Sign in to follow this  
Leon

Lowrance oppdatering 18.2

Recommended Posts

Har en Elite 7 Ti som er oppdatert til 18.2 for en mnd tid siden.

Har vært litt skeptisk til kvaliteten på resultatet fra live kartleggingen, men etter gårsdagens "humring" i områder tidligere scannet med genesis ser jeg at genesis later til å gi mindre korrekte konturer. Kjørte i går opp noen områder jeg vet er ekstremt kuperte og fikk mye bedre samsvar mellom det jeg ser på ekkoloddet med live scanning sammenliknet med genesis som virker som glatter ut veldig. Loddrette stup blir med genesis relativt slake skråninger, mens med live scanning blir det veldig bratte skråninger. Er det flere som har tilsvarende erfaringer?

 

Fish reveal på strukturscan har jeg også testet litt i det siste, men er litt i tvil om nytten. Skal jeg lete etter fisk pleier jeg å kjøre split screen på 50 og 200kHz chirp og syns jeg lettere finner fisken på denne måten sammenliknet med bare 200 chirp full skjerm. 455kHz med Fish reveal ser jo kult ut, men mangel på erfaring i bruken gjør at jeg foreløpig stoler mer på 50/200 til å avgjøre hva som er fisk eller ikke. Stoler ikke helt på at alt av røde dotter med Fish reveal er fisk enda. Eneste potensielle fordelen som gjenstår å få bekreftet er om den tilsynelatende lettere avslører fisk nær bunnen eller om det bare virker sånn med mine utrente øyne. Håper noen med mer erfaring har noe å tilføye.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I utgangspunktet opererer Genesis og Genesis Live veldig likt, og der jeg har testet har også GL lagt over kart fra G vært tilnærmet uendret så lenge jeg tar med forskjeller i vannstand i sammenlikningen. Da har jeg dog sammenliknet Genesis-kart i områder logget av meg til å begynne med. Hvis Genesis har brukt en ekkoloddlogg tatt opp med en ekkoloddgiver med vid konevinkel, vil effekten av det være det du sier, bratte skråninger blir jevnet ut, og samtidig vil mindre endringer i dybde også viskes ut. Effekten av dette forsterkes med dybde. Så hvis noen feks logger med HST-WSBL eller 83/200/455/800-HDI eller Totalscan og bruker Medium chirp, som effektivt gir en konevinkel på rundt 50 grader, så får du et aldeles håpløst dybdekart. Hvis man derimot logger med giveren din, og bruker 200 kHz, bør kartet basert på loggen bli veldig bra. Logger du med low chirp eller 50 kHz vil du få nesten like stor unøyaktighet på dybde som de andre gjorde med medium chirp eller 83 kHz. Så min erfaring er at G og GL blir ganske likt, så lenge kvaliteten på dataene konturene tegnes ut i fra er lik.

Så har vi en sak som kalles "smoothing" i kartverdenen. Smoothing er rett og slett en slags utjevning eller "glatting" av dybdekonturene i kartet, poenget er delvis å gjøre kartet mer lettlest og delvis å utjevne for feilskudd i loggene. brukes det høy grad av smoothing ser kartet visuelt lekkert ut med jevne fine dybdekonturer, bruker man lite smoothing blir konturene mer hakkete og ujevne, men desto mer nøyaktige. (Forutsatt at loggen var nøyaktig til å begynne med.) G og GL bestemmer selv hvilken grad av smoothing de skal bruke, dette kan du ikke påvirke. Jeg har ikke kunnskap om grad av reell smoothing men mistenker at G har noe mer smoothing enn GL.

Både G og GL bruker en viss grad av ekstrapolasjon, som er en gjetning av hvilken vei bunnen heller basert på ekkoloddsignalet. GL ekstrapolerer ca 50 meter ut fra loggen (25 meter til hver side) mens G bruker enda mer ekstrapolasjon. Ekstrapolasjon er nettopp en gjetning, og desto mer variabel bunnen er desto dårligere blir som regel den gjetningen. Tettere logging vil fjerne behovet for ekstrapolasjon, og man blir sittende med bare interpolasjon. Interpolasjon er også en gjetning, men denne gjetningen baserer seg på mer enn bare ett kjent punkt og har derfor en tendens til å være mye bedre.

Moral - logg med 200 kHz og helst med en ekkoloddgiver med så smal konevinkel som mulig dersom man har flere å velge mellom.

FishReveal viser det samme som du ser på 2D-ekkoloddet ditt, bare lagt på downscan-bildet. Så forutsatt at du bruker de samme innstillingene vil fisk vises like godt (eller dårlig) begge steder. FR krever heller ikke at du bruker chirp på 2D, du kan bruke 200 eller 50 kHz i steden om du ønsker det. Der jeg personlig virkelig ser nytten med FR er i vegetasjon eller områder med særdeles ujevn bunn hvor det ellers kan være vanskelig å skille fisk fra nettopp vegetasjon eller bunnlinje. Dog er mitt oppsett av ekkoloddgivere lite egnet for FR så jeg må bruke en rekkemontert HDI-giver for at det skal bli bra, noe jeg sjelden gidder. Ergo ganske begrenset erfaring med FR fra min side. 

 

 

Edited by erik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Virker som det er både noe med glatting av kurver er mer fremtredende med Genesis enn GL ja. Logget mye  med G i sommer og så stadig fine steiner på ekkoloddet som jeg ville sette teiner på nå i høst. Disse er blitt glattet vekk av G, så har hatt store problemer med å finne de igjen. Med GL har jeg funnet igjen noen slike og får tegnet opp kurver som rett nok er glattet ut til en liten sukkertopp, men likevel indikerer stein. I G er det vel fortsatt 1 fot dybdekonturer som fineste oppløsning selv om det nå er metrisk. En halvmeter høy stein bør i så fall vises, men gjør det ikke. Med tetteste kurver i GL får jeg indikasjon i det minste. Selvsagt er steinens plassering ift øvrig bunnkontur avgjørende, men med G kart blir små steinblokker borte selv på slett bunn.

logger selvsagt med 200khz (G bruker vel både 200 og 455 som grunnlag virker det som i og med man kan se loggen på begge frekvenser). Var ikke klar over at det var mulig å logge på lavere frekvens som 77 eller 50, men det er som du sier dumt ift konevinkelen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this