Jump to content
Fiskersiden

Norske Lakseelver: Resolusjoner fra landsmøtet 2020 - Krever bedre forhold for villaksen


Recommended Posts

Norske Lakseelver

 

 

Krever bedre forhold for villaksen

 

Landsmøtet i Norske Lakseelver krever at myndigheten tar situasjonen til villaksen på alvor.

Oppdrett, vannkraft og sjølaksefiske på blanda bestander vekker bekymring.

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news/2020/11/krever-bedre-forhold-villaksen

 

 

Vedtatt på landsmøtet i Norske Lakseelver 2020.

 

Resolusjoner

 

Lukkede oppdrettsanlegg kan redde villaksen

Det må ikke åpnes for sjølaksefiske

Nok vann til både laks og kraft

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • Glalaksen changed the title to Norske Lakseelver: Resolusjoner fra landsmøtet 2020 - Krever bedre forhold for villaksen

Norske Lakseelver

 

 

Vedtatt på landsmøtet 2020 i Norske Lakseelver.

 

 

Resolusjon - Lukkede oppdrettsanlegg kan redde villaksen

 

Landsmøtet i Norske Lakseelver krever at politikerne må stille krav til oppdretterne om null utslipp av lakselus og ingen mulighet for rømming.

 

Link:

https://lakseelver.no/sites/default/files/LM 2020_Resolusjon_vedtatt_lukkede anlegg.pdf

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites

Norske Lakseelver

 

 

Vedtatt på landsmøtet 2020 i Norske Lakseelver.

 

 

Resolusjon - Det må ikke åpnes for sjølaksefiske

 

Villaksen skal forvaltes bestandsvis.

Da kan vi ikke ha et notfiske i sjøen som fanger laks vi ikke vet hvor hører hjemme.

 

Link:

Det må ikke åpnes for sjølaksefiske

 

 

Det er ingen som vet hvilken elv laksen som fiskes i havet er på vei til.

Laks forvaltes på bestandsnivå, og vi er nødt til å legge et føre-var-prinsipp til grunn for forvaltningen.

Denne korte videoen gir en rask innføring i problemet.

 

Norske Lakseelver:

Video: Fiske på blanda bestander må stoppes

 

Link (video i artikkelen):

https://lakseelver.no/nb/news/2020/04/fiske-pa-blanda-bestander-ma-stoppes

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...

Norske Lakseelver

 

 

Vedtatt på landsmøtet 2020 i Norske Lakseelver.

 

 

Resolusjon - Nok vann til både laks og kraft

 

Landsmøtet i Norske Lakseelver krever at vannkraftindustrien baserer sin produksjon på prinsippet om å gjøre minst mulig skade på naturen.

Den økte nedbørsmengden vi nå opplever skal deles mellom laks og kraft.

 

Link:

https://lakseelver.no/sites/default/files/LM 2020_Resolusjon_vedtatt_vannkraft.pdf

 

 

Av Håkon Berg Sundet - Fagansvarlig revisjon- og vannforvaltning i Norske Lakseelver.

 

Norske Lakseelver:

Tre viktige revisjonssaker på Kongens bord

 

Surna, Aura-Eira og Sira og Kvina har gått hele veien gjennom forvaltningen og ligger nå hos Olje- og energidepartementet til sluttbehandling.

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news/2020/06/tre-viktige-revisjonssaker-pa-kongens-bord

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.