Jump to content
Fiskersiden

oppdrett viktigere enn villaksen..


Pæta
 Share

Recommended Posts

Dette sitatet sier vel det aller meste; "Stølan jobbet hos Salmar før han ble ordfører."

Regionen er et kraftsentrum i norsk oppdrett, men han tar nok hardt i når 7-800 arbeidsplasser nevnes. Kanskje en trønderskrøne? Må i tilfelle være mange deltidsstillinger blant dem...

Link to comment
Share on other sites

Tøft og ærlig å si det av han i motsetning til alle som mener det samme,

Ja, endelig en som tør å si hva han mener. Han spiller ihvertfall åpent og ærlig, i motsetning til de som forsøker å "lure" velgerne til å tro det er mulig å få i pose og sekk med den praksis man i dag legger opp til. Så blir det jo opp til oss velgere å straffe ham og hans meningsfeller ved neste korsvei... skjønt det er vel et problem et flertallet i dag mener det samme. Nettopp derfor blir det så viktig å argumentere og dokumentere at de argumentene som brukes for å understøtte synet at oppdrett er viktigere enn villaks er feilaktige. For eksempel at villaksen ikke er truet, eller teorien om at lakseoppdrett skal ta over for oljen. For SÅ viktig er ikke lakseoppdrett! :lol:

Link to comment
Share on other sites

:lol: Det er jo bare å kjøre over denne øya hans så skjønner en hvorfor. Der er det mye som dupper i vannet. Ligger oppdrettsanlegg på hver vik og holme. Og Salmar er det det store. Sponser kultur og idrettslag etc.

Og da er det å beholde folk fra fraflytting og ha bygda til å leve viktigere. Da får en slike flotte kommentarer som er ekstremt kortsiktig tankegang. En kan jo dra den litt lenger. Hva om mattilsynet nå begynner virkelig å lage vei i vellinga.

Da får hans kjære "brødre" litt å tenke på. Kanskje ikke det er like lukrativt. Så vet ikke egetlig hvor smart det er. Ved siden av så kunne det jo tenkes at om han kunne markedsført næringa hos seg som den beste!. Der de hadde tatt tak i problemet å fått kontroll på lus og annen faenskap. Sikkert ikke vært noe dårlig reklame det heller på dagsrevyen og forsiden av avisen. Men er vel ikke i stand til å se skogen for bare trær. Eller er ikke i stand til å se havet for bare mærer!

Link to comment
Share on other sites

Her er jeg enig med Vegard Heggem.

Det er bra at dette blir sagt. Få holdningene ut i lyset. Jeg liker dem ikke, men hvis det er holdningen er det bedre med ærlighet enn det evinnelige maset om visjoner, ansvar og bærekraft.

Si det som det er. Og etterfølg med handling. Festtaler om bærekraft og ansvar for villfisk har så langt vært prat.

Kjære rødgrønne regjering, gjør som deres lokalpolitikere. Kall en spade for en spade. Ikke hold oss for narr. Fire år med pissprat fra Helga bør ikke etterfølges av fire år med pissprat om ansvarlighet og bærekraft. Si hva dere mener, og følg opp med handling. KANSKJE kan både villfisk og næring reddes.

Men det krever innsats.

Olav

Link to comment
Share on other sites

Vi har vel strengt tatt ikke noen annen næring å snakke om ser vi bort fra olje&gass? Metallindustrien er jo på full fart ut av landet til steder med billig arbeidskraft og slappe miljøkrav...

Helt feil.

2007 tall for oppdrettsbaronene er ganske enkle. Like enkle som teknologien de bruker.

Det var i alt 1 141 konsesjoner som sysselsatte 4 894 personer. Til sammenligning med bank og f.eks Dnb nor, som har omlag 12 000 ansatte....

Verdien oppdriterene skapte det året var 35 mrd kr. Summerer vi overskuddet til Dnb Nor, Statkraft, Nordea og Telenor det året, tilsvarer det akkurat det.

ER oppdrettsnæringen viktig for Norge? Jeg har alltid sagt nei om det.

Distriktspolitisk tja.

Link to comment
Share on other sites

Helt feil.

2007 tall for oppdrettsbaronene er ganske enkle. Like enkle som teknologien de bruker.

Det var i alt 1 141 konsesjoner som sysselsatte 4 894 personer. Til sammenligning med bank og f.eks Dnb nor, som har omlag 12 000 ansatte....

Verdien oppdriterene skapte det året var 35 mrd kr. Summerer vi overskuddet til Dnb Nor, Statkraft, Nordea og Telenor det året, tilsvarer det akkurat det.

ER oppdrettsnæringen viktig for Norge? Jeg har alltid sagt nei om det.

Distriktspolitisk tja.

Verdien de skaper må reduseres med ved verdiene de ødelegger. Hva er den totale verdien av fiske i Hardanger gjennom 20 år (ikke bare laksefiske men fiske generellt).?Hva er verdien av redusert turisme når turistene blir klar over hvor voldtatt denne fjorden egentlig er.? Hva er kostnaden av arbeidsledige kystfiskere? Hva er kostnadene med redusert salgsverdi på de hytteeiendommene i denne fjorden som har oppdrettsanlegg som nærmeste nabo, og hva er verdien av den reduserte rekreasjonsverdi den enkelte hytteeier føler? OG HVA ER VERDIEN AV DEN TAPTE ALLEMANNSRETT I OMRÅDET???

Dette er i Hardangerfjorden alene. Hva med resten av landet?? Og hva er verdien av Norges omdømme som en miljøbevisst og "ren" nasjon med "ren" natur????

Dette sier statestikken ingenting om !!!

Edited by salmoncamera
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Verdien de skaper må reduseres med ved verdiene de ødelegger. Hva er den totale verdien av fiske i Hardanger gjennom 20 år (ikke bare laksefiske men fiske generellt).?Hva er verdien av redusert turisme når turistene blir klar over hvor voldtatt denne fjorden egentlig er.? Hva er kostnaden av arbeidsledige kystfiskere? Hva er kostnadene med redusert salgsverdi på de hytteeiendommene i denne fjorden som har oppdrettsanlegg som nærmeste nabo, og hva er verdien av den reduserte rekreasjonsverdi den enkelte hytteeier føler? OG HVA ER VERDIEN AV DEN TAPTE ALLEMANNSRETT I OMRÅDET???

Veldig godt sagt! Dette sier tallene ingenting om.

Dette er i Hardangerfjorden alene. Hva med resten av landet?? Og hva er verdien av Norges omdømme som en miljøbevisst og "ren" nasjon med "ren" natur????

Dette sier statestikken ingenting om !!!

ren norsk natur og Norge som miljønasjon er noe AP har klart å innbille seg selv at de tror på. Denne troen er de så urokkelig i at de fortsetter å tro på det selv om de gjør sitt beste for å få slutt på det en gang for alle.

Link to comment
Share on other sites

Verdien de skaper må reduseres med ved verdiene de ødelegger. Hva er den totale verdien av fiske i Hardanger gjennom 20 år (ikke bare laksefiske men fiske generellt).?Hva er verdien av redusert turisme når turistene blir klar over hvor voldtatt denne fjorden egentlig er.? Hva er kostnaden av arbeidsledige kystfiskere? Hva er kostnadene med redusert salgsverdi på de hytteeiendommene i denne fjorden som har oppdrettsanlegg som nærmeste nabo, og hva er verdien av den reduserte rekreasjonsverdi den enkelte hytteeier føler? OG HVA ER VERDIEN AV DEN TAPTE ALLEMANNSRETT I OMRÅDET???

Dette er i Hardangerfjorden alene. Hva med resten av landet?? Og hva er verdien av Norges omdømme som en miljøbevisst og "ren" nasjon med "ren" natur????

Dette sier statestikken ingenting om !!!

Det er blandt annet derfor jeg sier oppdrettsnæringen ikke er så viktig som man vil ha det til. Det er ikke noe bærebjælke for Norge, ei heller så lenge de selv kaster vrak på det de kaller bærekraftig blablabla. Spiralen går for oppdrettsnæringen nå nedover. Og de har seg selv å takke med steil holdning, problemer fixer vi sjæl, fiskefor med mildt sagt bekostes på andre fiskearter, utslipp på bekostning av villaks, osv osv.

Link to comment
Share on other sites

Helt feil.

2007 tall for oppdrettsbaronene er ganske enkle. Like enkle som teknologien de bruker.

Det var i alt 1 141 konsesjoner som sysselsatte 4 894 personer. Til sammenligning med bank og f.eks Dnb nor, som har omlag 12 000 ansatte....

Verdien oppdriterene skapte det året var 35 mrd kr. Summerer vi overskuddet til Dnb Nor, Statkraft, Nordea og Telenor det året, tilsvarer det akkurat det.

ER oppdrettsnæringen viktig for Norge? Jeg har alltid sagt nei om det.

Distriktspolitisk tja.

Beklager men dette er renspikka tøv. i år vil vel bare eksportverdien av laks passere 25 milliarder, og antall arbeidsplasser er nok minst 5 ganger det tallet du opererer med.

Link to comment
Share on other sites

Beklager men dette er renspikka tøv. i år vil vel bare eksportverdien av laks passere 25 milliarder, og antall arbeidsplasser er nok minst 5 ganger det tallet du opererer med.

Dette må du dokumentere. Fiskeridirektoratet opererer med nokså lave tall, rundt 5000, når de som er sysselsatt innen fiske og fangst er trukket fra. FAO hevder i sin nye rapport om oppdrett i verden at det ofte kan være en faktor på 4 for hver arbeidsplass i o-næringen i andre land (f. eks. Kina, Peru), men der er fisken stort sett manuelt behandlet og verdikjeden fra oppdretter til de som videreforedler eller selger den på markeder nokså arbeidskrevende, og tallene inkluderer også de som selger fisken der. Disse tall er derfor ikke reelle i Norge. Produksjonen på land innebærer stort sett å ise ned fisk i kasser og sende den ut i verden uten noen form for videreforedling, i en mottaksindustri som er gjennomrasjonalisert i forhold til de land "4" faktoren gjelder for. Norsk oppdrett, transport og eksport er derfor særs lite arbeidskrevende.

Skulle gjerne sett dine tall, KIS.

Link to comment
Share on other sites

KIS har rett her. Oppdrettsnæringen genererer mye mer en folk flest tror. Tror dere at politikerne hadde godtatt de negative miljøfaktorene hvis det dreide seg om en liten nisjenæring i utkanten av sivilisasjonen.

Det er ikke bare de som er på selve anleggene og slakteriene som har inntekten sin fra oppdrett:

Folkene som snekrer paller. Det går 33 paller på hver bil som forlater landet...

De som lager kassene. Det går 891 kasser på hver bil som forlater landet...

Kan lage en dritlang liste her, men gidder ikke... ...trenger et par kopper kaffe...

Fakta er at mange komuner har hovedinntekten fra oppdrett, og er villig til å ofre mye for å berge de kronene.

Folk her berømmer han som sier ærlig hva han mener, da må dere gjenngjelde tjenesten med å være ærlig i argumentasjonen. Tulleargumentasjon basert på følelser og synsing er fullstendig tannløs og vil ikke oppnå en dritt.

Problemene er for viktig til å tulle bort...

Link to comment
Share on other sites

Beklager men dette er renspikka tøv. i år vil vel bare eksportverdien av laks passere 25 milliarder, og antall arbeidsplasser er nok minst 5 ganger det tallet du opererer med.

Alvorlig talt Karl Inge, hvor mye er egentlig 25 milliarder, og enda viktigere hvor mye av disse verdiene gir arbeidsplasser og verdier i Norge?

At eksportverdien er høy sier lite om ringvirkningene her i landet. Her har vi satset på et lite bearbeidet volumsprodukt, slik at verdiskapningen og sysselsetningene er temmelig stor utenfor våre grenser. Det er et fakta at sysselsetningen i havbruksnæringene har gått kraftig ned ift volum pr ansatt. Industrien ønsker å bli enda mer effektiv ved å innføre slakteskip som går langs kysten. Det er noen aktører som tjener seg styrtrike, mye av verdiene skipes ut, så hva får vi egentlig igjen av denne industrien?

Jeg vil tørre å påstå at en verdiskapning på 1,4 milliarder i sportsfiske etter laks gir en anseelig sysselsetning og ringvirkninger for en større andel og bedre spredd i samfunnet enn hva o-industrien gir.

Link to comment
Share on other sites

Dette må du dokumentere. Fiskeridirektoratet opererer med nokså lave tall, rundt 5000, når de som er sysselsatt innen fiske og fangst er trukket fra. FAO hevder i sin nye rapport om oppdrett i verden at det ofte kan være en faktor på 4 for hver arbeidsplass i o-næringen i andre land (f. eks. Kina, Peru), men der er fisken stort sett manuelt behandlet og verdikjeden fra oppdretter til de som videreforedler eller selger den på markeder nokså arbeidskrevende, og tallene inkluderer også de som selger fisken der. Disse tall er derfor ikke reelle i Norge. Produksjonen på land innebærer stort sett å ise ned fisk i kasser og sende den ut i verden uten noen form for videreforedling, i en mottaksindustri som er gjennomrasjonalisert i forhold til de land "4" faktoren gjelder for. Norsk oppdrett, transport og eksport er derfor særs lite arbeidskrevende.

Skulle gjerne sett dine tall, KIS.

Gidder ikke finne de eksakte tallene når de som oppgis her er så hinsides, men bla disse må regnes med:

De som jobber på anleggene

De som lager anleggene

De som jobber på båtene

De som lager båtene

De som lager foret

De som frakter for, fisk og annet rundtom.

Så kan man jo dra det litt lenger og ta med de innen bank, forsikring, regnskap, IT mm som også får sine oppdrag fra næringen.

Jeg vil tørre å påstå at en verdiskapning på 1,4 milliarder i sportsfiske etter laks gir en anseelig sysselsetning og ringvirkninger for en større andel og bedre spredd i samfunnet enn hva o-industrien gir.

Dette må du forklare. Man har jo et ganske sikkert antall å forholde seg til når det gjelder dette.

Alvorlig talt Karl Inge, hvor mye er egentlig 25 milliarder

Omtrent 20 ganger mer enn 1.4 milliarder bla...

Link to comment
Share on other sites

Gidder ikke finne de eksakte tallene når de som oppgis her er så hinsides, men bla disse må regnes med:

De som jobber på anleggene

De som lager anleggene

De som jobber på båtene

De som lager båtene

De som lager foret

De som frakter for, fisk og annet rundtom.

Ja vel - nå ble jeg litt skuffet her. Det som er "hinsides" er vel at du ikke "gidder" å dokumentere dine påstander når mine karakteriseres som "hinsides"?

Til opplysning - du kan laste ned og lese FAO sin rapport her. Det er herfra jeg henter en faktor på 1 o-arbeidsplass = 4 på land i verdikjeden, ALT inkludert. Dette baserer seg på en gjennomgang av fiskeoppdrett i verdensmålestokk, der norsk oppdrett er en pissflekk i snøen sammenlignet med det enorme volumet fisk som produseres i andre land. Den samme rapporten sier også at det i mer industrialiserte land ikke kan påregnes samme faktor grunnet gjennomrasjonaliserte driftsformer og produksjon, derfor er faktoren lavere i f. eks. Norge som knapt har videreforedling og innenlands salg av produktene. For meg er altså da Fiskeridirektoratets tall fremdeles gjeldende, så lenge ingen annen dokumentasjon kan legges på bordet.

De eksakte tallene finnes antagelig ikke, men Fiskeridiektoratets var vel de som ble funnet verdige til bruk i FAO-rapporten, det er i alle fall liten divergens mellom tallene i tabellene. FHL er flink til å putte alle mulige andre suysselsatte inn i sine statistikker, som yrkesfiskere og what not som IKKE er sysselsatt i o-industrien. Da blir tallene seende langt bedre ut!

Var på TV med en oppdretter i Salten-traktene her tidligere i år. Han hadde fem konsesjoner og til sammen seks ansatte inklusive seg selv, dog var noen av stillingene deltid. La oss si en arbeidsplass per konsesjon. Uansett hvor mange trailersjåfører, notvaskere og alskens andre som slett ikke jobber fulltid i næringen du inkluderer, så er en faktor 4 i Norge vanskelig å oppnå. Men selvsagt, det er mange som jobber i FHL og Eksportrådet, men slett ikke tusenvis. De jobber ikke bare med oppdrettseksport de heller.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.