Jump to content
Fiskersiden

Miljødirektoratet: Forslag til strategi for bevaring og utvikling av bestandene av storørret


Recommended Posts

Miljødirektoratet

 

 

Foreslår redningsplan for storørreten

 

Innhente mer kunnskap, regulere fisket og motvirke skader fra vannkraftbygging er blant tiltakene Miljødirektoratet foreslår for å berge storørreten.

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/januar-2021/foreslar-redningsplan-for-stororreten/

 

 

Miljødirektoratet oppnevnte 25. juni 2019 et arbeidsutvalg bestående av representanter for offentlig forvaltning, forskning og interesseorganisasjoner.

Arbeidsutvalget har hatt i oppgave å utarbeide et utkast til strategi for bevaring og utvikling av bestandene av storørret i Norge.

Strategien dekker alle sektorer som påvirker storørretbestandene og tema som fangst og fiskeregulering, kultivering, genbank, vassdragsregulering og fysiske inngrep er behandlet.

Bl.a. har utvalget hentet elementer i fra forvaltningen av lakse- og sjøørret.

 

Miljødirektoratet:

Forslag til strategi for bevaring og utvikling av bestandene av storørret

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2020/november-2020/forslag-til-strategi-for-bevaring-og-utvikling-av-bestandene-av-stororret/

 

Rapporten "Forslag til strategi for bevaring og utvikling av bestandene av storørret" kan du lese her.

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.