Jump to content
Fiskersiden

Fiskeforbud i Oslofjorden


TT
 Share

Recommended Posts

19 timer siden, Triturus skrev:

Jeg må bare kommentere denne. Forslaget er i en stor grad basert på havforskningsinstituttets nye forskning på fritidsfiske i oslofjorden, blant annet. «Byråkratene» sitter ikke på et kontor og drar opp konspiratoriske ting av hatten selv om mange tror det.

----

dette må også jeg kommentere. Naturligvis er mange av oss litt mer "løse i kjeften" på dette forumet enn vi ville vært i en direkte dialog med myndigheter og forskningen. Derfor er det også mulig at vi tar oss munnen litt for full, basert på manglende innsikt. 

Når det er sagt er det lite av dette som egentlig handler om konspirasjon. Dette handler om 1) hvordan forskning omsettes til forvaltning og 2) hvordan ulike grupper prioriteres politisk - uten at det behøver på være noe konspiratorisk ved det. 

Forskning på effekten av fritidsfiske er velkommen, og den har åpenbart kommet et godt stykke på vei de senere årene. Men likevel sitter man fortsatt med ufullstendig kunnskap om svært komplekse sammenhenger. Samtidig har man ganske god kunnskap om effekten av yrkesfiske og oppdrett på vill natur, men der brukes det millioner av kroner i lobbyvirksomhet for å så tvil om vitenskapelig sikker kunnskap, slik at myndighetene velger å la tvilen komme "tiltalte" til gode. Dette gjør de blant annet pga de store økonomiske interessene som står på spill. Konsekvensene for naturen er til dels dramatiske

Samtidig er det mye lettere å angripe grupper der de direkte økonomiske konsekvensene er vanskeligere å se og måle, og på tross av at det vitenskapelige grunnlaget for det aktuelle tiltaket er mye tynnere. Når man ser argumentasjonen for de nye forslagene til forvaltning i Indre Oslofjord er det med all respekt å melde vanskelig å se hvorfor man så ensidig rammer en så stor gruppe, som trolig har mye mindre å si i sakens anliggende, særlig når de "store ulvene" stort sett slipper unna. Det undergraver respekten for og troverdigheten til myndighetene. Dokumentasjonen på at fritidsfiske i Indre Oslofjord er så skadelig for torskebestanden er vanskelig å finne, det vil si, vi forstår at også vi sportsfiskere må unngå å fiske torsk når bestanden er så dårlig som nå. Men det er også liten tvil om at det er helt andre ÅRSAKER til at torsken i første instans har fått så store problemer enn fritidsfiske. Og sportsfiskere bør da kunne fiske andre arter selv om man sparer torsken. Såpass selektivt klarer vi å fiske jevnt over. Det fungerer jo stort sett på andre arter, så hvorfor ikke torsk? Dette handler mest om vilje.

For å oppsummere; ja jeg har respekt for forskningen, og vil ha mer av den. Men man må innse at når vitenskapelig kunnskap skal omdannes til politiske tiltak, så vil det alltid handle om prioriteringer, og da må ofte "sannheten" vike. Jeg kan forstå at det sitter langt inne å legge bånd på virksomhet som genererer milliarder av kroner og tusenvis av arbeidsplasser. Men jeg sliter med å forstå hvorfor en så stor interessegruppe som sportsfiskerne blir så stemoderlig behandlet. De genererer jo tross alt ganske store penger i form av utstyrskjøp, båtleie, osv hvert år. Og siden sportsfiske er hovedinteressen til flere hundre tusennordmenn, og Oslofjorden definitivt er en av hovedarenaene for dette, bør man også ta livskvaliteten og trivselen til denne store gruppen inn i regnestykket når man skal lage nye forvaltningsregler. I stedet har man arrogant laget et forslag som rett og slett overkjører denne store gruppen, som til og med fremstår som noe tynt vitenskapelig dokumentert. Dårlig forvaltningspolitikk fra ende til annen.

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Fisker selv i Oslofjorden og har merket at torsken har blitt sjeldnere og sjeldnere. Fisker for det meste etter sjøørret. Tidligere kunne jeg stå på land og se torsken svømme forbi i vannkanten. Jeg har satt ut de få torskene jeg har fått. Har kun tatt med to som jeg fikk for noen år siden da jeg hadde med nevøen min. Og forby alt fiske er helt uforståelig. Jeg mener som piscator at vi sportsfiskere klarer å sette tilbake torsk om vi får det. Jeg kommer til å fortsette å fiske sjøørret og forholde meg til reglene som gjaldt.

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 1 month later...

Da var denne saken avgjort, så vidt jeg kan se:https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side11/id2637397/

NJFFs kommentar: https://www.njff.no/nyheter/Sider/NJFF-vant-fram-i-torskesaken.aspx

Det er likevel et ganske omfattende området der det vil gjelde et totalt fiskeforbud i perioden januar - april. Se kart:

https://www.regjeringen.no/contentassets/c3b0cf0738f44a319dd9993fa2ce3e17/indre_oslofjorden.pdf

Det som gjør forbudet litt merkelig, er at det ikke gjelder sjøørret. Det gir jo grobunn for spørsmål av typen hva med bifangst av andre arter enn torsk?

Begrensningene gjelder ikke denne våren, men inntrer fra 15. juni 2019. Etter denne datoen er mao torsken fredet.

Link to comment
Share on other sites

Generelt sett forbys sportsfiske i store områder deler av året, mens yrkesfisket durer på som før så lenge de søker først. Begrunnelse: Det er viktigere at folk kan kjøpe fisk på kaia, enn at de kan fiske den selv.

At NJFF klarer å få seg til å vise frem dette som en seier skjønner jeg pent lite av. For meg ser det mer ut som et fullstendig knefall for lobbyvirksomheten fra yrkesfiskerne, som har vunnet frem med stort sett alt de ønsket.

Edited by erik
typos
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

4 minutter siden, erik skrev:

Generelt sett forbys sportsfiske i store områder deler av året, mens yrkesfisket durer på som før så lenge de søker først. begrunnelse: det er viktigere at folk kan kjøpe fisk på kaia, enn at de kan fiske den selv.

At NJFF klarer å få seg til å vise frem dette som en seier skjønner jeg pent lite av. For meg ser det mer ut som et fullstendig knefall for lobbyvirksomheten fra yrkesfiskerne, som har vunnet frem med stort sett alt de ønsket.

Ja, jeg skjønner ikke hvor NJFF har fått medhold, for dette ligner da veldig på det som ble foreslått? Men så lenge sjøørretfisket er spart, er jo i realiteten skaden kanskje ikke så stor ...

Edit: men det er viktig å se på kartet på fiskeridirektoratet, ikke NJFFs. Direktoratets kart er mer detaljert og sparer større deler av kystsonen.

Edited by TT
Link to comment
Share on other sites

To little to late, det har ikke manglet på varsler i snart 20 år. Men velger altså å stenge grinden og låse den med en solid henglås etter at alle kyrene har rømt og trolig avgått med døden av alderdom. Norsk miljøforvaltning på sitt beste. En annen ting er at med null oppsyn så er det lett å snike seg unna fredningen hvis man ønsker det(Noe man ikke bør/skal gjøre). Etter å ha lest igjennom finner finner jeg ikke et ord om garnfiske for ikke registerte yrkesfiskere altså fritidsfiskere. Men dette er kanskje regulert allerede? Da jeg ikke driver med garnfiske selv kan en slik regulering ha gått meg hus forbi

Link to comment
Share on other sites

Ang garnfiske er det mer eller mindre slutt på dette om jeg tolker det riktig:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-endring-av-forskrift-om-utovelse-av-fisket-i-sjoen/id2637677/

§ 27a annet og tredje ledd (nye) skal lyde:
Det er forbudt å fiske med bunnsatte garn innenfor grunnlinjen fra og med Telemark til grensen mot Sverige.

Dette er vel i skarp kontrast til høringsforslaget hvor det var unntak for flyndre, krabbe og breiflabbgarn? Likevel positivt siden garn er generalister i sin fangst.

Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Leon skrev:

Ang garnfiske er det mer eller mindre slutt på dette om jeg tolker det riktig:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-endring-av-forskrift-om-utovelse-av-fisket-i-sjoen/id2637677/

§ 27a annet og tredje ledd (nye) skal lyde:
Det er forbudt å fiske med bunnsatte garn innenfor grunnlinjen fra og med Telemark til grensen mot Sverige.

Dette er vel i skarp kontrast til høringsforslaget hvor det var unntak for flyndre, krabbe og breiflabbgarn? Likevel positivt siden garn er generalister i sin fangst.

Ja det ser slik ut heldigvis. Som du sier så ville det vært tullete å tillate noen typer garn. Det vil også være umulig å håndheve slike unntak. Uansett forbud mot garnfiske vil nok helt klart være utgjøre det største bidraget når det gjelder å værne torsken. Ser at det er et lite smuthull i loven. Det kan være mulig å hevde at torsken man fikk var kroket på en slik måte at den ikke var levedyktig. Men vel man kan kanskje ro seg i land med en torsk. Blir man tatt flere stygt kroket torsk. Har man helt klart et problem

Sitat

Det er likevel adgang til å beholde torsk som tas som uunngåelig bifangst i fisket etter andre arter, og som ikke er levedyktig.

 

Link to comment
Share on other sites

Nå har ikke jeg finlest de nye reglene, men må innrømme at jeg er skeptisk. Selv om jeg støtter målsetningen om å beskytte torsken, tviler jeg på om dette er en medisin som vil virke i særlig grad, og der man rammer alt for bredt, og ikke primært de som har størst ansvar for at situasjonen er som den er. Dette virker fortsatt helt urimelig og uhensiktsmessig, hvis det er å bevare torsken som er målet.

Jeg er umiddelbart heller ikke spesielt imponert av NJFFs innsats, selv om de tydeligvis slår seg litt på brystet her, og mener myndighetene har lyttet til dem. Snarere virker det som om NJFF i sin dialog med fiskerimyndighetene kun har tenkt på en gruppe sportsfiskere - sjøørretfiskerne - og egentlig gitt litt blaffen i alle andre. Eller er det noe jeg har misforstått her?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

22 minutter siden, piscator skrev:

 

Jeg er umiddelbart heller ikke spesielt imponert av NJFFs innsats, selv om de tydeligvis slår seg litt på brystet her, og mener myndighetene har lyttet til dem. Snarere virker det som om NJFF i sin dialog med fiskerimyndighetene kun har tenkt på en gruppe sportsfiskere - sjøørretfiskerne - og egentlig gitt litt blaffen i alle andre. Eller er det noe jeg har misforstått her?

Siden sjøørreten er anadrom, er den ikke forvaltet av fiskerimyndighetene, så de kunne uansett ikke forby fiske etter den. De måtte i så fall be Miljømyndighetene om å gjøre dette.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.