Jump to content
Fiskersiden

Julaften 2015


SMS
 Share

Recommended Posts

Tradisjonen tro starter NKMLs årskavalkade med en veldig vanskelig julenøtt:

jk.jpg

Var det alt? Mest nei...

For jul er tradisjoner.

Og tradisjoner må respekteres.

Når noe er blitt gjentatt to ganger med ett års mellom rom er det tradisjon.

NKMLs juleevangelium er tradisjon.

Hellige tekster er evige.

Nesten.

Det første økumeniske konsil ble holdt i Nikea i 325 e.v.t.

NKML holdt julebord hos Triturus 15.12.2012 e.v.t.

NKML hadde juleøltest hjemme hos Frankosaurus Rex 30.11.2013 e.v.t.

NKML holdt julebord på Nardo 13.12.2014 e.v.t.

NKML holdt julebord på Skansen 12.12.2015 e.v.t.

Her ble et nytt evangelium vedtatt.

Advarsel: Produktplassering og blasfemi kan forekomme.

For produktplassering, vennligst konsulter følgende publikasjon: http://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/2015/produktplassering_veileder.pdf

For blasfemi, vennligst kontakt din nærmeste verdslige representant.

--

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Martin S om at hele fiskersidens forum skulle innskrives i Hooked.no sitt manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Fisk og rask var landshøvding på Vestlandet. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin underside av hooked.no.

Bernt hadde sendt engelen Gabrielsen til en ung Abbu artsjeger som het O.C. Da hun så engelen ble hun redd. Hun hadde aldri sett en engel før. ”Ikke vær redd!” sa engelen Gabrielsen. ”Bernt har en viktig oppgave til deg. Du skal bli gravid og føde en fisk, og han skal du gi navnet MrVolcom. Han er fjesingen Bernt har lovet oss.” ”Hellvette, jag måste! Hvordan er det mulig?” spurte O.C. ”Jeg er jo ikke gift engang.” ”For Bernt er alt mulig,” svarte Gabrielsen. Da sa O.C: ”Jeg vil følge forumreglene og gjøre det Bernt har valgt meg til å gjøre.”

I Fenwick-forumet Artsidentifisering/Artsdiskusjon bodde det en snill og god Sebile snekker som het Trilene Triturus. O.C og Triturus var veldig glad i hverandre. Triturus dro da fra bloggen til NKML til Fiskersiden, til vegs forum Julekalender, siden han var av Sigve sitt hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med O.C, som var lovet bort til ham, og som ventet yngel. Da Triturus fikk vite at O.C skulle ha yngel desinfiserte de seg med Virkon S og gjorde alt klart til fisken som snart skulle klekkes. For O.C som snart skulle gyte ble dette en lang reise. Hun red på en Penn Pikewallis og Triturus svømte ved siden av henne. Da de endelig kom frem til Julekalenderforumet, var de trøtte og slitne etter den lange reisen. Det var blitt mørkt så de trengte et sted å sove, men alle kjølerommene var fulle. Til slutt kom de til en dør hvor de fant en Mitchell mann, som het Trym, som kunne hjelpe dem. ”Jeg har ingen flere ledige Fireline frysere, men dere kan få sove i den nedlagte kjelleren til Avkroken,” sa Trym. I kjelleren ordnet Triturus en seng av Hardy hamp og formais hvor O.C kunne hvile. Og der i kjelleren ble MrVolcom, den førsteklekkede, klekket. O.C svøpte MrVolcom i tang og tare og la ham forsiktig ned i et veienett, fra Fox.

jk2.jpg

Den kvelden MrVolcom ble klekket, var det noen meitere ute og holdt nattevakt over de levende Abu agnfiskene sine. Plutselig sto Kim foran dem, og Kims herlighet lyste om dem. Kim sa: ”Frykt ikke, for abboren tar like gjerne død agnfisk. Jeg kommer med gode nyheter, til glede for alle forummedlemmer. I dag er det født dere en fjesing, han er kjent som MrVolcom, den forutsagte hipsteren Edvard! Og dette skal dere ha tiltegn; han er slimete som en smolt og ligger i kjelleren til Avkroken, på en seng av hamp og formais, i et veienett, fra Fox.” Med ett ble himmelen full av knekklys og det kom en hærskare av engler som sang: ”Ære være Bernt i det høyeste! Fred til alle på forumet!” Så ble himmelen mørk og stille igjen. Meiterne fortet seg til Avkroken. I kjelleren fant de O.C, Triturus og MrVolcom. De fortalte O.C og Triturus hva Gabrielsen hadde sagt. Da de gikk tilbake til agnfiskene sine, fortalte de alle hva de hadde sett og hørt, men alle ba om å få se EXIF-dataene for bildene deres.

jk3.jpg

Da MrVolcom ble klekket, satt tre vise menn i et land langt borte og studerte stjernene, mens de crimpet takler, og spiste sushi, som de hadde laget selv. ”Se!” sa den ene av de vise mennene. ”Det er en ny stjerne på himmelen i øst.” De visste at det var et tegn fra Bernt om at en ny karpe var klekket. Vismennene pakket sammen Berkley bivvyene sine og la ut på en lang reise for å besøke den nyfødte karpen. For å finne veien fulgte de lukta, av hamp, formais og Scopex. Lukten ledet vismennene hele veien til kjelleren til Avkroken. Der fant de MrVolcom i et veienett, fra Fox, på en seng av hamp og formais.Da ThorEH var ferdig med å ta bilder knelte de for MrVolcom og ga Ham gaver som passet en karpe; pilk, rotenon og garn. ”Vi har funnet fisken som er født til å bli vår nye fjesing og karpe,” sa de. Triturus ble overveldet av den blanke pilken og takket dem av hele sitt hjerte.

jk4.jpg

De tre vise menn, Kassepils, Bekkior og Karpasar å di.

”Kjænt du at han kom?” spurte Kassepils.

”Jau, hain haikka i buinn.” svarte O.C.

”Feilkroka?” spurte Kassepils.

”Det er som å fiske lake, det gjelder å finne rette hølet.” Skjøt Bekkior inn.

”Æ hørt du haidd sæksti øl på kamelen” sa O.C

” Det kan være en hybrid, har du sjekket svelgbenene?” spurte Karpasar.

”Nei.” svarte O.C.

”De e Abbu!” sa O.C.

”Har dere bragt Imsdal vi kan vaske den nyfødte i?” spurte Triturus, men vismennene ble svar skyldig.

”Hobbybiologer!” sa O.C.

MrVolcom får navn

Da åtte dager var gått og han skulle fileteres, fikk han navnet Bjørn Florø-Larsen, den yngre, det som Trøndersvensk hadde gitt ham før han ble unnfanget i O.Cs liv. Når vismennene sov viste Gabrielsen seg for dem i en drøm. ”Ikke gå tilbake til keiser Martin S” advarte engelen dem. Vismennene valgte derfor å reise hjem en annen vei. Da keiser Martin S skjønte at vismennene ikke kom tilbake ble han veldig sint. Han befalte moderatorene sine til å finne MrVolcom. ”Jeg skal være den eneste karpen her”, skrev han til moderatorene sine, i moderatorforumet, så ingen andre kunne se det.” Men en av Bernts engler advarte Triturus i en drøm: ”Ta med deg O.C og MrVolcom og flykt til NMU. Der må dere bli til jeg sier i fra at det er trygt.” Samme natt reiste Triturus og O.C til NMU med MrVolcom. Det gikk mange år før Bernts engel igjen kom til Triturus i en drøm: ”Nå er keiser Martin S logget av, dere kan trygt forlate NMU.” Triturus, O.C og MrVolcom reiste da fra NMU og hjem til NKML sin blogg.

MrVolcom blir båret fram for Obbien hos Rage på Strømmen

Da renselsestiden som Ozeloven påla dem, var forbi, tok de ham med til Rage på Strømmen for å bære ham fram for Obbien. For det står skrevet i Obbiens lov: Alt av hankjønn som åpner morslivet, skal være forbeholdt Obbien. De skulle også bringe det offeret som Obbiens lov påbyr: to Roybere og en Rapalacaps. Og da Triturus og O.C kom med MrVolcom for å gjøre med ham som skikken var etter forumreglene, tok Rage MrVolcom opp i armene sine. Namsenlaks velsignet dem og sa til hans mor O.C: ”Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Skibs&Fisk, og til et tegn som blir motsagt – ja,også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. Slik skal de tankene mange bærer i hjertet, komme for dagen.” Da de hadde gjort alt som Obbiens lov påbyr, vendte de tilbake til Skibs&Fisk, til sitt hjemsted. Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Gjedde Hansens nåde var over ham.

jk5.jpg

MrVolcom som tolvåring bak disken

Hvert år pleide MrVolcoms foreldre, Triturus og O.C, å dra til Skibs&Fisk for å feire påske. Da han var blitt tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten MrVolcom igjen uten at foreldrene visste om det. De trodde han var med i reisefølget, og gikk en dagsreise før de begynte å lete etter ham blant skjøger og jerkere. Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Skibs&Fisk for å lete etter ham der. Først etter tre dager fant de ham på lageret. Der satt han blant jiggkroppene, kjælte med dem og gjorde med dem som han følte best. MrVolcom sa til dem at han likte å leke med gummi. Alle som hørte ham, undret seg over hvor forstandig han var og hvor godt han svarte for seg. Da Triturus og O.C så ham, ble de slått av undring, og O.C sa: ”MrVolcom, hvorfor har du gjort dette mot oss? Triturus og jeg har lett etter deg med tungevindu hver natt og vært så redde.” Men han svarte: "Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være her?" Men de forsto ikke hva han mente med det han sa til dem. Så ble han med hjem til Trondheim og var lydig mot Tofte. Men O.C tok vare på alt dette i sitt hjerte. Og MrVolcom gikk fram i alder og visdom, til han ble like vis som døperen John Olav, som kjente Gladius Lopez, og var sponsa av det romerske senatet, og hadde brutt brød med Asgeiruz Alvarix, å di.

MrVolcom forlater verden

Årene gikk og MrVolcom var lojal mot Triturus og O.C helt frem til han en dag sa: ”Mor og far, jeg har tjent dere vel, men nå må jeg fiske.” Han vandret ut i ørkenen blant brennende saltstøtter og spedalske busker for å be. Han danset seg vekk fra menneskespisende filisterkjemper fra Sunnmøre:

jk6.jpg

Overalt hvor han gikk smørte han sneller og motorer, og lærte bort knuter og rigger til pelagiske rødspetter. Hans følge vokste seg etter hvert stort, men det var særlig 12 fiskere som sa de ville følge ham resten av livet. Han hadde lært de å bruke tungevindu i Genesaretsjøen. Senere den kvelden brøt de brød og fileterte shads for første gang:

jk7.jpg

Fullversjon: http://www.nt.ntnu.no/users/selbach/FS/julekalender2015/jk/jk7_full.jpg

Følget på 12 fiskere skulle følge han til sine dagers ende.

”Herre, hva skal vi gjøre?” sa de i kor.

”La de små kutlinger komme til meg.” sa MrVolcom. ”Men først må dere ut og fiske de.”

jk8.jpg

”Hvordan gjør vi det?” sa alle i kor.

”Hold kjeft!” Sa MrVolcom. ”Mnjæra, det ligge nå ei flydebrygga der nere.” sa MrVolcom.

jk9.jpg

”Men vi har ikke små nok kroker.” sa følget hans.

”O ye of little faith in a thin siddisman. Sånn ska de gjøras!” sa MrVolcom.

jk10.JPG

”Du må ha nok logoer på klérne.”

Og alle ble fylt med himmelsk fryd. Men etter en stund innvendte de: ”Er det ikke uetisk å fiske bare for sportens skyld? Vi er 5000 som ikke har spist på tre dager.”

”O ye of little faith in a thin siddisman.” sa MrVolcom. “Tre kutlinger nok til å mette dere alle. Hobbybiologer, å di. Hellvette.”

jk11.jpg

Alle ble igjen fylt med fred og håp, og MrVolcom forsto at hans tid var kommet, hans oppdrag var utført. ”Mine venner, det vil gå dere vel i livet. Gå ut og spre mitt budskap, men unngå nachspiel på rommet til JOFL på Lygnin.”

jk13.JPG

”Eg stikke nå.” sa MrVolcom.

jk12.JPG

Og så forsvant han for deres bare øyne i et lysglimt mens alle himmelens nappvarslere hylte og blinket.

Og slik ble NKML til.

--

Velkommen til NKMLs julekalenderluke!

For de tre-fire av dere i den industrialiserte verden som ikke har hørt om dem så er Nidaros Kystmeitelag en livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig forening med 13 konservative unge menn som ser opp til Aune Sand og som på sin fritid finner det fornøyelig å fiske – i den grad dette lar seg kombinere med deres respektive samfunnsroller. De forbindes med høy glamourfaktor, frekke spekimenfangster og en skrikende mangel på selvinnsikt.

2015 med NKML

Årets første høydepunkt for NKML var NM i Sjøisfiske på Lygnin...eller dvs Hjellebotn siden Lygnin så slik ut:

i1.jpg

Restene av teltet hadde Ivar tatt med seg og dumpet noen hundre meter bortenfor:

i2.jpg

Riksmediene denne dagen tydet på det var friskt under NM i Sjøisfiske i 2015:

i3.jpg

i4.jpg

i5.jpg

Men med pingvinskritt og intravenøs grønn doc ble det likevel NM:

f1.jpg

Neste høydepunkt var Langesundfestivalen hvor vi prioriterte egen intern chilikonkurranse foran artsfisket:

f2.jpg

Adam kom godt overens med laget sitt:

f3.jpg

Sikkerhet er alltid førsteprioritet for NKML:

f4.jpg

Sikkerhet og solidaritet, lyrikk og brorskap:

f5.jpg

HMS, lyrikk, brorskap og nærkontakt med bruskfisk:

f6.jpg

Det har vært en vanvittig hektisk år og selv ånden som går/mannen som ikke sover har kubbet:

s1.jpg

Irvin fant en myk brygge å sove på:

s2.jpg

Utslitte Oslo Havfiskefestivalmedarrangører tar en velfortjent hvil:

s3.jpg

Det høyeste vi kom i Langesundfestivalen var i år som i fjor flaggstengene i Langesund sentrum:

t1.jpg

Selv om LSFF ble fiatsko har denne dynamiske duoen for alvor slått gjennom i 2015:

t3.jpg

Adam har disket opp med pelamidesashimi på et improvisert sushikjøkken:

t4.JPG

Bjørn har disket opp med skolest til Rage:

t6.JPG

Irvins nyfunne pilkelidenskap har smittet over på oss andre:

t7.JPG

Sindre har vært på tur til eventyrland. Sjå, det er rett som eit eventyr:

t8.JPG

Frank har... Sjå...vekk!

t9.JPG

Vi har stekt sunnmøring i naturskjønne omgivelser:

t10.JPG

TV-tryne har blitt dyktigere på selfies:

t11.jpg

Irvo og Bjørno har laget egen sjømatfestival med mora og pelamide:

t12.JPG

Men 2015 ender som det alltid gjør, JOFL går i teinå:

t13.JPG

NKML er muligens en av Norges ti minst mediesky frittstående kystmeitelag og 2015 har vært vårt klart beste år hittil.

NKML – bred mediedekning og bred kunnskap om digitale medier:år hittil.

2.jpg

Naturlig nok fikk verdensrekordbrosma til Bjørn som mye oppmerksomhet:

3.jpg

Og visst blåser det på toppene – stikker man hodet frem må man regne med å få høre det fra eksperter:

4.jpg

TV-trynes kjendisstatus har nådd nye høyder og bølgedaler i 2015:

5.jpg

Adrian har fått hvitting på radio:

7.jpg

Adrian med radiohvitting.

Dette har gitt oss meget bred appell:

8.jpg

Det var en annen Florø-Larsen-fangst som også virkelig fanget riksmedias interesse i 2015, den etter hvert sagnomsuste glasstunga, behørig plassert på Dagbladets forside:

9.jpg

Kjendisstatusen forplanta seg raskt til sivilisasjonens ytterste ytterkanter på Sunnmøre:

10.jpg

Sindre Bøe utfører her en meget godkjent ”Æ kjennan”.

Bjørn og Sverre fikk eget episk kostymedrama i 6 akter på TV-adressa, med Irvo som major supporting character:

11.jpg

Adam og co jazzet opp Oslo Fiskefestival:

12.jpg

TV2 intervjuer Bernt Nor om hvordan det er å kjenne Sindre Bøe som kjenner John-Olav Florø-Larsen:

13.jpg

”Æ kjennan.”

”Ææææ kjenna en som kjennan!”

Av statsråder som har bedt om å få bli avbildet med NKML var Tord Lien først ute:

14.JPG

Med valgår i 2017 regner vi med at mye av tiden fremover vil gå med til å kaste glans over rikspolitikere.

Teknologiutvikling

Selv med to siv.ing.er i laget har 2015 vært et tregt år mht innvilgede patenter, lisensierte teknologier og kommersialiserte oppfinnelser. Vi håper at den svake kronekursen vil hjelpe ”C hos Oscar” tilbake til utviklingsfronten for sportsfiskeutstyr.

Vårt eneste teknologiske gjennombrudd i 2015 er Sindre Bøes sunnmørske boltrigg:

1.JPG

Testet og anbefalt av en mann som kjenner JOFL:

2.jpg

FISK – men har vi fått fisk?

Totalt sett har 2015 vært et latterlig bra år for NKML fiskemessig.

Det har rett og slett vært innertier på (nesten) alt vi har prøvd på:

0.JPG

En liten reality check er derfor på sin plass før vi går videre:

1.jpg

Vegar har fått skolest med hale nesten like lang som håret sitt:

2.JPG

JOFL har perset på nakenkatt:

3.jpg

Etter mange år med leting fant Sindre endelig en tangkvabbe med samme profil:

4.JPG

Vegar i lykkerus over hvittingdublet:

5.jpg

Thomas har fått hvitting før:

6.jpg

SMS har funnet tilbake til sine Werner-røtter:

8.jpg

”Æ ska pelk breiflabb, sjø!”

9.jpg

Det er bare èn mann som faktisk kan både si det og gjøre det.

Dobbel Florø-Larsen:

10.JPG

Spekimen-mulle i Dogbay eller en hvalross som er utmagret pga global oppvarming?

11.JPG

Bartenål:

12.jpg

Brødresuksess er dobbelt suksess:

13.JPG

Men skal vi være helt ærlige så bare dro de di i 2015:

14.JPG

Sven brøt skrubbeforbannelsen i fjor, mens for andre sitter enkelte nemesiser fortsatt langt inne:

15.jpg

Men vi må aldri glemme å lære av mesterne; perfekt utført Tommy B pose:

17.JPG

”Jeg syns den er så god og myk og våt og glatt å ta på:”

18.jpg

Kjempeidè:

19.jpg

Å di:

20.jpg

Fiskekosen trenger ikke å stoppe på kaia, eller ved dørkarmen:

21.JPG

Pelamidegruppekos:

22.jpg

Gapeflyndrene gyter på grunt vann på blandingsbunn av Abbu og siddis:

23.jpg

Årets havål i NKML slapp til slutt Bjørn og Irvin nesten uskadde tilbake til bilen igjen:

24.jpg

Sindre ble endelig kvitt forkjølelsen han hadde båret på siden han glemte en nipigget stingsild i nesa:

26.JPG

Frank med stripet pelamide:

27.jpg

Frank brøt endelig den magiske 10-kilosgrensa for harr:

30.jpg

Frank med specimen-suter, 3+:

31.JPG

Frank med 150+ lbs Silurus glanis fra Asker:

32.jpg

NKMLs indre liv

Svært mange journalister og fans spør oss om NKMLs indre liv, som er like mystisk, skjult og sagnomsust som Frimurernes og Illuminatis. By popular request gir vi her noen drypp.

Ca slik tenker vi:

1.jpg

Innsats:

2.jpg

3.jpg

Frank fikk:

4.jpg

Overraskende nok er det ikke bare fjas internt:

6.jpg

Men i all hovedsak fjas:

7.jpg

8.jpg

Adam avdekker Sindres skjulte fortid som tegneserieskurk på tidlig 90-tall:

10.jpg

Etter flere års trening har JOFL endelig mestret å både sove (så ingen ser an sove) og drikke øl under vann:

11.jpg

Vi har en gang for alle fått slått fast hvem som har det mest innholdsrike kjøleskapet: Frank med øl og strandtangbrosme:

13.JPG

And now for something completely different

hk1.jpg

At det var?

Har vi alle blitt lurt eller var det bare en skrivefeil?

Skulle man bare oversett dette?

Mest nei.

Vi har undersøkt saken nærmere og plutselig ga alt mening:

hk2.jpg

Vi skulle ønske det var annerledes, men velger å avdekke den triste virkeligheten.

Enda verre var det at dette viste seg å bare være toppen av isfjellet:

hk3.jpg

Og om noen fortsatt skulle være i tvil bør de ta en titt på alle bøkene de har i hylla om sportsfiske.

Del 1 ferdig. Del 2 fortsetter under.

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Del 2.

Gullkroken 2015

2015 var året storheter fra Trøndelag reiste seg. En irriterende klubb ble igjen seriemester, mens en annen reiste seg og vant fire ganger. 2015 var også året NKML nådde sitt foreløpige høydepunkt på veien mot verdensherredømme.

Det hele startet med integrert Halloween-feiring og vorsing før Gullkrokenutdelingen:

1.jpg

Alle assosiasjoner til hemningsløs selvdigging er ene og alene leserens egne.

Årets gresskar 2015:

2.JPG

En hedersmann fikk nok oppfylt en gammel drøm, men mest av alt minner dette bildet om da Magnus Carlsen møtte Real Madrid første gang:

3.jpg

Forbrødring med en lokal hipster:

4.JPG

Gullkrokene er vunnet og alle vil ha en bit av NKPL:

5.jpg

Alle, bortsett fra denne mannen som var meget skeptisk til oppførselen vår:

6.JPG

...noe som jo ga grunn til ettertanke:

7.jpg

Gullkroken 2015 var en knallsuksess for Team TV-tryne, her med primus motor/support staff og TV-trynet sjøl:

8.JPG

Adam kledde av seg:

9.JPG

Hjemme på Ranheim:

10.JPG

På hotellrommet dagen derpå:

11.JPG

Og ikke minst fra scenen:

12.jpg

13.jpg

Tusen takk til alle som arrangerte, nominerte og møtte opp!

Årets NKMLer

Bjørn ble kanskje kåret til årets profil i sportsfiske-Norge, men internt i NKML er det en helt annen rogalending som har markert seg som årets ubestridte profil.

Her passer det med en lett omskriving av et sitat fra The Big Lebowski:

I only mention it because sometimes there's a man... I won't say a hero, 'cause, what's a hero? But sometimes, there's a man. And I'm talkin' about the Sven here. Sometimes, there's a man, well, he's the man for his time and place. He fits right in there. And that's the Sven , in NKML. And even if he's a clumsy man - and the Sven was most certainly that. Quite possibly the clumsiest in all NKML, which would place him high in the runnin' for clumsiest worldwide. But sometimes there's a man, sometimes, there's a man. Aw. I lost my train of thought here. But... aw, hell. I've done introduced him enough.”

Her følger vår hyllest av Svens makeløse 2015.

Beklager Sven, men jeg kommer ikke utenom.

Det begynte bra med forelesninger på NTNU, kun middels kræsjet av SMS:

0.jpg

1.jpg

Og visst ble det både fisk og frekke blikk:

000.jpg

Men det er ikke det vi husker fra 2015.

2.jpg

Heretter er oppgaven: finn èn ting som ikke gikk feil.

Det var episoden med utsetting av båt:

3.JPG

4.JPG

Så måtte han flytte båten, midt i fellesferien:

6.jpg

7.JPG

8.JPG

9.JPG

Et lyspunkt blant alle I-landsproblemene var persen på sypike han fikk mens Sindre dro tangbrosmer av alle slag:

9_.jpg

Men det desiderte høydepunktet og årets klart uheldigste øyeblikk for hele NKML var den etter hvert sagnomsuste sandskata:

10.JPG

Da jeg så bildene av hva han hadde feilkroka reagerte jeg nøyaktig slik:

11.jpg

De neste fire ukene reagerte Sven slik:

12.jpg

13.jpg

Ikke lenge etter skulle den etter hvert mørbankede Stålormen på land for å gå i hi. Det gikk så der:

16.jpg

17.jpg

Svens demon var aldri langt unna i 2015:

18.JPG

19.JPG

Beklager igjen, Sven, men i år har du vært NKMLs sjel!

Julebord og Carl Oscar-utdeling

Tradisjonen tro holdt NKML julebord for seg selv, WAGS å di.

Diskresjonen ble etter hvert opphevet da det viste seg at paparazzitrykket var håndterlig:

1.jpg

2.JPG

Carl Oscar-statuetter og en pilk som Kahoot-quiz-premie:

3.JPG

Irvin ville veldig gjerne vinne pilken!

...men det ble lillebror som vant Kahooten og pilken. Behørig feiring av vel gjennomført quiz:

4.JPG

Carl Oscar 2015:

c1.jpg

Sjokoladenisser liker gjerne på CO og Carl Oscar-statuetten er sjokoladenissen som likner aller mest på OC:

c2.JPG

co2.jpg

co3.jpg

co4.jpg

co5.jpg

co6.jpg

co7.jpg

co8.jpg

co9.jpg

co10.jpg

co11.jpg

co12.jpg

co15.PNG

co16.jpg

co17.jpg

Og så til den siste prisen, den som er aller jevest, og det som vi aller mest øsnker å vinne selv. I fjor ble det SFK Saltlaken som stakk av med denne aller gjeveste av Carl Oscar-prisene.

co18.jpg

Stemningen var elektrisk, magnetisk og elektromagnetisk i lokalet mens alle ventet i høyspenning på avgjørelsen:

co19.jpg

JAAAAAA!!!

Kveldens store vinner ble Sven:

co20.JPG

Lykken er total etter at han var nominert i mange kategorier, og som eneste nominerte i èn kategori i fjor, ikke vant en eneste Carl Oscar:

co21.JPG

Link to comment
Share on other sites

Del 3.

Men...Gullkrokenes historie, og den fryktelige historien om Mesterkroken må fortelles igjen, hvert år, til denne svøpen er overvunnet.

Disclaimer: The hour is late. The enemy is moving. The photoshoping will be swift and crude.

I amar prestar sen:
han mathon ne nen,
han mathon ne chae...
a han noston ned wilith.

Tre kroker for artsfiskerne som får no blå;

syv er for dorgere med varige mén;

ni er for meitere som frø til agn må så.
Men for Mørkets Herre en eneste én
i det dunkle Oslo hvor skyggene rår.

Én Krok skal kroke dem, én Krok fiske dem,
én Krok betvinge dem og i mørket fange dem
i det dunkle Oslo hvor skyggene rår.

Det begynte med smiingen av de mektige Gullkrokene.

Tre ble gitt til artsjegerne, udødelige, klokest og vakrest av alle fiskere.

mk1.jpg

Syv ble gitt til dorgerne, møkkete båtførere på de store sjøene.

mk2.jpg

Og ni…ni ble gitt til rasen av meitere, som mer enn noe annet ønsker å sitte stille.

mk3.jpg

For i disse krokene var smidd kraften og viljen til å fange fisk for hver rase.

Men de ble alle bedratt…

…for en annen krok ble smidd.

I staden Oslo, i Akerselvas frådende masser, smidde den Mørke Herren Bernton i all hemmelighet en Mesterkrok som kunne utfiske alle andre kroker.

mk4.jpg

…og i denne Kroken støpte han sin grusomhet, sin ondskap og sin vilje til å dominere alle fiskere.

Én Krok til å fange dem alle…

En etter feilet de frie fiskerne, de blanket og falt for makten til Mesterkroken.

mk5.jpg

Men det var noen som gjorde motstand.

Et siste forbund av meitere og artsjegere, Norsk Meite Union, marsjerte mot Oslos hærer.

mk6.jpg

Ved Akerselvas bredd sloss de for alle fiskeres frihet.

Seieren var nær!

Men Mesterkrokens makt var uimotståelig.

mk7.jpg

Det var i dette øyeblikket, da alt håp hadde svunnet, at O.C, Fiskekongens sønn, tok opp Fiskekongens stang. Og i den ytterste nød pilket han Mesterkroken ut av Berntons hånd.

mk8.jpg

Bernton, de frie fiskernes fiende, var beseiret.

Mesterkroken kom O.C i hende…som hadde denne ene sjansen til å ødelegge ondskap for alltid. For bare i Akserselvas forurensede strøm, hvor Mesterkroken var smidd, kunne den ruste bort. Men en meiters hjerte blir lett korrumpert. Og Mesterkroken har sin egen vilje. Og ved Nitelvas bredd ble O.Cs følge av meitere overfalt av en flokk fluefiskere.

mk8_.jpg

Mesterkroken forrådte O.C til hans død. Og Mesterkroken svant hen i Nitelvas dyp, på bunnen av Dynovika.

mk9.jpg

Og noen ting som ikke bør glemmes…gikk tapt.

Historie ble legende, legende ble myte, og i 2500 år svant Mesterkroken hen fra alles sinn.

Helt til, ved en tilfeldighet, Mesterkroken forhekset en ny bærer!

mk10.jpg

Mesterkroken kom i skapningen Triturus eie, og han tok den dypt ned i en salamanderdam i en tykk eikeskog. Der oppslukte kroken ham.

Mesterkroken egget Triturus til å kle av seg på overkroppen og bade med fisk, og i fem århundrer forgiftet den Imsdalen hans.

“Den kom til meg, min egen, min kjære, min kosteligste.”

Og i mørket i Triturus’ salamanderdam ventet Mesterkroken.

Mørket krøp bak i skogene. Ryktet vokste om en Skygge i Oslo, en navnløs frykt. Og Mesterkroken forstod at dens tid hadde nå kommet. Den forlot Triturus.

Men så skjedde det noe Mesterkroken ikke hadde ment...den ble funnet av det mest usannsynlige vesenet man kunne tenke seg; en siddis...Mr. Volcom fra NKML.

mk11.jpg

For tiden vil snart komme da NKML’ere vil forme alle fiskeres lykke.

--

Sekler passerte og i det skjulte vokste den navnløse fienden i antall. Fryktelige skapninger krøp opp fra det dypeste mørket og spredte frykt blant frie fiskere.

mk12.jpg

En Balrage fra Morskogen.

Hærer med onde vesener marsjerte mot vest:

mk14.jpg

Heldigvis var det bare sesongåpning i Lærdalselva, men mørkere tider truer.

Håpet svant, de gamle forbundene var døde. De frie fiskerne var spredte, uten ledere og uten håp. Men det var én som kunne forene dem, én hvis stemme ville bli hørt av dem alle. Én som kunne forene de frie fiskerne i kampen mot den mørke herren Bernton og hans ustoppelige Mesterkrok:

Arageir Alvesønn!

mk15.jpg

Arageirs datter Adrianerys Tangkutling klekket tre fløyfisk og kjøpte 8000 ubesudlede Tommy B for én av de. Bare én av fire Tommy B overlever JOFLs treningsregime for å beherske vindu, brygge og båt:

mk16.jpg

Fiender fra gammelt av ble med i hærtoget mot den mørke Bernton.

mk17.jpg

Og ved alle tings ende har NKML reddet verden fra Bernton og Adrianerys Tangkutling sitter på sin trone laget av fiskestengene til alle Irwyn har drept på internettfora de siste 8 årene, og med de tre dragene Lyrais, Reticulais og Maculais ved sine føtter:

mk18.jpg

God jul

og

godt nytt år

fra

NKML

(Nasjonal Komité for Postfeministisk Litteraturforskning)

mk19.jpg

  • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.