer
8.Berggylt (660g)
9.Blåstål
10.Markrell
11.Knurr
12.Sild
13.Lysing (65000g)
14.Skrubbe(780g)
15.Sandflyndre(795g)
16.Sypike (70g)
17.Dvergulke
18.Sandkutling
19.Bergnebb (88g)
20.Grønngylt
21.Hågjell (1240)
22.Ulke
23.Rødspette (1980)
24.Lange
25.Lusuer
26.Gapeflyndre
27.Brosme
28.Kloskate (860)
29.Hornkvabbe (44)
30.Strømsild (49)
31.Øyepål
32.Svarthå
33.Piggskate (2250)
34.Paddetorsk (70)
35.Tangsprell

36.Gressgylt (104g)
Ferskvann:

1.Ørret (800g)
2.Harr (650g)
3.Sik (100g)
4.Abbor (200g)
5.Gjedde (1200g)
6.Røye (300g)
7.Karuss (40g)
8.Mort(70g)
9.Laks(7000g)
10.Trepigget stingsild

46 arter totalt i Norge.

Annet: Sjøørret(1,25kg)

Arter i 2011: 11
Arter i 2012: 9
Arter i 2013: 7

Edited by Sigve A

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ferskvann

1 Røye(2550gr)

2 Ørret(1480gr)

3 Gjedde(5150 gr)

4 Sik(1615 gr)

5 Harr(1100gr)

6 Abbor(640gr)

7 Lake(1200gr)

8 Regnubueørret(550gr)

9 Mort(1058gr)

Saltvann

10 Lyr(5640gr)

11 Sei(7700gr)

12 Torsk(7100gr)

13 Hvitting(1480gr)

14 Hyse

15 Pigghå(5500gr)

16 Piggskate(4500gr)

17 Sjøørret(4400gr)

18 Knurr

19 Makrell(980gr)

20 Sypike

21 Hågjel(1160gr)

22 Kveite(6940gr)

23 Brosme

24 Havmus(2000gr)

25 Berggylt(750gr)

26 Blåstål

27 Sandflyndre(700gr)

28 Kloskate(640gr)

29 Ulke

30 Svarthå

31 Sild

32 Kolmule

33 Strømsild

34 Lange

Edited by ivan_

Share this post


Link to post
Share on other sites

1.Berggylte 1300gr
2.Bergnebb 102gr
3.Blåstål/rødnebb 460gr
4.Brosme 17260gr (Spekimen)
5.Gressgylt 73,19gr
6.Grønngylt 261gr (Spekimen)
7.Gråsteinbit 6450gr
8.Horngjel 780gr (Spekimen)
9.Hvitting 2550gr (Spekimen)
10.Hyse 3320gr
11.Knurr 580gr
12.Kolmule 250gr
13.Lange 28800gr (Spekimen)
14.Lomre 1700gr (Spekimen)
15.Lusuer 400gr
16.Lyr 8000gr (Spekimen)
17.Makrell 1100gr
18.Pigghå 6780gr
19.Rognkjeks 46,6gr
20.Sild 245gr
21.Rødspette 2750gr (Spekimen)
22.Sandflyndre 850gr
23.Sandkutling 4,5 gr
24.Sei 14000gr
25.Skrubbe 1030gr (Spekimen)
26.Svartkutling 66,4gr (Spekimen)
27.Sypike 200gr
28.Taggmakrell 1000gr (Spekimen)
29.Tangsprell 25,77gr
30.Torsk 14060gr
31.Uer 4900gr
32.Vanlig Ulke 426gr
33.Ålekvabbe 136gr
34.Dvergulke 100,4gr (Spekimen)
35.Svarthå 750gr (Spekimen)
36.Hågjel 1600gr (Spekimen)
37.Tangkvabbe 56,6g
38.Brisling 18,7gr
39.Trepiggetstingsild 2,86gr
40.Piggvar 1387gr
41.Lysing 9520gr (Spekimen)
42.Piggskate 5350gr
43.Blåkjeft 1265gr
44.Regnbueørret 1000gr
45.Røye 1560gr
46.Ørret 1300gr
47.Ål 1150gr
48.Gjedde 9000gr
49.Mort 980gr (Spekimen)
50.Karuss 50gr
51.Paddetorsk 744gr (Spekimen)
52.Kloskate 600gr
53.Fløyfisk 128gr
54.Tangstikling 10,5gr (Spekimen)
55.Bergkutling 1,4gr
56.Tangkutling 1gr
57.Regnlaue 0,91gr
58.Dvergmalle 50g
59.Steinsmett 2gr
60.Hårvar 290gr (Spekimen)
61.Havmus 1008gr
62.Kveite 161650gr (Spekimen)
63.Sørv 137gr
64.Bekkerøye 291gr
65.Hornkvabbe 70gr
66.Havål 23500gr (Spekimen)
67.Lake 410gr
68.Nordlig knurrulke 25,4gr (Spekimen)
69.Blålange 3500gr
70.Karpe 150gr
71.Ørekyte 8,1gr
72.Suter 154gr
73.Laue 22gr
74.Fjesing 211gr
75.Gjørs 4840gr
76. Gullfisk 40g
77.Solabbor 18,56gr
78. Hork 6,47gr
79.Stam 840gr
80.Brasme 1300gr
81.Vederbuk 1660gr
82.Asp 1660gr
83.Flire 124gr
84.Abbor 670gr
85.Nipigget stingsild 0,72gr
86.Gapeflyndre 460gr
87.Laks 9500gr
88.Harr 400g
89.Spisskate 12500gr (Spekimen)
90.Håkjerring 168132gr (L: 292cm O: 129 cm)
91.Strømsild 69gr
92.Øyepål 90gr
93.Glassvar 940gr
94.Hvitskate 11000gr (Spekimen)
95.Småflekket rødhai 1320r (Spekimen)
96.Brungylt 175gr
97.Gullbust 136gr
98.Leirkutling 0,8gr
99.Skjellbrosme 1100gr (Spekimen)
100.Vassild 430gr
101.Grundling 5,7gr
102.Rødflekka kutling 22,3gr (Spekimen)
103.Panserulke 27,7gr (Spekimen)
104.Stor kantnål 30,8g
105.Kystringbuk 8,3g (Spekimen)
106.Glasskutling 0,6g (Spekimen)
107.Tunge 50g
108.Rødknurr 200g
109.Slettvar 160g
110.Mulle 4,1g (Spekimen)
111.Skolest 2300g (Spekimen)
112.Krøkle 6,7g
113.Strandtangbrosme 113g (Spekimen)
114.Nordlig tangbrosme 44,15g (Spekimen)
115.Hvitfinnet steinulke 2,7g
116.Sik 314g
117. Femtrådet tangbrosme 17g
118. Mora 1840g (Spekimen)
119. Stripet pelamide 1140g
120. Havabbor 560g
121. Ansjos 10,87g (Spekimen)

Edited by MrVolcom

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...