Jump to content
Fiskersiden

Lei "O-laks spam"


Martin Lopez
 Share

Recommended Posts

Et munnhell sier at om du putter en frosk i en kjele med varmt vann, vil frosken hoppe ut med en gang og slik unngå å bli kokt. Putt frosken i en kjele med kaldt vann som gradvis varmes opp, så blir den i kjelen.

Saklig å plage frosker på den måten da!

Link to comment
Share on other sites

En god debatt rundt lakseproblematikken er selvfølgelig velkomment, og jeg tror så godt som alle sportsfiskere har et håp om at villaksen skal klare seg. Det mange er lei av er hundrevis av tråder med linker til "nyheter". Det er tydelig at disse ikke engasjerer laksefiskere flest her inne så veldig da de stort sett (med noen få unntak) har 0 eller 1 svar og få lesere :lol: Er bare å se under eksterne nyheter så ser man hvor fengende disse trådene er!!

Link to comment
Share on other sites

For ordens skyld , og for dere som nekter å forstå hva grunnen til at jeg startet denne tråden er:

  • Det er ikke begrunnet info eller opplysning rundt om laks, da slik er VIKTIG å få frem !!, dog mer pga av den rottete mengden som maler på det samme, dag etter dag, tråd etter tråd. Dere når til ytterst få ved å formidle på denne måten.Gjør dere og saken en tjeneste ved å katalogisere slik info litt bedre...
  • Det er ikke pga. at laks , laksefiske eller miljøvern er uinteressant
  • Jeg har ikke noe vikarierende motiver i min engasjemeng , slik som flere av dere har...( legger også merke til at andre mediaer som formidler saken er lagt ned)
  • Av hensyn til alle som jobber eller er involverte direkte eller indirekte i oppdretts bransjen , og som også er medlemmer i denne fora
  • Av hensyn til "virkelig" nyheter om saken som jeg frykter forbli anonyme

Tråden har gitt en grei debatt blandt de involverte og jeg er selv blitt rikere på kunnskap om saken via svarene som er kommet frem.

Link to comment
Share on other sites

:) Det er i hvertfall en ting jeg syntes er på sin plass, og som andre har nevnt her før.

Det er ikke ett krav til å lese alle poster på forumet. Det er det vel ingen som gjør. Og jeg skjønner ikke hvorfor noen henger seg opp i dette. Marker tråden som lest om du ikke er interessert i emne.Om det skal samles i egne tråder/forumsdeler er greit nok, men gir i praksis ikke noen færre innlegg.

I og med at det er en fisker side så burde det vel være plass til ett emne som i høy grad er aktuelt, og som angår mange fiskere i dette landet.

At det er en haug av andre innlegg på forumet, og som ikke har noe som helt med fiske å gjøre er det tydligvis ikke noe galt i.

Så les det en har interesse for å la det andre ligge er mitt råd. Jeg syntes denne tråden nå har gått lenge uten at man kommer noe "lenger" av den grunn.

Link to comment
Share on other sites

Poenget er jo ikke at laks ikke skal diskuteres og ikke er viktig. Poenget er uendelig antall lenker til mer eller mindre dårlig skrevne nyhetssaker tar livet av det reelle budskapet, og at det å samle trådene neppe ville gjort dette.

Når jeg velger bort alle nyhetssaker om laks på grunn av mengden så vil det si at jeg faktisk ikke leser de 10 beste sakene som kunne engasjert meg mer eller gitt meg kunnskap.

Jeg får mindre lyst til å engasjere meg for villaksen av hvordan nyhetene rundt det håndteres på denne sida, fordi jeg rett og slett blir lei. Det er samme effekt som når en låt spinner igjen igjen og igjen på radio. Ikke la laks bli det nye P4. :)

Link to comment
Share on other sites

I den opplysningskampanjen som foregår rundt villaksen, har dette forumet hittil vært en svært viktig kanal for at flest mulig skal få en inngående kjennskap og kunnskap om de forskjellige årsakssammenhenger. En lang rekke av landets mest kunnskapsrike personer på disse spørsmål har delt av sin kunnskap, slik at lesere av dette forum har fått en mulighet til å danne seg sin egen mening om "tingenes tilstand". Den debatten som har foregått her inne har sågar blitt gjenstand for nitid overvåkning av både oppdrettsindustrien, media og politikere. Ikke mange fiskerforum verden rundt kan skryte av det samme.

Selv om det er mange historiske årsaker til at laksebestandene har gått ned, er den største faktoren NÅ oppdrettsindustrien. Herom hersker det ingen tvil, og konsensus av forskere og instanser med en vitenskapelig tilnærming til problemene sier alle at det er grunnlag for bekymringer i disse spørsmål. At våre politikere heller velger å prioritere informasjon fra industrien selv og et fåtall "oppdrettsvennlige" uttalelser, er både beklagelig og direkte skadelig for Norge på litt lengre sikt. Derfor burde debatten og forumet på Fiskerside interresere fler enn bare laksefiskere, hvliket den da også gjør. For ingen må være i tvil om at det ikke bare er laksen og sjøørreten som lider under de produksjonsformer oppdrett drives under i dag. Det er stort sett bare rene ferskvannsfiskere som ikke blir skadelidende av dette på sikt. En lang rekke vitenskapelige rapporter har i en årrekke allerede ropt kraftig varsku om at en lang rekke fiskearter vil kunne bli borte fra de kystnære strøk. Både den vandrende kysttorsken, bunnfisk, reker, skalldyr, sei med fler, viser tydelige påvirkninger av oppdrett. Bruk av flubenzuroner mot avlusning setter til og med planktonet i fare. Hva skjer da? Dette sammen med at turistnæringen får stadig større problemer med å overbevise utenlandske tilreisende om at norske fjorder er rene. (som et appropos; om o-industrien hadde rett i at deres utslipp er uvesentlige, hvorfor da så viktig å unngå utslipp fra jordbruk og mennesker?)

Jeg kan forstå at fiskere her inne med en særinteresse for andre fisk enn laks og sjøørret ikke føler at "deres" fisk er like mye diskutert. Men faktum er at det kun er 2 arter som Norge er blitt gitt et særansvar for; -villaks og villrein. Derfor blir laksen en symbolart på hvorvidt Norge klarer å ta seg av sin bit av den globale artsivaretagelsen, og slik sett en "viktigere" fisk å debattere. (Ikke viktigere per def.) Men om vi faller for fristelsen å lukke øynene for de farer som laksen og sjøørreten står overfor, bare fordi vi i utgangspunktet ikke er interresert i dem, da er vi FROSKEN.

Et munnhell sier at om du putter en frosk i en kjele med varmt vann, vil frosken hoppe ut med en gang og slik unngå å bli kokt. Putt frosken i en kjele med kaldt vann som gradvis varmes opp, så blir den værende i kjelen.

Kan vi tillate oss å akseptere store ressurs-ødeleggelser bare fordi de skjer gradvis og over tid? Skal vi unnlate å påpeke det unormale som har fått pågå i så lang tid at det fremstår som....normalt?

Den debatten som pågår rundt villaks vs. oppdrett angår oss alle. Ikke bare alle fiskere. Den angår oss alle både fordi vi vet at denne form for oppdrett er ødeleggende for andre fiskeressurser OG fordi denne ene næringsinteressen tillates å skumme fløten av vår felles natur på en slik måte at både naturen OG andre næringsinteresser blir alvorlig skadelidende. Det kan ikke være riktig at naboen min skal få lov til å tjene sine penger på en slik måte at min mulighet til å gjøre det samme blir borte. På Vestlandet er de aller aller fleste inntektsmuligheter på laksefiske borte. Møre og Nordland står for tur, mens Trondheimsfjorden og Finnmark ligger litt bedre an.

DERFOR mener jeg at alle fiskere her inne har allt å tjene på at denne debatten får fortsette for belyse hvilke prinsipper som skal gjelde. Men selvfølgelig.....om et flertall her inne er uinterreserte kan debatten tas på et annet forum.

Det er soleklart at synkegrad på snører, vrikkefrekvens for wobbler, pers på fjesing og antall arter på "lista" har sine tilhørere. Men jeg er redd for at forumet før eller siden da vil bli borte.

Gode poenger Salmoncamera!

Herr og Fru Hvermannsen bør også merke seg det Salmoncamera skriver i første avsnittet i dette innlegget!

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Enig. Sjeldent godt skrevet.

Selv om jeg er en særdeles ivrig laksefisker så må jeg innrømme at jeg ikke er av dem som bruker resten av året på pilking og egning. Så jævla interessert i fiske er jeg ikke. På denne tiden av året er jeg mer opptatt av jakt. Men samfunnsengasjert er jeg! Jeg kanaliserer dette engasjementet gjennom lokalt foreningsarbeid og personlig arbeid knyttet til saker jeg er opptatt av. Derfor er jeg også på Fiskersiden. Her er det masse spennende nyheter hver uke og velskrevne innlegg av personer som Salmoncamera. At enkelte kan ha en i overkant hyppig poste-frekvens kan så være, men alt i alt så er forumet for eksterne nyheter et interessant sted å stikke innom i løpet av dagen.

Og til dere som er lei av laksenyheter: Akkurat nå foregår det en diskusjon om duppmeite etter sild på et annet forum her inne. Der kan dere virkelig slå dere løs! Så får noen av oss andre heller bruke tid på å bidra til å redde en art Norge har et særansvar for å ta vare på - den atlantiske villaksen.

Link to comment
Share on other sites

Enig. Sjeldent godt skrevet.

Selv om jeg er en særdeles ivrig laksefisker så må jeg innrømme at jeg ikke er av dem som bruker resten av året på pilking og egning. Så jævla interessert i fiske er jeg ikke. På denne tiden av året er jeg mer opptatt av jakt. Men samfunnsengasjert er jeg! Jeg kanaliserer dette engasjementet gjennom lokalt foreningsarbeid og personlig arbeid knyttet til saker jeg er opptatt av. Derfor er jeg også på Fiskersiden. Her er det masse spennende nyheter hver uke og velskrevne innlegg av personer som Salmoncamera. At enkelte kan ha en i overkant hyppig poste-frekvens kan så være, men alt i alt så er forumet for eksterne nyheter et interessant sted å stikke innom i løpet av dagen.

Og til dere som er lei av laksenyheter: Akkurat nå foregår det en diskusjon om duppmeite etter sild på et annet forum her inne. Der kan dere virkelig slå dere løs! Så får noen av oss andre heller bruke tid på å bidra til å redde en art Norge har et særansvar for å ta vare på - den atlantiske villaksen.

Ja, dere har gjort en god jobb hittil :)

Link to comment
Share on other sites

Ja, dere har gjort en god jobb hittil :)

Ja, faktisk! Les innleggene under stortingsdebatter om villaks og oppdrettsnæring og sammenlikn med tidligere år. Det er som natt og dag! INGEN omtaler industrien som bærekraftig, og selv om fokuset er forskjellig i innleggene, er gjennomgangstonen at dette må det gjøres noe med. Noe har skjedd i politikken, og det er ikke til oppdretts fordel. Og hva er årsaken til det? Nei, det er ikke innlegg på Fiskersiden, men blant annet personlig engasjement på mange plan. Og for å vekke den enkeltes engasjement kan faktisk innlegg her inne være med å hjelpe

Det er mulig å gjøre noe med absolutt alt her i verden, men da må den enkelte også være villig til å bidra med sitt engasjement. Alle kan gjøre litt.

Link to comment
Share on other sites

DERFOR mener jeg at alle fiskere her inne har allt å tjene på at denne debatten får fortsette for belyse hvilke prinsipper som skal gjelde. Men selvfølgelig.....om et flertall her inne er uinterreserte kan debatten tas på et annet forum.

Det er soleklart at synkegrad på snører, vrikkefrekvens for wobbler, pers på fjesing og antall arter på "lista" har sine tilhørere. Men jeg er redd for at forumet før eller siden da vil bli borte.

Flott og informativ innlegg ;) Det er slike "vår" sak trenger ( miljøet )og kom gjerne med mange flere slike, som jeg med glede skal lese. Helt ærlig :goodjob: Ber pent om at tråden ikke brukes til å hakke ned på andre fiskemetoder og sportsfiske gren. Ber også pent om å lese nøye alle innlegg : Ingen tråker ned på selve laksefiske, ingen tråker ned på behovet til formidling av viktig info som anngår oss alle sammen. Selvfølgelig er de fleste sportsfiskere ( og borgere i dette landet) interessert i debaten, men gjør det på en interessant og ryddig måte som når til flest mulig...

Ikke snu saken til de (olaks bransjen) mot oss ( dere ) De fleste dere trenger å nå til er oss som er midtimellom . Som en klok svar som kom i en av postene : Løsnningen ligger ikke i polene( olaks bransjen >forkjempere), men midtimellom...(oss)

Prøv i det minste å forstå hva denne tråden egentlig handler om :) Derfor er navnet på tråden endret og for å kommunisere budskapet slik at flest mulig forstår den.

Edited by Xplorer1
Link to comment
Share on other sites

Er der ikke bare og gi f i å lese det man ikke vil lese. hvis det blir for mye lakse tråder da

hvis man skal ergre seg over alt som blir skrevet, om det gjelder Lake eller torsk eller hva som handler om fiske :whistle:da får man vondt i hode da ;)

men hvis noen synes det er for mye Lakse prat her inne da er det vel et bevis på at fleste parten tenker på lakse fiske da, for det er jo tydelig at dere leser dette

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

BUMP!! Nå må du gi deg Gladlaks.

Ja, vet at jeg kommer til å bli steinet av noen, men nå må det bli slutt på plagen . Kan ikke du gi deg Glalaksen ?? Du undergraver selv det du ønsker å formidle...

Edit: Gladlaks er engasjert , han brenner for 1 god sak , ikke noe tvil , selv om han plager en god del av oss med sine laksespam diareer ;) !!

Jeg foreslår at man lager 1 Gladlakstråd ( Gladlaks : Godt ment :) Vet at du mener godt ...)

Edited by Martin Lopez
Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Bump en gang til ! Over 90% av startede tråder på eksterne nyheter er av  samme gørra og av samme TS.

Du er seig Gladlaksen . Spamkongen  på fiskersiden  og den tronen har du gjort deg fortjent til  . Du er seigere en å tygge på Olaksen selv :) 

 

Edited by Martin Lopez
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.