Sign in to follow this  
Heavy met....fish man!

Antall arter 2017

Recommended Posts

1.Småflekket rødhai

2.Hvitting

3.Torsk

4.Sypike

5.Sei

6.Øyepål

7.Makrell

8.Blåkjeft

9.Lange

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den 11.1.2017 at 21.00, Heavy met....fish man! skrev:

1. Mort

2. Abbor 

3. Sandflyndre 

4. Torsk 

5. Ulke

6. Hvitting 

7. Hyse

8. Sypike

9. Lake

10.Krøkle

11.Gjedde

12.Steinsmett

13.Sei

 

Edited by Heavy met....fish man!

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Hågjel

2. Sypike

3. Hvitting

4. Paddetorsk

5. Svartkutling

6. Dvergulke

7. Hyse

8. Øyepål

9. Lyr

10. Knurr

11. Brosme

12. Lange

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den Tuesday, February 28, 2017 at 17.37, Heavy met....fish man! skrev:

 

1. Mort

2. Abbor 

3. Sandflyndre 

4. Torsk 

5. Ulke

6. Hvitting 

7. Hyse

8. Sypike

9. Lake

10.Krøkle

11.Gjedde

12.Steinsmett

13.Sei

 

14. Lange

15.Ålekvabbe

16.Svartkutling

17.Svarthå

18.Hågjel 

20.Lomre 

20.Lusuer 

21.Skrubbe

22.Lyr

Share this post


Link to post
Share on other sites
 1. Hyse
 2. Sei
 3. Svarthå
 4. Hvitting
 5. Knurr
 6. Sypike
 7. Paddetorsk
 8. Lange
 9. Lake
 10. Sandkutling
 11. Tangstikling
 12. Sandflyndre
 13. Hågjel
 14. Kveite
 15. Bergnebb
 16. Torsk
 17. Skrubbe
 18. Krøkle (ny art)
 19. Øyepål
 20. Abbor
 21. Panserulke (ny art)
 22. Brosme
 23. Tangkutling
 24. Sild
 25. Trepigget stingsild
 26. Rødspette
 27. Vanlig ulke
 28. Havmus
 29. Bergkutling
Edited by Tore K

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Hågjel
2. Lange
3. Torsk
4. Havmus
5. Paddetorsk
6. Hvitting
7. Sypike
8. Glassvar
9. Dvergulke
10. Svartkutling
11. Krøkle
12. Gjedde
13. Abbor
14. Rødflekket kutling
15. Skrubbe
16. Rognkjeks
17. Bergkutling
18. Sandkutling
19. Tangstikling
20. Kystringbuk

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Mort

2. Abbor

3. Sik

4. Gjedde

5. Lake   (ny PB)

6. Sandflyndre   (ny art)

7. Gapeflyndre  (ny art)

8. Hvitting

9. Torsk

10. Sypike

11. Skrubbe

12. Røye

13. Knurr  

14. Rødknurr   (ny art)

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Hågjel

2. Sypike

3. Hvitting

4. Paddetorsk

5. Svartkutling

6. Dvergulke

7. Hyse

8. Øyepål

9. Lyr

10. Knurr

11. Brosme

12. Lange

13. Rognkjeks

14. Ulke

15. Hornkvabbe
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Hågjel

2. Sypike

3. Hvitting

4. Paddetorsk

5. Svartkutling

6. Dvergulke

7. Hyse

8. Øyepål

9. Lyr

10. Knurr

11. Brosme

12. Lange

13. Rognkjeks

14. Ulke

15. Hornkvabbe

16. Kystringbuk

17. Femtrådet Tangbrosme

Share this post


Link to post
Share on other sites

Art                                          Antall             Største veide eksemplar

 

1.     Torsk                          8                      3130g

2.     Grønngylt                   1         

3.     Bergnebb                    3                      29g

4.     Sandkutling                7                      0,93g

5.     Leirkutling                 1*                    0.54g

6.     Ålekvabbe                  1                      19,73g

7.     Sypike                        21                    122g

8.     Abbor                         5                      70g

9.     Sandflyndre               8                      336g

10.  Hvitting                      16                    741g

11.  Knurr                          3                      373g

12.  Sei                              3                      660g

13.  Paddetorsk                 1*                    300+g

14.  Krøkle                        23*                  8,1g

15.  Skrubbe                      5                      450g

16.  Lomre                        1                      531g

17.  Stam                           2*                    450g

18.  Steinsmett                  6*                    3,78g

19.  Rødspette                   4**                  1010g

20.  Dvergulke                  7**                  99g

21.  Nordlig knurrulke      1*                    18,3

22.  Tangkvabbe                2**                  64g

23.  Steinbit                      1                      446g

24.  Nordlig tangbrosme   1*                    35g

25.  Rognkjeks                  1*                    16,5g

 

Total:                                      130

Turer:                                     19

Vassfis:                                  3

 

*=Ny 2017 (7)

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Hågjel

2. Sypike

3. Hvitting

4. Paddetorsk

5. Svartkutling

6. Dvergulke

7. Hyse

8. Øyepål

9. Lyr

10. Knurr

11. Brosme

12. Lange

13. Rognkjeks (Ny Pers)

14. Ulke

15. Hornkvabbe

16. Kystringbuk (Ny Art)

17. Femtrådet Tangbrosme (Ny Art)

18. Pigghå

19. Svarthå

20. Blålange

21. Piggskate

22. Rødflekket Kutling

23. Brungylt (Ny Art)

24. Sei

25. Lusuer

 

Edited by Relaks

Share this post


Link to post
Share on other sites
 1. Hyse
 2. Sei
 3. Svarthå
 4. Hvitting
 5. Knurr
 6. Sypike
 7. Paddetorsk
 8. Lange
 9. Lake
 10. Sandkutling
 11. Tangstikling
 12. Sandflyndre
 13. Hågjel
 14. Kveite
 15. Bergnebb
 16. Torsk
 17. Skrubbe
 18. Krøkle (ny art)
 19. Øyepål
 20. Abbor
 21. Panserulke (ny art)
 22. Brosme
 23. Tangkutling
 24. Sild
 25. Trepigget stingsild
 26. Rødspette
 27. Vanlig ulke
 28. Havmus
 29. Bergkutling
 30. Lusuer
 31. Laue
 32. Svartkutling
Edited by Tore K

Share this post


Link to post
Share on other sites

Art                                          Antall             Største veide eksemplar

 

1.     Abbor                         5                      70g

2.     Bergnebb                    8                      35g

3.     Blåstål/rødnebb         1                      144g

4.     Dvergulke                  9**                  99g

5.     Fløyfisk                      2                      111g

6.     Gapeflyndre               5**                  132g

7.     Gressgylt                    6**                  72g

8.     Grønngylt                   1

9.     Gullfisk                      3                      160g   

10.  Hvitting                      16                    741g

11.  Knurr                          3                      373g

12.  Krøkle                        23*                  8,1g

13.  Laue                           2+                   13,8g

14.  Leirkutling                 1*                    0.54g

15.  Lomre                        5                      531g

16.  Mort                           1                      104g

17.  Nordlig knurrulke      1*                    18,3

18.  Nordlig tangbrosme   1*                    35g

19.  Paddetorsk                 1*                    300+g

20.  Regnbueørret             2*                    82,3g

21.  Rognkjeks                  1*                    16,5g

22.  Rødspette                   5**                  1010g

23.  Sandflyndre               9                      336g

24.  Sandkutling                9**                  3,7g

25.  Sei                              4                      660g

26.  Skrubbe                      7                      450g

27.  Stam                           8*                    450g

28.  Steinbit                      1                      446g

29.  Steinsmett                  7*                    5,1g

30.  Svartkutling               1                      25g

31.  Sypike                        26                    142g

32.  Tangkvabbe                2**                  64g

33.  Torsk                          8                      3130g

34.  Trepigget stingsild     1**                  2,4g

35.  Vanlig ulke                 1**                  400g

36.  Ålekvabbe                  1**                  19,73g

 

Total:                                      187 + en haug med lauer som må telles

Turer:                                     25

Vassfis:                                  3

 

*=Ny 2017 (8)

**=Ny pers (9)

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Hågjel

2. Sypike

3. Hvitting

4. Paddetorsk

5. Svartkutling

6. Dvergulke

7. Hyse

8. Øyepål

9. Lyr

10. Knurr

11. Brosme

12. Lange

13. Rognkjeks (Ny Pers)

14. Ulke

15. Hornkvabbe

16. Kystringbuk (Ny Art)

17. Femtrådet Tangbrosme (Ny Art)

18. Pigghå

19. Svarthå

20. Blålange

21. Piggskate

22. Rødflekket Kutling

23. Brungylt (Ny Art)

24. Sei

25. Lusuer

26. Karuss

Share this post


Link to post
Share on other sites
 1. Hyse
 2. Sei
 3. Svarthå
 4. Hvitting
 5. Knurr
 6. Sypike
 7. Paddetorsk
 8. Lange
 9. Lake
 10. Sandkutling
 11. Tangstikling
 12. Sandflyndre
 13. Hågjel
 14. Kveite
 15. Bergnebb
 16. Torsk
 17. Skrubbe
 18. Krøkle (ny art)
 19. Øyepål
 20. Abbor
 21. Panserulke (ny art)
 22. Brosme
 23. Tangkutling
 24. Sild
 25. Trepigget stingsild
 26. Rødspette
 27. Vanlig ulke
 28. Havmus
 29. Bergkutling
 30. Lusuer
 31. Laue
 32. Svartkutling
 33. Hornkvabbe (ny art)
 34. Asp (ny art)
 35. Gullbust (ny art)
 36. Solabbor
 37. Nipigget stingsild (ny art)
 38. Sørv
 39. Flire
 40. Stam (ny art)
 41. Vederbuk
 42. Gullfisk
 43. Ørekyte
 44. Mort
 45. Suter (ny art)
 46. Harr (ny art)
 47. Hvitfinnet steinulke (ny art)
 48. Ørret
 49. Laks (ny art)
 50. Lyr
 51. Tangsprell
 52. Kolmule (ny art)
 53. Makrell
 54. Spisskate (ny art)
 55. Nordlig knurrulke (ny art)
 56. Gressgylt (ny art)
 57. Tangkvabbe (ny art)
 58. Gråsteinbit (ny art)
 59. Lomre (ny art)
 60. Vanlig fløyfisk (ny art)
 61. Piggvar (ny art)
 62. Rødflekket kutling (ny art)
 63. Grønngylt
 64. Berggylte
 65. Gapeflyndre
 66. Blåkjeft (ny art)
 67. Blåstål
 68. Lysing
 69. Pigghå
 70. Strandtangbrosme (ny art)
 71. Dvergulke
Edited by Tore K

Share this post


Link to post
Share on other sites

Art                                          Antall             Største veide eksemplar

 

1.     Abbor                         12                    170g

2.     Bekkerøye                  1*                    42g

3.     Bergnebb                    8                      35g

4.     Blåstål/rødnebb         1                      144g

5.     Brasme                       3                      146,1g

6.     Dvergmalle                1                      104,5g

7.     Dvergulke                  9                      99g

8.     5ttb                             1                      35g

9.     Fjesing                       6                      230g

10.  Flire                           1                      31,4g

11.  Fløyfisk                      2                      111g

12.  Gapeflyndre               5                      132g

13.  Gjedde                        1                      560g

14.  Gressgylt                    6                      72g

15.  Gjørs                          1*                    420g

16.  Grønngylt                   1

17.  Gullfisk                      3                      160g

18.  Hork                           3                      30g

19.  Hvitfinnet steinulke   1                      3,3g    

20.  Hvitting                      17                    741g

21.  Knurr                          5                      373g

22.  Kolje                          1

23.  Krøkle                        23*                  8,1g

24.  Laue                           22                    13,8g

25.  Leirkutling                 1*                    0.54g

26.  Lomre                        5                      531g

27.  Mort                           17                    149g

28.  Nipigga stingsild       1                      1,4g

29.  Nordlig knurrulke      1*                    18,3

30.  Paddetorsk                 1*                    300+g

31.  Regnbueørret             3*                    84,4g

32.  Rognkjeks                  1*                    16,5g¨

33.  Rødgjellet solabbor   9                      40g

34.  Rødspette                   6                      1010g

35.  Sandflyndre               11                    336g

36.  Sandkutling                9                      3,7g

37.  Sei                              12                    660g

38.  Skrubbe                      11                    450g

39.  Stam                           14*                  450g

40.  Steinbit                      1                      446g

41.  Steinsmett                  7*                    5,1g

42.  Suter                           2                      36g

43.  Svartkutling               1                      25g

44.  Sypike                        26                    142g

45.  Sørv                            6                      163g

46.  Tangkvabbe                2                      64g

47.  Torsk                          18                    6000g

48.  Trepigget stingsild     1                      2,4g

49.  Vanlig ulke                 6                      400g

50.  Vederbuk                    1                      530g

51.  Ørekyte                      4                      6g

52.  Ørret                           1                      131g   

53.  Ålekvabbe                  1                      19,73g

 

Total:                                      308

Turer:                                     32

Vassfis:                                  3

 

*=Ny 2017 (9)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 1. Abbor                                 32                         170g

 2. Bekkerøye                         1*                         42g

 3. Berggylt                             1

 4. Bergnebb                           27                         35g

 5. Blåstål/rødnebb               2/2                       144g

 6. Brasme                               3                           146,1g

 7. Dvergmalle                       1                           104,5g

 8. Dvergulke                          9                           99g

 9. 5ttb                                     1                           35g

 10. Fjesing                                6                           230g

 11. Flire                                    4                           182g

 12. Fløyfisk                               2                           111g

 13. Gapeflyndre                      5                           132g

 14. Gjedde                               1                           560g

 15. Gressgylt                           6                           72g

 16. Gjørs                                   1*                         420g

 17. Grønngylt                          3

 18. Gullbust                             1*                         81g

 19. Gullfisk                               10                         440g

 20. Hork                                   3                           30g

 21. Hvitfinnet steinulke        2                           3,3g      

 22. Hvitting                              19                         741g

 23. Karpe                                  4                           2230g

 24. Karuss                                2

 25. Knurr                                   5                           373g

 26. Kolje                                   1

 27. Krøkle                                 23*                       8,1g

 28. Laue                                   26                         13,8g

 29. Leirkutling                         1*                         0.54g

 30. Lomre                                5                           531g

 31. Makrell                              17

 32. Mort                                   17                         149g

 33. Nipigga stingsild              1                           1,4g

 34. Nordlig knurrulke            1*                         18,3

 35. Paddetorsk                        1*                         300+g

 36. Regnbueørret                   3*                         84,4g

 37. Regnlaue                           7                           2,2g

 38. Rognkjeks                          1*                         16,5g¨

 39. Rødgjellet solabbor        9                           40g

 40. Rødspette                          7                           1010g

 41. Sandflyndre                       11                         336g

 42. Sandkutling                       9                           3,7g

 43. Sei                                       18                         660g

 44. Skrubbe                              11                         450g

 45. Stam                                   14*                       450g

 46. Steinbit                               1                           446g

 47. Steinsmett                         7*                         5,1g

 48. Suter                                   2                           36g

 49. Svartkutling                       11                         25g

 50. Sypike                                 33                         142g

 51. Sørv                                    10                         163g

 52. Tangkutling                       1

 53. Tangkvabbe                      2                           64g

 54. Torsk                                  43                         6000g

 55. Trepigget stingsild           1                           2,4g

 56. Vanlig ulke                        6                           400g

 57. Vederbuk                           3                           1080g

 58. Ørekyte                              9                           6g

 59. Ørret                                  7                           131g     

 60. Ål                                         4

 61. Ålekvabbe                         1                           19,73g

Uidentifisert yngel          3

 

Total:                                                476

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this