Jump to content
Fiskersiden

Recommended Posts

Jeg var på fisketur ved et lite vann på offentlig grunn i Bergen kommune og kom over et stormasket garn med flere oppsiktsvekkende store abbor (anslagsvis 300-500 g). Siden jeg ikke var sikker på reglene satte jeg garnet tilbake i vannet. Det var overraskende vanskelig å finne generelle og lokale regler for garnfiske i ferskvann på nettet. Hvis det er fritt frem å holde på slikt er det vel ikke mye som skal til for å tømme et lite vann for de større fiskene? Noen som vet om slikt fiske er lovlig??

Edited by Fritidsfisker
Presisering
Link to post
Share on other sites

Det er stor forskjell på ferskvann og saltvann i denne sammenhengen. I ferskvann har du tre varianter. Fritt fiske, styrt av forskrift - Tålt fiske, styrt av forskrift - Privat/ offentlig, styrt av grunneier. Sistnevnte er det desidert flest av. Her har grunneier alle rettigheter og kan sette de reglene de ønsker, inkludert totalt frislipp og totalt forbud. 

Dersom vannet er på offentlig grunn må du sjekke med kommunen eller Fylkesmannen først. 

Link to post
Share on other sites
15 timer siden, erik skrev:

Det er stor forskjell på ferskvann og saltvann i denne sammenhengen. I ferskvann har du tre varianter. Fritt fiske, styrt av forskrift - Tålt fiske, styrt av forskrift - Privat/ offentlig, styrt av grunneier. Sistnevnte er det desidert flest av. Her har grunneier alle rettigheter og kan sette de reglene de ønsker, inkludert totalt frislipp og totalt forbud. 

Dersom vannet er på offentlig grunn må du sjekke med kommunen eller Fylkesmannen først. 

Takk for oppklarende svar! Skal høre med kommune/fylkesmannen hvis ingen vet regler for Bergen kommune. 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

hei

de fleste kommuner har en avdeling som tar seg av fritid og rekreasjonsområder. Jeg kontaktet denne her i horten med spørsmål om jaktpå sjøfugl, og traff folk som var både positive og hadde greie på ting. Det er kanskje riktig sted å starte. Hvis det ikke er anadrom fisk i vannet, så får du neppe særlig svar fra fylkesmannen

Link to post
Share on other sites
2 timer siden, josteink skrev:

For alle typer fiske, både garn og stang, SKAL du ha tillatelse frå grunneigar. Dette gjeld uavhengig om det er offentleg eller privat grunneigar.

Enig i utgangspunktet, men for ordens skyld så gjelder ikke dette for barns fri fiske i innlandet. 

Link to post
Share on other sites

Også det er en sannhet med modifikasjoner. :) Selv om man er under 16 kan man feks ikke fiske i fredningstid eller i vann og elver hvor offentligheten ikke har tilgang via fiskekort etc.

Link to post
Share on other sites
19 minutter siden, erik skrev:

Også det er en sannhet med modifikasjoner. :) Selv om man er under 16 kan man feks ikke fiske i fredningstid eller i vann og elver hvor offentligheten ikke har tilgang via fiskekort etc.

Jo,  i utgangspunktet kan de det. Men ikke etter 20. august.

§ 18.Barns fiske.

I vassdrag der rettighetshaver utsteder fiskekort har personer som ikke har fylt 16 år rett til fiskekort uten vederlag for å fiske innlandsfisk med stang og håndsnøre i perioden fra og med 1. januar til og med 20. august.

I andre vassdrag har personer som ikke har fylt 16 år rett til å fiske innlandsfisk med stang og håndsnøre uten rettighetshavers tillatelse i samme periode som nevnt i første ledd.

Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke i vassdrag eller deler av vassdrag som fører anadrome laksefisk eller i kunstige dammer. Bestemmelsene er også underordnet regler gitt i medhold av § 34 eller naturmangfoldloven.

Der fiske etter denne paragrafen vil være til skade for fiskekulturtiltak eller hvor barns fiske er til vesentlig fortrengsel for rettighetshavernes fiske, skal departementet regulere utøvelsen av fisket.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for kreps.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.