Sign in to follow this  
faust

2019 er villaksens år

Recommended Posts

Sitert direkte fra Miljødirektoratet;

Laks er del av naturmangfoldet vi finner midt i mange av våre største byer. Her fra Akerselva i Oslo. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet
Laks er del av naturmangfoldet vi finner midt i mange av våre største byer. Her fra Akerselva i Oslo. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet

2019 er villaksens år

Verdens villaks-land har bestemt at det internasjonale villaksåret skal markeres i 2019.

VILLAKS I NORGE

Rundt 500.000 villaks kommer årlig tilbake til norskekysten for å gyte i de rundt 450 norske elvene som har egen laksebestand.

Atlantisk villaks har vært i sterk tilbakegang i hele utbredelsesområdet de siste 30 årene og er i Norge halvert sammenliknet med 1980-tallet.

Oppimot en tredel av den atlantiske villaksen gyter i norske lakseelver.

Mens det kun er en atlantisk villaksart, finnes det fire forskjellige arter i Stillehavet.

– Villaksen vår har en unik verdi som art og naturressurs, som opphav til friluftsopplevelser, næringsliv og kultur. Vi inviterer nå alle interesserte til å være med å feire elvenes konge i 2019, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Fredag starter laksefisket i mange elver i store deler av landet. Tusener av nordmenn og tilreisende strømmer til elvene for å oppleve noe av det mest egenartede og majestetiske vi har i norsk natur: Villaksen.

I Norge har vi som mål å ta vare på bestandene og sikre et naturlig høstbart overskudd. Miljøforvaltningen og flere andre myndigheter bruker sammen med den private forvaltningen hvert år betydelige ressurser på en rekke tiltak for å nå disse målene.

Lever nær folket

I 2019 går de overnasjonale organene som jobber for å bevare villaks i Atlanterhavet (NASCO) og Stillehavet (NPAFC) sammen om å arrangere det internasjonale villaksåret. Miljødirektoratet leder Norges delegasjon i NASCO og har det overordnede ansvaret for markeringen i Norge.

– Selv om vi sjelden ser villaksen, har vi den tettere innpå oss enn vi kanskje tenker over. Flere av de store lakseelvene renner gjennom en by, og laksen har stor betydning for mange lokalsamfunn. Dette er dermed en anledning for bykommuner og andre til å vise fram og la befolkningen ta del i denne unike naturverdien, sier Hambro.

Saken fortsetter under logoen.

Logo for villaksåret

width_430.JPG

Bli med å bidra

Det legges opp til en bred markering gjennom hele året og at de som ønsker å bidra med arrangementer eller andre markeringer for å feire villaksen i 2019 bruker Villaksens år som vignett og benytter logoene som er laget for året.

– Vi håper flest mulig vil være med oss å markere villaksens år både på arrangør- og deltakersiden. I villaksåret ønsker vi å legge vekt på den utrolige verdien det er å ha villaks i norsk natur, sier Hambro.

Miljødirektoratet jobber i samarbeid med Norges jeger- og fiskeforening (NJFF) og grunneierorganisasjonen Norske lakseelver med å planlegge og utvikle aktiviteter og et felles rammeverk for året.

Miljødirektoratet deler hvert år ut tilskudd til tiltak knyttet til bestander av laks, sjøørret og sjørøye og som kommer samfunnet og allmennheten til gode. Det vil være mulig å søke om støtte for tiltak knyttet til villaksåret i neste søknadsrunde i 2019.

 

Link til originaltekst

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste måte å bidra til er vel det å la vare å fiske etter villlaks...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this