Jump to content
Fiskersiden

Norske Lakseelver: Utviklingskonsesjoner - Kamuflert oppdrettsvekst - Oppdrettslaks på kollisjonskurs


Recommended Posts

Norske Lakseelver

 

 

Utviklingskonsesjoner - Kamuflert oppdrettsvekst

 

Norske Lakseelver frykter at Regjeringen legger opp til en uforutsigbar og miljømessig uforsvarlig oppdrettsvekst parallelt med det forutsigbare regimet Stortinget bifalt før sommeren.

Her kan du laste ned hele høringssvaret vårt.

 

Link (artikkelen er fra august 2015):

https://lakseelver.no/nb/news-2015/kamuflert-oppdrettsvekst

 

 

Den pågående tildelingen av utviklingskonsesjoner kan gi en vekst som frontkolliderer med Stortingets krav om forutsigbar og miljømessig bærekraftig oppdrettsvekst.

 

Norske Lakseelver:

Utviklingskonsesjoner - Oppdrettslaks på kollisjonskurs

 

Link (artikkelen er fra juni 2016):

http://lakseelver.no/news-2016/oppdrettslaks-pa-kollisjonskurs

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt på høyring eit forslag om å opne for tildeling av løyve til akvakultur til utviklingsformål.

Formålet er å legge til rette for teknologiutvikling og vidareutvikling av driftsformer, til dømes offshore-oppdrett.

 

Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet:

Utviklingskonsesjoner - Høyring av forslag om å opne for tildeling av utviklingsløyve

 

Link (artikkelen er fra juni 2015):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring-av-forslag-om-a-opne-for-tildeling-av-utviklinsloyve/id2416687/

 

 

- Regjeringen har en visjon om betydelig vekst i oppdrettsnæringen.

Dersom vi skal få til dette må vi legge til rette for utvikling av ny teknologi.

Utviklingstillatelser vil bidra til det teknologiløftet og omstillingen næringen trenger.

Det kan bety store muligheter for norsk leverandørindustri, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H).

 

Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet:

Utviklingskonsesjoner - Nye konsesjoner skal utvikle framtidens oppdrett

 

Link (artikkelen er fra november 2015):

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-konsesjoner-skal-utvikle-framtidens-oppdrett/id2462544/

 

 

Utviklingstillatelsene er en midlertidig ordning med særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.

Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, for eksempel ved konstruksjon av prototyper og testanlegg, industriell design, utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon.

 

Fiskeridirektoratet:

Utviklingskonsesjoner - Utviklingstillatelser

 

Link:

http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Saertillatelser/Utviklingstillatelser

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites

Oppdrettsnæringens havmerder er i mange tilfeller for dyre til å kunne konkurrere med vanlig lakseoppdrett, ifølge en ny rapport om miljø og havbruksnæringen fra Fridtjof Nansens Institutt (FNI).

 

Teknisk Ukeblad:

Havmerdene er «one hit wonders» og «kostbare luftslott», ifølge kritisk rapport

 

Link:

https://www.tu.no/artikler/havmerdene-er-one-hit-wonders-og-kostbare-luftslott-ifolge-kritisk-rapport/476727?key=cJ814k3V&fbclid=IwAR1ml08gxXmmnMmzlv09eV7wbWe5RdfjzgoWQV_265iTWbnxfO0wdsTXoYQ

 

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) sin rapport "Grønn vekst i blå næring? Miljørettet innovasjon i norsk lakseoppdrett" kan du lese her.

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Posted (edited)

Av

 

Irja Vormedal, Karoline H. Flåm og Mari Lie Larsen - Fridtjof Nansens Institutt

 

 

Kostbare luftslott i laksebransjen

 

Link (artikkelen er fra oktober 2019):

https://www.dn.no/innlegg/oppdrett/havbruk/laks/kostbare-luftslott-i-laksebransjen/2-1-689819?fbclid=IwAR1sPSO8io9HbKXv8HG9cvpMfWp5hC6j77Cu8vUoHsr4tQmZSegLwjEVYpc

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Menon laget en rapport om hvordan myndighetene kan legge til rette for videre teknologiutvikling i havbruksnæringen.

 

Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet:

Evaluering av utviklingstillatelser for havbruksnæringen og vurdering av alternative ordninger for fremtiden

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/evaluering-av-utviklingstillatelser-for-havbruksnaringen-og-vurdering-av-alternative-ordninger-for-fremtiden/id2842154/

 

 

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Menon laget en rapport om hvordan myndighetene kan legge til rette for videre teknologiutvikling i havbruksnæringen.

 

Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet:

Ny rapport om teknologiutvikling i havbruksnæringen

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-rapport-om-teknologiutvikling-i-havbruksnaringen/id2842158/

 

Menon sin rapport "Evaluering av utviklingstillatelser for havbruksnæringen og vurdering av alternative ordninger for fremtiden" kan du lese her.

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.