Jump to content
Fiskersiden

Fjern miljøbomben


Hunter
 Share

Recommended Posts

Tja-von i henjande snøre enda. Men alt tyder at helga velger den billigste løsningen. Denne raporten viser at det er fult mulig å heve. Men det er de penga da. Spør du meg kan ikke en fiskerimenister(samehurpa) ovekjøre lokalbefolkningen der ute og andre steder. :)

Det er greit at du ikke har så mye til overs for Helga Pedersen, men herregud da mann... På tide å tone ned litt nå. Uttrykk som "samehurpa" hører ikke hjemme noe steder, og ødelegger for det du eventuelt måtte ha av konstruktiv kritikk å komme med.

Edit: Jeg er litt enig med Thor.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 66
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Tror det er få saker politekerene skal bestemme som er så grundig utredet som denne saken. Risikovurderingen av alternativene er utført av DNV (Veritas) som kommer med en entydig anbefaling. DNV regnes som et av verdens ledende kompetansemiljører når det gjelder risikostyring. DNV har utarbeidet 13 rapporter i forbindelse med jobben de har gjort.

Jeg har kikket litt på Kystverkets rapport, men har ikke sett DNV rapportene, men i følge Kystverket skal rapportene inneholde følgende anbefaling:

7.3 DNVs anbefaling om beste miljøtiltak for kvikksølvforurensing fra U-864

På bakgrunn av sammenligning av de to miljøtiltakene har DNV konkludert med følgende

anbefaling. For nærmere beskrivelses av hver konklusjon se vedlegg 1.

C1:

Den tekniske evalueringen av hevingsalternativet og tildekkingsalternativet har vist at

tildekkingsalternativet vil være et bedre miljøtiltak ved U-864 enn hevingsalternativet.

Tildekkingsalternativet har større sannsynlighet for en vellykket gjennomføring som hindrer

fremtidige negative effekter for mennesker og miljøet enn hevingsalternativet.

C2:

Tildekkingsalternativet vil innebære at personell er mindre utsatt for risiko under operasjonen

enn de vil være ved hevingsalternativet.

C3:

Begge miljøtiltakene vurderes å gi effektiv beskyttelse mot kvikksølv. Den langsiktige

nedbrytningen av vraket ved en tildekking innebærer usikkerheter som stiller strengere krav

til den langsiktige overvåkningen ved tildekkingsalternativet enn ved hevingsalternativet.

C4:

Hevingsalternativet er forventet å gi mer spredning av kvikksølv under operasjonen enn

tildekkingsalternativet. Hevingsalternativet innebærer i tillegg vesentlig høyere risiko for

uønskede hendelser som kan medføre ytterligere spredning av kvikksølv sammenlignet med

tildekkingsalternativet.

C5:

Tildekkingsalternativet er vurdert å ha mindre operasjonell usikkerhet og større sannsynlighet

for en vellykket gjennomføring enn hevingsalternativet. Det er identifisert flere risikoer

forbundet med hevingsalternativet som kan innebære at hevingsalternativet ikke kan

gjennomføres med det utstyret som er planlagt benyttet.

C6:

Tildekkingsalternativet er vurdert å være langt mer fleksibelt enn hevingsalternativet. Ved

fleksibilitet vurderes blant annet tiltakets robusthet og evne til å håndtere uforutsette

hendelser.

Jeg håper vi har politikere som i denne saken tar avgjørelser basert på best tilgjengelig informasjon og ikke blir styrt følelser i kystbefolkningen.

Edited by abbor
Link to comment
Share on other sites

Jeg håper vi har politikere som i denne saken tar avgjørelser basert på best tilgjengelig informasjon og ikke blir styrt følelser i kystbefolkningen.

Vel det er vel noe vi alle håper og håpte på i feks høringsrunden rundt forskrift for sjølaksefiske. Du bør vite at vår kjære fiskeriminister med sitt departement argumenterte ut i fra bosetning og trivsel og satte dette mye høyere enn hva all forskning tilsa.

Må bare innrømme at politikertiltroen hos meg er en sagablott!

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Tror det er få saker politekerene skal bestemme som er så grundig utredet som denne saken. Risikovurderingen av alternativene er utført av DNV (Veritas) som kommer med en entydig anbefaling. DNV regnes som et av verdens ledende kompetansemiljører når det gjelder risikostyring. DNV har utarbeidet 13 rapporter i forbindelse med jobben de har gjort.

Jeg har kikket litt på Kystverkets rapport, men har ikke sett DNV rapportene, men i følge Kystverket skal rapportene inneholde følgende anbefaling:

7.3 DNVs anbefaling om beste miljøtiltak for kvikksølvforurensing fra U-864

På bakgrunn av sammenligning av de to miljøtiltakene har DNV konkludert med følgende

anbefaling. For nærmere beskrivelses av hver konklusjon se vedlegg 1.

C1:

Den tekniske evalueringen av hevingsalternativet og tildekkingsalternativet har vist at

tildekkingsalternativet vil være et bedre miljøtiltak ved U-864 enn hevingsalternativet.

Tildekkingsalternativet har større sannsynlighet for en vellykket gjennomføring som hindrer

fremtidige negative effekter for mennesker og miljøet enn hevingsalternativet.

C2:

Tildekkingsalternativet vil innebære at personell er mindre utsatt for risiko under operasjonen

enn de vil være ved hevingsalternativet.

C3:

Begge miljøtiltakene vurderes å gi effektiv beskyttelse mot kvikksølv. Den langsiktige

nedbrytningen av vraket ved en tildekking innebærer usikkerheter som stiller strengere krav

til den langsiktige overvåkningen ved tildekkingsalternativet enn ved hevingsalternativet.

C4:

Hevingsalternativet er forventet å gi mer spredning av kvikksølv under operasjonen enn

tildekkingsalternativet. Hevingsalternativet innebærer i tillegg vesentlig høyere risiko for

uønskede hendelser som kan medføre ytterligere spredning av kvikksølv sammenlignet med

tildekkingsalternativet.

C5:

Tildekkingsalternativet er vurdert å ha mindre operasjonell usikkerhet og større sannsynlighet

for en vellykket gjennomføring enn hevingsalternativet. Det er identifisert flere risikoer

forbundet med hevingsalternativet som kan innebære at hevingsalternativet ikke kan

gjennomføres med det utstyret som er planlagt benyttet.

C6:

Tildekkingsalternativet er vurdert å være langt mer fleksibelt enn hevingsalternativet. Ved

fleksibilitet vurderes blant annet tiltakets robusthet og evne til å håndtere uforutsette

hendelser.

Jeg håper vi har politikere som i denne saken tar avgjørelser basert på best tilgjengelig informasjon og ikke blir styrt følelser i kystbefolkningen.

Jada. For all del: "ikke la de lokale" la følelsene styre. :unsure: Nei gå tvert mot :lol: Det er jo dem som skal leve med det. Nei ikke bare dem men hele kysten i all fremtid. Fremtid? Tja ikke i vår tid da. :lol::lol: At vi i 2008 ikke skjønner at slike feie under teppet aldri lønner seg er meg en gåte. ;) OG de som mener at dette ikke dreier seg om "gelt" er helt på "jordet". Ingen-INGEN i denne verden skal fortelle meg art det ikke finnes teknoplogi pr. i dag til å ta opp svineriet.

Senario: Dette eller mindre forrurensede fartøy på sølandets kjærgard/oslofjorden så hadde dette vert oppe innen få år.Etter få mnd etter funn av kvikksølv.

STØTT FEDJE

Link to comment
Share on other sites

Jada. For all del: "ikke la de lokale" la følelsene styre. Nei gå tvert mot Det er jo dem som skal leve med det. Nei ikke bare dem men hele kysten i all fremtid. Fremtid? Tja ikke i vår tid da. At vi i 2008 ikke skjønner at slike feie under teppet aldri lønner seg er meg en gåte. OG de som mener at dette ikke dreier seg om "gelt" er helt på "jordet". Ingen-INGEN i denne verden skal fortelle meg art det ikke finnes teknoplogi pr. i dag til å ta opp svineriet.

Senario: Dette eller mindre forrurensede fartøy på sølandets kjærgard/oslofjorden så hadde dette vert oppe innen få år.Etter få mnd etter funn av kvikksølv.

STØTT FEDJE

For det første, når man skal velge en løsning - uansett art - må faglige argumenter alltid veie tyngst. Det er slett ikke sjeldent at de følelsesmessig "ønskelige" løsningene ikke er faglig forsvarlige. Og dette handler slett ikke bare om penger. Og at man handler på tvers av følelser handler jo heller ikke om at man ØNSKER å gå på tvers av disse. Fageksperter vurderer kun faglige (og til en viss grad) økonomiske forhold, mest mulig objektivt. Hvis de gjør noe annet gjør de ikke jobben sin. Hvis folkeopinionen skulle ha det siste ordet i slike saker trengte man ikke ekspertuttalelser i det hele tatt, da var jo saken allerede avgjort på forhånd. Dette blir jo like dumt som om politikerne ikke skal lytte til ekspertenes råd fordi det koster for mye (noe som dessverre skjer alt for ofte).

Det fins teknologi for å ta opp svineriet utenfor Fedje, men kan man gjøre dette på en tilstrekkelig sikker måte? For selv om det koster mer å heve kvikksølvet enn å grave det ned, så er det så vidt jeg kan forstå ikke de økonomiske faktorene som er MEST tungtveiende her, men at RISIKOEN - uansett hevingsmetode - er så stor at det egentlig er en dårlig løsning faglig sett, ikke minst for befolkningen på Fedje. Det er dere der ute som har mest å TAPE på at kvikksølvet tas opp, fordi det er stor risiko for utslipp under hevingsprosessen som vil spre seg helt ukontrollert i miljøet. Det er jo det aller verste scenariet her.

Og det er derfor man har endt ned på vedtaket om å fylle masser over kvikksølvet. I størrelsesklasse 100 tonn med kvikksølv på havbunnen er et alvorlig miljøproblem. Samtidig er det mye hysteri ute og går i slike saker. Hvis man fyller over disse massene på en skikkelig måte (innstøping i tilstrekkelige mengder sement), med jevnlig kontroll og eventuell etterbehandling dersom det skulle vise seg å bli behov, hvor stor er da risikoen for at det blir farlige utslipp av kvikksølv? Sannsynligvis tilnærmet lik null. Å frykte nedgravd forurensing blir det samme som den irrasjonale frykten for utslipp fra lager av atomavfall (for eksempel det i Himdalen ca 20km fra der jeg bor, der ligger atomavfallet fra Kjeller omtrent like trygt som kvikksølvet utenfor Fedje trolig vil gjøre etter tildekking). Og på samme måte er ikke forurensingen ved malmøykalven utenfor Oslo noe problem når den først er dumpet, sedimentert og dekket til med ufarlige masser (er det ikke det man også har gjort i Hardangerfjorden utenfor Odda?). Risikoen er i all hovedsak knyttet til selve dumpeprosessen der giftstoffer spres delvis ukontrollert i miljøet. Er det dette man ønsker på Fedje? Er man villig til å ta denne STORE risikoen fremfor at skiten blir gravd ned og holdt under oppsikt på en forsvarlig måte? Naturligvis skal man ta folks irrasjonale frykt på alvor, men i dette tilfellet bør man klare å selge et budskap gjennom saklig faglig informasjon.

Og til slutt; HVIS man graver opp de ca 100 tonnene med kvikksølv, hvor skal man gjøre av det? Flytter man ikke bare problemet til et annet sted? Hvis man klarer å ta hånd om kvikksølvet forsvarlig et annet sted, for eksempel i atomavfallslageret i Himdalen, ja da klarer man det på havbunnen utenfor Fedje. Derfor er det ingen vits å flytte på denne skiten.

Link to comment
Share on other sites

For det første, når man skal velge en løsning - uansett art - må faglige argumenter alltid veie tyngst. Det er slett ikke sjeldent at de følelsesmessig "ønskelige" løsningene ikke er faglig forsvarlige. Og dette handler slett ikke bare om penger. Og at man handler på tvers av følelser handler jo heller ikke om at man ØNSKER å gå på tvers av disse. Fageksperter vurderer kun faglige (og til en viss grad) økonomiske forhold, mest mulig objektivt. Hvis de gjør noe annet gjør de ikke jobben sin. Hvis folkeopinionen skulle ha det siste ordet i slike saker trengte man ikke ekspertuttalelser i det hele tatt, da var jo saken allerede avgjort på forhånd. Dette blir jo like dumt som om politikerne ikke skal lytte til ekspertenes råd fordi det koster for mye (noe som dessverre skjer alt for ofte).

Det fins teknologi for å ta opp svineriet utenfor Fedje, men kan man gjøre dette på en tilstrekkelig sikker måte? For selv om det koster mer å heve kvikksølvet enn å grave det ned, så er det så vidt jeg kan forstå ikke de økonomiske faktorene som er MEST tungtveiende her, men at RISIKOEN - uansett hevingsmetode - er så stor at det egentlig er en dårlig løsning faglig sett, ikke minst for befolkningen på Fedje. Det er dere der ute som har mest å TAPE på at kvikksølvet tas opp, fordi det er stor risiko for utslipp under hevingsprosessen som vil spre seg helt ukontrollert i miljøet. Det er jo det aller verste scenariet her.

Og det er derfor man har endt ned på vedtaket om å fylle masser over kvikksølvet. I størrelsesklasse 100 tonn med kvikksølv på havbunnen er et alvorlig miljøproblem. Samtidig er det mye hysteri ute og går i slike saker. Hvis man fyller over disse massene på en skikkelig måte (innstøping i tilstrekkelige mengder sement), med jevnlig kontroll og eventuell etterbehandling dersom det skulle vise seg å bli behov, hvor stor er da risikoen for at det blir farlige utslipp av kvikksølv? Sannsynligvis tilnærmet lik null. Å frykte nedgravd forurensing blir det samme som den irrasjonale frykten for utslipp fra lager av atomavfall (for eksempel det i Himdalen ca 20km fra der jeg bor, der ligger atomavfallet fra Kjeller omtrent like trygt som kvikksølvet utenfor Fedje trolig vil gjøre etter tildekking). Og på samme måte er ikke forurensingen ved malmøykalven utenfor Oslo noe problem når den først er dumpet, sedimentert og dekket til med ufarlige masser (er det ikke det man også har gjort i Hardangerfjorden utenfor Odda?). Risikoen er i all hovedsak knyttet til selve dumpeprosessen der giftstoffer spres delvis ukontrollert i miljøet. Er det dette man ønsker på Fedje? Er man villig til å ta denne STORE risikoen fremfor at skiten blir gravd ned og holdt under oppsikt på en forsvarlig måte? Naturligvis skal man ta folks irrasjonale frykt på alvor, men i dette tilfellet bør man klare å selge et budskap gjennom saklig faglig informasjon.

Og til slutt; HVIS man graver opp de ca 100 tonnene med kvikksølv, hvor skal man gjøre av det? Flytter man ikke bare problemet til et annet sted? Hvis man klarer å ta hånd om kvikksølvet forsvarlig et annet sted, for eksempel i atomavfallslageret i Himdalen, ja da klarer man det på havbunnen utenfor Fedje. Derfor er det ingen vits å flytte på denne skiten.

Hehe. Joda det er omtrendt det vi har tengt oppigjennom årene og gått på smell på smell. Vi er vel nødt til å begynne å tenke andeledes en generationen før oss om vi ikke skal våkne en vakker dag meg skit oppetter/over brystvortene. Det må bli slutt på å dekke våre synder med jord og strø på gressfrø og tro at det forsvinner.

Saken der ute lar seg fjerne og da får det koste det det koster.

:)

Edited by villlax
Link to comment
Share on other sites

Saken der ute lar seg fjerne og da får det koste det det koster.

Du ser ikke poenget du ? Ja, det kan la seg fjerne - Ja, det koster. Problemet er bare at sannsynligheten for at det går tilhelvette under hevinga er for stor - og DA har vi problemer da !

Det hjelper lite at det koster det det koster når det sprekker under hevinga...

Edited by ThorEH
Link to comment
Share on other sites

Hehe. Joda det er omtrendt det vi har tengt oppigjennom årene og gått på smell på smell. Vi er vel nokk til å begynne å tenke andeledes en generationen før oss om vi ikke skal våkne en vakker dag meg skit oppetter/over brystvortene. Det må bli slutt på å dekke våre synder med jord og strø på gressfrø og tro at det forsvinner.

Saken der ute lar seg fjerne og da får det koste det det koster.

Virker ikke helt som du har lest og forstått mitt innlegg. Vi skal ikke grave det ned for å skjule gammel skit, men fordi det er den beste løsningen, også for miljøet, basert på faglige vurderinger. Hvis det er riktig å fjerne skiten, ja da skal man gjøre det. Jeg finner ingen grunn til å så tvil om vurderingene gjort utenfor Fedje. Og som sagt, hvis man tar opp kvikksølvet, hvor har du tenkt å gjøre av det? Lagre det på land på Fedje? Kjøre det til Bergen? Eller Oslo? Tror du det blir lett å avhende 100 tonn kvikksølv på land uten at det medfører en betydelig miljørisiko? Å frakte 100 tonn med kvikksølv rundt på norske veier eller frakte det på skip med alle de omlastingsfarer det innebærer medfører høyst sannsynlig MYE større risiko enn farene ved å la det ligge. Og da spiller det liten rolle hva som er teknisk mulig.

Link to comment
Share on other sites

Virker ikke helt som du har lest og forstått mitt innlegg. Vi skal ikke grave det ned for å skjule gammel skit, men fordi det er den beste løsningen, også for miljøet, basert på faglige vurderinger. Hvis det er riktig å fjerne skiten, ja da skal man gjøre det. Jeg finner ingen grunn til å så tvil om vurderingene gjort utenfor Fedje. Og som sagt, hvis man tar opp kvikksølvet, hvor har du tenkt å gjøre av det? Lagre det på land på Fedje? Kjøre det til Bergen? Eller Oslo? Tror du det blir lett å avhende 100 tonn kvikksølv på land uten at det medfører en betydelig miljørisiko? Å frakte 100 tonn med kvikksølv rundt på norske veier eller frakte det på skip med alle de omlastingsfarer det innebærer medfører høyst sannsynlig MYE større risiko enn farene ved å la det ligge. Og da spiller det liten rolle hva som er teknisk mulig.

Ja nettopp. Det er jo det jeg mener- da er det frem med spaden og gressfrøene og vi er like langt. For den rissikoen er det uansett hvilke miljøsynder som avdekkes og transporteres til div depoer. Her på berget er det i dag umulig å sette en spade i jorden uten å slå hull på en utrustet tønne med etterlatenskaper fra div "foretak".

Rissoko eller ikke. Vi er i totusenogåtte med teknologi som bla spar opp milioner av liter olje kilometervis ned under havbunnen så vill vi så er det ganske sikkert mulig. Jeg registrerer at utredningen heller mot tilldekking(som skal være ca 100 vellykket) med en viss fare for små utslipp og heving som der er noe større rissiko ved. Tror verken jeg(og mangen med) eller lokalbefolkningen noen gang blir "rolig " av tilldekking. Så- om du blir roligere , helt greit.

JA til fjerning

:D

Link to comment
Share on other sites

Ja nettopp. Det er jo det jeg mener- da er det frem med spaden og gressfrøene og vi er like langt. For den rissikoen er det uansett hvilke miljøsynder som avdekkes og transporteres til div depoer. Her på berget er det i dag umulig å sette en spade i jorden uten å slå hull på en utrustet tønne med etterlatenskaper fra div "foretak".

Rissoko eller ikke. Vi er i totusenogåtte med teknologi som bla spar opp milioner av liter olje kilometervis ned under havbunnen så vill vi så er det ganske sikkert mulig. Jeg registrerer at utredningen heller mot tilldekking(som skal være ca 100 vellykket) med en viss fare for små utslipp og heving som der er noe større rissiko ved. Tror verken jeg(og mangen med) eller lokalbefolkningen noen gang blir "rolig " av tilldekking. Så- om du blir roligere , helt greit.

JA til fjerning

Nei, vi er ikke like langt. Dette er en utbredt misforståelse. Denne fremstillingen om at man bare graver ting ned, og så tror man er kvitt problemet for alltid, er jo slik man drev i gamledager. Avfallshåndtering i dag befinner seg på en HELT annen planet, uansett om man velger å dekke til skiten, eller grave den opp og flytte den til en annen og sikrere plass. Poenget i det konkrete tilfellet med ubåten utenfor Fedje er at de alternative løsningene her er farligere for miljøet enn å la avfallet ligge.

Moderne menneskelig aktivitet skaper dessverre enorme mengder farlig avfall. Vi har jo i dag rimelig gode rutiner for å handtere dette, selv om det alltid vil være utfordringer vi ikke kan løpe i fra. Et eller annet sted må vi jo gjøre av skiten. Tror du at man bare kan trylle bort 100 tonn med kvikksølv? Nei, det må oppbevares, og hvis man skal oppbevare det et annet, og MULIGENS sikrere sted må det transporteres, i seg selv en enormt risikofylt prosess, særlig fordi vi her snakker om nesten istykkerrustede kontainere.

Så det er ikke for å kvitte seg med et problem lettvint at man velger å la kvikksølvet ligge, men fordi det i alle rasjonelle henseende er den beste løsningen, gitt det utgangspunktet man har. Og man spar ikke bare over skiten og tror man er ferdig med det. Her vil det bli oppfølging, der man jevnlig kommer til å kontrollere om det er noen lekkasjer til miljøet. Og selv om det egentlig er ytterst betenkelig å bruke havet som søppelplass på denne måten, å oppbevare noe på land er jo i mange henseende enda verre, på grunn av tyngdekraften rett og slett. Dersom man kapsler inn noe på en forsvarlig måte på havbunnen, skal det jo godt gjøres for det å komme lenger ned (ja, jeg er klar over at stoffer teoretisk kan sige ned fra et nivå og så ned på dypere vann). Lagrer man noe på land, og det blir lekkasjer, vil jo skiten uunngåelig havne i et eller annet vassdrag, og havne i havet til slutt uansett. Og det på en farligere måte, samtidig som mye landnatur er skadet på veien. Denne betraktningen må man alltid gjøre. Dette betyr ikke at man systematisk skal lagre farlig avfall i havet, men det er et godt argument for hvorfor man ikke skal flytte slik avfall opp fra dypet, og høyere opp i terrenget.

Som sagt tidligere kan jeg godt forstå at befolkningen på Fedje synes det er ubehagelig med denne ubåten. Men løser vi egentlig noe problem med å flytte problemet til et annet sted? Hvis du tror at man kan sikre dette avfallet en annen plass, så må du vel tro at man kan sikre det der det nå ligger? Derfor mener jeg også det er en smule egoistisk å kreve at man skal fjerne problemet for dere, og flytte det til noen andre. For noen 100 % garanti mot uhell vil vi aldri klare å få til uansett hvor bra teknologi vi har. Og i dette konkrete tilfellet er altså risikoen større ved å flytte på det.

Jeg bor tre kilometer unna reaktoren på Kjeller og som sagt 20 kilometer fra deponiet for atomavfall i Himdalen. Gjennom Himdalen går det en bekk med avrenning til Øyeren, og fra Kjeller har man avløp til Nitelva. På 1950- og 1960-tallet var det systematiske utslipp av radioaktivt vann fra reaktoren til Nitelva. Det ble hevdet at barn som vokste opp i dette området på denne tiden nå i voksen alder har hatt overhyppighet av kreft, men så vidt jeg vet har man ikke klart å vise dette gjennom epidemiologiske studier. Det betyr naturligvis ikke at det IKKE er noen sammenheng, men materialet er uansett for tynt til å trekke sikre statistiske konklusjoner*. Og en ting er å ha hatt daglig kontakt med disse stoffene når de var eksponert i dagen, en annen ting er hvor farlige disse stoffene er når de ligger i ro i sedimentene på bunnen.

Og selv om man for noen år siden grov opp sedimenter i Nitelva som inneholdt radioaktivt slam, og kjørte det til Himdalen, var dette antageligvis en relativt unødvendig operasjon. Det handlet mer om følelser. Massene, som opp gjennom historien har blitt dekket av nye lag sedimenter og pakket inn i leire, lå antagelig tryggest der de var, og selv om det aldri så mye var galt å slippe ut skiten i første instans, når man grov opp massene sørget man for en større spredning av radioaktive stoffer i miljøet enn om man hadde dekket de til enda bedre, på samme måte som deponeringen ved Malmøykalven midlertidig fører til en viss spredning av giftstoffer lokalt rundt deponeringsstedet. Og selv om mesteparten av denne skiten ble flyttet til Himdalen, det er heller ingen 100% garanti for at det ikke blir lekkasjer derfra. Og med din logikk burde vi kanskje flytte avfallet til Fedje, for jeg vil jo ikke ha denne skiten utenfor stuedøra mi!

*til sammenlikning, for å belyse hvor farlig små mengder radioaktivitet er; de som er kontinuerlig radon-eksponert i sitt hus, har en ca 3 ganger høyere risiko for å utvikle lungekreft sammenliknet med befolkningen for øvrig. Og et annet farlig stoff, asbest, er omtrent like farlig som radon. De som røyker daglig har en 11-elleve ganger høyere risiko. Med andre ord, det er omtrent fire ganger så farlig å røyke daglig som å være eksponert for radon. Likevel krever man at man tar på seg månedrakter når man er i kontakt med radioaktive stoffer, mens røyk selges lovlig over disk....

Edited by piscator
Link to comment
Share on other sites

1

Men så er nå engang ringeakt for fagkunnskap folkesport i Norge.

2

Tror verken jeg(og mangen med) eller lokalbefolkningen noen gang blir "rolig " av tilldekking. Så- om du blir roligere , helt greit.

JA til fjerning

3

Et eller annet sted må vi jo gjøre av skiten. Tror du at man bare kan trylle bort 100 tonn med kvikksølv?

1 - skjønt det!

2 - ikke skjønt det!

3 - skjønt det!

Glem alt det teite, overbetalte forskere har faglig belegg for å mene. La oss i fremtiden la slike spørsmål styres av et innringningsprogram på TV2 der vi gjør slik flertallet svarer på spørsmål av typen:

"Synes DU det er riktig å la giftig kvikksølv ligge rett utenfor stuedøra til barn, gamle og syke på Fedje?"

Dr.Fish

Link to comment
Share on other sites

Jaja. Vi blir nokk ikke enig. Og lokalbefolkningen garantert ikke hverken enig/trygg,hvilket de her vist til nå. Skal nokk ikke være med i "lenkegjengen" til havs men det blir da noe den dagen lekteren med jord og gressfrø senkes i dypet :) .

og til dr. flish:"Men så er nå engang ringeakt for fagkunnskap folkesport i Norge." "1 - skjønt det!"

Hehe må jo le av konklusjonen din(hvis det ikke var ironi da). Grosist på å feie "fagkunskap" langt under teppet hvis pilen peker litt mot norsk onæring.

:)

Edited by villlax
Link to comment
Share on other sites

Hehe må jo le av konklusjonen din(hvis det ikke var ironi da).

Nei her var det nok ikke et snev av ironi engang du.

Mulig det høres blærete ut men jeg mener virkelig at argumentene til forskere og andre med fagkunnskap bør veie svært mye tyngre enn argumentene til legfolk som i all hovedsak bruker argumenter av typen "det er jo opplagt at" eller "dette er jo åpenbart for alle som kan se", eller tror at den som snakker med de største bokstavene er den som har rett.

Kan du gi meg ett eneste dokumentert eksempel på at jeg ønsker å feie fagkunnskap under teppet (i en hvilken som helst tråd her på forumet) skal jeg bøye meg i støvet som sikkert ligger under det samme teppet. Men legg merke til at jeg skriver fagkunnskap og ikke som du "fagkunnskap". For meg ligger det svært mye betydning nettopp i disse anførselstegnene.

Dr.Fish

Link to comment
Share on other sites

Jaja. Vi blir nokk ikke enig. Og lokalbefolkningen garantert ikke hverken enig/trygg,hvilket de her vist til nå.

Skjønner jo at dere helst vil fjerne dette, som jeg allerede har påpekt. Men, hvis dere faktisk mener at det er BEST å fjerne dette ut fra et mer objektivt ståsted, og ikke BARE ut fra egne følelser og egoisme, ja da bør dere vel også ha klare meninger om

* hvordan dette skal hentes opp UTEN Å SKADE det miljøet der ønsker å beskytte (altså deres lokalmiljø),

* hvordan dette skal handteres på en forsvarlig måte uten å skade miljøet andre steder, eller utsette de som skal gjøre jobben for urimelig risiko,

* hvor og hvordan svineriet skal fraktes og oppbevares. For du tro vel ikke at man uten videre klarer å "destruere" eller ufarliggjøre et grunnstoff som kvikksølv? Det må med andre ord oppbevares ett eller annet sted.

Man krever ikke at dere skal ha detaljkunnskap om disse tingene, men det er jo nettopp derfor vi har folk med fagkunnskap, som kan gjøre disse vurderingene for oss på et mest mulig objektivt grunnlag. Og vi har ingen grunn til å tvile på at de i denne saken har gjort en god vurdering. Dette har ikke bare med økonomi å gjøre. Det har antagelig fint lite med økonomi å gjøre.

Og når noen her påpeker at det er en generell ringeakt for fagfolk i dette landet, så er jo dine svar karakteristiske. Du sier at du ikke vil ha skiten, og at du ikke aksepterer den vurderingen som er gjort, men du kommer ikke opp med et godt objektivt argument HVORFOR det er best å ta opp kvikksølvet, bortsett fra at dere FØLER dere utrygge (som verken er objektivt eller faglig fundert). Ikke har du klart å anslå hvilken fare det EGENTLIG er ved å la skiten ligge og støpe den inn, SAMMENLIKNET med alternativene. Og hvis man ikke har en god faglig vurdering av dette, hvordan skal man da vite om den foreslåtte løsningen er god eller dårlig?

Jeg liker jo ikke at det er en reaktor 3 kilometer unna der jeg bor, eller et lager for atomavfall 20km unna, men samtidig må jeg jo stole på at noen har vurdert dette som trygt. Det betyr ikke at jeg blindt skal stole på ALLE vurderingene fagfolk gjør. Men HVIS jeg skal kritisere disse vurderingene, må jeg skaffe meg kunnskaper og argumentere ut fra slike, og ikke bare synse ut fra egne egoistiske følelser.

Link to comment
Share on other sites

Skjønner jo at dere helst vil fjerne dette, som jeg allerede har påpekt. Men, hvis dere faktisk mener at det er BEST å fjerne dette ut fra et mer objektivt ståsted, og ikke BARE ut fra egne følelser og egoisme, ja da bør dere vel også ha klare meninger om

* hvordan dette skal hentes opp UTEN Å SKADE det miljøet der ønsker å beskytte (altså deres lokalmiljø),

* hvordan dette skal handteres på en forsvarlig måte uten å skade miljøet andre steder, eller utsette de som skal gjøre jobben for urimelig risiko,

* hvor og hvordan svineriet skal fraktes og oppbevares. For du tro vel ikke at man uten videre klarer å "destruere" eller ufarliggjøre et grunnstoff som kvikksølv? Det må med andre ord oppbevares ett eller annet sted.

Man krever ikke at dere skal ha detaljkunnskap om disse tingene, men det er jo nettopp derfor vi har folk med fagkunnskap, som kan gjøre disse vurderingene for oss på et mest mulig objektivt grunnlag. Og vi har ingen grunn til å tvile på at de i denne saken har gjort en god vurdering. Dette har ikke bare med økonomi å gjøre. Det har antagelig fint lite med økonomi å gjøre.

Og når noen her påpeker at det er en generell ringeakt for fagfolk i dette landet, så er jo dine svar karakteristiske. Du sier at du ikke vil ha skiten, og at du ikke aksepterer den vurderingen som er gjort, men du kommer ikke opp med et godt objektivt argument HVORFOR det er best å ta opp kvikksølvet, bortsett fra at dere FØLER dere utrygge (som verken er objektivt eller faglig fundert). Ikke har du klart å anslå hvilken fare det EGENTLIG er ved å la skiten ligge og støpe den inn, SAMMENLIKNET med alternativene. Og hvis man ikke har en god faglig vurdering av dette, hvordan skal man da vite om den foreslåtte løsningen er god eller dårlig?

Jeg liker jo ikke at det er en reaktor 3 kilometer unna der jeg bor, eller et lager for atomavfall 20km unna, men samtidig må jeg jo stole på at noen har vurdert dette som trygt. Det betyr ikke at jeg blindt skal stole på ALLE vurderingene fagfolk gjør. Men HVIS jeg skal kritisere disse vurderingene, må jeg skaffe meg kunnskaper og argumentere ut fra slike, og ikke bare synse ut fra egne egoistiske følelser.

Hånterig er noe som vi er nødt til å forholde oss til. Enten det er kvikksølv eller maling. Rissiko vil uansett være tilstede, enten den ligger der eller i nabohagen. Helt sikker/trygg lagring får vi muligens aldri.Ser uansett at det er lettere å håntere på land. Hvis det blir tildekket og det ikke er godt nokk ,-hva da.For utfra det jeg har fått med meg så er dette også en rissiko. Om dette tallet er 1 eller 99.

Ser du bruker ord som egoistisk, ok. . Jeg ser på det som sunn skepsis. Men gjerne reis ut på fedje og fortell dem det.

:)

Hunter Postet i dag, 11:25

Ny utvikling i saken.

http://www.bt.no/lokalt/hordaland/article678931.ece

Tipper dette tyder på en heving til slutt.

Håper du har rett

:)

Link to comment
Share on other sites

Hånterig er noe som vi er nødt til å forholde oss til. Enten det er kvikksølv eller maling. Rissiko vil uansett være tilstede, enten den ligger der eller i nabohagen. Helt sikker/trygg lagring får vi muligens aldri.Ser uansett at det er lettere å håntere på land. Hvis det blir tildekket og det ikke er godt nokk ,-hva da.For utfra det jeg har fått med meg så er dette også en rissiko. Om dette tallet er 1 eller 99.

Ser du bruker ord som egoistisk, ok. . Jeg ser på det som sunn skepsis. Men gjerne reis ut på fedje og fortell dem det.

Jo, de fleste av oss vil NATURLIGVIS tenke egoistisk i en slik sak. Og dette har svært lite med sunn skepsis å gjøre. De fleste som har et sånt problem utenfor stuedøra vil bare ha vekk skiten, nær sagt for enhver pris. Og som gjentatt til det kjedsommelige, dette er forståelig. Men likefullt er det ikke sikkert dette er noen god løsning fra et objektivt ståsted. For poenget er jo om dere på Fedje får viljen deres i denne saken, så er det noen andre som får problemet i fanget. For et eller annet sted må vi jo som sagt lagre denne skiten. Det virker det ikke som du til nå har klart å ta inn over deg. Og hvorvidt man skal gjøre det ene eller det andre, må tas på et objektivt grunnlag av andre, og ikke være basert på de selvsagte følelsene dere har omkring dette. Og du skriver jo selv at det er en risiko uansett. Hvorfor tviler du da når eksperter sier at den minste risikoen oppnås ved å la det ligge? Som sagt, du har til nå ikke kommet opp med et eneste faglig motargument. Og kanskje vi alle som lever i et høyteknologisk samfunn som uunngåelig produserer en vanvittig mengde farlig avfall rett og slett må akseptere at det lagres slike ting i vårt nabolag, forutsatt at det gjøres på en forsvarlig måte? Det var derfor jeg trakk frem atomlageret i MITT nabolag.

Og hvis man forsøker tildekking og det begynner å lekke, så har man mulighet til å gjøre noe med det. Hvis så ille skulle skje vil det jo ikke skje at 100 tonn kvikksølv over natta havner i miljøet, det vil skje over tid. Men risikoen med å ta det opp er at en uforholdsmessig stor del av stofet renner ut under heving, der og da. DA snakker vi katastrofe da! Mulig lagring på land generelt er tryggest, men samtidig har vi jo de problemer jeg tidligere har skrevet om. Skjer det en lekkasje på land vil jo skiten forurense landområder, og eventuelt havne i havet til slutt likevel...

Nå kan det hevnde det blir heving likevel. Jeg legger ingen ære i dette, og hvis eksperter etter gjentatt vurdering finner ut at det er en god løsning, ja så er det bra. Men hvis man nå bestemmer seg for å heve PÅ TROSS AV hva som er faglig sett mest forsvarlig, fordi man gir etter for lokalpolitisk press, ja da har SMS rett i at saken (ikke denne tråden) avslører svakheten ved demokrati som styreform - det gir slett ingen garanti for at vi får den beste løsningen, og politiske vedtak blir gjort mer på populstisk enn på faglig grunnlag.

Link to comment
Share on other sites

Hmmm. Ikke tenkt på det før, men kvikksølv er jo faktisk fullt mulig å selge. Så hvis flaskene kommer opp hele, og kvikksølvkvaliteten er bra, er det bare å pushe det ut på markedet.

Og hvis man selger det er det ikke utenkelig at det havner i miljøet et helt annet sted enn her hos oss om noen år...

Link to comment
Share on other sites

Jo, de fleste av oss vil NATURLIGVIS tenke egoistisk i en slik sak. Og dette har svært lite med sunn skepsis å gjøre. De fleste som har et sånt problem utenfor stuedøra vil bare ha vekk skiten, nær sagt for enhver pris. Og som gjentatt til det kjedsommelige, dette er forståelig. Men likefullt er det ikke sikkert dette er noen god løsning fra et objektivt ståsted. For poenget er jo om dere på Fedje får viljen deres i denne saken, så er det noen andre som får problemet i fanget. For et eller annet sted må vi jo som sagt lagre denne skiten. Det virker det ikke som du til nå har klart å ta inn over deg. Og hvorvidt man skal gjøre det ene eller det andre, må tas på et objektivt grunnlag av andre, og ikke være basert på de selvsagte følelsene dere har omkring dette. Og du skriver jo selv at det er en risiko uansett. Hvorfor tviler du da når eksperter sier at den minste risikoen oppnås ved å la det ligge? Som sagt, du har til nå ikke kommet opp med et eneste faglig motargument. Og kanskje vi alle som lever i et høyteknologisk samfunn som uunngåelig produserer en vanvittig mengde farlig avfall rett og slett må akseptere at det lagres slike ting i vårt nabolag, forutsatt at det gjøres på en forsvarlig måte? Det var derfor jeg trakk frem atomlageret i MITT nabolag.

Og hvis man forsøker tildekking og det begynner å lekke, så har man mulighet til å gjøre noe med det. Hvis så ille skulle skje vil det jo ikke skje at 100 tonn kvikksølv over natta havner i miljøet, det vil skje over tid. Men risikoen med å ta det opp er at en uforholdsmessig stor del av stofet renner ut under heving, der og da. DA snakker vi katastrofe da! Mulig lagring på land generelt er tryggest, men samtidig har vi jo de problemer jeg tidligere har skrevet om. Skjer det en lekkasje på land vil jo skiten forurense landområder, og eventuelt havne i havet til slutt likevel...

Nå kan det hevnde det blir heving likevel. Jeg legger ingen ære i dette, og hvis eksperter etter gjentatt vurdering finner ut at det er en god løsning, ja så er det bra. Men hvis man nå bestemmer seg for å heve PÅ TROSS AV hva som er faglig sett mest forsvarlig, fordi man gir etter for lokalpolitisk press, ja da har SMS rett i at saken (ikke denne tråden) avslører svakheten ved demokrati som styreform - det gir slett ingen garanti for at vi får den beste løsningen, og politiske vedtak blir gjort mer på populstisk enn på faglig grunnlag.

Det er to alternativer som lar seg gjennomføre. Ene er mer rissikofylt en det andre. Begge er gjennomførbare. Skal ikke våre politikere kunne ta en avgjørelse utfra den innformasjonen de har nå, selv om det ikke er minst rissokofylte uten at det stilles spørsmål om vårt demokrati?

Da trengs det ikke folk på løvebakken. :)

He , og da har vi langringsplass til både det ene og det andre :):D

Glemte: God jul og godt nytt år

Edited by villlax
Link to comment
Share on other sites

[/color]

Det er to alternativer som lar seg gjennomføre. Ene er mer rissikofylt en det andre. Begge er gjennomførbare. Skal ikke våre politikere kunne ta en avgjørelse utfra den innformasjonen de har nå, selv om det ikke er minst rissokofylte uten at det stilles spørsmål om vårt demokrati?

Da trengs det ikke folk på løvebakken. :)

He , og da har vi langringsplass til både det ene og det andre :):D

Glemte: God jul og godt nytt år

Jo da, demokratiet er det beste alternativet tross alt. jeg påpekte bare det enkle faktum at det ikke alltid gir den beste løsningen. Og helt greit at de velger den ene av to NESTEN like gode løsninger. Problemet er bare på hvilket grunnlag de gjør sitt valg. Det må det være lov å stille spørsmål ved.

Ønsker deg også god jul og godt nytt år. Og uansett hvilken løsning regjeringen til slutt velger, håper jeg at dette gjøres på en måte som ikke skaper problemer verken for folk på Fedje eller andre steder.

Link to comment
Share on other sites

Kapsle inn hele dritten hermetisk i betong/sement, så blir det attpåtil ei feit fiskegrunne! :)

Ja, særlig hvis man konstruerer noen interessante "vrakstrukturer" med huler, fremspring etc, som så begros, vil det jo lokke til seg masse småfisk, og i tillegg spennende arter som havål, steinbit, lange, brosme mfl...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.