Jump to content
Fiskersiden

Hvor mange sjøørret tar under spinnstopp?


Recommended Posts

Ohoi :)

Jeg har tidligere startet en tråd der jeg spurte om erfaringer med at sjøørreten tar under spinnstopp.

Det gjorde jeg fordi jeg ikke fikk mine erfaringer til å stemme overens med det jeg leser og lærer om sjøørretfiske og bruken av spinnstopp.

Siden da har jeg ført en rimelig utvidet utgave av fangstrapport.

Først vil jeg gjerne si at jeg overhodet ikke er imot bruk av spinnstopp.

Jeg bruker mye spinnstopp selv bla. for å bryte monotonien i slukens gange, skape rykkvis gange eller for å la sluken synke til ønsket fiskedyp igjen.

Spinnstopp får i tillegg f.eks. rekeflua som ofte henger foran sluken til å se ganske så livat ut.

Jeg ser rett som det er folk som bruker spinnstopp så ofte kombinert med bevegelser med stangtuppen at slukens naturlige gange i vannet blir totalt fraværende.

Dette er heller ikke et forsøk på å undergrave ekspertisen som sitter bak mange av disse bloggene og bøkene. Ofte er det samme navn som går igjen. Jeg er ikke i tvil om at de vet hva de prater om.

Men jeg skjønner ingenting når jeg leser kjente fiskeblogger av fiskeeksperter vi alle kjenner til.

Jeg har flere ganger blitt opplyst at spinnstopp er uhyre viktig og at opp mot 50 prosent av sjøørreten vil ta under spinnstopp. Dvs. når sluken står stille eller synker.

Til og med her inne på fiskersiden ser jeg folk få råd om å bruke spinnstopp for det er så viktig.

Jeg har fått samlet sammen fangstrapporter fra alle 4 årstidene, fisket fra land og fra båt der ingen skulle tru at sjøørret kunne bu og fisket innerst, midtveis og ytterst i fjordsystemene her i Lillesand og ymse nærliggende byer, kjente og ukjente sjøørretplasser i løpet av de 2 siste årene, så jeg ser på resultatene som relativt representative.

Jeg fisker med sluk og opphengerflue.

I følgende statistikk er sjøørret som har blitt tatt under dorging blitt utelatt av opplagte årsaker.

Sjøørret tatt i elv er også utelatt fra regnestykket.

Jeg kan også nevne at jeg fisker sånn ca like mye hele året.

Smertegrensa ligger på minus 10 grader med frisk bris, men kun fordi at da fryser Fireline lina til en klump på spola.

I 2014 tok til sammen 16 av totalt 96 sjøørret lokkemiddelet under spinnstopp og

i 2015 tok til sammen 8 av totalt 40 sjøørret lokkemiddelet under spinnstopp.

av disse tok

I 2014 tok 3 sjøørreter umiddelbart etter spinnstopp og

i 2015 tok 2 sjøørreter umiddelbart etter spinnstopp.

Rapportene viser også helt klart at sjøørret uten unntak snur og stikker når sluken stopper opp når vannet ligger over sjøørretens trivsels temp. på ca 10-12 grader.

Den utløsende faktoren har vært økt fart.

Slukens akselerering.

Dette med unntak av Tasmanian Devil, som hadde mye hugg ved uregelmessige bevegelser med stangtuppen,

Vinterstid med temperaturer under ca 5 grader har samtlige sjøørret tatt når sluken har svinset

avgårde i et latterlig sakte tempo.

Ifølge notatene fra mitt fiske har oppførselen snudd fra å ta sakte monotont presenterte lokkemidler til å jage mer hissig rundt og angripe lokkemidler som skyter fart ved ca 8 grader vanntemp. på våren.

Faktum er at rapportene fra de siste års fiske peker på at den utløsende faktor for om du kommer hjem med sjøørret eller ikke har fint lite med spinnstopp å gjøre.

Jeg ser ikke på meg selv en kjempe dyktig sjøørretfisker, ei heller er jeg helt rævva.

Jeg finner dette merkelig.

Hvorfor er mine resultater på det samme fiske på de samme stedene etter den samme fisken bortimot helt motsatt resultater enn det jeg leser om i bøker og på blogger?

Kan det være at effekten av spinnstoppet ikke ligger der vi tror?

Jeg mistenker at et hvert brudd i bevegelsesmønsteret til et byttedyr vil være av interesse for jegeren.

ikke bare en fullt stopp.

Har noen av dere ført logg eller fiskerapport over dette temaet?

Edit; skrivefeil.

Edited by Aurejeger
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

jeg tror at berepet spinnstopp blir brukt lit bredt av folk rundt om. dvs at det ikke bare blir brukt om et totalt stopp i sveivinga(der sluken synker "rett" ned), men også om såkalte "dalende spinnstopp". dvs hvor sluken bare bremses til en fart hvor den akkuart såvidt beholder gangen sin og mister høyde i en mer eller mindre 45 graders vinkel mot fiskern.

en annen ting er at ulike kunstagn vil oppføre seg forskjellig under totale spinnstopp. her er det ofte de som snurrer som gir hugg, mens ting som bare synker med lite bevegelse er for kjedelig for fisken og gir lite respons.

en del kunstagn vil vil synke uinteressant ved totale spinnstopp, men ha en en meget lokkende gange under dalende spinnstopp.

spinnstopp kombinert med stangrykk kan være medisinen for andre kunstagn igjen. det gjelder å bli kjent med det enkelte kunstagnet man har i boksen og lære seg hvilke teknikk som gjelder for akkurat det betet.

jeg har sjøl ikke nok erfaring med detta til å si at det er mine erfaringer jeg referer til over, men jeg har lest mye om emne i fiskepressen. særlig de danske fiskebladene trykker mange bra artikler om sø-fiske med profiler som Thomas Hansen osv. danske fiskeogfri og svenske fiskefeber anbefales.

Link to comment
Share on other sites

Dette er vel egentlig et emne som kan diskuteres i det uendelige uten at man blir enige. Det jeg synes er verdt å nevne er at hvert eneste sluk ideelt sett bør fiskes på sin helt spesielle måte. Det er etter mitt syn ingen fasit på hvordan man fisker med sluk generelt, men det finnes heller en optimal metode for hvert enkelt sluk. Det er mye bedre å ha få sluk du kjenner godt ,enn å ha mange å velge i. My two cents. :)

Link to comment
Share on other sites

Selv bruker jeg begrepet spinnstopp som et samlebegrep på alle triksene jeg bruker for å gi sluken mer liv. Full stopp er det sjelden jeg bruker annet en til torsk og sei. Dalende spinnstopp bruker jeg hele tiden hvis det ikke er for kaldt.

Ørret som følger sluken uten å ta kan ofte bli skremt i stedet for å hugge mens andre venter helt til du stopper å sveive for å løfte sluken til nytt kast før de finner ut at de skal ta.

Har ikke ført statistikk men vil anta at mer en 20% av ørretene tar mens sluken gjør noe annet en å bli sveivet jevnt inn.

Som don don er inne på så er det merå hente på å lære seg å fiske med en sluktype en det er på å bytte mellom en masse rart. Av ca 100 sjøørreter i fjor så er det bare to sluktyper som ble fangstgivende. Mest fordi jeg kjenner de slukene godt og bruker dem mye.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Godt innlegg Aurejeger, har mye lignende erfaringer. Men det kan jo være at spinnstopp har en lokkeeffekt og at fisken tar siden under f.eks akselerasjon. Eller at spinnstoppa gjør at fisken klarer å nå igjen sluken før den er helt inne.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Takker for all respons og tanker rundt dette :)

Jeg har lenge synes at noe ikke stemmer og bestemte meg for å gå metodisk til verks, men det har tatt et par år for å få frem ganske klare resultater jeg mener er troverdige fra alle årstidene.

Det er ikke spinnstoppets effektivitet som interessevekker ol. jeg er kritisk til, det er myten om at sjøørret tar sluken under spinnstopp i så mye som halvparten av tilfellene.

Ja, jeg velger å kalle det en myte og mener jeg kan bevise den påstanden.

Jeg er ikke ute etter å ha "rett" i noen sak, det jeg vil med dette innlegget er kun å hjelpe andre med å få mer glede ut av sjøørret fisket sitt.

Og det blir beviselig vanskelig når man opererer med helt feil tall som fakta.

Hvordan andre arter reagerer på spinnstopp er en helt annen sak.

Hva slukvalg angår er det også en helt annen sak, ihvertfall har det ikke har noen påvirkning i huggfrekvensen i favør av spesiell type sluk under selve spinnstoppet. Jeg personlig bruker kun et lite knippe sluker jeg har kommet frem til er effektive året rundt.

Avhengig av forhold ol. har jeg med meg ca 5-8 sluker og ditto med fluer.

Da i litt forskjellige utgaver som vekt, størrelse, farge osv. til forskjellige forhold med tanke på vind, lysforhold årstid, etc.

For ordens skyld kan jeg nevne at med spinnstopp mener jeg det jeg har lest er definisjonen av spinnstopp, nemlig å stoppe innsveivinga en lengre eller kortere periode. Det kan være et brøkdel av et sekund eller noen sekunder.

Selv bruker jeg begrepet spinnstopp som et samlebegrep på alle triksene jeg bruker for å gi sluken mer liv. Full stopp er det sjelden jeg bruker annet en til torsk og sei. Dalende spinnstopp bruker jeg hele tiden hvis det ikke er for kaldt.

Ørret som følger sluken uten å ta kan ofte bli skremt i stedet for å hugge mens andre venter helt til du stopper å sveive for å løfte sluken til nytt kast før de finner ut at de skal ta.

Har ikke ført statistikk men vil anta at mer en 20% av ørretene tar mens sluken gjør noe annet en å bli sveivet jevnt inn.

Som don don er inne på så er det merå hente på å lære seg å fiske med en sluktype en det er på å bytte mellom en masse rart. Av ca 100 sjøørreter i fjor så er det bare to sluktyper som ble fangstgivende. Mest fordi jeg kjenner de slukene godt og bruker dem mye.

Da er dine antagelser og mine statistikker i samme nabolag.

Godt innlegg Aurejeger, har mye lignende erfaringer. Men det kan jo være at spinnstopp har en lokkeeffekt og at fisken tar siden under f.eks akselerasjon. Eller at spinnstoppa gjør at fisken klarer å nå igjen sluken før den er helt inne.

Takk :)

Jeg setter stor pris på kompetente uttalelser.

Det er akkurat det du nevner som jeg mistenker.

Spinnstoppet gjør mye jo mer enn å stoppe sluken så fisken kan tygge over i ro og mak.

Og vissheten om at la oss si 20% av sjøørretene tar umiddelbart etter eller under selve spinnstoppet fremfor troa på at så mye som 50-60% forandrer jo på hvordan man fisker inn lokkemiddelet, ikke sant?

Edit; skrivefeil.

Edited by Aurejeger
Link to comment
Share on other sites

Har en tilsvarende, leste opp og i mente at sjøørreten tok på den siste 5 meterne før stangtuppen, og at man måtte være klar med løs brems og spinnstopp osv. Etter mange år med vandring strandlangs er inntrykket noe helt annet, 90% tar i løpet av de første 5-10 meterne fra sluken lander.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Har hatt noen sjøørretnapp helt inne ved stangtuppen men det er ikke mange i løpet av de årene jeg har fisket. Det er gjerne på første kastet i et område det hender.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Har en tilsvarende, leste opp og i mente at sjøørreten tok på den siste 5 meterne før stangtuppen, og at man måtte være klar med løs brems og spinnstopp osv. Etter mange år med vandring strandlangs er inntrykket noe helt annet, 90% tar i løpet av de første 5-10 meterne fra sluken lander.

Akkurat det er min erfaring også.

At fisken tar helt inne ved land har jeg opplevd på de fleste artene jeg fisker jevnlig, men det virker være heller vilkårlig.

Når jeg fisker sjøørret kaster jeg sjelden eller aldri rett ut fra land med mindre det finnes et skjær, ei renne etc. som skal fiskes av.

At sjøørreten tar nærme land virker for meg å ha mer å gjøre med at fisken oppholder seg i nærheten av vegetasjon fremfor at den velger lokkemiddelet i siste liten.

I 2015 tok 2 av 40 sjøørret helt inne ved land og 29 av 40 sjøørret tok før jeg hadde sveiva inn omtrent halvveis.

Ingen sjøørret som fulgte men snudde helt inne ved land, såkalte "følgere" tok samme lokkemiddel.

I samme setning skal det sies at i den perioden ble en overveldende prosent andel av fisket gjort på områder som store og relativt grunne bukter, sund med en dybde på ca 1-5 m. med mye klassisk leopardbunn, badekar og marbakker.

Det har gjort det vanskelig å ikke dra lokkemidlene over jaktområdene til sjøørreten.

Fremfor den klassiske slukfiskeren som gjerne kaster ut fra land og sveiver inn forsøker jeg å fiske av alle aktuelle jaktområder og gjemmesteder for sjøørreten.

Fremfor å si som jeg ofte leser i bøker og blogger som dødelige tips for sjøørreten at "sjøørreten tar ofte helt inne ved land, vær klar med den nye dyre nanosena og snella med diamantbrems!" vil jeg si at sjøørreten oppholder seg ofte der det finnes gjemmesteder og vegetasjon for seg og sitt bytte og at om sjøørreten ofte tar helt inne ved land, fisker du sannsynligvis bare effektivt når sluken kommer inn til land.

Av denne erfaringa har jeg lært meg å bevege meg hele tiden, og det har økt alle former for kontakt med sjøørret betraktelig.

Fremfor å gå iland på en øy eller holme står jeg i båten og kaster innover over grunnene og langsmed "reiseruta" for å optimalisere jakttiden til lokkemidlene i vannet.

Edited by Aurejeger
Link to comment
Share on other sites

Nå har jeg bare fiska etter sjøørret i 9 måneder, men jeg har også stusset på akkurat dette om "viktigheten" av spinnstopp. Utvalget mitt er ikke akkurat stort, men har jo likevel fått en del sjøørret og jeg har fått 0 ved bruk av spinnstopp. De aller fleste har også tatt relativt fort etter sluken har landa. I det siste har jeg kun drevet med fluefiske, det samme gjelder også her. Selv om det ikke er mange som har bitt på enda, har likevel samtlige av de som faktisk har bitt på gjort dette under aktivt inntrekk.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 years later...
 • 2 months later...

Til dere som bruker spinnstopp. Hvor mange ganger i løpet av ett kast bruker dere spinnstopp ? 

Selv er jeg ny til dette fisket å har samme forståelse som @Aurejeger spinnstopp er utrolig viktig. Men når jeg leser denne tråden begynner jeg å tvile på hele spinnstopp teorien. 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg bruker det typisk 1-2 ganger per kast. Men jeg fisker fra båt og inn mot land, noe som er ganske forskjellig fra å stå på land og kaste utover. De fleste SØ tar en meter eller tre fra land for min del, mens spinnstop er noe jeg typisk gjør etter at wobleren har forlatt den "heteste" sonen. Fisken tar nesten aldri under spinnstoppet, den tar akkurat det jeg starter å sveive igjen.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Quote

Fisken tar nesten aldri under spinnstoppet, den tar akkurat det jeg starter å sveive igjen.

Spot on.

Akkurat det samme har jeg opplevd også. Dette gjelder også ved fluefiske, jeg tar litt lengre pauser mellom trekkene når flua nærmer seg land.

Du kan gjerne ta både tre og fire slike korte stopp i innsveivinga, dette bryter mønsteret i gangen til sluken, noe fisken opfatter som et svakhetstegn, at byttet er skadet. Dette trigger ofte til hugg.

Ang det at fisken tar langt ute kontra tett ved land avhenger ofte av tid på dagen. På dagtid så står den ofte og hviler på en standplass litt lenger fra land typisk på 3-5 meter dyp. Da vil den ofte vise seg i overflata en gang i blant. Når det begynner å mørkne, så kommer den gjerne inn mot land på matsøk, og da kan den ta helt inne ved land

Edited by cannonbang
Link to comment
Share on other sites

6 timer siden, Bonavar skrev:

Til dere som bruker spinnstopp. Hvor mange ganger i løpet av ett kast bruker dere spinnstopp ? 

Selv er jeg ny til dette fisket å har samme forståelse som @Aurejeger spinnstopp er utrolig viktig. Men når jeg leser denne tråden begynner jeg å tvile på hele spinnstopp teorien. 

 

Litt avhengig av vanntemp, lengden på kastet, dybde og lysforhold bruker jeg spinnstopp 1-3 ganger pr kast.

Iblant korte som bare får sluken til å flagre litt , og Iblant lengre som får sluken til å synke.

Kan også nevne at jeg alltid fisker med opphenger flue foran sluken og spinnstopp får da f.eks rekeflua til å få et "naturlig" stopp/svev et øyeblikk mens sluken flagrer bak. Å bruke opphenger flue er så effektivt og det har jeg tatt så mange sjøørreter på at jeg aldri fisker uten.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.