Jump to content
Fiskersiden

Antall arter i 2014


Recommended Posts

1. Abbor

2. Ørret (+ sjøørret)

3. Mort

4. Sypike

5. Hvitting

6. Torsk

7. Øyepål (NY art)

8. Sei

9. Strømsild (NY art)

10. Piggskate (NY art)

11. Knurr

12. Hyse

13. Lysing (NY art)

14. Sild (NY art)

15. Ålekvabbe (NY art)

16. Dvergulke (NY art)

17. Svartkutling

18. Rognkjeks (NY art)

19. Tangstikling (NY art)

20. Svarthå (NY art)

21. Kloskate (NY art)

22. Skrubbe (Ny pers)

23. Steinsmett (Ny art)

24. Hfsu (ny art)

25. Ulke, vanlig

26. Gapeflyndre (Ny art)

27. Lomre

28. Bergkutling (Ny art)

29. Sandkutling (Ny pers)

30. Tunge!!! (Ny art)

31. Horngjel

32. Hork (Ny pers)

33. Flire

34. Asp

35. Laue (Ny pers)

36. Rødspette

37. Fjesing (ny pers)

38. Sørv

39. Piggvar (ny art)

40. Leirkutling (ny art)

41. Suter

42. Solabbor

Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Ørret (+ sjøørret)

3. Mort

4. Sypike

5. Hvitting

6. Torsk

7. Øyepål (NY art)

8. Sei

9. Strømsild (NY art)

10. Piggskate (NY art)

11. Knurr

12. Hyse

13. Lysing (NY art)

14. Sild (NY art)

15. Ålekvabbe (NY art)

16. Dvergulke (NY art)

17. Svartkutling

18. Rognkjeks (NY art)

19. Tangstikling (NY art)

20. Svarthå (NY art)

21. Kloskate (NY art)

22. Skrubbe (Ny pers)

23. Steinsmett (Ny art)

24. Hfsu (ny art)

25. Ulke, vanlig

26. Gapeflyndre (Ny art)

27. Lomre

28. Bergkutling (Ny art)

29. Sandkutling (Ny pers)

30. Tunge!!! (Ny art)

31. Horngjel

32. Hork (Ny pers)

33. Flire

34. Asp

35. Laue (Ny pers)

36. Rødspette

37. Fjesing (ny pers)

38. Sørv

39. Piggvar (ny art)

40. Leirkutling (ny art)

41. Suter

42. Solabbor

44. Regnbueørret (ny art)

45. Ørekyte (ny pers)

Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Ørret (+ sjøørret)

3. Mort

4. Sypike

5. Hvitting

6. Torsk

7. Øyepål (NY art)

8. Sei

9. Strømsild (NY art)

10. Piggskate (NY art)

11. Knurr

12. Hyse

13. Lysing (NY art)

14. Sild (NY art)

15. Ålekvabbe (NY art)

16. Dvergulke (NY art)

17. Svartkutling

18. Rognkjeks (NY art)

19. Tangstikling (NY art)

20. Svarthå (NY art)

21. Kloskate (NY art)

22. Skrubbe (Ny pers)

23. Steinsmett (Ny art)

24. Hfsu (ny art)

25. Ulke, vanlig

26. Gapeflyndre (Ny art)

27. Lomre

28. Bergkutling (Ny art)

29. Sandkutling (Ny pers)

30. Tunge!!! (Ny art)

31. Horngjel

32. Hork (Ny pers)

33. Flire

34. Asp

35. Laue (Ny pers)

36. Rødspette

37. Fjesing (ny pers)

38. Sørv

39. Piggvar (ny art)

40. Leirkutling (ny art)

41. Suter

42. Solabbor

44. Regnbueørret (ny art)

45. Ørekyte (ny pers)

46. Bekkerøye

Link to comment
Share on other sites

1. Hvitting


2. Sei


3. Fløyfisk (ny pers og specimen) 178 gramarrow-10x10.png


4. Sypike


5. Torsk


6. Ålekvabbe


7. Ulke


8. Sandflyndre


9. Skrubbe


10. Kolje


11. Strømsild (ny art)62 gramarrow-10x10.png


12. Øyepål (ny art) 54 gramarrow-10x10.png


13. Hågjel (ny art) 660 gram


14. Piggskate (ny art) 3550 gram


15. Dvergulke (ny art) 98 gram


16. Langearrow-10x10.png


17. Paddetorsk (ny art) 78 gram (ny pers) 328 gram


18. Sild (ny art) 254 gram (ny pers) 310 gram


19. Svartkutling


20. Tangsprell (ny art) 16.4 gram


21. Lomre


22. Tangstikling (ny art) 14 gram


23. Bergnebb


24. Lyr


25. Rødnebb/Blåstål


26. Berggylte


27. Rødspette (ny pers) 1670 gram


28. Gapeflyndre (ny pers) 140 gram


29. Knurr (ny pers) 340 gram


30. 5-trådet tangbrosme (ny art) 53.77 gram (ny pers) 113 gram


31. Kystringbuk (ny art) 8.35 gram


32. 3-pigget stingsild


33. Sørv


34. Sandkutling


35. Gjedde


36. Abbor


37. Glasskutling!! (selvfølgelig ny art)


38. Gressgylte


39. Tangkutling


40. Suter


41. Leirkutling (ny art)


42. Karpe (ny pers) 7800 gramarrow-10x10.png


43. Fjesing


44. Brungylte


45. Horngjel


46. Brisling (ny art)


47. Solabbor (ny art) 47,8 gram

48. Mort (ny art) 195 gram

49. Dvergmalle (ny art) 130 gram

50. Flire (ny art)

51. Brasme (ny art) 830 gram

52. Hork (ny art)

53. Asp (ny art)

54. Gjørs (ny art

55. Laue (ny art)

56. Ørekyte (ny art)

57. Regnbue (ny art)

58. Steinsmett (ny art) 3.7 gram

59. Hvitfinnet steinulke (ny art)

60. Bekkerøye (ny art) 106 gram

61. Gullbust (ny art) 98 gram

Edited by arobo
Link to comment
Share on other sites

1. Nordlig knurrulke 45,2 gram

2. Fløyfisk

3. Vanlig ulke

4. Skrubbe

5. Hågjel

6. Sypike

7. Svartkutling

8. Sandkutling

9. Bergkutling

10. Dvergulke

11. Tangstikling

12. Sei

13. Ålekvabbe

14. Torsk 5400 gram

15. Lomre 784 gram

16. Rognkjeks

17. Tangkutling

18. Sandflyndre

19. Kystringbuk 5,55 gram (ny art)

20. Rødspette 940 gram

21. Knurr

22. Blåstål

23. Lyr

24. Stor kantnål 41,6 gram (ny art)

25. Grønngylt

26. Bergnebb

27. Ål

28. Hårvar 70 gram (ny art)

29. 3pigga stingsild

30. Sørv

31. 9pigga stingsild 1 gram (ny art)

32. Glasskutling 0,89 gram (ny art)

33. Fjesing 130 gram (ny art)

34. Panserulke 3,88 gram (ny art)

35. Tunge (ny art)

36. SØ

Edited by Jon-Eirik Brobak
Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Ørret (+ sjøørret)

3. Mort

4. Sypike

5. Hvitting

6. Torsk

7. Øyepål (NY art)

8. Sei

9. Strømsild (NY art)

10. Piggskate (NY art)

11. Knurr

12. Hyse

13. Lysing (NY art)

14. Sild (NY art)

15. Ålekvabbe (NY art)

16. Dvergulke (NY art)

17. Svartkutling

18. Rognkjeks (NY art)

19. Tangstikling (NY art)

20. Svarthå (NY art)

21. Kloskate (NY art)

22. Skrubbe (Ny pers)

23. Steinsmett (Ny art)

24. Hfsu (ny art)

25. Ulke, vanlig

26. Gapeflyndre (Ny art)

27. Lomre

28. Bergkutling (Ny art)

29. Sandkutling (Ny pers)

30. Tunge!!! (Ny art)

31. Horngjel

32. Hork (Ny pers)

33. Flire

34. Asp

35. Laue (Ny pers)

36. Rødspette

37. Fjesing (ny pers)

38. Sørv

39. Piggvar (ny art)

40. Leirkutling (ny art)

41. Suter

42. Solabbor

44. Regnbueørret (ny art)

45. Ørekyte (ny pers)

41. Suter

42. Solabbor

43. Blåstål

44. Brosme

Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Hvitting

3. Sandflyndre

4. Sei

5. Ålekvabbe (ny pb) 302,9g

6. Skrubbe 670g

7. Torsk

8. Rødspette

9. Svartkutling 52,4g

10.Vanlig ulke 330g

11.Dvergulke 89,6g (ny pb)

12.Sypike

13.Øyepål 77,7g (ny pb)

14.Strømsild 55,8g (ny art)

15.Hyse 915g (ny pb)

16.Lake 1450g (ny pb)

17.Gapeflyndre

18.Sandkutling 3,63g

19.Slettvar 1405g (ny art)

20.Nipigget stingsild 2,82g (ny pb)

21.Tunge 1620g (ny pb)

23.Panserulke 27,4g og 10,44g (ny art)

24.Rognkjeks 790g (ny art)

25.Sild 206,6g (ny pb)

26.Ørret

27.Tangstikling 16,20g (ny pb)

28.Steinsmett 7,9g

29.Hvitfinnet steinulke 2,9g (ny pb)

30.Trepigget stingsild

31.Tangsprell 30,2g

31.Femtrådet tangbrosme 162,2g,154,2g(ny art)

32.Bergnebb

33.Tangkutling

34.Paddetorsk 340g (ny art)

35.Brungylt 127,9g (ny art)

36.Glassvar (ny art)

37.Grøngylt 114g

38.Lomre 485g (ny pb)

39.Blåstål/Rødnebb

40.Knurr 470g (ny pb)

41.Brosme

42.Lyr 2530g

43.Sørv 655g

44.Brasme 1200g

45.Kystringbuk 1,7g (ny art)

46.Laue

47.Mort 380g

48.Hork

49.Bekkerøye 550g (ny pb)

50.Gullfisk

51.Stam 1650g (ny pb)

52.Stor kantnål (ny art)

53.Bergkutling

54.Flire 670g (ny pb)

55.Suter 2110g (ny pb)

56.Ørekyte 7,9g

57.Regnbueørret

58.Glasskutling 0,61g (ny art)

59.Brisling

60.Fjesing 190g

61.Makrell

62.Ål

63.Dvergmalle 440g (specimen)

64.Solabbor

65.Gjedde

Edited by Heavy met....fish man!
Link to comment
Share on other sites

1. Hågjel


2. Havmus


3. Sypike


4. Svartkutling


5. Tangkutling


6. Dvergulke


7. Hvitting


8. Lyr


9. Lange


10. Rognkjeks - Ny art 2014


11. Paddetorsk - Ny art 2014


12. Vanlig Ulke - Ny art 2014


13. Tangkvabbe - Ny art 2014


14. Røye - Ny art 2014


15. Tangstikling - Ny art 2014


16. Sei


17. Vederbuk


18. Torsk


19. Tangsprell


20. Trepigget stingsild - Ny art 2014


21. Bergnebb


22. Rødflekket Kutling


23. Lomre - Ny art 2014


24. Bergkutling


25. Sandkutling - Ny art 2014


26. Berggylt


27. Sandflyndre


28. Hornkvabbe - Ny art 2014


29. Ørret (Sjøørret)


30. Blåstål


31. Gressgylt


32. Grønngylt


33. Hårvar - Ny art 2014


34. Karuss


35. Hork - Ny art 2014

36. Glasskutling - Ny art 2014

37. Ørekyte

Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Ørret (+ sjøørret)

3. Mort

4. Sypike

5. Hvitting

6. Torsk

7. Øyepål (NY art)

8. Sei

9. Strømsild (NY art)

10. Piggskate (NY art)

11. Knurr

12. Hyse

13. Lysing (NY art)

14. Sild (NY art)

15. Ålekvabbe (NY art)

16. Dvergulke (NY art)

17. Svartkutling

18. Rognkjeks (NY art)

19. Tangstikling (NY art)

20. Svarthå (NY art)

21. Kloskate (NY art)

22. Skrubbe (Ny pers)

23. Steinsmett (Ny art)

24. Hfsu (ny art)

25. Ulke, vanlig

26. Gapeflyndre (Ny art)

27. Lomre

28. Bergkutling (Ny art)

29. Sandkutling (Ny pers)

30. Tunge!!! (Ny art)

31. Horngjel

32. Hork (Ny pers)

33. Flire

34. Asp

35. Laue (Ny pers)

36. Rødspette

37. Fjesing (ny pers)

38. Sørv

39. Piggvar (ny art)

40. Leirkutling (ny art)

41. Suter

42. Solabbor

43. Regnbueørret (ny art)

44. Ørekyte (ny pers)

45. Solabbor

46. Blåstål

47. Brosme

48. Gjedde

49. Makrell

50. Glasskutling (Ny art)

51. Trepigget stingsild (Ny pers)

52. Karpe (Ny pers)

53. Lusuer (Ny art)

54. Karuss (Ny pers)

Link to comment
Share on other sites

Henger meg på:)

1. Sei

2. Lange

3. Knurr

4. Berggylte

5. Sypike

6. Lyr

7. Blåstål

8. Hvitting

9. Hyse

10. Havmus

11. Brosme

12. Lusuer

13. Strømsild

14. Paddetorsk

15. Øyepål

16. Sandflyndre

17. Svartkutling

18. Sandkutling

19. Bergnebb

20. Skrubbe

21. Hågjell

22. Vassild

23. Ulke (500gr.)

24. Dvergulke

25. Rognkjeks (1080gr.)

26. Tangsprell

27. Svarthå

28. Tangkvabbe

29. Ålekvabbe

30. Torsk

31. Rødflekket kutling

32. Tangstikling

33. Trepigget stingsild

34. Gressgylt

35. Lake

36. Steinsmett

37. Gullbust

38. Mort

39. Flire

40. Laue

41. Abbor

42. Hork

43. Karuss

44. Sørv

45. Gjedde

46. Grønngylt

47. Lomre

48. Bergkutling

49. Ål

50. Makrell

51. Karpe

52. Regnlaue

53. Suter

54. Solabbor

55. Ørekyte

56. Vederbuk

57. Stam

58. Harr

59. Uer

60. Pigghå

61. Ørret

62. Lysing

63. Kolmule

64. Horngjell

Edited by ek73
Link to comment
Share on other sites

1. Hvitting

2. Sei

3. Fløyfisk (ny pers og specimen) 178 gramarrow-10x10.png

4. Sypike

5. Torsk

6. Ålekvabbe

7. Ulke

8. Sandflyndre

9. Skrubbe

10. Kolje

11. Strømsild (ny art)62 gramarrow-10x10.png

12. Øyepål (ny art) 54 gramarrow-10x10.png

13. Hågjel (ny art) 660 gram

14. Piggskate (ny art) 3550 gram

15. Dvergulke (ny art) 98 gram

16. Langearrow-10x10.png

17. Paddetorsk (ny art) 78 gram (ny pers) 328 gram

18. Sild (ny art) 254 gram (ny pers) 310 gram

19. Svartkutling

20. Tangsprell (ny art) 16.4 gram

21. Lomre

22. Tangstikling (ny art) 14 gram

23. Bergnebb

24. Lyr

25. Rødnebb/Blåstål

26. Berggylte

27. Rødspette (ny pers) 1670 gram

28. Gapeflyndre (ny pers) 140 gram

29. Knurr (ny pers) 340 gram

30. 5-trådet tangbrosme (ny art) 53.77 gram (ny pers) 113 gram

31. Kystringbuk (ny art) 8.35 gram

32. 3-pigget stingsild

33. Sørv

34. Sandkutling

35. Gjedde

36. Abbor

37. Glasskutling!! (selvfølgelig ny art)

38. Gressgylte

39. Tangkutling

40. Suter

41. Leirkutling (ny art)

42. Karpe (ny pers) 7800 gramarrow-10x10.png

43. Fjesing

44. Brungylte

45. Horngjel

46. Brisling (ny art)

47. Solabbor (ny art) 47,8 gram
48. Mort (ny art) 195 gram
49. Dvergmalle (ny art) 130 gram
50. Flire (ny art)
51. Brasme (ny art) 830 gram
52. Hork (ny art)
53. Asp (ny art)
54. Gjørs (ny art
55. Laue (ny art)
56. Ørekyte (ny art)
57. Regnbue (ny art)
58. Steinsmett (ny art) 3.7 gram
59. Hvitfinnet steinulke (ny art)
60. Bekkerøye (ny art) 106 gram
61. Gullbust (ny art) 98 gram

62. Karuss (ny pers) 1510 gram

Link to comment
Share on other sites

1.Torsk 19

2.Sei 7

3.Lyr 4

4.Hvitting 19

5.Sypike 4

6.Sjøørret 1

7.Ørret 1

8.Makrell 7

9.Berggylte 2

10.Bergnebb 9

11.Knurr 3

12.Vanlig Ulke 2

13.Dvergulke 1

14.Sandflyndre 6

15.Rødspette 2

16.Skrubbe 1

17.Lusuer 1

18.Grønngylte 4

19.Gressgylte 1

Edited by artsfiskepålavtnivå
Link to comment
Share on other sites

1 Fløyfisk

2 Lomre (1112g pers)

3 Lyr

4 Torsk

5 Lange

6 Sei

7 Sandflyndre

8 Rødspette

9 Hyse

10 Hvitting

11 Knurr

12 Sypike

13 Svarthå

14 Hågjel

15 Svartkutling

16 Bergnebb

17 Dvergulke (52g pers)

18 Rødnebb

19 Grønngylt

20 Bergylt

21 Makrell

22 Gressgylt (51g pers)

23 Lusuer NY

24 Pigghå

25 Ulke (109 gNY)

26 Rødflekka Kutling (15,7 g NY)

27 Hornhjel (491g pers)

28 Blålange

Link to comment
Share on other sites

01. Panserulke 26,9 g (ny art)
02. Skrubbe
03. Hågjel
04. Vanlig ulke
05. Dvergulke
06. Tangsprell
07. Sortkutling
08. Ålekvabbe
09. Sei
10. Lyr
11. Vanlig fløyfisk (ny PB 142,5g)
12. Sandflyndre
13. Kloskate (ny PB 1152g)
14. 3 pigget stingsild
15. Sypike
16. Nordlig Knurrulke
17. Tangkutling
18. Torsk
19. Hvitting
20. Bergkutling
21. Sandklutling
22. Rødspette
23. Strømsild (ny pers 64g)
24. Piggskate (ny pers 4200g)
25. Øyepål
26. Knurr
28. Taggmakrell
29. Hyse
29. Spitzskate 3280g (ny art)
30. Rødflekka kutling 23,3 g ny pers og mulig Nrek
31. Rognkjeks ny pers 936 g
32. Tangstikling 22g (ny PB og Nrek)
33. Lusuer
34. Blålange
35. Lange
36. Brosme
37. Svarthå
38. Pigghå
39. Ål
40. Sørv
41. Blåkjeft
42. Lomre
43. Glassvar
44. Hornkvabbe ( Ny pb 107,2g og Nrek)
45. Tangkvabbe (Nrek 87g)
46. Kystringbuk (Nrek 8,5)
47. Bergnebb
48. Blåstål/Rødnebb
49. Gapeflyndre
50. Stor kantnål (ny art Nrek 79,7g)
51. Stor havnål (ny art)
52. 5 trådet tangbrosme
53. Piggvar
54. Tangsnelle (ny art og Nrek 13,3g)
55. Makrell
56. Gressgylt
57. Grønngylt
58, Glasskutling (ny art og mulig Nrek 1,2g)
59. Berggylt
60. Paddetorsk
61. Hårvar
62. Gråsteinbit

63. Regnbueørret ( ny PB 3,81kg)

Link to comment
Share on other sites

1. Gjedde

2. Skrubbe (Pers)

3. Leirkutling (Ny art)

4. Abbor

5. Øyepål

6. Torsk

7. Sypike

8. Lyr

9. Hvitting (Pers)

10. Hyse

11. Lange

12. Lusuer (Pers, specimen)

13. Knurr

14. Strømsild

15. Piggskate

16. Lake (Pers)

17. Harr

18. Sild

19. Sei

20. Blåstål

21. Brosme

22. Svarthå

23. Blålange

24. Glassvar

25. Lomre

26. Brungylt

27. Berggylte

28. Hågjel

29. Vanlig ulke (Pers)

30. Bergnebb

31. Tangstikling (Pers, specimen)

32. Tangsprell (Pers)

33. Ålekvabbe (Pers)

34. Femtrådet tangbrosme (Pers, specimen)

35. Piggvar

36. Slettvar

37. Vederbuk

38. Stam

39. Brasme (Specimen)

40. Dvergulke

41. Tunge (Pers, specimen)

42. Vanlig fløyfisk

43. Mort

44. Ørret (Pers)

45. Bekkerøye

46. Dvergmalle (Pers)

47. Flire (Pers, specimen)

48. Laue

49. Rødspette (Pers)

50. Gjørs

51. Hork

52. Bergkutling

53. Sørv

54. Regnlaue (Pers)

55. Gullfisk (Pers)

56. Grønngylt

57. Tangkvabbe (Ny art)

58. Hårvar (Ny art, specimen)

59. Sortkutling

60. Rødflekket kutling (Ny art)

61. Gressgylt

62. Gråsteinbit (Pers)

63. Paddetorsk (Pers)

64. Trepigget stingsild

65. Hornkvabbe

66. Tangkutling

67. Glasskutling (Ny art)

68. Kveite

69. Gapeflyndre

70. Sandflyndre

71. Karuss

72. Suter

Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Ørret (+ sjøørret)

3. Mort

4. Sypike

5. Hvitting

6. Torsk

7. Øyepål (NY art)

8. Sei

9. Strømsild (NY art)

10. Piggskate (NY art)

11. Knurr

12. Hyse

13. Lysing (NY art)

14. Sild (NY art)

15. Ålekvabbe (NY art)

16. Dvergulke (NY art)

17. Svartkutling

18. Rognkjeks (NY art)

19. Tangstikling (NY art)

20. Svarthå (NY art)

21. Kloskate (NY art)

22. Skrubbe (Ny pers)

23. Steinsmett (Ny art)

24. Hfsu (ny art)

25. Ulke, vanlig

26. Gapeflyndre (Ny art)

27. Lomre

28. Bergkutling (Ny art)

29. Sandkutling (Ny pers)

30. Tunge!!! (Ny art)

31. Horngjel

32. Hork (Ny pers)

33. Flire

34. Asp

35. Laue (Ny pers)

36. Rødspette

37. Fjesing (ny pers)

38. Sørv

39. Piggvar (ny art)

40. Leirkutling (ny art)

41. Suter (ny pers)

42. Solabbor

43. Regnbueørret (ny art)

44. Ørekyte (ny pers)

45. Blåstål

46. Brosme

47. Gjedde

48. Makrell

49. Glasskutling (Ny art)

50. Trepigget stingsild (Ny pers)

51. Karpe (Ny pers)

52. Lusuer (Ny art)

53. Karuss (Ny pers)

54. Brasme

Link to comment
Share on other sites

1. Nordlig knurrulke 45,2 gram

2. Fløyfisk

3. Vanlig ulke

4. Skrubbe

5. Hågjel

6. Sypike

7. Svartkutling

8. Sandkutling

9. Bergkutling

10. Dvergulke

11. Tangstikling

12. Sei

13. Ålekvabbe

14. Torsk 5400 gram

15. Lomre 784 gram

16. Rognkjeks

17. Tangkutling

18. Sandflyndre

19. Kystringbuk 5,55 gram (ny art)

20. Rødspette 940 gram

21. Knurr

22. Blåstål

23. Lyr

24. Stor kantnål 41,6 gram (ny art)

25. Grønngylt

26. Bergnebb

27. Ål

28. Hårvar 70 gram (ny art)

29. 3pigga stingsild

30. Sørv

31. 9pigga stingsild 1 gram (ny art)

32. Glasskutling 0,89 gram (ny art)

33. Fjesing 130 gram (ny art)

34. Panserulke 3,88 gram (ny art)

35. Tunge (ny art)

36. SØ

37. Grundling/Sandkryper (ny art)

38. Karpe (630 gram, ny pb)

39. Vederbuk (ny art)

40. Abbor

Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Hvitting

3. Sandflyndre

4. Sei

5. Ålekvabbe (ny pb) 302,9g

6. Skrubbe 670g

7. Torsk

8. Rødspette

9. Svartkutling 52,4g

10.Vanlig ulke 330g

11.Dvergulke 89,6g (ny pb)

12.Sypike

13.Øyepål 77,7g (ny pb)

14.Strømsild 55,8g (ny art)

15.Hyse 915g (ny pb)

16.Lake 1450g (ny pb)

17.Gapeflyndre

18.Sandkutling 3,63g

19.Slettvar 1405g (ny art)

20.Nipigget stingsild 2,82g (ny pb)

21.Tunge 1620g (ny pb)

23.Panserulke 27,4g og 10,44g (ny art)

24.Rognkjeks 790g (ny art)

25.Sild 206,6g (ny pb)

26.Ørret

27.Tangstikling 16,20g (ny pb)

28.Steinsmett 7,9g

29.Hvitfinnet steinulke 2,9g (ny pb)

30.Trepigget stingsild

31.Tangsprell 30,2g

31.Femtrådet tangbrosme 162,2g,154,2g(ny art)

32.Bergnebb

33.Tangkutling

34.Paddetorsk 340g (ny art)

35.Brungylt 127,9g (ny art)

36.Glassvar (ny art)

37.Grøngylt 114g

38.Lomre 485g (ny pb)

39.Blåstål/Rødnebb

40.Knurr 470g (ny pb)

41.Brosme

42.Lyr 2530g

43.Sørv 655g

44.Brasme 1200g

45.Kystringbuk 1,7g (ny art)

46.Laue

47.Mort 510g (ny pb)

48.Hork

49.Bekkerøye 550g (ny pb)

50.Gullfisk

51.Stam 1650g (ny pb)

52.Stor kantnål (ny art)

53.Bergkutling

54.Flire 670g (ny pb)

55.Suter 2110g (ny pb)

56.Ørekyte 7,9g

57.Regnbueørret

58.Glasskutling 0,61g (ny art)

59.Brisling

60.Fjesing 190g

61.Makrell

62.Ål

63.Dvergmalle 440g (specimen)

64.Solabbor

65.Gjedde

66.Piggvar 1245g (ny art)

Edited by Heavy met....fish man!
Link to comment
Share on other sites

1. Torsk

2. Sei

3. Ørret

4. Hyse (Ny art)

5. Hvitting

6. Hågjel (Ny art)

7. Svarthå (Ny art)

8. Dvergulke (Ny art)

9. Lyr (4375g)

10. Mort

11. Skrubbe (Ny art)

12. Sypike

13. Vanlig ulke

14. Paddetorsk (Ny art)

15. Sandflyndre (Ny art)

16. Bergnebb

17. Brosme (Ny art)

18. Knurr

19. Makrell

20. Lusuer

21. Lange (Ny art)

22. Lomre (Ny art)

23. Berggylt

Edited by Andreas Eriksen
Link to comment
Share on other sites

1. Abbor

2. Ørret (+ sjøørret)

3. Mort

4. Sypike

5. Hvitting

6. Torsk

7. Øyepål (NY art)

8. Sei

9. Strømsild (NY art)

10. Piggskate (NY art)

11. Knurr

12. Hyse

13. Lysing (NY art)

14. Sild (NY art)

15. Ålekvabbe (NY art)

16. Dvergulke (NY art)

17. Svartkutling

18. Rognkjeks (NY art)

19. Tangstikling (NY art)

20. Svarthå (NY art)

21. Kloskate (NY art)

22. Skrubbe (Ny pers)

23. Steinsmett (Ny art)

24. Hfsu (ny art)

25. Ulke, vanlig

26. Gapeflyndre (Ny art)

27. Lomre

28. Bergkutling (Ny art)

29. Sandkutling (Ny pers)

30. Tunge!!! (Ny art)

31. Horngjel

32. Hork (Ny pers)

33. Flire

34. Asp

35. Laue (Ny pers)

36. Rødspette

37. Fjesing (ny pers)

38. Sørv

39. Piggvar (ny art)

40. Leirkutling (ny art)

41. Suter

42. Solabbor

43. Regnbueørret (ny art)

44. Ørekyte (ny pers)

45. Solabbor

46. Blåstål

47. Brosme

48. Gjedde

49. Makrell

50. Glasskutling (Ny art)

51. Trepigget stingsild (Ny pers)

52. Karpe (Ny pers)

53. Lusuer (Ny art)

54. Karuss (Ny pers)

55. Sandflyndre

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.