Glalaksen

Miljødirektoratet: Nasjonale Laksevassdrag og Nasjonale Laksefjorder

Recommended Posts

Miljødirektoratet

 

 

Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

 

Stortinget har opprettet 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder for å gi våre viktigste laksebestander en særskilt beskyttelse.

Laksebestandene som inngår i ordningen skal beskyttes mot inngrep og aktiviteter i vassdragene og i de nærliggende fjord- og kystområdene.

 

Link:

http://tema.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Bevaringstiltak/Nasjonale-laksefjorder-og-laksevassdrag/

 

 

Miljødirektoratet:

Miljøstatus - Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

 

I Norge har vi 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder.

Stortinget har opprettet nasjonale laksevassdrag og laksefjorder for å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene særlig beskyttelse.

 

Link:

http://www.miljostatus.no/tema/ferskvann/laks/nasjonale-laksevassdrag-og-laksefjorder/

 

 

Regjeringen:

St. prp. nr. 32 (2006-2007)

Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

 

Tilråding fra Miljøverndepartementet av 15. desember 2006, godkjent i statsråd samme dag.

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-32-2006-2007-/id442061/

 

Endret av Glalaksen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

I mai 2003 bestemte Stortinget å opprette et særskilt vern for 37 viktige norske lakseelver, med tilhørende beskyttelse av de 21 fjordene de renner ut i.

I 2007 ble 15 nye vassdrag og 8 nye fjorder inkludert i ordningen.

 

Norske Lakseelver:

Nasjonale laksefjorder og nasjonale laksevassdrag

 

Link:

http://lakseelver.no/news-2015/nasjonale-laksefjorder-og-laksevassdrag

 

Endret av Glalaksen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

I de største nasjonale laksefjordene er det mindre lus på sjøørreten enn i de mindre laksefjordene.

Årsaken er blant annet avstanden til nærmeste oppdrettsanlegg.

– Vi har funnet en sammenheng mellom lus på vill sjøørret og daglig produksjon av lakseluslarver i oppdrettsanlegg som er opp til 30 km fra fangstlokaliteten, sier forsker Pål Arne Bjørn som er ansvarlig for overvåkingen av lakselus på villfisk.

Dette kommer fram i midtevalueringen av ordningen med nasjonale laksefjorder som Havforskningsinstituttet (HI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjort på oppdrag for Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet).

En del av arbeidet har vært en større gjennomgang av alle tilgjengelige data for lakselus.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Store laksefjorder virker

 

Link (artikkelen og rapporten er fra 2013):

http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/2180

 

Rapporten "Effekten av nasjonale laksefjorder på risikoen for lakselusinfeksjon hos vill laksefisk langs norskekysten - midtevaluering av ordningen med nasjonale laksefjorder" kan du lese her:

 

Endret av Glalaksen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hva var intensjonene med verneregimet nasjonale laksevassdag og nasjonale laksefjorder?

Lovgivning må brukes som virkemiddel i arbeidet med å verne og styrke de ville laksebestander.

Vi gjengir her hele Georg Fredrik Rieber-Mohns innlegg fra villakskonferansen i Alta.

 

Norske Lakseelver:

Lovens bokstav må følges

 

Link:

http://lakseelver.no/news-2016/lovens-bokstav-ma-folges

 

Endret av Glalaksen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Norske Lakseelvers landsmøte, som ble avholdt 23/5 2016, krever at beskyttelsesregimet som ligger i nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder må håndheves slik det foreligger i dag og ytterligere forsterkes når regimet skal evalueres i 2017.

 

Norske Lakseelver:

Villaksens nasjonalparker må styrkes

 

Link:

http://lakseelver.no/news-2016/villaksens-nasjonalparker-ma-styrkes

 

Endret av Glalaksen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Kopierer fra Facebook-sida til Norske Lakseelver (sitat fra 24.05.2016):

 

"Norske Lakseelvers landsmøte i Drammen 23. mai vedtok enstemmig to resolusjoner:

 

1)  Krav om merking av all oppdrettslaks,

2)  At verneregimet for nasjonale laksevassdrag- og fjorder konkretiseres og styrkes."

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Etter 10 år har vi vurdert hvilken effekt opprettelsen av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder har hatt.

Har det endret forvaltningspraksis, og har det påvirket villaksen i elvene?

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Har evaluert nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

 

Link:

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4524?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev

 

Rapporten "Evaluering av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder: Rømt oppdrettslaks, genetisk innkrysning og bestandsstatus" kan du laste ned her.

 

Rapporten "Forvaltningspraksis i nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. En analyse om beskyttelsesordningen har medført endret forvaltningspraksis" kan du laste ned her.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

De store nasjonale laksefjordene gir villaks, sjøørret og sjørøye mer effektivt vern mot lakselus enn de små, men også de små gir godt vern dersom det ikke er oppdrettsanlegg i nærheten.

 

Havforskningsinstituttet (HI):

Store nasjonale laksefjorder gir effektivt vern

 

Link:

http://www.imr.no/hi/nyheter/2018/juni/store-nasjonale-laksefjorder-gir-effektivt-vern

 

Rapporten "Effekten av nasjonale laksefjorder på risikoen for lakselusinfestasjon hos vill laksefisk langs norskekysten - Sluttrapportering av ordningen med nasjonale laksefjorder" kan du lese her.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

 

 

Norske Lakseelver vil arbeide for å styrke betydningen av de nasjonale laksevassdragene og laksefjordene. Vi vil arbeide for utvidelse av gjeldende grenser for nasjonale laksefjorder ved justering av produksjonssoner for oppdrett. Her vil vi legge laksens utvandringsveier fra elv til hav til grunn. Fullstendig forbud mot all oppdrettsvirksomhet i nasjonale laksefjorder er et selvfølgelig mål. Videre må disse ordningene føre til villakshensyn i revisjonene av gamle konsesjonsvilkår i regulerte nasjonale laksevassdrag, og ved krav til etablering av ny og drift av gammel gruvevirksomhet. Beskyttelsesregimene for nasjonale laksevassdrag og laksefjorder må i større grad konkretiseres og styrkes gjennom forskrifter, slik at intensjonen med ordningen får en tydeligere rettskraft. Dette gjelder også forurensing til elvene, og en forskrift som forbyr forurenset avløp til nasjonale laksevassdrag bør på plass for å ansvarliggjøre bl.a. kommunene.

 

Norske Lakseelver:

Arbeidsplan for 2018 - 2020

 

Vedtatt på Norske Lakseelver sitt landsmøte 24. april 2018

 

Link:

https://lakseelver.no/sites/default/files/arbeidsplan_norske_lakseelver_2018-2020.pdf

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Fjern formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laster...