Jump to content
Fiskersiden

Merking av skater i Trøndelag


Chironomus
 Share

Recommended Posts

Det er på tide å koma med ei oppdatering av skatemerkinga Trøndelag. I løpet av fem økter på Lygnin-isen frå 28. mars 2008 til i dag er det merka 30 piggskater og to spisskater. Forutan enkelte gjenfangstar av skater merka same dag, har seks skater blitt fanga igjen. Det lengste ei skate har vandra er litt over ein kilometer, men dei fleste blir fanga igjen mindre enn 500 meter frå merkestaden. Dei foreløpige resultatene tydar på at skatene tåler å bli fiska, målt, merka og gjenutsett. Merkene som har vore ute lengst (nesten to år) har litt algevekst, men ingen skater ser ut til å få betennelse slik andre artar og merker har vist tidlegare. Veksten er langsom, men målingane er noko unøyaktige på grunn av lite velvilje frå skatene og at me vil få dei uti vatnet igjen å fort som mulig. Alle skatene blir avkroka på matte og vegd i veieslynge i lè av eit telt, for å minske faren for frostskader og skader generelt.

Grunnen til at skatene blir merka er å finne ut kor mange skater det er i fjorden, om dei vandrar, og sjå korleis veksten er. Er det nokon som kjenner til ein metode for å estimere bestanden som tar høgde for at ein aukande del av bestanden blir merka under kvar økt? Prosentvis gjenfangst er 10-15 prosent kvar økt. Ein slik metode fins sikkert allereie, og grunnlaget for å estimere bestanden skulle vera godt nok allereie.

Får du ei merka skate er det mest optimale at du måler lengde, vekt og breidde, samt posisjonen og dato den blei tatt. Hugs nummeret! Dersom du tar livet av skata blir eg glad for å få merket igjen, samt opplysingane ovanfor. Dersom du kjenner til andre som fiskar i fjorden, er det fint om du fortel om innhaldet i denne posten :) . Også i Trondheimsfjorden blir det merka skater (åtte spisskater med ein gjenfangst), samt håkjerring (13 stk, ingen gjenfangst bortsett frå ei som dreiv i land på Fosen eitt år etter merking). Dette arbeidet blir stort sett utført av den eminente skipperen Frederic Kullin. Den aukande (?) motstanden mot fang og slepp av desse gamle fiskane gjer at me må bevise at dødeligheten er lav. Så langt indikerer resultatene at fiskane overlever i alle fall eitt år (to tilfeller), men me kan ikkje seie noko bastant enno.

Også innerst i Namsenfjorden har det blitt merka ni piggskater, men ingen gjenfangst er rapportert enno. Totalt i Trøndelag er det merka 49 skater fordelt på piggskater og spisskater, med sju gjenfangstar.

Merket er raudt, sit i høgre ryggmuskel og har påtrykt adressa til NTNU Vitenskapsmuseet (nokre merker er blå og manglar adresse):

97618_s.jpg

Fullversjon: http://fiskevatn.no/foto/arkiv/39073/97618.jpg

Oversikt, hittil merka og gjenfanga skater (fullversjonen er betre):

97617_s.jpg

Fullversjon: http://fiskevatn.no/foto/arkiv/39072/97617.jpg

Levert av: http://fiskevatn.no/foto/

Takk til alle lokale fiskarar så langt for innsatsen, og spørsmål og forslag til forbetringar tas imot med takk!

:D

Link to comment
Share on other sites

Flott innsatts dette! Har fundert litt på om dette har ville fungert på havmus også, men aner ikke om en hvilkensomhelst som meg kan få tak på merkeutstyr.

Vi får vel ikke merka flere skater hvis du/dere ikke er med, men skal da få varsla fra om gjennfangster hvis det skulle skje. :)

Edited by Trønderflua
Link to comment
Share on other sites

Forløpsanalyse tar høyde for økende antall merkede skater underveis.

Det som etter mitt skjønn vanskeliggjør bruken av forløpsanalyse på dette er at skatene dere har merket sannsynligvis er tatt innenfor svært begrensede områder.

Dette skulle i teorien føre til større andel fangst av merkede skater enn andelen skater i fjorden totalt sett som er merket.

Hvordan man skal ta hensyn til denne antatte ikkeuniformiteten har jeg ingen god idé om.

For et hvilket som helst spørsmål ang statistikk vil jeg anbefale å prøve å kontakte Nils Lid Hjort, statistikkprofessor ved UIO kjent for stålkontroll over alt han driver med og en utrolig klisterhjerne.

Det 14. norske statistikermøtet (avholdt ved NTNU) inneholdt flere bidrag angående bestandsestimering (så vidt jeg kan se)

Dokumenter fra dette kan du sikkert finne.

EDIT: Hva er forøvrig din oppfatning av den manglende gjenfangsten av merkede håkjerringer? Er det et dårlig tegn eller tyder det på at bestanden er solid? Den som var funnet død var jo funnet et år etter merking og det vel derfor vanskelig å knytte dens død til fangsten og merkingen?

EDIT: Beklager, mente egentlig bare å være hjelpsom med dette svaret, har på tur hjem fra jobb innsett at det er 6 år siden jeg drev med statitikk og at forløpsanalyse muligens ikke er så direkte anvendbart på dette problemet som det jeg først tenkte at det var. Det er dog mulig at det kan brukes i en slags variant.

Edited by nanablag
Link to comment
Share on other sites

Trønderflua: for å merke fisk, må ein ha tillatelse frå "forsøksdyransvarlig" i regionen. Det er også viktig å ha ein institusjon som fungerar som mottaksapparat for gjenfangstar (i dette tilfellet NTNU Vitenskapsmuseet).

Nanablag: ja, eg får høyre med folk som har erfaring med dette. Eg er i alle fall intet statistikk-geni, hehe. Manglande gjenfangst kan jo skuldast mange ting: tilfeldigheter, tap av merker eller som du seier, at bestanden er solid. Med tanke på at det ikkje er direkte fiske på håkjerring, tippar eg det siste. Kanskje blir det gjenfangst neste sesong :) .

Link to comment
Share on other sites

Guest StadJon

Vet ikke om det er kødd, men StadJon har et sånt rødt merke i nakken. Har dere merka han også?

:) Jeg har jo en laminert lapp!

For øvrig en interessant og detaljert tråd dette.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.