Jump to content
Fiskersiden

11 fremmede fiskearter invaderer norsk fauna


 Share

Recommended Posts

Kunne vært på sin plass at NINA kom med en kommentar til denne artikkelen.

Umulig å vite hvor mye kunnskap de egentlig har om spredning av arter.

Statlige organer burde stå for egen research. De har tid og mulighet til å bla i sine egne dokumenter.

Så kan de selv finne ut hvem som har bært hva og hvor.

Men man må drive litt detektivarbeide.

Den norske karpebestanden antar jeg kommer ifra en danske. Cut and paste: Peder Oxe indførte karper fra

Frankrig i 1566. Ref: http://www.svanningebjerge.dk/multimedia/knagelbjerg_v3_web.pdf

Han startet med karpeopdræt i Danmark. Noe som får meg til å tro at er starten på reisen til NorgeEr artikkelen basert på et ferdig arbeid, eller er det en pressemelding i forbindelse med at man nå vil kartlegge mer som norske nettaviser har skvisa en skremsels-sak ut av? Synd er det uansett at noe slikt vås serveres det norske folk.

At de to nevnte har en påvirkning er hevet over enhver tvil, har sett flere rapporter som slår fast en stor endring i bunndyrfaunaen etter introduksjon. Og med endring menes egentlig utrydning av flere arter bunndyr i berørte vann, altså har man sitti igjen med færre arter lokalt. Men så får andre slåss om dette er høy nok risiko...
(Dog litt usikker på om de har vært norske rapporter, tror egentlig ikke det. Men har det skjedd i England er det vel relativt naivt å ikke tro det skjer her...)

Kom med en eneste link til en rapport som viser at utsetting av karpe eller suter har HATT en negativ konsekvens i Norden. Da mener jeg ikke synsing om at fisken kommer til å fortrenge en unaturlig bestand av ørret.

Jeg har skummet nettet så lenge etter dette, så jeg tviler. Jeg har lest om norske utsettinger av gresskarpe i forsøk på å begrense vasspest. Jeg har kommet over artikkler om utsettinger av vasspest. Jepp, vasspest har blitt plantet legalt i noen sjøer i norge.

Men jeg har Aldri kommet over en artikkel som kan dokumentere at karpen/suteren har rasert et vann i Norge. Kun synsing med bakgrunn av rapporter fra land som ikke kan sammenlignes med det nordiske klima.

Link to comment
Share on other sites

Har du noen dokumentasjon på undersøkelsen i Lågen?

http://www.lagenlaks.no/dokumenter/fagrapporter/Registrering%20av%20sandkryper%20i%20Numedalsaalgen.pdf

På side 11: Under forutsetning av at andelen sandkryper vi har funnet i denne undersøkelsen (6%) er representativ for Lågen, antyder

denne undersøkelsen at tilstedeværelsen av sandkryper for øyeblikket reduserer lakseproduksjonen i Lågen med i størrelsesorden 4%.

Edited by Labrax
Link to comment
Share on other sites

Kom med en eneste link til en rapport som viser at utsetting av karpe eller suter har HATT en negativ konsekvens i Norden. Da mener jeg ikke synsing om at fisken kommer til å fortrenge en unaturlig bestand av ørret.

Jeg har skummet nettet så lenge etter dette, så jeg tviler. Jeg har lest om norske utsettinger av gresskarpe i forsøk på å begrense vasspest. Jeg har kommet over artikkler om utsettinger av vasspest. Jepp, vasspest har blitt plantet legalt i noen sjøer i norge.

Men jeg har Aldri kommet over en artikkel som kan dokumentere at karpen/suteren har rasert et vann i Norge. Kun synsing med bakgrunn av rapporter fra land som ikke kan sammenlignes med det nordiske klima.

Dette har jeg skrevet hver eneste gang temaet har vært oppe, men det slutter ikke å forbause meg:

Det er helt fantastisk hvordan norske myndigheter konsekvent nekter å innhente informasjon fra våre nærmeste naboland når de skal utrede konsekvensene ved utsetning av fisk uten prikker. I stedet det virker det som om de velger å basere seg på rykter og vrøvl hentet fra fantasien til gjeddeskytende, banjospillende ørretfascister som sammenligner karpe og suter med kaninene i Australia.

I Sverige har de forresten satt ut gresskarpe i minst 5000 vann for å begrense gjengroing pga f.eks vasspest.

Link to comment
Share on other sites

Jeg leste også artikkelen.. Må inrømme at jeg ikke skjønner vitsen med artikkelen.. For oss som er middels interessert i naturen fiske og fauna, sier denne artikkelen intet nytt.. Hva er bakgrunnen for uttalelsene.. hvor er kildene hentet fra.. På meg virker det ikke som om dette er skrevet av en som er fiskeinteressert og er en miljøforkjemper, men at hele poenget var å lage en overskrift i en avis ! de artene som nevnes har jo eksistert i mange mange år og er jo langt fra noen nyhet! At det kan føre med seg problemer å sette ut fisk der de ikke hører hjemme, tror jeg de aller fleste oppegående mennesker vet. Her bør artikkelforfatter gå lit dypere inn og fortelle oss hva som er det faktiske problem. I steden for å lire ut av seg en masse utsagn og om hva som kansje kan skje. Skjøndte at det kom til å bli diskutert her inne hvertfal!! hehe

Link to comment
Share on other sites

rykter og vrøvl hentet fra fantasien til gjeddeskytende, banjospillende ørretfascister som sammenligner karpe og suter med kaninene i Australia.

Hahaha! Den setninga sette ein god start på dagen! :D

Banjo <3

Link to comment
Share on other sites

Kom med en eneste link til en rapport som viser at utsetting av karpe eller suter har HATT en negativ konsekvens i Norden. Da mener jeg ikke synsing om at fisken kommer til å fortrenge en unaturlig bestand av ørret.

Jeg har skummet nettet så lenge etter dette, så jeg tviler. Jeg har lest om norske utsettinger av gresskarpe i forsøk på å begrense vasspest. Jeg har kommet over artikkler om utsettinger av vasspest. Jepp, vasspest har blitt plantet legalt i noen sjøer i norge.

Men jeg har Aldri kommet over en artikkel som kan dokumentere at karpen/suteren har rasert et vann i Norge. Kun synsing med bakgrunn av rapporter fra land som ikke kan sammenlignes med det nordiske klima.

Nei, det kan jeg ikke. Det har jeg heller aldri påstått at jeg kan. Og jeg har ikke tida til å leite heller. Men at det finnes nok av rapporter som kan fastslå at karpe og suter har en innvirkning på økosystemet der de settes ut i er det ingen tvil om. Om disse er fra Nederland, USA, Tyskland, Italia eller langtvekkistan kan så være, men når alle finner at det har større eller mindre negative konsekvenser er det vel noe merkelig om de samme artene ikke gjør en flue fortred her på berget? Eller spiser de kanskje bare boilies og mais de karpene og sutrene vi har her? Men igjen, om den lokale negative effekten av karpe og suter i et vann/vassdrag utgjør en høy risiko får andre bedømme. Men så lenge vi har en naturmangfoldlov som klokkeklart slår fast også et "føre-var-prinsipp" synes jeg ikke det er feil å sette en liten finger i siden på videre spredning av karpe og suter (som jo skjer).

Sjøl er jeg en stor fan av faktabasert forvaltning (hvem er vel ikke det?) og har tidligere etterlyst at det gjøres undersøkelser i forhold til effekter karpe og suter har på norske økosystem. Det burde jo vært en kremoppgave for noen mastergradsstudenter for eksempel. Det har jeg også etterlyst i tråder her på forumet. For meg bekjent er det ikke gjort noe særlig (om noe i det hele tatt?) forskning på effekter av karpe og suter i Norge. Og det kan jo skyldes flere ting, men jeg ville tro at det først og fremst dreier seg om penger. Miljøforskning i Norge har nemlig ikke ubegrenset med midler og da må man begrense innsatsen til der nytteverdien er størst. Så langt er det altså forsket enormt mye på ørret, laks, kraftverk, forsuring og effekter av kalk osv. i Norge. Og ditto mindre på marginale arter. Men når disse artene etter hvert blir så spredd at de (potensielt) kan utgjøre en risiko, ja så bør ingen bli overraska over at myndighetene setter et visst fokus på dem.

Som et lite sidespor kan jeg opplyse at DN faktisk har starta en liten diskusjon om å kanskje åpne for forvaltning av karpe, da fortrinnsvis de bestandene som er reproduserende da disse uansett er vanskelig å bli kvitt. Alle andre bestander vil jo per def. dø ut av seg selv (hvis ikke de med bøttene "snubler" når de går forbi da...) og problemet vil således utrydde seg selv.

Link to comment
Share on other sites

Skulle man la en art som er kulturhistorisk viktig dø ut pga dårlig kunnskap om arten og dens opprinnelse?

Ser man på den norske karpa som en gen-bank for fremtiden har man sett nytten av å bevare den norske karpebestanden.

Hardfør, ubesudlet av avl og fri for sykdommer.

Meite/karpefiske genererer for millioner i utlandet. Her hjemme er det nok sparsomt, men den fanger

interessen til nye fiskere hvert år. Det er jammen ikke dårlig med tanke på hva man må konkurrere med.

Skulle alle fiske ørret og laks, så hadde ødeleggelsen av den norske faunaen vært større

hvis man tenker på tilgangen på fisk og vann (bare noe jeg tror)

I Norge har meg bekjent karpe kun hatt positive resultater.

Hvorfor for en gangs skyld kan man ikke trekke ut det positive som er med

meite/karpefiske? Alltid er det negativt.

"Slipp for f..n ikke den ufisken ut igjen. Det er en ufisk og skal DØ" holdningen har pågått

lenge nok.

Så kommer dyrebeskyttelsen og forklarer at fisken har følelser(gjelder kun fisk som blir sluppet ut igjen).

Snakker om å ha fokus på feil sted.

Link to comment
Share on other sites

Her i Norge har vel i mange tilfeller lykken vært bedre enn forstanden. På grunn av vårt kalde kilma. Man kan jo bare ta en titt over til USA og de enorme problemene som karpe har skapt der. Det er også et faktum at meitefiskere i sin enfoldige egoisme har bidrat til mye av artens utbredlese i Norge. Kanskje under påskuddet at ørret har jo vært flyttet både hit og dit oppgjennom tidene. Men det er vel slik at to gale skaper ikke en rett.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Her i Norge har vel i mange tilfeller lykken vært bedre enn forstanden. På grunn av vårt kalde kilma. Man kan jo bare ta en titt over til USA og de enorme problemene som karpe har skapt der. Det er også et faktum at meitefiskere i sin enfoldige egoisme har bidrat til mye av artens utbredlese i Norge. Kanskje under påskuddet at ørret har jo vært flyttet både hit og dit oppgjennom tidene. Men det er vel slik at to gale skaper ikke en rett.

Antagelser og feil sammenligningsgrunnlag. Akkurat som våre forskere liker i denne sammenhengen.

Untatt at de ikke kaller meitefiskere for enfoldige egoister. :rolleyes2:

Link to comment
Share on other sites

Her i Norge har vel i mange tilfeller lykken vært bedre enn forstanden. På grunn av vårt kalde kilma. Man kan jo bare ta en titt over til USA og de enorme problemene som karpe har skapt der. Det er også et faktum at meitefiskere i sin enfoldige egoisme har bidrat til mye av artens utbredlese i Norge. Kanskje under påskuddet at ørret har jo vært flyttet både hit og dit oppgjennom tidene. Men det er vel slik at to gale skaper ikke en rett.

Er det en spesifikk uttalelese vedrørende problemer som Cyprinus carpio har skapt i USA du kommer med her, eller er det en generalisering av Karpefisk som en familie du snakker om? Flere karpefisker har skapt problemer i USA, men jeg har ikke hørt så mye spesifikt om arten Karpe, selv om den er utbredt der borte. Det er slike generaliseringer det er viktig å komme til livs, spes her til lands hvor "Karpe" ofte innebærer alt fra Ørekyte til Sørv (karpefisker).

Edited by Bendik
Link to comment
Share on other sites

Er det en spesifikk uttalelese vedrørende problemer som Cyprinus Carpio har skapt i USA du kommer med her, eller er det en generalisering av Karpefisk som en familie du snakker om? Flere karpefisker har skapt problemer i USA, men jeg har ikke hørt så mye spesifikt om arten Karpe, selv om den er utbredt der borte. Det er slike generaliseringer det er viktig å komme til livs, spes her til lands hvor "Karpe" ofte innebærer alt fra Ørekyte til Sørv (karpefisker).

Kom i fiskesnakk med ein kar her ein dag, som spurte om eg hadde fått suter før. Etter litt diskusjon viste det seg at han sikta til den raude saltvassfisken suter, som var vanleg i Rogaland. Om det var uer eller bergnebb han meinte, veit eg ikkje, men det seier jo litt om artskunnskapen til folk. Det blir jo som å sei at ein sau er ein hest som for det meste beitar på appelsin og moskus, og legg nevestore egg i vasskanten på Grønland på vinterstid. Det heng rett og slett ikkje på greip.

Link to comment
Share on other sites

Som mange har vært inne på bringer hverken denne artikkelen eller forskningen fra Nina noe nytt til torgs. Stort sett er dette vranglære av verste sort.

Min teori er at Nina har vært heldig med en pressemelding, som igjen har blitt snappet opp av NTB, denne har igjen blitt spydd ut til nettavisene, i lite bearbeidet form. Slik blir det gjerne når mer og mer av journalistikken blir til bak et skrivebord, milevis fra "felten". Når det i tillegg er nyhetstørke i fobindelse med langhelga, spres "nyheten" til et utall av medier. Kildekritikken blir ofret på sensasjonens alter. Slett arbeid kalles det.

Nina har jo sin interesse i å "skape frykt" i befolkningen, siden de driver oppdragsforskning er de avhengige av prosjektmidler fra f.eks DN for å sikre sine arbeidsplasser.

Link to comment
Share on other sites

Det blir jo som å sei at ein sau er ein hest som for det meste beitar på appelsin og moskus...

Det ville jo forklare hvorfor det er så lite appelsiner og moskus her :)

Link to comment
Share on other sites

Skulle man la en art som er kulturhistorisk viktig dø ut pga dårlig kunnskap om arten og dens opprinnelse?

Ser man på den norske karpa som en gen-bank for fremtiden har man sett nytten av å bevare den norske karpebestanden.

Hardfør, ubesudlet av avl og fri for sykdommer.

Den norske karpa? Som de illegalt innførte polske, litauske og gudveithvorfaandekommerfraallesammen? Som legger på seg 3kg i året, feite og fine. Sykdomsfrie? Ubesudlet av avl? Dette er en påstand som trenger utdyping. Sier du nå at alle karpebestander i Norge stammer fra den saktevoksende villkarpa som kom til landet på 1500-tallet? Villkarpa som sjelden når noe særlig mer enn 5kg også der den er flytta til næringsrike vann? Da lurer jeg på hva alle disse grisene av noen fisker fra både øst og vest for Oslofjorden er resultater av. Naturlig seleksjon på vekst i norske innsjøer de siste 500 år?

Altså, når du sjøl etterlyser forskning framfor synsing er du faktisk nødt til å utdype denne påstanden.

Meite/karpefiske genererer for millioner i utlandet. Her hjemme er det nok sparsomt, men den fanger

interessen til nye fiskere hvert år. Det er jammen ikke dårlig med tanke på hva man må konkurrere med.

Skulle alle fiske ørret og laks, så hadde ødeleggelsen av den norske faunaen vært større

hvis man tenker på tilgangen på fisk og vann (bare noe jeg tror)

Syltynn synsing her, men jeg tror jeg skjønner poenget. Men bare husk at flytting av en art (ørret) ikke rettferdiggjør flytting av andre arter (som suter og karpe).

I Norge har meg bekjent karpe kun hatt positive resultater.

Hvorfor for en gangs skyld kan man ikke trekke ut det positive som er med

meite/karpefiske? Alltid er det negativt.

"Slipp for f..n ikke den ufisken ut igjen. Det er en ufisk og skal DØ" holdningen har pågått

lenge nok.

Så kommer dyrebeskyttelsen og forklarer at fisken har følelser(gjelder kun fisk som blir sluppet ut igjen).

Snakker om å ha fokus på feil sted.

Denne er ganske artig. Positive resultater for hva og hvem? De fire årsverkene som går med på å pushe karpeutstyr i landet her, ja det er positivt for dem. Norsk tollvesen som har dratt inn noen kroner på våre innkjøp av karpeutsyr fra utlandet, ja det er positivt for dem. For oss hundre karpefiskere innenfor landets grenser som opplever deilige dager og netter i skogen i påvente av runs, ja for oss er det veldig positivt. Men dette er marginalt. Og de negative sidene er potensielt mye større, det være seg tap av biologisk mangfold, parasitter som følger med fiskene inn i landet, forrykte/ødelagte økosystemer, trussel for stedegne arter osvosv. Igjen må jeg understreke at for en som er så opptatt av at det må forskning på plass før han tror på "skremselspropagandaen" er det snodig å slenge rundt seg med påstander som ovennevnte.

Er det en spesifikk uttalelese vedrørende problemer som Cyprinus carpio har skapt i USA du kommer med her, eller er det en generalisering av Karpefisk som en familie du snakker om? Flere karpefisker har skapt problemer i USA, men jeg har ikke hørt så mye spesifikt om arten Karpe, selv om den er utbredt der borte. Det er slike generaliseringer det er viktig å komme til livs, spes her til lands hvor "Karpe" ofte innebærer alt fra Ørekyte til Sørv (karpefisker).

Det er åpenbart andre karpefisk som har gjort mye større skade enn karpe Cyprinus carpio i USA. Men flere rapporter jeg har skumma abstracten til slår fast mye av det samme som vi kjenner fra andre steder: Karpe har en innvirkning/effekt på økosystemet. I hvor stor grad varierer, og alt fra utrydding av flere arter til mer moderate virkninger er resultater. Men, og det er viktig men; Effektene er ikke alltid så synlige all den tid det først og fremst er endringer blant evertebrater man ser. Og de er ikke vi mennesker så himla opptatt av, vi bryr oss først når vannet blir ekkelt å bade i eller fisken vi alltid har fisket der dør ut. Men også evertebratene er en del av det biologiske mangfoldet! Men jeg er HELT enig i at kunnskapen i Norge er veldig lav og alt for ofte skyves alle karpefisk over samma kammen. Men da må vi bli flinkere til å rette på folk, alle som en. Kunnskap trumfer synsing, hver gang!

Kom i fiskesnakk med ein kar her ein dag, som spurte om eg hadde fått suter før. Etter litt diskusjon viste det seg at han sikta til den raude saltvassfisken suter, som var vanleg i Rogaland. Om det var uer eller bergnebb han meinte, veit eg ikkje, men det seier jo litt om artskunnskapen til folk. Det blir jo som å sei at ein sau er ein hest som for det meste beitar på appelsin og moskus, og legg nevestore egg i vasskanten på Grønland på vinterstid. Det heng rett og slett ikkje på greip.

Haha, som da en pensjonist i Flekkefjord hardnakka påsto at det sto stimer med sypike langs brygga hans. Store var de au, opp mot halvkiloen. Det viste seg å være rødnebb som har fått navnet sypike i Flekkefjord. Ikke var de i nærheten av halvkiloen heller, knapt nok halvparten...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

havtryta, on 21 May 2013 - 23:26, said:

Den norske karpa? Jepp. Man må vel kunne kalle seg norsk hvis slekta går 500 år tilbake i tid. Som de illegalt innførte polske, litauske og gudveithvorfaandekommerfraallesammen? Som legger på seg 3kg i året, feite og fine.Dette har du visst god greie på. Sykdomsfrie?Har det blitt påvist sykdom som er innført med frittvoksene karpe? Ubesudlet av avl? Holder dem i fra andre gener som er avlet frem som kan ha negative konsekvenser for bestanden. Dette er en påstand som trenger utdyping. Sier du nå at alle karpebestander i Norge stammer fra den saktevoksende villkarpa som kom til landet på 1500-tallet? Hvor har du det ifra at den opprinnelige karpa er saktevoksende?Villkarpa som sjelden når noe særlig mer enn 5kg også der den er flytta til næringsrike vann? Der tar du grundig feil. Da lurer jeg på hva alle disse grisene av noen fisker fra både øst og vest for Oslofjorden er resultater av. Nok mat tidlig etter at den er klekket har stor betydning for veksten videre i livet. Og nok mat seinere. Naturlig seleksjon på vekst i norske innsjøer de siste 500 år??

Altså, når du sjøl etterlyser forskning framfor synsing er du faktisk nødt til å utdype denne påstanden. Jeg er ikke Forsker. Jeg sa at det var noe jeg trodde. Da kom det tydelig frem hva det betydde.

Syltynn synsing her,Alle kan ha sin mening men jeg tror jeg skjønner poenget. Men bare husk at flytting av en art (ørret) ikke rettferdiggjør flytting av andre arter (som suter og karpe). Lovlige ørretutsettinger troner alene på toppen av feilslåtte tiltak for å bedre folks tilgang på fisk.

Denne er ganske artig. Positive resultater for hva og hvem? De samme som ved ørret/laksefiske. Skulle jeg skrevet ned alt som jeg tror er positivt med meitefiske, så får det bli en egen artikkel. De fire årsverkene som går med på å pushe karpeutstyr i landet her, ja det er positivt for dem. Når jeg kjøper 500 egg for å lage boilies, kommer det den lokale kjøpmannen tilgode. Norsk tollvesen som har dratt inn noen kroner på våre innkjøp av karpeutsyr fra utlandet, ja det er positivt for dem. For oss hundre karpefiskere innenfor landets grenser som opplever deilige dager og netter i skogen i påvente av runs, ja for oss er det veldig positivt. Men dette er marginalt. Og de negative sidene er potensielt mye større, det være seg tap av biologisk mangfold, parasitter som følger med fiskene inn i landet, forrykte/ødelagte økosystemer, trussel for stedegne arter osvosv. Antagelser Igjen må jeg understreke at for en som er så opptatt av at det må forskning på plass før han tror på "skremselspropagandaen" er det snodig å slenge rundt seg med påstander som ovennevnte. Man stenger ikke E6 bare fordi man tror at det er 0,1% sjanse at det kan skje en ulykke.

havtryta, on 21 May 2013 - 23:26, said:

Det er åpenbart andre karpefisk som har gjort mye større skade enn karpe Cyprinus carpio i USA. Men flere rapporter jeg har skumma abstracten til slår fast mye av det samme som vi kjenner fra andre steder: Karpe har en innvirkning/effekt på økosystemet. I hvor stor grad varierer, og alt fra utrydding av flere arter til mer moderate virkninger er resultater. Men, og det er viktig men; Effektene er ikke alltid så synlige all den tid det først og fremst er endringer blant evertebrater man ser. Og de er ikke vi mennesker så himla opptatt av, vi bryr oss først når vannet blir ekkelt å bade i eller fisken vi alltid har fisket der dør ut. Men også evertebratene er en del av det biologiske mangfoldet! Men jeg er HELT enig i at kunnskapen i Norge er veldig lav og alt for ofte skyves alle karpefisk over samma kammen. Men da må vi bli flinkere til å rette på folk, alle som en. Kunnskap trumfer synsing, hver gang!

Haha, som da en pensjonist i Flekkefjord hardnakka påsto at det sto stimer med sypike langs brygga hans. Store var de au, opp mot halvkiloen. Det viste seg å være rødnebb som har fått navnet sypike i Flekkefjord. Ikke var de i nærheten av halvkiloen heller, knapt nok halvparten...

Edited by Potemkin
Link to comment
Share on other sites

Det er ikke lett å si enten det ene eller det andre når det kommer til fremmede fiskearters effekt på det norske biomangfoldet, det eneste vi har er mindre gode sammenligningsgrunnlag fra utlandet. Men dette er jo ikke så rart ettersom vi nesten ikke vet noenting om de artene vi har av naturlig opprinnelse en gang. Det utføres nesten ikke forskning på annet enn laks når det kommer til ferskvannsfisk her i Norge, selv arter som ørret, harr og røye (som er de mest forvalta artene etter laks) ligger langt etter i kjølevannet. Dette er ikke grunnet at forskerne ikke er interessert i de mindre kjente artene i Norge (snarere tvert i mot), men de får ikke midler til å utøve forskning på de artene. Men så kan man spørre seg; hvordan får man midler??? Vell hos arter som ikke er av større økonomisk interesse må man trigge interessen hos allmennheten på en annen måte. Hvordan?; Jo gjennom media. Og da er det ikke ett sterkere verktøy enn skremsels-propaganda. Så selvom jeg ser på denne artikkelen som generelt dårlig så har den en positiv side ved at den belyser ett problem ved at det ikke er ett sterkt nok fokus på majoriteten av fiskearter som vandrer rundt i våre ferskvann..

Edited by gullfiskern
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det er ikke lett å si enten det ene eller det andre når det kommer til fremmede fiskearters effekt på det norske biomangfoldet, det eneste vi har er mindre gode sammenligningsgrunnlag fra utlandet. Men dette er jo ikke så rart ettersom vi nesten ikke vet noenting om de artene vi har av naturlig opprinnelse en gang. Det utføres nesten ikke forskning på annet enn laks når det kommer til ferskvannsfisk her i Norge, selv arter som ørret, harr og røye (som er de mest forvalta artene etter laks) ligger langt etter i kjølevannet. Dette er ikke grunnet at forskerne ikke er interessert i de mindre kjente artene i Norge (snarere tvert i mot), men de får ikke midler til å utøve forskning på de artene. Men så kan man spørre seg; hvordan får man midler??? Vell hos arter som ikke er av større økonomisk interesse må man trigge interessen hos allmennheten på en annen måte. Hvordan?; Jo gjennom media. Og da er det ikke ett sterkere verktøy enn skremsels-propaganda. Så selvom jeg ser på denne artikkelen som generelt dårlig så har den en positiv side ved at den belyser ett problem ved at det ikke er ett sterkt nok fokus på majoriteten av fiskearter som vandrer rundt i våre ferskvann..

Enig med denne her! Interessen er der absolutt, men finansielle midler er et problem for å få gjennomført arbeid på disse "mindre kjente artene" i ferskvann. Laksens tradisjoner og økonomiske interesse er noe som er vanskelig å ta mye fokus og midler fra. Utviklingen har allikevel gått i en positiv retning, selv om denne trendkurven laaangt i fra er ekspotensiell. Er ikke mange årene siden ørret og røye hadde nær null finansiell støtte i feks reetableringsprosjekter. Tror allikevel at veien mot genbankvirksomhet for gjedde, lake og steinsmett fortsatt er ett stykke unna. Det er nok heller ikke så alt for mange (både politikere, forvaltningen og vanlige folk) som tenker over disse "mindre kjente artene" vi har som hører til i norsk fauna. For å få frem viten/informasjon, utbredelse og eventuelle økologiske konsekvenser på en riktig måte, er vi da avhengige av at folk som sitter med denne kunnskapen/engasjementet trer frem på en saklig måte, for økt fokus på korrekte fakta om de aktuelle artene, både fagfolk og engasjerte (lokal)folk.

Artikkelen som har svirret rundt som en agurk i media siste uka er jo generelt dårlig og bærer preg av dårlig reserch som flere nevner tidligere i tråden. Men at temaet er kommet mer frem synes jeg er positivt. Kunnskapsnivået til den "generelle nordmann" om introdusering av arter er alt for lavt. Jeg klandrer dem heller ikke, da informasjonskanalene tilgjengelig er etter min mening for dårlige. Forskningen finner stadig ut ny viten om det ene og det andre, og det publiseres i vitenskapelige tidsskrifter som kun når en ørliten del av oss leser. Synes forskningen har en betydelig utfordring angående dette, og få videreformidlet viten på en enkel, informativ måte, slik at "normale" brukere av våre naturområder og ressurser får oppgradert sitt generelle kunnskapsnivå om for eks basic økologi som en preventiv handling mot videre spredning av arter. Min erfaring er at interessen er der til de grader, men mer målrettet tilrettelegging for å gjennomføre det er nødvendig.

Vil selv kalle meg godt over middels interessert i norske fiskearter og artsmangfold, men tar allikevel STERK avstand fra introdusering av nye arter arter eller videre spredning av arter til lokaliteter de ikke hører hjemme til. JA til fokus på diversiteten, men la dem bli i de lokalitetene de hører hjemme! Dette gjelder selvfølgelig også ørret! Blir overraska om hvor mange ganger jeg har blitt spurt spørsmål, der folk ønsker å sette ut ørret i fisketomme vann, for de tror arten er ett unntak for regelen...

Allikevel kan det ikke forsvares med utsetting av karpe, suter, gjedde etc, med at ørret har blitt spredd noe enormt rundt i dette landet opp igjennom historien. Å forutse økologiske konsekvenser i et vann ved introdusering av nye arter er noe som vi neppe kan forutse alle negative påvirkninger på uansett faglig bakgrunn. Flere påvirkninger er også vanskelige å registrere. Når spredninger av arter skjer, eller blir oppdaga er det som regel sportsfiskere som får skylda. Dette irriterer meg da jeg vet de fleste sportsfiskere jeg har i min omgangskrets har bra kunnskap om generell fiskeøkologi, og aldri ville gjennomført en slik operasjon. At det er noen råtne epler blant oss ivrige sportsfiskere er jeg allikevel ikke i tvil om. Det som er så dumt er at slike utsetninger ikke kun har potensielle negative påvirkninger for økosystem, men også for å opprettholde en saklig dialog mellom brukere og forvaltning. Enten ved at rotenon blir utveien for å fjerne problemet, som igjen går ut over de opprinnelige artene i det aktuelle vassdraget, eller ved at fordommer styrkes og kløften for et tettere samarbeid mot en sunn utviklingen blir større.

Link to comment
Share on other sites

Artig å lese diskusjonene her, men orker ikke å delta i detta nå. Men noe jeg lurer på er... hva er en liten hundefisk? Aldri hørt om før!

"Eastern mudminnow" Umbra pygmaea - aldri hørt om den fisken engang.

Står litt her som jeg tipper de har basert artikkelen på: http://databank.artsdatabanken.no/FremmedArt2012/N85469

01.jpg

Foto: Nyfalls.com

Link to comment
Share on other sites

Det er ikke lett å si enten det ene eller det andre når det kommer til fremmede fiskearters effekt på det norske biomangfoldet, det eneste vi har er mindre gode sammenligningsgrunnlag fra utlandet.

Finnes det ikke gode sammenligningsgrunnlag fra f.eks Sverige?

Jeg har på mine vandringer i de østfoldske skoger flere ganger kommet i skade for å krysse grensen og har ikke oppdaget at biomangfoldet endret seg vesentlig på svensk side.

Det kan virke som om svenskene på mange områder har bedre fiskeforvaltning enn Norge, samtidig som om de har et mindre paranoid forhold til utsetting av fisk.

Link to comment
Share on other sites

Savner lik knapp på mange av inlegga :) Er vell litt annen holdning i sverige staten setter vell ut karpe i en del vann , men tror nok arter blir spredd like mye der som i norge .løsningen er nok ikke og godkjenne noen vann for slike arter . Og fortelle instanser om nye arter er jo heller ingen løsning(har hvert nokk bevis på det ) da de roper rotenon med en gang .Dette er og blir en evig runddans tror jeg mellom instanser og de som er dårlig til beins når de er ute og lufter arter i skogen med 10 liters bøtta, og tilfeldighvis snubla i en rot . Men karpe som da har hvert her siden 15-1600 tallet skal ikke hvere en godkjent art i vanna er jo merklig. For ørreten og abboren som de putter i vanna etter rotenon er helt greit og introdusere i vanna, etter tømming av fisk i vanna . (ps ørret og abbor/gjedde er rov fisk) og tar amfibier i værre grad en karpe og suter

Edited by link
Link to comment
Share on other sites

Savner lik knapp på mange av inlegga :) Er vell litt annen holdning i sverige staten setter vell ut karpe i en del vann , men tror nok arter blir spredd like mye der som i norge .løsningen er nok ikke og godkjenne noen vann for slike arter . Og fortelle instanser om nye arter er jo heller ingen løsning(har hvert nokk bevis på det ) da de roper rotenon med en gang .Dette er og blir en evig runddans tror jeg mellom instanser og de som er dårlig til beins når de er ute og lufter arter i skogen med 10 liters bøtta, og tilfeldighvis snubla i en rot . Men karpe som da har hvert her siden 15-1600 tallet skal ikke hvere en godkjent art i vanna er jo merklig. For ørreten og abboren som de putter i vanna etter rotenon er helt greit og introdusere i vanna, etter tømming av fisk i vanna . (ps ørret og abbor/gjedde er rov fisk) og tar amfibier i værre grad en karpe og suter

Hva som har skjedd på 1600-tallet er jo i og for seg greit, men at noen snubler i rota i 2013 med den kunnskapet vi bør ha er jaggu snåle greier. De folka burde få seg en kakk.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.