Sign in to follow this  
Glalaksen

Regjeringen Solberg: Elver og innsjøer

Recommended Posts

Regjeringen Solberg

 

 

Klima- og miljødepartementet

 

 

Elver og innsjøer

 

Klima- og miljødepartementet arbeider for å ta vare på vassdragsnaturen og sikre et godt vannmiljø i Norge.

I dette arbeidet er vannforskriften et viktig verktøy.

Godt vannmiljø betyr at alle viktige grupper av dyr og planter som naturlig lever i eller i tilknytning til vann, blir tatt vare på.

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/elver-og-innsjoer/id2076657/

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen.

Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

 

Regjeringen Solberg:

Statsministerens kontor

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/dep/smk/id875/

 

 

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i regjeringen.

 

Regjeringen Solberg:

Statsminister Erna Solberg (H)

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/dep/smk/organisasjonskart/statsminister-erna-solberg/id742859/

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this