Jump to content
Fiskersiden

Miljøvernforbundet nær konkurs?


PerH
 Share

Recommended Posts

Dette er de eneste tallene som viser hva som blir sluppet i sjøen! Hvordan vil du regne et utslipp fra oljeindustrien? Minus det som blir tatt opp av oljelenser og det som fordamper?

Du får prøve å få lest hva jeg skriver - utslipp! "bærsj"???????????????????????????????????????????????????????

Kommunikasjon er ikke enkelt, særlig om mottakere ikke er innstillt på samme frekvens. Derfor ber jeg dere om å arrestere meg om jeg misforsto når du nevnte i en av postene at utslip var 100 millioner kg. i mnd. Det viser seg ( om jeg forsto rett) at tallene du brukte er akkuratt samme tall som fôrforbruk.

Fôrbruk og utslipp kan ikke være det samme ..noe må bli igjen i fisken . Om ikke hadde oindustrien gått konk for lengst og problemet hadde ikke vært noe problem.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 70
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Hva gjelder "nødløgnene" til FHL så er ikke de bedre.

Som du vet så er jeg ganske opptatt av konsekvensene oppdrett har for kysten vår.

Joda, jeg vet hvilket ståsted du har og innen hvilken industrigren du opererer til daglig. Vi har heldigvis ikke forskjellig syn på hvor skoen trykker i denne saken, men jeg ville bare ha det skriftlig fra deg!

I følge BAN er altså Oddekalv minst like useriøs som oppdretternes egne talsmenn - FHL. Kanskje vi må søke etter "sannheten" et sted mellom disse ytterpunktene?

Link to comment
Share on other sites

Fôrbruk og utslipp kan ikke være det samme ..noe må bli igjen i fisken . Om ikke hadde oindustrien gått konk for lengst og problemet hadde ikke vært noe problem.

Mener det finnes en link under eksterne nyheter et sted som gir anslag? Vet jeg er irriterende nå, men let nå litt på nettet selv da - der vil du finne rimelig sprikende estimater litt avhengig av hvem som kommuniserer tallmaterialet..!

Link to comment
Share on other sites

Ta en telefon til mattilsynet og spør om hva restmengdeovervåkingen er for noe.

Det kan dokumenteres hva en Norsk oppdrettsfisk inneholder av tungmetaller og andre giftstoffer. Disse giftstoffene finner du i all animalsk protein.

Kylling og andre planteetere bør inneholde mindre fordi disse stoffene akkumuleres oppover i næringskjeden. Fisk, både vill og oppdrettet er langt oppe i næringskjeden, og får derfor mer av disse stoffene.

Oddekalv hevder at oppdrettsfisken kan være skadelig for deg å spise, og inneholder høye verdier av giftstoffer.

Hva er feil med dette utsagnet? Om du så dette innslaget, så forstår man at om Oddekalv lyver, så er det en løgn basert på vitenskapelige uttalelser, og han kan derfor ikke lastes om dette er feil.

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/661310/

Hva med næringsaltutslippene? Her hevder Oddekalv at utslipp fra ett enkelt gjennomsnittsanlegg (3120TMTB) tilsvarer utslippene fra en middels norsk by eller ca 60000 slaktegris a 90kg. Løgn?

Dette er de tallene som Klif (SFT) opererer med, og til og med propagandaminister Kvistad i Fhl har benyttet de samme. Om Oddekalv lyver, så er det en løgn som baserer seg ikke bare på vitenskapelige tall, men også utsagn fra næringen selv.

Hva med miljøkonsekvensene vedrørende bruk av -flubenzuroner for avlusning? Her har Oddekalv støttet seg på rapporter fra bl.a. EPA (US environmental protection agency) uttalelser fra SFT, og forsker Marit Christiansen. Her kan man lese at forskerne konkluderer med at omfattende bruk setter hele økosystemet i fare, og at alle krepsdyr vil dø ifm. skallskifte dersom de blir utsatt for en konsentrasjon som ligger i intervallet 3-8 ppb!!!! Ett snittanlegg vil måtte bruke 126 kg aktivt virkestoff på 1 -En enkelt avlusning. Nok til å forurense tilsvarende indre Oslofjord til dødelig dose. Løgn eller fakta? Mener du at du selv kan sette din kunnskap over det verdens fremste ekspertise sier om saken. Kan Oddekalv anklages for å lyve om han referer til og baserer sine uttalelser på disse fakta?

Lusen utrydder laksen fra store regioner, og er den verste enkeltfaktoren med tanke på dødelighet for utvandrende laksesmolt og stedegen sjøørret. 1999-2001 konkluderte HI med at 90-95% av ALL smolt fra HELE Sognefjorden døde som følge av luseangrep. Og dette med forutsettning om at 15 lus var dødelighetsgrensen for smolt. Idag vet vi at denne grensen sannsynligvis er mellom 8 og 10. Og dødeligheten ville derfor mest sannsynlig være ENDA større. Dette blir Oddekalv anklaget for å lyve om. Men da er også HI løgnere.

Oppsummering; Oddekalv lyver altså? Hi? EPA? Klif? Nina? Et flertall av forskere? HVEM i dine øyne lyver IKKE???

FHL?

Link to comment
Share on other sites

Sjelden har jeg sett en tråd med slikt engasjement.......

Jeg er enig med noen, og uenig med noen, men aldri har jeg sett en tråd som så til de grader har fått fram følelsene hos debattantene.

Ikke minst fra i en tid da årets hotteste tema var hvor møkklei man var av at laks ble diskutert :shiftyninja:

Dere får bare unnskylde meg........ :dribble:

Link to comment
Share on other sites

Ta en telefon til mattilsynet og spør om hva restmengdeovervåkingen er for noe.

Appropos Mattilsynet; De uttaler at de "anser" villfisken som trygg å spise. Legg merke til ordlyden: "anser".

Mens oppdretslaksen må stå i 105 døgngrader fra siste medisinering til slakting for å få flubenzuronene ut av fisken før konsum, finnes det I N G E N tilbakeholdelsestid for villfisken. Vi i Salmoncamera vet fra våre kontakter (bl.a. i Tysfjordområdet) at det fanges sei og torsk med magen sprengfull av pellets mer enn 20 km fra nærmeste oppdrettslokalitet. Dette betyr at villfisken som beiter spillfor vandrer lange avstander før den havner på ditt middagsbord BAN. Den fisken som fremdeles har pellets i magen har ingenlunde "gått av seg" medisinen (flubenzuronene), og følgelig vil den være skadelig for deg å spise!

Og tilbake da til Mattilsynet som du anser som en troverdig og rettferdig kilde. De ANSER fisken som trygg. Dette U T E N at de har gjort undersøkelser som viser at deres ANTAGELSE stemmer. Den eneste ENESTE rapporten de støtter seg på, er en gammel rapport fra HI datert 1998, hvor man undersøkte sei og lyr under et smoltanlegg som ble foret med Ektoban (Teflubenzuron), og her fant man små verdier av reststoffer, Men man fant dem. I den samme rapporten gjør HI et poeng ut av at man ikke kan stå inne for relevansen, siden det i dette anlegget ble foret med mikropellets, og den undersøkte villfisken var i vektklasse 2-5 kg, og derved ikke antas å aktivt oppsøke og spise pellets av så liten størrelse som det settefisken spiser. NORMAL størrelse på pelletsen derimot, som vi VET at villfisken spiser, se slike undersøkelser er ALDRI gjort. Allikevel tør Mattilsynet å tolke rapporten dithen at man kan "ANSE" villfisken som trygg. Fy F£##, er det mulig? Og dette er altså dem som du mener er "sannhetsvitne" om at Oddekalv "lyver"???

Så til Bellona og WWF som sitter i endeløse diskusjoner og dialog med industrien innenfor rammene av en håpløst utdatert teknologi. Dem mener altså flere her inne på "forumet for lidenskapelige sportsfiskere" at hjelper laksen og sjø-ørreten. HVA har så disse "seriøse" aktørene gjort for å bedre vilkårene for at DU skal få fortsette din lidenskap?? IKKE EN DRITT!!! Den eneste vi kan takke for at lakselusa er blitt en del av dagligtalen til folk flest er Kurt Oddekalv. Men han er altså ikke bra nok!!!!! Tror du fokus på disse problemene som vi alle vet er reelle, ville kommet uten NMF sitt engasjement i saken? Tror du media og folkeoponionen ville reagert og respondert som de nå har gjort, om Rasssmus og Fredrik sine uttalelser stod alene? Tro om igjen.

Kurt Oddekalv kjemper din og min sak, og det at han er villig til å gå konkurs for å forsvare DINE interesser burde gjøre at han fikk den respekt han fortjente, heller enn den usakelige og usmakelige kritikk du utsetter han for.

TROR DU RASSSSMUS OG FREDRIK VILLE VÆRE VILLIG TIL Å GJØRE TILSVARENDE OFFER???? Glem det!

Om du som leser er lidenskapelig og ekte i ditt ønske om å kunne beskatte ville fiskeressurser også i fremtiden, så logger du deg på NMF.NO og gir ditt bidrag SÅ DET SVIR!!!!

N Å!

Edited by salmoncamera
Link to comment
Share on other sites

Kurt Oddekalv kjemper din og min sak, og det at han er villig til å gå konkurs for å forsvare DINE interesser burde gjøre at han fikk den respekt han fortjente, heller enn den usakelige og usmakelige kritikk du utsetter han for.

TROR DU RASSSSMUS OG FREDRIK VILLE VÆRE VILLIG TIL Å GJØRE TILSVARENDE OFFER???? Glem det!

Hoppsan - her kom det brennheite innlegg som perler på en snor. Er egentlig enig med deg salmoncamera, uten Kurten som spydspiss ville det ikke vært særlig oppmerksomhet rundt problemene. Det ville aldri blitt samme fokus på våravlusningene i år uten hans "krig".

Men WWF bjeffer jo høflig og dannet i hjørnene de også av og til, som linket opp i denne tråden. Merk at oppgulpet rettes mot nettopp dem som betaler deres deltagelse i SAD, men de velger å legge det på egne nettsider i stedet for å gå hardt ut offentlig. Hvor effektivt dette egentlig er i forhold til Oddekalvens krig og hvilket gjennomslag de får (eller egentlig selv vil ha) i media kan selvsagt diskuteres. WWF vil neppe tas på alvor før de rødlister o-laksen i sine kostholdsråd, men når det ikke har skjedd til nå skjer det vel neppe noen gang...

Link to comment
Share on other sites

Men WWF bjeffer jo høflig og dannet i hjørnene de også av og til, som linket opp i denne tråden.

Og hvilken "impact" har denne dannede bjeffingen (klynkingen) på å opplyse det norske folk om hva som faktisk er i ferd med å skje.....INGENTING. Tror du Per, at mannen i gata diskuterer WWF's innpakkete forsiktige kritikk (publisert kun på egne nettsider som alibi). Hva tror du må til for at industrien endres inn i et spor som setter mindre fotavtrykk? WWF sine klynk eller en sterk oponion sitt unisone krav?

Det er klart at det er upopulært å forfekte miljøhensyn ovenfor en industri så sterk som oppdrettsindustrien. Faktisk så upopulært at internasjonalt sterke miljøorganisasjoner som WWF velger å heller legge seg flat (eller nesten flat) for vinden i påvente av at stormen skal gå over. Men er det troverdig? Er man da ærlig mot de idealene som man forfekter? Jeg bare spør.

Edited by salmoncamera
Link to comment
Share on other sites

Det er klart at det er upopulært å forfekte miljøhensyn ovenfor en industri så sterk som oppdrettsindustrien. Faktisk så upopulært at internasjonalt sterke miljøorganisasjoner som WWF velger å heller legge seg flat (eller nesten flat) for vinden i påvente av at stormen skal gå over. Men er det troverdig? Er man da ærlig mot de idealene som man forfekter? Jeg bare spør.

Ut fra hva WWF selv har forfektet av krav som ikke er tilfredsstilte gjennom "SAD-dialogen", og ut fra det faktum at de gjentatte ganger selv har karakterisert oppdrett som lite bærekraftig - så må svaret dessverre bli nei på begge punkter..!

Link to comment
Share on other sites

Ut fra hva WWF selv har forfektet av krav som ikke er tilfredsstilte gjennom "SAD-dialogen", og ut fra det faktum at de gjentatte ganger selv har karakterisert oppdrett som lite bærekraftig - så må svaret dessverre bli nei på begge punkter..!

Takk.

My point excactly.

Som en digresjon kan nevnes;

Lisbeth Berg Hansen uttalte på Værnes-konferansen i vår, som indirekte svar på salmoncamera sin kronikk om at det var uakseptable konsekvenser som følge av oppdrett, at hva som var "akseptabel miljøpåvirkning som følge av oppdrett, er det regjeringen som bestemmer".

Jeg tillater meg å være uenig.

Det er det norske folk som bestemmer hva som er akseptabelt eller ei.

Dersom det norske folk blir gjort klar over konsekvensene av oppdrett, kan jeg ingenlunde tenke meg at man vil finne konsekvensene å være akseptable. Det er om befolkningen blir gjort klar over konsekvensene. Og det er her Oddekalv og NMF kommer inn............

Edited by salmoncamera
Link to comment
Share on other sites

Ut fra hva WWF selv har forfektet av krav som ikke er tilfredsstilte gjennom "SAD-dialogen", og ut fra det faktum at de gjentatte ganger selv har karakterisert oppdrett som lite bærekraftig - så må svaret dessverre bli nei på begge punkter..!

WWF og Bellona setter sin store lit til SAD og forsvarer dette prosjektet. NMF er skeptiske til sammensetningen av styringskommiteen og mener vel det hele er et skuespill for å roe ned kritikerene til oppdrettsindustrien over hele verden. Det var et forsøk fra NMF på å kuppe et SAD møte i fjor.

Vi får kansje et bevis for hva SAD kommer frem til en gang, altså hva en oppnår med dialog og samarbeide for et bedre miljø rundt og i oppdrettsindustrien.

Jeg er redd vi blir skuffet og at NMF får rett igjen.

SAD link

Edited by kamico
Link to comment
Share on other sites

Sjelden har jeg sett en tråd med slikt engasjement.......

Jeg er enig med noen, og uenig med noen, men aldri har jeg sett en tråd som så til de grader har fått fram følelsene hos debattantene.

Ikke minst fra i en tid da årets hotteste tema var hvor møkklei man var av at laks ble diskutert :)

Dere får bare unnskylde meg........ ;)

:thumbsup:

Jeg er faktisk glad for at 2 tråder i de siste dagene har skapt mer engasjement hos lesere og problematikken rundt laksen en 1000 andre tidligere tråder....Fortsett den gode jobben, og som Per nevnte: Svaret finnes mellom ytterpunktene.

Takk for givende debatter og lærerike poster.

Link to comment
Share on other sites

WWF og Bellona setter sin store lit til SAD og forsvarer dette prosjektet. NMF er skeptiske til sammensetningen av styringskommiteen og mener vel det hele er et skuespill for å roe ned kritikerene til oppdrettsindustrien over hele verden. Det var et forsøk fra NMF på å kuppe et SAD møte i fjor.

Kuppe møtet? Joda, Kurten tredte inn i kjent stil og stjal showet. Det som vakte mest debatt var det 6 meter lange banneret Kurten spente tvers over scenen...

107147_s.jpg

Fullversjon: http://fiskevatn.no/foto/arkiv/43144/107147.jpg

Link to comment
Share on other sites

Kuppe møtet? Joda, Kurten tredte inn i kjent stil og stjal showet. Det som vakte mest debatt var det 6 meter lange banneret Kurten spente tvers over scenen...

107147_s.jpg

Fullversjon: http://sportsfiske.n...3144/107147.jpg

....en annen ting en venn av meg som var på møtet kunne fortelle, var den taktiske "stille seg foran" TV kameraet for å hindre opptak :)

Dette skulle ikke ut i media. Tror TV2 fikk opptak, men de ble aldri sendt.

Dessverre

Link to comment
Share on other sites

Til dere som har lyst å støtte Oddekalv og Norges miljøvernforbund i kampen for villaks...

Ring 82044704 og du får gitt 200 kr.

Jeg tar utfordringen, og har idag satt inn kr 1000 på kontonr. 9521.05.71982

Mannen holder på å bli slått konkurs fordi han taler MIN (og din??) sak. Trenger visst 500.000 før fredag for å forhindre at FHL lykkes i sin telefon og brevkampanje overfor hans sponsorer.

Må vel for pokker finnes 499 lidenskapelige lakseintereserte i dette landet????

Edited by salmoncamera
Link to comment
Share on other sites

Kuppe møtet? Joda, Kurten tredte inn i kjent stil og stjal showet. Det som vakte mest debatt var det 6 meter lange banneret Kurten spente tvers over scenen...

107147_s.jpg

Fullversjon: http://fiskevatn.no/foto/arkiv/43144/107147.jpg

Kanskje Kurt skulle gi de mer seriøse miljøforkjemperne et lite kurs i å bli sett. Mannen er jo langt i fra usynlig...

Link to comment
Share on other sites

Dagens Næringsliv: Lynaksjon kan redde Oddekalvs baby fra konkurs

Norges Miljøvernforbund trenger 1,5 million kroner innen fredag for å unngå konkurs, men forbundets grunnlegger Kurt Oddekalv tar det hele med ro.

Situasjonen er alvorlig for forbundet. Partiet må skaffe 1,5 million kroner innen fredag for å unngå konkurs. Men en lynaksjon på nettet ser ut til å redde forbundet. Onsdag ettermiddag mente Oddekalv at målet vil bli nådd.

– Vi mangler rundt 350.000 kroner, men med det engasjementet jeg ser nå i mange kanaler, både på Facebook og i form av eposter rundt omkring, så tror jeg dette vil gå bra, sier Oddekalv til Dagens Næringsliv.

Link:

http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article1975813.ece

Link to comment
Share on other sites

Kanskje Kurt skulle gi de mer seriøse miljøforkjemperne et lite kurs i å bli sett. Mannen er jo langt i fra usynlig...

Det er jo sant.

Edruelighet kombinert med evne og vilje til å komme igjennom hadde vært en vinner, om enn for tiden uoppnåelig med Norges miljøorganisasjoner. Slagkraft er det de fleste organisasjonenen mangler, og ikke er villige til å ta sjansen på å få.

Kurt kan være ganske utagerende i sin stil og argumentasjon, men når han har en sak når han media og får sagt det han mener.

Rasmus og WWF publiserer stort sett på sin egen hjemmeside, og må håpe på at det blir plukket opp av media. De mener det godt, helt sikkert, men de evner ikke å kommunisere sakene sine så veldig bra. Jeg føler at det er i motsatt enda av skalaen i forhold til Kurt. Kan hende kan man gå for langt i engasjement og metode, som gjerne skjer med Kurt innimellom, men WWF på sin side har blitt så høflige og korrekte at det grenser til impotens :thumbsup:

Jeg mener vi trenger Kurt, selv om mange mener han skader saken mer enn han gavner den.

Uten ham hadde vi sittet igjen med Rasmus og nye 8 år med dialog og regelmessige artikler på WWFs hjemmesider om skuffende innsats fra Marine Harvest og sutring over lite bærekraft

Link to comment
Share on other sites

Som lidenskapelig laksefisker føler jeg at jeg idag har gjort min borgerplikt med å bidra til at Norges Miljøvern Forbund (NMF) skal kunne bestå.

Det er ikke tvil om at NMF har fungert som en av spydspissene i å få satt miljøutfordringene fra o-næringen på dagsordenen, og til å få opplyst hvermansen.

Oppfordrer flere til å bidra!

Link to comment
Share on other sites

Til dere som har lyst å støtte Oddekalv og Norges miljøvernforbund i kampen for villaks...

Ring 82044704 og du får gitt 200 kr.

Oddekalven taler meeeeget min sak hva villaks/oppdrettsnæring angår. Jeg har allerede ringt. Oppfordrer alle laksevenner til å gjøre det samme.

Link to comment
Share on other sites

Oddekalv hevder at oppdrettsfisken kan være skadelig for deg å spise, og inneholder høye verdier av giftstoffer.

Hva er feil med dette utsagnet? Om du så dette innslaget, så forstår man at om Oddekalv lyver, så er det en løgn basert på vitenskapelige uttalelser, og han kan derfor ikke lastes om dette er feil.

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/661310/

Hva med næringsaltutslippene? Her hevder Oddekalv at utslipp fra ett enkelt gjennomsnittsanlegg (3120TMTB) tilsvarer utslippene fra en middels norsk by eller ca 60000 slaktegris a 90kg. Løgn?

Dette er de tallene som Klif (SFT) opererer med, og til og med propagandaminister Kvistad i Fhl har benyttet de samme. Om Oddekalv lyver, så er det en løgn som baserer seg ikke bare på vitenskapelige tall, men også utsagn fra næringen selv.

Hva med miljøkonsekvensene vedrørende bruk av -flubenzuroner for avlusning? Her har Oddekalv støttet seg på rapporter fra bl.a. EPA (US environmental protection agency) uttalelser fra SFT, og forsker Marit Christiansen. Her kan man lese at forskerne konkluderer med at omfattende bruk setter hele økosystemet i fare, og at alle krepsdyr vil dø ifm. skallskifte dersom de blir utsatt for en konsentrasjon som ligger i intervallet 3-8 ppb!!!! Ett snittanlegg vil måtte bruke 126 kg aktivt virkestoff på 1 -En enkelt avlusning. Nok til å forurense tilsvarende indre Oslofjord til dødelig dose. Løgn eller fakta? Mener du at du selv kan sette din kunnskap over det verdens fremste ekspertise sier om saken. Kan Oddekalv anklages for å lyve om han referer til og baserer sine uttalelser på disse fakta?

Lusen utrydder laksen fra store regioner, og er den verste enkeltfaktoren med tanke på dødelighet for utvandrende laksesmolt og stedegen sjøørret. 1999-2001 konkluderte HI med at 90-95% av ALL smolt fra HELE Sognefjorden døde som følge av luseangrep. Og dette med forutsettning om at 15 lus var dødelighetsgrensen for smolt. Idag vet vi at denne grensen sannsynligvis er mellom 8 og 10. Og dødeligheten ville derfor mest sannsynlig være ENDA større. Dette blir Oddekalv anklaget for å lyve om. Men da er også HI løgnere.

Oppsummering; Oddekalv lyver altså? Hi? EPA? Klif? Nina? Et flertall av forskere? HVEM i dine øyne lyver IKKE???

FHL?

Unnskyld at jeg ikke svarte deg tidligere...

Jeg har aldri tvilt på tallmaterialet forskerne her legger frem. Problemet med tall fra forskerne er at de bare er råmateriale som kan brukes og misbrukes i en debatt.

Det jeg har kritisert er Kurts måte å misbruke tallmaterial for å ramme en industri. Eller rettere, den Norske delen av industrien.

Som PerH så elegant viste er at jeg heller ikke støtter FHL sin måte å vri samme tallmateriale til sin fordel.

For meg er misbruk av tallmateriale for å bevise en påstand en forbrytelse. Det gjelder uansett om det er "mine" folk eller "motstanderen".

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.