Jump to content
Fiskersiden

Utsatte fisk i Norge....


 Share

Recommended Posts

jøss.... tror du overhodet at dett på noen som helst måte lar seg gjennomføre? isåfall vil jeg be deg skaffe deg en tidsmaskin, da kan du kanskje få oppleve bare "urnorsk" fisk.

Edited by Karl Inge S
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 111
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Hele utgangspunktet for denne tråden vitner jo om at man har et forfeilet syn på naturen som noe statisk. Men naturen er da vitterlig i konstant endring. Så forutsetningene er annerledes i dag, enn den gangen eventuell fisk kom til vannet - eller ble satt ut. Og sannheten er jo at i dag kan vi aldri med 100% sikkerhet vite hvordan naturen var den gangen. Og hvis vi ikke vet DET, hvordan skal vi da klare å bringe naturen tilbake til sin "opprinnelige" form? Og dette dreier seg ikke bare om fisk, dette dreier seg om alle typer organismer; planter, sopp og dyr.

Ikke bare er synet på naturen som statisk kraftig misforstått, det implisitte synet på mennesket som adskilt fra naturen er også IMHO særdeles misforstått. Sålenge vår art har vært tilstede på jorda har vi tilpasset naturen rundt oss etter eget forgodtbefinnende. Vi har ryddet vegetasjon, dyrket frem korn på bekostning opprinnelig vegetasjon, avlet frem husdyr, båret fisk til nye vann for å skape nye matkilder, og alt dette flere tusen år før vår moderne tidsberegning i det hele tatt begynte. Det sier da seg selv da at et ønske om å gjenopprette norske vann til utgangspunktet er mildt sagt utopi.

Man må gjerne være konservativ ift utsetting av fisk, men å være reaksjonær kommer det sjelden noe godt ut av, (og som ofte ellers har det sitt utspring i manglende forståelse).

Link to comment
Share on other sites

jeg synes schpat ska roe ned ambisjonene sine en smule. som mange sier her er full tilbakestilling av alle mer eller mindre menneskelig påvirka vann ganske så umulig.

hva med å starte med å se på vår praksis idag? det spres mange fremmede arter inn i norsk fauna med menneskenes hjelp idag. fler enn noen gang med all import/eksport verden over og over norske grenser. jeg trur disse dagsaktuelle problermene er mer enn nok å hanskes med. særlig når de norske myndighetene er mest opptatt med å tjene mer penger og få større makt. bare se på hvordan kongekrabbene har fått ture fram uhindret. det er jammen nok å gjøre!

ska man la krabbene lage ørken langs kysten, mens man diller med en umulig oppgave med å tilbakestille fjellvann?

Link to comment
Share on other sites

Skulle trådstarter få viljen sin, må definesjonen "Miljøkrimenalitet" omskrives.

Men hvis ønsket er å rasere den norske faunaen og du ønsker en seriøs diskusjon rundt dette, så bør vi sende moderator på ferie. Lang ferie.

Men ettersom du tydeligvis har tenkt mye på dette, så fortell meg hvor du fikk ideen fra?

Er det noen spesielle arter du vil til livs eller er det bare ønsket om å leke GUD.

Link to comment
Share on other sites

Ål, trepigget stingsild, laks og stør er vel også vandrere som ikke er blitt flyttet ved hjelp av mennesket.

Muligens også keta- og pukkellaks.

Vil få nevne at jeg nevnte kun ørret og røye som en spøk (glemte forøvrig laks, som OZ påpekte) da dette tydligvis er de eneste som fortjener å overleve i norske vann i følge en del fundamentalister...

Link to comment
Share on other sites

De aller fleste karpefisker har kommet til Norge naturlig, bortsett i fra karpe, suter, grundling og regnlaue. Resten vandret inn østfra etter siste istid, da havet sto høyere og vannet var brakkere. Men å tilbakeføre alle vannene i Norge til sin naturlige tilstand vil si å fjerne ørreten fra 99% av alle norske innsjøer, og er det noen som i det hele tatt vurderer dette? Trådstarter bør enten gå i seg selv eller forklare hva baktanken med et slikt spørsmål er.

Link to comment
Share on other sites

Vil få nevne at jeg nevnte kun ørret og røye som en spøk (glemte forøvrig laks, som OZ påpekte) da dette tydligvis er de eneste som fortjener å overleve i norske vann i følge en del fundamentalister...

Holder med ørret og røye, og hvis mann i tillegg hadde søkt UDI om norsk statsborgerskap for bekkerøye så en stakkars østlending som bor i Stavanger kunne fått fiska på isen er jeg fornøyd jeg. Laks er jeg irritert på for den får jeg ikke alikevell, så den kan godt fjernes.

Link to comment
Share on other sites

jeg synes schpat ska roe ned ambisjonene sine en smule. som mange sier her er full tilbakestilling av alle mer eller mindre menneskelig påvirka vann ganske så umulig.

hva med å starte med å se på vår praksis idag? det spres mange fremmede arter inn i norsk fauna med menneskenes hjelp idag. fler enn noen gang med all import/eksport verden over og over norske grenser. jeg trur disse dagsaktuelle problermene er mer enn nok å hanskes med. særlig når de norske myndighetene er mest opptatt med å tjene mer penger og få større makt. bare se på hvordan kongekrabbene har fått ture fram uhindret. det er jammen nok å gjøre!

ska man la krabbene lage ørken langs kysten, mens man diller med en umulig oppgave med å tilbakestille fjellvann?

og når folk driver å sulter i hjel i afrika, så er det noen som starter nok et hundehotell for hjemløse hunder og kattefolket gjør det samme. Det er ok, fordi noen må gjøre det og. Om oppgaven er umulig er det vel ingen som kan påstå. At det blir mye jobb og dyrt er en annen sak.

De dagsaktuelle problemene innebærer blandt annet spredning av fisk som er satt ut i vann og så blir spredt videre av folk uten kunnskap. Vann blir ødelagt fordi andre naboliggende vann gjester fisk som ikke hører hjemme i regionen.

Skulle trådstarter få viljen sin, må definesjonen "Miljøkrimenalitet" omskrives.

Men hvis ønsket er å rasere den norske faunaen og du ønsker en seriøs diskusjon rundt dette, så bør vi sende moderator på ferie. Lang ferie.

Men ettersom du tydeligvis har tenkt mye på dette, så fortell meg hvor du fikk ideen fra?

Er det noen spesielle arter du vil til livs eller er det bare ønsket om å leke GUD.

ja. Det er noen arter jeg vil til livs og andre jeg gjerne vil gi livet tilbake. GUD får gjøre sitt i å få vannet opp igjen etter at ufisken er fjernet.

Ideen om å fikse alle vann i hele Norge er noe noen andre her inne har pålagt meg og ingen ambisjon fra min side, selv om jeg synes tanken er besnærende. For min del jobber jeg med å fikse en del vann som er infisert av fisk som ikke hører hjemme der og som har totalt ødelagt vanneti noen tilfeller og kommer sannsynligvis til å gjøre det i andre.

De aller fleste karpefisker har kommet til Norge naturlig, bortsett i fra karpe, suter, grundling og regnlaue. Resten vandret inn østfra etter siste istid, da havet sto høyere og vannet var brakkere. Men å tilbakeføre alle vannene i Norge til sin naturlige tilstand vil si å fjerne ørreten fra 99% av alle norske innsjøer, og er det noen som i det hele tatt vurderer dette? Trådstarter bør enten gå i seg selv eller forklare hva baktanken med et slikt spørsmål er.

99%? Jøss.... Det var da voldsomt. Hvor har du et slikt tall fra? Baktanken med spørsmålet er å få noen tilbakemeldinger, meninger og kanskje til og med noen forslag til hvordan en fjerner ufisk fra et vassdrag. Om ikke jeg har noen planer om å tømme vidda for ørret, så har jeg i dt minste planer om å fordrive en del karpefiser fra noen infiserte vann.

Link to comment
Share on other sites

99%? Jøss.... Det var da voldsomt. Hvor har du et slikt tall fra? Baktanken med spørsmålet er å få noen tilbakemeldinger, meninger og kanskje til og med noen forslag til hvordan en fjerner ufisk fra et vassdrag. Om ikke jeg har noen planer om å tømme vidda for ørret, så har jeg i dt minste planer om å fordrive en del karpefiser fra noen infiserte vann.

Kan du definere ufisk? kanskje en liste hadde vært på sin plass slik at vi vet hva vi snakker om her.

Gjerne med en skikkelig begrunnelse.

Link to comment
Share on other sites

Ikke bare er synet på naturen som statisk kraftig misforstått, det implisitte synet på mennesket som adskilt fra naturen er også IMHO særdeles misforstått. Sålenge vår art har vært tilstede på jorda har vi tilpasset naturen rundt oss etter eget forgodtbefinnende. Vi har ryddet vegetasjon, dyrket frem korn på bekostning opprinnelig vegetasjon, avlet frem husdyr, båret fisk til nye vann for å skape nye matkilder, og alt dette flere tusen år før vår moderne tidsberegning i det hele tatt begynte. Det sier da seg selv da at et ønske om å gjenopprette norske vann til utgangspunktet er mildt sagt utopi.

Man må gjerne være konservativ ift utsetting av fisk, men å være reaksjonær kommer det sjelden noe godt ut av, (og som ofte ellers har det sitt utspring i manglende forståelse).

Helt enig.

Baktanken med spørsmålet er å få noen tilbakemeldinger, meninger og kanskje til og med noen forslag til hvordan en fjerner ufisk fra et vassdrag. Om ikke jeg har noen planer om å tømme vidda for ørret, så har jeg i dt minste planer om å fordrive en del karpefiser fra noen infiserte vann.

Dette var jo noe helt annet enn spørsmålet tråden ble startet med.

Edited by KjellArne
Link to comment
Share on other sites

Helt enig.

Dette var jo noe helt annet enn spørsmålet tråden ble startet med.

mulig, men det var å få noen meninger som var baktanken. Spårsmålet eller "trådstarten" er nok noe kludrete formulert, så det har blitt mange misforståelser ut av det og det er jo synd. kanskje jeg skulle starte en ny tråd.

At mennesket har domestisert naturen i all tid stemmer, men det er ingen grunn til at vi ikke skal kunne innse at noen av våre historiske handlinger kanskje ikke var så heldige (og da spesielt i nyere tid i denne sammenhengen)? Det er stor forskjell på å domestisere mais og å sette ut fisk i et vann. Den domestiserte maisen vokser i åkeren og den vile maisen vokser fortsatt som vill mais der den finnes som del av et økosystem. Fisken kan velte hele økosystemet i vannet fra topen og ned slik at det naturlige artsmangfoldet opphører.

Tja, et viktigere spørsmål å stille er om det er mulig å føre vannene tilbake til opprinnelig stand, ja hva betyr det? Som andre her spør om, hvor langt tilbake i tid skal man. Hele utgangspunktet for denne tråden vitner jo om at man har et forfeilet syn på naturen som noe statisk. Men naturen er da vitterlig i konstant endring. Så forutsetningene er annerledes i dag, enn den gangen eventuell fisk kom til vannet - eller ble satt ut. Og sannheten er jo at i dag kan vi aldri med 100% sikkerhet vite hvordan naturen var den gangen. Og hvis vi ikke vet DET, hvordan skal vi da klare å bringe naturen tilbake til sin "opprinnelige" form? Og dette dreier seg ikke bare om fisk, dette dreier seg om alle typer organismer; planter, sopp og dyr.

Og de foreslåtte metodene er som du selv er inne på kontroversielle, og de vil ikke virke, fordi oppgaven i praksis er umulig. Når du innser hvor kontroversielt dette er forstår jeg ikke hvorfor du foreslår noe sånt. Gjør du det kun for å provosere om noe du egentlig har lite peiling på?

nei. jeg prøver ikke å provosere, men jeg ser jo at jeg gjør det. Blir morro diskusjon av det da...

Godt spørsmål: hva betyr det å føre dem tilbake? Hvor langt tilbake i tid? Det er klart at en ikke bare kan starte å "renovere" et vasdrag uten å ha noen forankring i historien som sier at det eksempelvis en gang var sik her, eller at det aldri før har vert karpe her. Men om karpa er kommet i nyere tid, så kan den fjernes. Og det synes jeg den bør da.

Litt av greia her er jo at naturen har klare begrensninger for hvor den kan spre seg. En fisk kan ikke spre seg til et vann over land uten hjelp, men det kan eksempelvis en salamander og et innsekt med vannfase før metamorfose. Vannene du snakker om om er forskjellige i dag fra da det KOM fisk eller BLE SATT UT - det er der hele greia har sitt hjerte. Unaturlig radiasjon av arter er uønskelig for min side.

Link to comment
Share on other sites

Først KOM fisken til Norge, så ble den SATT UT i andre vann......

Hele ideen og problemstillingen er pølsevev fra ende til annen :lol:

Edit : Et grunnkurs i deduksjon og gramatikk hadde vert greit

noe fisk har vandret naturlig inn til landet når det en gang var mulig, mens annen fisk er importert av oss over barriærer fisken aldri hadde forsert av egen maskin. Noen kan spre seg naturlig fra vann til vann via bekker ol. Andre har blitt båret av oss. Er du med da?

Link to comment
Share on other sites

Så rart at det plutselig kom fram at det var noen karpefisker du ville til livs, og at du ble nervøs når det ble nevnt at ørreten ikke skulle vært i 99% av vannene den befinner seg i.

Og du nevner ufisk. Hva definerer du som ufisk?

Alt annet enn ørret? Eller fisk som er satt ut i vann den i utgangspunktet ikke befant seg i?

Link to comment
Share on other sites

Så rart at det plutselig kom fram at det var noen karpefisker du ville til livs, og at du ble nervøs når det ble nevnt at ørreten ikke skulle vært i 99% av vannene den befinner seg i.

Og du nevner ufisk. Hva definerer du som ufisk?

Alt annet enn ørret? Eller fisk som er satt ut i vann den i utgangspunktet ikke befant seg i?

he he... ikke nervøs nei. Bare overrasket. Karpefisker er jo bare et av flere tilfeller. Jeg har ikke noe imot karpefisker.

Ufisk er fisk som er tilført et vassdrag og som forskyver eller ødelegger vannet opprinnelige kvalitet. Kanskje det innebærer at det er fisketomt og kanskje det innebærer at det kan huse flere arter som er rødlistet. Det er jo heller ikke visst at vannet blir ødelagt om det settes ut fisk i det, men i de tilfellene det gjør det, så mener jeg isken er uønsket - altså ufisk.

Link to comment
Share on other sites

noe fisk har vandret naturlig inn til landet når det en gang var mulig, mens annen fisk er importert av oss over barriærer fisken aldri hadde forsert av egen maskin. Noen kan spre seg naturlig fra vann til vann via bekker ol. Andre har blitt båret av oss. Er du med da?

Naah, ikke helt... Hva med flygefisk?

Link to comment
Share on other sites

he he... ikke nervøs nei. Bare overrasket. Karpefisker er jo bare et av flere tilfeller. Jeg har ikke noe imot karpefisker.

Ufisk er fisk som er tilført et vassdrag og som forskyver eller ødelegger vannet opprinnelige kvalitet. Kanskje det innebærer at det er fisketomt og kanskje det innebærer at det kan huse flere arter som er rødlistet. Det er jo heller ikke visst at vannet blir ødelagt om det settes ut fisk i det, men i de tilfellene det gjør det, så mener jeg isken er uønsket - altså ufisk.

Så i en del tilfeller kan ørreten også kalles en ufisk?

Link to comment
Share on other sites

Så i en del tilfeller kan ørreten også kalles en ufisk?

Jeg kjenner ikke til noen... og det er ikke mitt ønske å renske hardangervidda for fisk...

Naah, ikke helt... Hva med flygefisk?

ikke som jeg vet, men om vi er riktig heldige, så kommer den hit naturlig etterhvert som følge av klimaskifte :-)

Link to comment
Share on other sites

Underlig at såpass mange er så kritiske til problemstillingen, det er da mange som har ytret sine meninger om både utsetting av fisk og ødelagte fiskevann/vassdrag her på FS tidligere.

Til tross for at vann i nærheten som engang for ikke så lenge siden huset ørret, nå huser kun gjedde og suter, så er jeg som sportsfisker relativt fornøyd med det. Både gjedde og suter er moro fisk å fiske etter og få. Kanskje ikke noe matauk, men det er ikke derfor jeg fisker heller.

Det kan nok hende vi er mer tjent med å bevare tilstanden til mange av vannene slik den er nå, og heller arbeide og drive opplysningsarbeid mot fortsatt spredning. Da kan vi også konsentrere oss om de vannene og vassdragene som vi idag betegner som ødelagte, og behandle disse, istedet for å skjære alle over en kam.

Dersom mataukfiskerne, sportsfiskerne, grunneierne og fiskeforeningene alle sammen er enige om at tilstanden i et vann er uholdbart så kan/bør det gjøres noe med, men det bør også kreves historiske fakta på bordet, samt utredninger om hva behandlingen vil føre til for miljøet rundt. Naturen har nok funnet sin balanse, dersom det er 100 år siden noen satte ut "ufisk" i vannet, og evt. behandling vil føre til ubalanse igjen.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.