Sign in to follow this  
Glalaksen

Sjøfiske etter laks og sjøørret med kilenot og krokgarn - fangststatistikk 2019

Recommended Posts

Statistisk sentralbyrå (SSB)

 

 

Sjøfiske etter laks og sjøørret med kilenot og krokgarn - fangststatistikk 2019

 

 

Over 10 tonn uønska laks fiska

 

I år har for første gong fiske av pukkellaks blitt rapportert.

I den ordinære sesongen blei det fiska 10,5 tonn av arten, som ikkje er ønska i Noreg.

 

Link:

https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/artikler-og-publikasjoner/over-10-tonn-uonska-laks-fiska

 

 

Tabeller - Sjøfiske etter laks og sjøørret med kilenot og krokgarn - fangststatistikk 2019

 

28 % nedgang i fangstmengd frå 2018 til 2019.

 

Link:

https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/sjofiske/aar

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

I Miljødirektoratet sin rapport "Fangstrapportering fra fiske etter laks, sjøørret og sjørøye" kan vi lese (sitat):

 

"I sjøen er det å fiske laks med faststående redskap en enerett for grunneier. De som ønsker å fiske, skal registrere seg hos fylkesmannen. Det blir utsendt fangstdagbok til den enkelte fisker. Fangstdagboka skal fylles ut for hver fangstdag med oppgave over antall fisk og vekt av fisken fordelt på smålaks, mellomlaks og storlaks. I fangstoppgaven skal all fangst av laks føres opp, enten det er vill laks eller rømt oppdrettslaks som er fanget."

"Etter avsluttet fiskesesong sender sjølaksefiskerne fangstdagboka direkte til Statistisk sentralbyrå (SSB) som registrerer fangsttallene og publiserer disse."

"Fangstdagboken til den enkelte fisker er underlagt taushetsplikt."

"Det er kun Statistisk sentralbyrå (SSB) som i dag har rett til innsyn i den enkelte fangstdagbok. Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer tall fra sjølaksefisket med oppløsning på kommune. Dersom det er mindre enn tre fiskere i en kommune slås den sammen med andre kommuner til en samlepost innen hvert fylke, for å redusere fare for gjenkjenning av enkeltfiskeres fangst."

 

Hva er det ved fangstdagbøkene til kilenot- og krokgarnfiskerne som ikke tåler offentlighetens lys?

 

Hvor finner vi en laksebørs med fortløpende rapportering av fangst for hver enkelt kilenot- og krokgarnfisker?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this