Sign in to follow this  
Glalaksen

Norske Lakseelver: Sjøørret

Recommended Posts

Norske Lakseelver

 

 

Sjøørret

 

Sjøørreten er i utgangspunktet en europeisk art.

Bestandene består av en blanding av stasjonære og sjøvandrende individ, hvor den sjøvandrende andelen varierer fra vassdrag til vassdrag.

Det er vanligvis en overvekt av hunner blant de sjøvandrende ørretene.

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2015/sjoorret

 

 

Kongeriket Norges Grunnlov

 

 

Kapittel E: Menneskerettigheter

 

 

§ 112

 

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

 

Link:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17

 

 

#BestandsNivå

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ørret (Salmo trutta) er en fascinerende art:

Den finnes i iskalde vann langt oppe på fjellet, i frodige lavlandselver og langt ute ved kysten i saltvann.

Noen ørret blir ikke større enn 100 g og er knallgul med røde og brune prikker mens andre er sølvblank og kan veie godt over 10 kg.

Hva er årsaken til denne variasjonen og hva slags habitat trenger ørret?    

 

SalmonCamera:

Sjøørret eller ørret?

 

Av Ulrich Pulg, forsker hos Uni Research Miljø

 

Link:

http://salmoncamera.com/rret/

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vi er stolte av laksen og sjøørreten i Norge, og vi liker å tro at norsk natur består av urørt natur og vann.

Dette stemmer dessverre ikke.

Kun et fåtall norske småvassdrag er slik de opprinnelig var fra naturens side, der de tidligere uhindret slynget seg nedover gjennom skog og dal på vei mot våre innsjøer, fjorder og hav.

Vi har riktignok vann og vassdrag i våre fjellområder og vidder som fortsatt er tilnærmet intakte, men etter hvert som vi beveger oss ned mot lavlandet og kysten, har våre fotavtrykk satt sine spor.

Dette har redusert leveområdene for laksefisk, og for sjøørreten spesielt.

Det er sjøørreten som trives best og dominerer i de mindre vassdragene, ofte kalt «bekker».

 

SalmonCamera:

Menneskeskapte inngrep og endringer i norske småvassdrag

 

Av Morten Andre Bergan, forsker hos Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 

Link:

http://salmoncamera.com/menneskeskapte-inngrep-og-endringer

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

I Lakseregisteret finner du informasjon om 1 300 elver som har bestand av laks, sjøørret og sjørøye.

Velg "Din elv" og studer faktasiden for elva du vil vite mer om.

 

Miljødirektoratet:

Lakseregisteret

 

Link:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Lakseregisteret1/

 

 

Lakseregisteret

 

Link:

http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/default.aspx

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this