Sign in to follow this  
Glalaksen

Regjeringen Solberg: Regjeringen skrur på trafikklyset for oppdrettsindustrien

Recommended Posts

En ny forskrift om økning i norsk lakse- og regnbueørretoppdrett sendes nå på høring.

 

Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet:

Vekst i norsk lakse- og regnbueørretoppdrett på høring

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vekst-i-norsk-lakse--og-orretoppdrett-pa-horing/id2675184/

 

 

Nærings- og fiskeridepartement har her på høring utkast til forskrift om kapasitetsøkning i norsk lakse- og regnbueørretoppdrett 2019-2020.

Formålet med forskriften er å fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en miljømessig bærekraftig utvikling og å bidra til verdiskaping på kysten.

 

Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet:

Høring - utkast til forskrift om kapasitetsøkning i norsk lakse- og regnbueørretoppdrett 2019-2020

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---utkast-til-forskrift-om-kapasitetsokning-i-norsk-lakse--og-orretoppdrett-2019-2020/id2674635/

 

 

PS:

Regnbueørret kalles på "stammespråket" til den norske oppdrettsmafiaen for "Fjordørret".

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er nå  kort tid før Nesvik fastsetter trafikklyset for oppdrettsindustrien for neste toårsperiode.

Normal saksgang om oppdrettsvekst ville involvert Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet, men disse blir ikke spurt om råd før fiskeriministeren avgjør hvor det blir vekst.

 

Norske Lakseelver:

Gult eller rødt - Hva velger Nesvik?

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2019/hva-velger-nesvik

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Av

 

Morten Heide Feiring - advokatfullmektig i advokatfirmaet Lund & Co DA

 

 

Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning

 

Link:

https://www.intrafish.no/kommentarer/dagens-regulering-av-lakseoppdrett-bryter-med-lover-knyttet-til-miljo-og-naturforvaltning/2-1-717466#laks

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this