Jump to content
Fiskersiden

Vil drepe gjedda med gift


Oz
 Share

Recommended Posts

 • Replies 120
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Det som er fatalt her er jo Siken, disse uvitende møkka huene så ikke den komme. 1000 Sik borte, sett ut nye hmmm

Link to comment
Share on other sites

Men ikkje ein eineste ål blei funne? Eg kjenner ikkje dette vassdraget, men det er vel nevnt i denne tråden at ålen trivdes her. Og eg forstår ikkje heilt dette med elektisk fiskesperre. Det vil jo hindre (den store?) auren i å vandre under gyting, og det vil vel også effektivt hindre ålen i å utnytte områder ovanfor fiskesperra?

Link to comment
Share on other sites

Men ikkje ein eineste ål blei funne? Eg kjenner ikkje dette vassdraget, men det er vel nevnt i denne tråden at ålen trivdes her. Og eg forstår ikkje heilt dette med elektisk fiskesperre. Det vil jo hindre (den store?) auren i å vandre under gyting, og det vil vel også effektivt hindre ålen i å utnytte områder ovanfor fiskesperra?

Det var masse Ål der tidligere men nye sluser har satt en fin stopper for det. Ålen må vel forbi 3 krafstasjoner, og det er ikke lagt til rette for at den skal komme seg lett opp. Er tatt mange på over 2kg i nevnte Skoeelva.

Link to comment
Share on other sites

Det var masse Ål der tidligere men nye sluser har satt en fin stopper for det. Ålen må vel forbi 3 krafstasjoner, og det er ikke lagt til rette for at den skal komme seg lett opp. Er tatt mange på over 2kg i nevnte Skoeelva.

Jeg trodde dette med ålen var en av de viktigste argumentene mot rotenonbehandlingen.

Link to comment
Share on other sites

Nå ble det visstnok ikke funnet død ål etter rotenonbehandlingen, her er status som oppgitt av de som utførte aksjonen:

 • Her er den oversikten over fisken som ble funnet etter rotenonaksjonen i Skoeelva og telemarkskanalen. Totalt: 4757 fisk
 • 3811 ørret
 • 725 sik
 • 38 abbor
 • 100 gjedder
 • 68 ørekyter
 • 15 bekkeniøyer

Om det er bra eller ikke bra at det ikke ble funnet ål, må man definere selv. Jeg syns kanskje det er vel så uheldig at ålen ikke finnes i disse områdene lenger, da det kan være nok et tegn på hvor truet denne arten er.

Link to comment
Share on other sites

men er det sikkert at rotenon tar livet av ål? meg bekjent så er da ålen rimelig hardfør

dette er muligens en myte. Selv om ålen tilsynelatende er svært hardfør, er det mye som tyder på at arten er mye mer ømfindtlig enn man tidligere trodde. At det ikke ble tatt en eneste ål er nok mer et tegn på hvor dårlig det står til med ålen enn et tegn på at den tåler rotenon. Rotenon tar knekken på alle gjellpustende organismer, og hvis enkeltindivider overlever, skyldes det som regel at selve behandlingen har dårlig dekningsgrad, selv om det nok også er at enkelte arter tåler litt mer enn andre. Det er mulig at det fins en og annen ål som ligger gjemt på steder i elva som giften ikke helt har nådd frem til, men i så fall kan man kanskje forvente at det også kan gjelde de andre artene, gjedde inkludert?

EDIT: for øvrig påfallende hvor mange ørret som har gått med sammenliknet med antall gjedder, et forhold på nesten 40:1. Hvordan er dette forenlig med påstandene om at gjedda representerer et stort problem for ørreten i elva?

Edited by piscator
Link to comment
Share on other sites

Antall gjedder vs. annen byttefisk er vell ofte høyere enn 40:1 i andre vann, det slo meg i alle fall ikke som et veldig lavt tall. I forhold til 725 sik skulle man i alle fall tro at 100 gjedder skulle kunne gjøre veil i vellinga og i forhold til reproduksjonutgjør kanskje 100 individer en fare?

At man ikke fikk noe ål på ca. 5000 fisk overrasker meg egentlig ikke, men den burde kanskje ha vert der?

Link to comment
Share on other sites

Videre diskusjon om hva som må gjøres etter aksjonen, kan man lese om her: http://www.ta.no/nyheter/midt-telemark/article5767648.ece

Jeg syns det er ganske underlig at de ikke på forhånd har klarert hvem som skal betale for alt dette.

Link to comment
Share on other sites

Antall gjedder vs. annen byttefisk er vell ofte høyere enn 40:1 i andre vann, det slo meg i alle fall ikke som et veldig lavt tall. I forhold til 725 sik skulle man i alle fall tro at 100 gjedder skulle kunne gjøre veil i vellinga og i forhold til reproduksjonutgjør kanskje 100 individer en fare?

mulig at det ofte er mer enn 40 byttefisk per predator tilstede, men på den annen side tyder ikke nesten 4000 ørret på at ørretbestanden i området er i umiddelbar fare. For gjedda har vel vært her en stund? Og ja, jeg vet at det ikke primært var for elveørreten her at rotenonbehandling ble godkjent, men at det var blitt så lite ørret på denne elvestrekningen var jo en del av retorikken her, som et slags "sannhetsbevis" på hva man etterhvert kunne forvente å se oppe i Bandak dersom man ikke stoppet gjedda. Nå kjenner vi jo ikke størrelsesfordelingen, men kanskje det var få større ørret i dette materialet? I så fall er det rimelig å legge mesteparten av "skylda" på at ørretfisket har blitt dårligere på fiskerne heller enn gjedda. For jeg vil tro at fiskerne selektivt har tatt opp større ørret, mens gjedda, selv om den foretrekker så store byttefisk som mulig, nok heller har tatt mer småørret. For det har vel vært mest mindre gjedder her? Dette blir litt spekulativt før vi helt vet størrelsesfordelingen på både gjedder og ørret, men uansett viser det at det blir ALT FOR enkelt å gi gjedda skylda for at ørretfisket er blitt dårligere.

Link to comment
Share on other sites

mulig at det ofte er mer enn 40 byttefisk per predator tilstede, men på den annen side tyder ikke nesten 4000 ørret på at ørretbestanden i området er i umiddelbar fare. For gjedda har vel vært her en stund? Og ja, jeg vet at det ikke primært var for elveørreten her at rotenonbehandling ble godkjent, men at det var blitt så lite ørret på denne elvestrekningen var jo en del av retorikken her, som et slags "sannhetsbevis" på hva man etterhvert kunne forvente å se oppe i Bandak dersom man ikke stoppet gjedda. Nå kjenner vi jo ikke størrelsesfordelingen, men kanskje det var få større ørret i dette materialet? I så fall er det rimelig å legge mesteparten av "skylda" på at ørretfisket har blitt dårligere på fiskerne heller enn gjedda. For jeg vil tro at fiskerne selektivt har tatt opp større ørret, mens gjedda, selv om den foretrekker så store byttefisk som mulig, nok heller har tatt mer småørret. For det har vel vært mest mindre gjedder her? Dette blir litt spekulativt før vi helt vet størrelsesfordelingen på både gjedder og ørret, men uansett viser det at det blir ALT FOR enkelt å gi gjedda skylda for at ørretfisket er blitt dårligere.

Av det jeg har fått høre så langt, så var den største ørreten på noe over 2 Kg. Jevnt over så var det svært mye småørret, og i en artikkel ble det påpekt at det kanskje var for mye ørret i området - med tanke på størrelsen på de som fløt opp under rotenonbehandlingen. Største gjedda var på rett over 1 Kg, og denne gjedda er den som blir brukt som argument for at aksjonen var vellykket, fordi den ville vært kjønnsmoden til våren og dermed ville brakt trøbbel med seg om den hadde gytt ovenfor dette siste hinderet i vassdraget.

Link to comment
Share on other sites

Av det jeg har fått høre så langt, så var den største ørreten på noe over 2 Kg. Jevnt over så var det svært mye småørret, og i en artikkel ble det påpekt at det kanskje var for mye ørret i området - med tanke på størrelsen på de som fløt opp under rotenonbehandlingen. Største gjedda var på rett over 1 Kg, og denne gjedda er den som blir brukt som argument for at aksjonen var vellykket, fordi den ville vært kjønnsmoden til våren og dermed ville brakt trøbbel med seg om den hadde gytt ovenfor dette siste hinderet i vassdraget.

dette bekrefter jo det jeg antydet. 100 sniper er neppe noe problem for en bestand av større "fiskbar" ørret. Dette bekreftes også av det relativt høye antallet små ørret. Det må derfor være en annen grunn til at ørretbestanden - dvs fiskbar ørret - har gått tilbake. Og en (eller noen få) stor(e) ørret(er) og mange små er i høyeste grad konsistent med et for høyt fiskepress, der man tar ut ørreten av systemet så fort den når en viss størrelse. Dette viser også hvor misforstått minstemål ofte er. I den grad gjedda har vært et problem her må det i så fall ha vært at den fortrenger ørreten med tanke på valg av standplasser i elva. Men gjedde vil aldri fortrenge en delvis pelagisk bestand av stor ørret... og å bruke ETT individ som bevis på en vellykket aksjon viser hvor useriøst dette er. Her har det jo åpenbart vært kjønnsmodne gjedder tidligere, som har gitt opphav til en god del av de gjeddene som nå er fanget. For det er neppe slik at alle disse smågjeddene har vandret opp - noe de må ha gjort i løpet av de siste par årene, de er jo ikke eldre. Hvorfor har ikke da større og eldre gjedder vandret opp? Her er det MYE som ikke henger på greip!

Link to comment
Share on other sites

Men tallenes tale betyr jo jaffal at suteren ikke har beveget seg helt opp dit, greit og vite det også!

Noen som veit om den i det hele tatt har beveget seg forbi Lunde sluse? (litt off-topic, men det gjør ikke noe...)

Link to comment
Share on other sites

Et utdrag fra ene artikkelen:

Det var imidlertid ikke bare gjedda som måtte bøte med livet for å sørge for at elvemuslingen skulle overleve. Alt av fisk ble drept i løpet av noen timer onsdag. Til sammen 4500 døde fisk er plukket opp. Av dette var det ikke mer enn rundt 90 gjedder. Den ansvarlige for aksjonen avviser imidlertid at dette var å skyte spurv med kanon.

- Den største gjedda på strekket mellom Hogga og Kjeldal var på rundt en kilo. Det betyr at den er kjønnsmoden. Derfor kunne det gått virkelig galt til våren, sier prosjektleder Lars Tormodsgard. Han har ledet rotenonbehandlingen på vegne av fylkesmannen. I Skoeelva ble det plukket opp drøyt 1000 døde fisk. Av dette var det 58 gjedder. Det tilsvarende tallet for strekningen mellom Kjeldal og Hogga var 3500 fisk. Tidlig i ettermiddag var det bare 1000 av disse som var registrert. Av dette var det bare åtte gjedder. I tillegg var det noe abbor, en god del sik og mye ørret. Fiskebestanden var såpass stort at mye av fisken var tynn og skranten.

Nå skal det settes ut fisk for å bygge opp en ny bestand på strekningen som er behandlet med rotenon. Her vil elveeierlaget bli tatt med på råd.

- Elvebunnen blir noe forandret etter en slik rotenonbehandling. Det kan derfor være at vi venter noe med å sette ut alle fisken. Vi har ikke vurdert dette ferdig, men det kan være at det blir satt ut noe fisk nå og resten til våren, sier prosjektleder Tormodsgard. Han avviser at elvemuslingen har tatt skade av giftbehandlingen.

- All forskning viser at elvemuslingen tåler langt høyere rotenonverdier enn det som er brukt under denne aksjonen., sier prosjektlederen.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

De satte jo opp denne ufarlige fiskesperra... Som skulle svimeslå fisken og skremme den bort...

Fiskesperra drep fisk

NOME: Grunneigar er redd det kan skje ei alvorleg ulykke om noko havnar i vatnet ved fiskesperra på Kjeldal sluse.

Det er jo fantastisk hele den greia.

I alle fall så får de jo en fin gjeddebestand på oppsiden når de som allerede er der får gytt og herja i noen år :lol:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.