Recommended Posts

Men "kampen" mot ørretmafian er det ingen som skriver om. Her vanker det bare stille aplaus og samtykkende nikking. Snakk om artsrasisme! Men det er klart en edel fisk som ørret vet at den ikke skal spise hverken frosk,salamander eller andre fisk. Alle vet jo at ørreten ikke er en glupsk rovfisk.

Endret av Afre
la til "info"
  • Like 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Forferdelig.

Jeg skulle isfiske etter ørret i Elverumstraktene i vinter, kjent som et brukbart fiskevann i fine omgivelser. Ringte den lokale jeger- og fiskerforeningen da jeg mest lurte på om kjørbar vei til vannet. Hadde forsåvidt en lang og hyggelig prat med fiskeforvalteren, men dårlig nytt - gjedde var å finne i vannet, jeg kunne bare fiske uten å betale fiskekort! En gang hadde noen satt ut gjedde i små nabovann - som en hevn ble det sagt - nå hadde gjedda vandret til dette idylliske tjernet (eller satt ut?). Ikke et napp å få. De ville forsøke, men trodde ikke de fikk tillatelse til rotenonbehandling.

Jeg kjenner til hvor de har slitt med å fjerne gjedda i et lite tjern i Enebakk; gjedde som ble satt under krigen - da forstår jeg hvilke konsekvenser man får å slite med. Det er vel dessverre bare rotenon som vil hjelpe?

 

Endret av geirm

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
19 minutter siden, Afre skrev:

Men "kampen" mot ørretmafian er det ingen som skriver om. Her vanker det bare stille aplaus og samtykkende nikking. Snakk om artsrasisme!

En underlig respons på startinnlegget. Du får lage og begrunne din egen tråd om denne ørretmafiaen. Forøvrig har vel ørretfiske aldri hatt den store statusen på Fiskersiden? 

  • Like 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
24 minutter siden, Afre skrev:

Men "kampen" mot ørretmafian er det ingen som skriver om. Her vanker det bare stille aplaus og samtykkende nikking. Snakk om artsrasisme! Men det er klart en edel fisk som ørret vet at den ikke skal spise hverken frosk,salamander eller andre fisk. Alle vet jo at ørreten ikke er en glopsk rovfisk.

Lag ein ny tråd, ver snill å diskuter tema og ikkje dra inn andre ting i denne tråden, det er meir ryddig då.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Dette er jo ren miljøkriminalitet! Gjedda rydder jo "reint bord" iallfall i mindre vann. Er det sportsfiskere som kun tenker c&r og stor, bitevillig fisk som er hovedsynderen her?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Syns det er legitimt av Afre å nevne "ørretmafian" da dette ikke er et problem som bare handler om gjedda. 
Er personlig 100% imot det meste av utsetting av fisk, spesielt når det gjelder arter som ikke tilhører vassdraget. 
Men i denne saken er det faktisk NINA-forskeren, Miljødirektoratet, NJFF fiskebiologen og grunneieren i Tysvær sine tullete utsagn som jeg reagere mest på.

Endret av Issat-Erke Trosten
la til Miljødirektoratet
  • Like 3

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Vanskelig å si hvorfor noen setter ut gjedde i vann som aldri kan bli gode gjeddevann. Om det er planlagt gjøres det av folk med nokså lavt kunnskapsnivå om hva som kreves for å få et slikt.

Miljødirektoratet og NINA sover litt i timen her - det er flere tilfeller av nye abborvann i Bergen i 2016 enn det er nyregistreringer av gjedde i hele Norge.

Gjedden kan gjøre rent bord i små vann og tjern, men i større vassdrag og vann lever vitterlig gjedden bra side om side med en rekke arter, og har en positiv innvirkning på snittstørrelsen til disse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
13 timer siden, josteink skrev:

Lag ein ny tråd, ver snill å diskuter tema og ikkje dra inn andre ting i denne tråden, det er meir ryddig då.

 

14 timer siden, geirm skrev:

En underlig respons på startinnlegget. Du får lage og begrunne din egen tråd om denne ørretmafiaen. Forøvrig har vel ørretfiske aldri hatt den store statusen på Fiskersiden? 

Han sikter til den vanlige praksisen vi har i Norge med å sette ut ørret i hvilket som helst vann (Helst alle!). Dette er det veldig få som bryr seg om. Når det derimot dukker opp gjedde eller karpe kommer skrikene om kriminalitet og mafiavirksomhet. Det er bra det blir satt fokus på spredning av gjedde, men det er like viktig at det blir satt fokus på spredning av ørret. 

Svarene dere kommer med er jo helt på trynet i en tråd som handler om spredning av fisk. Med mindre dere mener at spredning av ørret og gjedde er veldig forskjellig...? Det er i så fall enda mer nedsnødd.

Endret av PeterSL
  • Like 4

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
10 timer siden, geirm skrev:

En underlig respons på startinnlegget. Du får lage og begrunne din egen tråd om denne ørretmafiaen. Forøvrig har vel ørretfiske aldri hatt den store statusen på Fiskersiden? 

Innlegget er jo en direkte og veldig presis respons på startinnlegget. Ørret er like mye fremmed art i vassdrag der den blir introdusert som det gjedde er. 

  • Like 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Topp tråd! Godt at det er flere som stusser over "ørrethysteriet" vi har her i Norge... Konservativt og tregt som så mye annet.

Misforstå meg rett, jeg fisker ørret i blant. Og det er ofte (ikke alltid) god matfisk. Men synes vel ikke det er den mest spennende fisken vi kan fiske her i landet... Og hvorfor skal vi ikke slippe ut andre arter slik vi slipper ut ørret?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Det er ikke tillatt å sette ut en eneste fisk i et vassdrag uten tillatelse. Dette gjelder også om arten allerede finnes i vassdraget, også fisk av lokal stamme er det ulovlig å sette ut uten tillatelse. 

Fra Lovdata :

Uten særskilt tillatelse er det forbudt å sette ut fisk eller andre ferskvannsorganismer for kultiveringsformål. Forbudet gjelder ikke utsetting i kultiveringsanlegg med gyldig tillatelse etter forskrift 30. desember 1992 nr. 1232 om etablering og drift av kultiveringsanlegg for fisk og kreps.

Det kan gis tillatelse til utsetting av stedegen stamme for kultiveringsformål. Som stedegen stamme regnes fisk eller andre ferskvannsorganismer som har sitt opphav fra den opprinnelige, lokale bestanden. Det kan også gis tillatelse til utsetting av innlandsfisk fra samme kultiveringssone.

Fylkesmannen kan gi tillatelse til utsetting av anadrome laksefisk i ferskvann, og av innlandsfisk og andre ferskvannsorganismer som ikke blir forvaltet av fylkeskommunen.

Fylkeskommunen kan gi tillatelse til utsetting av innlandsfisk og andre ferskvannsorganismer som blir forvaltet av fylkeskommunen.

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-11-11-1020

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Alle dere som liker å "trolle" en tråd. Her er det bare å slå seg løs:rolleyes:

Forsvare gjeddeutsetting i et tusenbrødrevann med ørret som i tillegg har dårlig vannkvalitet og hatt fiskedød? Nope! 

Hvorfor ikke? Fordi!!

Men? Nei!!!

Ørretmafia! Hva?

Gjeddemafia!! Hæ?

Men kan vi ikke sette ut krokodiller for å bli kvitt beveren da? What ever! 

  • Like 2

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Alle har vel litt rett? Inkludert journalisten som har skrevet denne skrekkpropagandaen full av feil.

Nei, man skal ikke spre arter og ja man må søke for sette ut fisk uansett art og sted.

Men i likhet med endel andre stusser også  jeg litt over flere ting i denne saken. Hvis det nå stemmer at noen har satt ut ca et snes gjedder, hvorav en med grei størrelse  (eller "monster" som det tydeligvis kalles vestpå) så har de lagt litt arbeid i det. Det florerer ikke av syvkilosgjedder i området så man har lagt en plan, fisket den opp et sted en bra bit unna og så flyttet den med bil. Pga akvarieinteresse har jeg en hel del erfaring med flytting av fisk i ymse størrelser i bil, og det er ikke noe du tar på sparket med en plastbøtte du tilfeldigvis fant i vannkanten. Dette er tilsynelatende en høyst bevisst (om enn tankeløs) handling.

Og der er det jeg ikke skjønner. Hvis du først har ressursene og kunnskapen til å gjennomføre dette, så har du vel fått med deg at dette aldri vil bli et godt gjeddevann? Men kanskje er det ikke sportsfiske som er målet? 

At det blir masse bråk rundt utsetting av gjedde og andre hvitfisk velger jeg å tro at er en konsekvens av at vi ser dette i nyere tid, i motsetning til ørret som primært ble spredd i en tid da vi visste lite om konsekvensene. At vi setter ut ørret i hundretusener fortsatt der det allerede finnes ørret blir en litt annen diskusjon. Ja, ørret er utvilsomt den arten vi har spredd mest og som har gitt de største skadene, men nå vet vi da bedre så vi trenger ikke å gjenta tabben?

  • Like 2

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg må si at jeg faktisk reagerer på at man igjen ikke omtaler ørret i listene over spredning av fremmede fiskearter. Men faktaboksen i artikkelen refererer jo til Hesthagen og Sandlunds rapport Tiltaksrettet kartlegging og overvåking av fremmed ferskvannsfisk - en tilstandsvurdering av spredningen pr. 2016 som har en ganske klar definert avgrensning hentet fra sammendraget: "Denne rapporten omhandler en videreføring av prosjektet om tiltaksrettet kartlegging og overvåking av fremmede (innførte) og regionalt fremmede fiskearter i ferskvann." Sånn sett sniker ørreten seg unna det kritiske lyset fordi den er naturlig tilhørende i alle regioner....

 

For ørret er historisk sett den arten som er mest spredd. Sannsynligvis er det fortsatt den arten som spres mest. Dette er jo kulturhistorisk betinga og kan forklares med matauk. Ørreten tilpasser seg lett de aller fleste miljøer, vokser greit siden den spiser det meste, smaker godt og er lett å fange. Men i dag er spredning av ørret like ulovlig som å spre all annen fisk. Eneste lovlige utsettingene vi driver med i dag i mitt område (Agder) er supplerende utsettinger der ørreten fortsatt sliter med reproduksjon pga lav pH , eller reetablering av vann som dødde ut av forsuring. (Så kan man ha en lang sidediskusjon om det er rett eller galt å tillate reetableringer i vann der den utdødde fisken ikke er naturlig men blei bært opp i bøtter i 1850, men det er en annen sak...) Det gis ikke tillatelser til utsettinger i nye lokaliteter hvor det ikke har vært ørret fra før, i naturlig fisketomme vann osv.,  ei heller i vann der det er sårbart biologisk mangfold som kan bli skadelidende dersom det settes ut fisk. Dersom det gis tillatelser til å sette ut ørret skal disse være av stedegen stamme og fri for sykdom og parasitter. Kommer fisken fra settefiskanlegg er jo dette ivaretatt, ellers settes det krav om undersøkelser av representativt utvalg hvis det skal flyttes villfisk. Så det er ikke fritt fram og blankofullmakter til å sette ut eller flytte ørret heller, det settes diverse krav. Men når det er sagt er det en grunnleggende positiv holdning til ørreten fra Direktoratsnivå, kanskje i overkant positiv får man være så ærlig å si. (Måtte bare ta med dette siden det synes å være en utbredt misforståelse at utsetting av ørret er noe som alltid er lov)

Men så er det jo likevel massevis av ørreter som flyttes på uten at myndighetene først får en søknad på bordet. Men at denne såkalte "ørretmafiaen" som det blir skrivd lengre opp i tråden flytter fisk ulovlig kan ikke på noe vis tas til inntekt for at man skal spre andre arter ulovlig. Det blir som å si at du kan banke kjerringa fordi naboen banker ungene. NEI, det er ikke sånn det funker.

All introduksjon av fremmede arter kan få store konsekvenser. Ikke bare for andre fisk, men for amfibier, insekter osv. Så er det ikke sikkert at konsekvensene blir særlig store, men det veit man veldig lite om på forhånd. Verden har gått framover (heldigvis) og vi veit i dag mye mer enn før. Derfor er det også strengere regleverk. JA, det har skjedd og skjer mye rart i norsk naturforvaltning og fiskeforvaltning, men det betyr ikke at vi trenger å gjenta alle tabbene eller begrunne egne dusterier med at andre bedriver dusterier. Det er jo en grunn til at naturmangfoldloven har et egen veldig fremtredende "føre-var-prinsipp" for eksempel. Men at vi  burde vært mer åpne for å forvalte andre arter enn fettfinner i dette landet er jeg ikke uenig i, inkludert det å sette ut/flytte også andre arter, men da må det skje et skifte i hele lovverket først, samt at det må settes strenge krav til undersøkelser av både lokaliteter og fisken som skal flyttes. Og selvtekt er uansett ikke veien å gå.

Så kan vi ikke bare slutte å spre fremmede arter da? Er jo ikke så vanskelig det egentlig. Er jo bare å ikke gjøre det. Og å ikke gjøre noe er dritlett.

(Og ørret er like fremmed i et vann som karpe og gjedde og sørv osv. så lenge den ikke fantes der naturlig. Husk også at fremmed art ikke nødvendigvis er det samme som uønsket art og at uønsket art ikke nødvendigvis er det samme som fremmed art. Men det er også et lite sidespor...)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Min konklusjon er at man ikke bør flytte fisk til vann/vassdrag hvor de ikke forekommer fra før og at artikkelforfatteren bør lese seg opp på gjedde og gjeddefiske.

 

"Til og med duppande menneskeføter langs bryggekanten kan bli angripne. "

"Fisken, som blir kalla Nordens krokodille, sluker i verste fall all anna fisk i vatn den blir sett ut i. Den blir einerådande, kan bere med seg parasittar, og kan spreie seg via bekkar til fleire vatn."

"Gjedda sym nemleg så sakte og dårleg at den sjeldan går i garn, og den er glup nok til å snu når nasetippen treff garnmaskene."

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Den 29.5.2017 at 10.16, geirm skrev:

 Forøvrig har vel ørretfiske aldri hatt den store statusen på Fiskersiden? 

Du mente vel antagelig gjeddefiske her eller hva?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Det er tydelig at vestlendingene også har lyst på å fiske gjedde. Hvorfor kunne ikke noen utvalgte vann settes av til dette formålet? Må vi drive på denne måten i dette landet? Kan hende jeg er naiv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
4 timer siden, Afre skrev:

Du mente vel antagelig gjeddefiske her eller hva?

Nei. Nå har jeg vært nesten helt fraværende her de siste åra, men tidligere gikk en gjeng i gang med eget ørretforum pga den lave interessen for ørret og røye (ikke mine ord). Det eksploderte nesten i popularitet, men ble senere en lukket gruppe.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

det er da en stor andel av medlemmene på Fiskersiden som elsker ørret og ørretfiske. Sånn har det alltid vært. Men det er samtidig mange av oss som ikke er fullstendig ensporede, og som klarer å ha mer enn en tanke i hodet om gangen. Man kan like BÅDE ørret og gjedde. Her ligger INGEN motsigelse i det hele tatt. Problemet med denne diskusjonen, som så mange andre, er den fullstendige mangelen på nyanser. Ja, gjedde er generelt uheldig i mindre ørretvann. Ja, det er generelt uheldig å spre fisk. Men det betyr ikke at alt som har med gjedde å gjøre er fysjom, og alt som skjer med ørret er OK.

Som toppredator er gjedda en av våre nyttigste fiskearter i ferskvann, som bidrar til å redusere risikoen for tusenbrødrebestander. I tillegg er den en fremragende sportsfisk. Ørret er også en super sportsfisk, som i tillegg er blant de beste i steikepanna. Men det betyr ikke at det er OK å sette ut ørret over alt, sånn som har vært praksisen i dette landet (jfr boka "ørret" av Lars Nilssen). Og hvis man er positivt til dette, da fremstår man som dobbeltmoralsk hvis man i det neste åndedraget er i mot gjedde. Alt til sin tid og på riktig sted bør vel heller være mottoet?

et siste poeng; hver gang det kommer gjedde (eller en annen art for den saks skyld) i et nytt vann tar man det for gitt at det er bevisst spredning utført av mennesker. Ja, det er liten tvil om at dette har skjedd opp gjennom historien, men i noen tilfeller er det også snakk om høyst NATURLIG egenspredning. Det er faktisk et generelt trekk ved evolusjonen at arter sprer seg. Og gjedde vil spre seg som alle andre arter, hvis sjansen byr seg; for eksempel ved at den "tilfeldigvis" klarer å komme seg forbi det som normalt er et vandringshinder, men som i en spesiell situasjon gir den mulighet til å passere. Og befruktede gjeddeegg kan spres med ender; det dokumenterte allerede Charles Darwin. Er det for mye å be om at man først undersøker saken nærmere før man konkluderer at en observert spredning må være menneskers verk?

  • Like 6

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ørreten kommer fra Frankrike - gjedda kommer fra H****** :P

Det virker som at man mest ønsker å vri fokuset bort fra "gjeddesyndene" her.

 

 

 

Endret av geirm

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
58 minutter siden, geirm skrev:

Ørreten kommer fra Frankrike - gjedda kommer fra H****** :P

Det virker som at man mest ønsker å vri fokuset bort fra "gjeddesyndene" her.

Dette er helt feil. Men når man er for ensidig i sin fremstilling må man regne med å bli konfrontert med det. Naturligvis er det galt å aktivt spre gjedde, men det er ikke noe verre å sette ut gjedde enn det er å sette ut ørret, biologisk sett.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
10 minutter siden, piscator skrev:

... men det er ikke noe verre å sette ut gjedde enn det er å sette ut ørret, biologisk sett.

Får lett mye større konsekvenser. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
25 minutter siden, geirm skrev:

Får lett mye større konsekvenser. 

kommer an på hva slags konsekvenser man mener. Ørret påvirker også sine økosystemer på omfattende vis. I mange vann der ørret ikke tidligere fantes, og har blitt satt ut har den ført til store endringer; for eksempel på forekomst av salamander, og lokale krepsdyr, som andre her også har vært inne på. Biologisk sett er dette like ille som at et ørretvann blir ødelagt av gjedde, selv om sistnevnte er verre sett fra et RENT menneskelig perspektiv.

og dessuten; hva som er verst eller best av ørret eller gjedde blir jo også opp til øynene som ser.

Endret av piscator

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
18 minutter siden, piscator skrev:

 

Igjen - biologisk sett er gjedde mye værre: Den gir også konsekvenser for insekter, amfibier - OG ikke minst fugler! - i tillegg til potensielt å utrydde andre fiskearter. Jeg fatter ikke at du setter likheter mellom gjedde og ørret i denne sammenhengen.

EOD.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå