fishandtips

Hvilkne fisker er dette???

Recommended Posts

Dette har jeg null peiling på, jeg har ikke en sjanse til å finne ut hvilkne arter dette er, så vær så snill og hjelp meg med dette.

De er tatt i Tista

 

hvilken.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ikke noen ekspert jeg heller, men kan det være lagesild?

Edited by espenkg
forbedret forslag :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg vet at det er skikkelige proffer her inne som kan hjelpe meg med å si hvilkne fisker jeg har fått, klart dette er midt i ferien og det er ikke alle som gidder å være her inne i ferien, men som sagt så  velger jeg å masse på dette helt til noen som kan hjelpe meg, Noen???

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutter siden, tåkeferd skrev:

Sikk

Det er garantert ikke sik. Siken er en laksefisk, som har fett-finne. Jeg synes at i alle fall de fire største ser ut som mort, men på dette området er jeg ingen ekspert. 

Den lille nederst er litt vanskelig å se. Laua ligner på morten, men er litt slankere og mørkere i ryggen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dette begynner sikkert å ligne som "SPAM" men det er viktig for meg så jeg fortsetter å mase om dette.

Det jeg håper på om jeg har fått min 105 fiskeart i Norge eller ikke. Jeg samler også på fiskearter som jeg har tatt i 2018.

Det er kjempe mange gode artsfiskere her inne som vet svarene, så PLEASE HELP ME.

Skitt fiske til dere alle!

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 timer siden, fishandtips skrev:

Dette begynner sikkert å ligne som "SPAM" men det er viktig for meg så jeg fortsetter å mase om dette.

Det jeg håper på om jeg har fått min 105 fiskeart i Norge eller ikke. Jeg samler også på fiskearter som jeg har tatt i 2018.

Det er kjempe mange gode artsfiskere her inne som vet svarene, så PLEASE HELP ME.

Skitt fiske til dere alle!

Du får svar her på siden Norske artsfiskere https://www.facebook.com/groups/154728127922572/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fikk du greie på hva dette var? Jeg tror de to med røde finner er vederbuk, men de andre tør jeg ikke tro noe om en gang :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

her var det mye artig! Fiskene er litt deformerte, og derfor vanskelig å vurdere sikkert. Den lille nederst er helt umulig å vurdere ut bra bildet. De to ovenfor med rød hale-, gatt og bukfinner er trolig vederbuk. På større individer pleier rødfargen på halefinnen å forsvinne, og nettopp dette gjør at det er mulig at det er hybrider vederbuk/mort. Ut fra bildene er jeg ikke 100% sikker. Men skjellstørrelsen synes å stemme med vederbuk. De to øverste synes å likne mest på mort, og nummer tre ovenfra likner på gullbust. Men alle disse tre synes å ha for lange gattfinner til at det stemmer med ren mort/gullbust. De to øverste kan derfor være mort x brasme eller mort x flire hybrider. Men her er den spisse snuten og tilsynelatende underbitt forvirrende, men det kan godt hende bildet er misvisende. Nummer tre ovenfra likner som sagt mest på gullbust, men den lange gattfinnen passer bedre med laue, brasme eller flire. Ren laue er det heller ikke, for skjellene er for store og fisken for kraftig. Laue har dessuten mye mer utpreget underbitt enn det som bildet viser.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vederbuk. Den lille kan være mye rart. 

Hva er poenget med og knerte disse fiskene?

Edited by stranger79
feilskriv

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, stranger79 skrev:

Vederbuk. Den lille kan være mye rart. 

Hva er poenget med og knerte disse fiskene?

Jeg ser poenget ditt, men nå er det vel ikke akkurat verdens undergang om man gjør kål på ugrassfisk som dette. 

Det er vel få som sørger over en ørliten redusering av karpefisk-bestanden her til lands. Ellers så synes jeg det bør tjene et formål å avlive fisk. Selv spiser jeg det jeg avliver, men unntak av tusenbrødre abbor og karper som dessverre er kroket stygt.

Det å drepe og kaste istedenfor å avkroke og slippe er først og fremst veldig meningsløst.

Edited by Gjeddekake

Share this post


Link to post
Share on other sites

ikke noe stort problem å avlive noen få individer av disse artene; det er egentlig bare fint å få tynnet litt i rekkene. Sånn sett tjener jo dette et kultiveringsformål, selv om det neppe monner noe særlig. Og generelt enig i at avliving av fisk bør ha et formål, for eksempel at fisken skal spises. Det er neppe aktuelt i dette tilfellet, ingen av disse artene er spesielt gode å spise; gullbust vil jeg vel hevde er nær uspiselig (har prøvd). Men det er likevel helt feil å kalle dette ugressfisk. Ingen arter fortjener en slik betegnelse. 

og btw, jeg liker heller ikke betegnelsen "ugress" på planter fordi det definerer naturens verdi kun ut fra menneskelig nytte. 

Edited by piscator

Share this post


Link to post
Share on other sites

Make no mistake, jeg liker enkelte ugressfikarter jeg. Se bare på nicknamet mitt :) Gjedda er jo superkul og god som bare det på bålet, nam :D

Med ugrassfisk så taler jeg selvsagt utifra flere forhold som er enten i hvilken grad fisken kan anvendes som mat og/eller hvordan den oppfører seg og samhandler/sameksisterer med edelfisk i vannet.

Jeg spiser feks gjedde og synes den er kul så det holder å fiske, men den ødelegger dessverre vannet den er i ettersom at det er en svært aggressiv og overlevelsesdyktig art, altså svært altetende og territoriell. Med andre ord blir et godt ørretvann et gjeddevann om en eller annen åndssvak person slipper gjedde i vannet.

For å utfordre deg litt på dette, hva synes du om ørekyte? Den lille tassen som aldri selv blir spisende eller interessant å fiske, men som spiser ørretyngel. Er denne uverdig til betegnelsen ugrassfisk? 

(Når det gjelder Gjedda så synes jeg det er fint med noen få, men gode vann. At arter innføres i nye vann misliker jeg derimot sterkt)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Å spre arter er generelt dumt, uansett art. Ikke minst ørekyte. Men grunnen til at vi ser på den med negative øyne er det rent menneskelige perspektivet. Der ørekyta har kommet uten menneskelig hjelp har den like mye livets "rett" som andre arter. Og mange steder representerer den ikke noe stort problem for ørreten. Men for all del, der den blir et problem for våre interesser, er det riktig å desimere bestandene. Tilsvarende med gjedde. Av en eller annen grunn går det dårlig med gjedde i små ørretvann. Og naturligvis skal vi ikke sette ut gjedde i slike vann. Men totalt sett er gjedde mer til nytte enn ugagn i våre økosystemer, som toppredator. Og en strålende sportsfisk som du skriver. 

Og til slutt; edelfisk er et like dårlig begrep som ugressfisk...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er selvsagt etter mitt syn at vi ser på dette med rent menneskelige øyne. Først og fremst er vi mennesker som fisker av ulike grunner, men en fremtredende grunn er jo at vi liker å spise fisk. Begrepet edelfisk er jo kun en term vi anvender for å beskrive hva vi setter pris på smaksmessig og opplevelsesmessig. 

Dette med edelfisk er jo selvsagt en selektiv betegnelse som flertallet stiller seg bak. Jeg har møtt mange som liker abbor bedre enn ørret på middagsbordet, men likevel så synes flertallet at ørret er å foretrekke. 

Det er ikke drittslenging mot arter å omtale dem som uedle eller ugrass det er bare en veldig forenklet samlebetegnelse. 

Vel vi kan godt være uenige om dette, det er helt i orden for ikke å si kult at vi fiskere kan være uenige om slike ting. Jeg tenker alltid utifra menneskelig perspektiv med unntak dersom en art er truet totalt sett hvilket ingen av de nevnte "ugrassfiskene" kan sies å være.

Det er jo laksefamilien som i hovedsak sliter med synkende bestander og trusler mot artens overlevelse. Se bare på laksebestanden etter denne drittsommeren? Ørreten er mager også :(

jeg har kroken brasmer også denne sommeren og de ser velfødde ut samme med mort og annen karpe. Gjedde har jeg dessverre ikke fått i år. 

alt i alt, det å slå et slag for disse artene som jeg omtaler som ufisk hva gjelder artsopprettholdelse er meningsløst. 

men som sagt vi kan godt være uenige om dette :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

det er ikke nødvendigvis galt å betrakte naturen fra et menneskelig perspektiv. Å kultivere natur betyr jo å forandre naturen til vårt eget beste. Det har vi mennesker alltid gjort. Men da må man være klar på at det er det man gjør. I ulike forvaltnings og kultiveringsdebatter er det åpenbart at mange sauser sammen hva som er økologisk fornuftig og hva som gagner oss. Det er slett ikke sammenfallende bestandig.  Og det er enormt mye inkonsekventhet ute og går. Et par eksempler;

de aller fleste ørretbestander i Norge er et resultat av utsettinger gjort av oss mennesker opp gjennom historien. På grunn av Norges bratte topografi ville fisk rett og slett aldri kommet frem til mange vann, spesielt langt til fjells, hvis den ikke hadde blitt båret dit av mennesker. Jeg sier ikke at dette er galt. Tvert i mot, jeg er glad for at våre forfedre har gjort dette, og sørget for mange fine ørretvann for oss sportsfiskere. Og jeg vil naturligvis mye heller ha ørret enn ørekyte i disse vannene. Men der hvor feilkoblingen skjer er når mange prøver å si at ørreten er den "opprinnelige" arten, og ørekyta ikke har noe i slike vann å gjøre ØKOLOGISK SETT. Ørekyte er tydeligvis veltilpasset å leve i slike vann økologisk sett. Og ingen av artene er opprinnelige. Den eneste forskjellen er at ørreten ble satt ut av oss mennesker på et tidligere stadium, av rent egoistiske årsaker. 

Ironien blir nesten komplett da ørret også har blitt og blir forsøkt satt ut i vann den ikke har noe å gjøre økologisk sett; for eksempel næringsrike vann i lavlandet. Det har man likevel vært og er til dels fortsatt positiv til. Men å sette ut arter som er økologisk tilpasset slike vann er man negativ til. ja, mange er til og med negative til å kultivere bestander av andre arter som forekommer naturlig i slike vann, som for eksempel gjedde og abbor, eller spennende arter karpefisk. Om ikke annet avslører dette at økologi bare er et vikarierende motiv for mange.

Og gjedde da; som sagt går gjedde dårlig sammen med ørret i små vann. Og naturligvis er det fy-fy å sette ut gjedde i (små) ørretvann. Men dette har man generalisert til å betrakte gjedda som en "fæl" art som ødelegger ALLE vann den havner i. Da har man i hvert fall ikke forstått økologi. I virkeligheten er gjedda en av de viktigste og nyttigste artene i norske ferskvann, der den naturlig hører hjemme. Som den absolutte toppredatoren bidrar den til å opprettholde økologisk balanse i vannene. Om det ikke hadde vært for gjedde hadde mange bestander av små karpefisk eksplodert, noe som hadde ført til at bestandene av dyreplankton hadde blitt fullstendig beitet ned, og med en enorm økning i algevekst som konsekvens. Det ser vi jo allerede i noen vann i lavlandet. Man burde styrke gjeddebestanden i slike vann. I stedet er gjedda den eneste arten i Norge som til og mer er lov å SKYTE i reproduksjonsfasen. Snakk om galskap! 

Og i denne generelle debatten om økologi versus kultivering, bidrar begreper som "edelfisk" og "ugressfisk" bare til å forsterke de misoppfatningene jeg allerede har påpekt. Derfor er jeg så negativ til disse begrepene.

Edited by piscator
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Takk for at du tok deg tid til å svare med et så godt og reflektert innlegg. Det var interessant lesning :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...