Jump to content
Fiskersiden

Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri


Glalaksen
 Share

Recommended Posts

Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN)

 

 

Verktøy for miljøtilpasset effektkjøring av vannkraftverk

 

Effektkjøring er en type drift av vannkraftverkene som medfører raske endringer i vannføring og vannstand.

Forskning i CEDREN viser at det er mulig å effektkjøre vannkraftverk og samtidig å opprettholde livet i elven, dersom effektkjøringen utføres innenfor fornuftige rammer.

Forskerne har utviklet et verktøy for effektkjøring som sikrer fisk og andre organismer gode levekår samtidig som samfunnets behov for regulerbar kraft ivaretas.

 

Link:

http://www.cedren.no/Nyheter/Article/ArticleId/4075

 

"Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri" kan du laste ned her.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

Økt markedstilpasning, større fleksibilitet i energisystemet og innfasing av mer ikke-regulerbar kraft fører til økt effektkjøring i norske vassdrag.

EnviPEAK har forsket på hvilke miljøkonsekvenser dette vil kunne gi og hvordan negative konsekvenser kan reduseres til et samfunnsmessig akseptabelt nivå.

 

Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN):

Effekter av raske vannstandsendringer - EnviPEAK

 

Link:

http://www.cedren.no/Prosjekter/EnviPEAK

 

 

Hovedmålet med dette prosjektet har vært å studere hvordan det norske vannkraft­systemet kan utvikles og brukes optimalt i et framtidig europeisk kraftsystem med stadig økende innslag av ikke-regulerbar fornybar kraft.

Vi har sett på samspillet mellom det norske, nordiske og europeiske kraftsystemet, og hvilke utfordringer vannkraftsystemet vil kunne møte i tiden fram mot 2050.

Men vi har også sett på nye muligheter, for eksempel å bruke det norske vannkraftsystemet for å balansere et økende innslag av vind- og solkraft i Europa.

 

Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN):

Vannkraftdesign for framtida - HydroPEAK

 

Link:

http://www.cedren.no/Prosjekter/HydroPEAK

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Utenlandskabler truer ikke bare industrien, kommuner og folk flest:

I en fersk rapport fra Multiconsult slås det fast at såkalt effektkjøring, en måte å drifte vannkraftverk på som vil kunne øke som følge av flere kraftkabler til utlandet, gir betydelige negative miljøkonsekvenser.

Fiskedød er én av skadevirkningene, og flere dyrearter kan få dårligere livsvilkår.

 

Industri Energi:

Utenlandskabler kan gi fiskedød og en rekke negative naturkonsekvenser

 

Link:

https://www.industrienergi.no/nyheter/rapport-utenlandskabler-gi-svaert-negative-miljokonsekvenser/

 

 

Effektkjøring er en type drift av et vannkraftverk som medfører at kraftverket startes og stoppes ofte og hurtig, noe som igjen medfører hyppige endringer i vannføring, vannstand, vanntemperatur og vannkjemiske forhold sammenlignet med normaltilstanden.

 

Multikonsult:

Miljøkonsekvenser av effektkjøring i regulerte vassdrag – en kunnskapsoppsummering

 

Link:

https://www.industrienergi.no/content/uploads/2017/09/Miljøkonsekvenser-av-effektkjøring-Rapport.pdf

 

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

Tirsdag arrangerte CEDREN et seminar for å prøve å oppklare noen misforståelser i debatten om effektkjøring og balansekraft.

Les mer og last ned presentasjonene her.

 

Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN):

CEDREN delte kunnskap om balansekraft, kabler og effektkjøring

 

Link:

http://www.cedren.no/Nyheter/Article/ArticleId/4470/Balansekraft-kabler-og-effektkjoring

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.