Jump to content
Fiskersiden

Evaluering av kultivering av laks i Korsbrekkeelva på Sunnmøre


Recommended Posts

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 

 

Evaluering av kultivering av laks i Korsbrekkelva

 

I dette prosjektet har vi benyttet genetiske analyser til å spore utsatt laks i Korsbrekkelva til stamlaksforeldre brukt i gyteårene 2013, 2014 og 2015.

Andelen kultivert laks fra disse gyteårene var henholdsvis 4, 2,5 og 2,5 %.

I forhold til effektivt antall stamlaks og effektivt antall vill gytefisk er dette tilslaget fra kultivering lavt og bidrar lite til den totale bestanden i Korsbrekkelva.

Kultiveringen forventes dermed å ikke ha medført noen endring i effektiv bestandsstørrelse eller vesentlig påvirket genetisk variasjon i bestanden.

Stamfiskens størrelse (lengde og vekt) og frekvensen av to forskjellige varianter (alleler) i genet Vgll3 som har stor betydning for alder ved kjønnsmodning (som igjen kan overføres til størrelse) ble sammenliknet med tilsvarende informasjon for individer fanget under sportsfiske i årene 2018 – 2020.

Resultatene fra denne analysen viste at stamfisken i disse fangstårene var betydelig større enn det som er gjennomsnittet i sportsfiskefangster, og at stamfisken hadde tilsvarende høyere frekvens av genet som er assosiert med høy sjøalder og høy vekt, sammenliknet med individer fanget under sportsfisket.

Dette kan tilsi at stamfisken samlet inn i årene 2018 – 2020 ikke har vært et tilfeldig utvalg av gytebestanden.

En slik kunstig seleksjon i kultivering er ikke understøttet av forvaltningens anbefalinger, og kan føre til utsettinger av individer som er dårligere tilpasset det elvespesifikke miljøet.

 

Link:

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2734797

 

Rapporten "Evaluering av kultivering av laks i Korsbrekkelva" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

PS:

Styret og daglig leder i oppdrettsorganisasjonen Stiftinga anadrom (tidligere Stiftinga norsk villaksforvaltning).

Styret i Korsbrekkeelva elveeigarlag.

 

 

Les også:

 

Miljødirektoratet:

Retningslinjer for utsetting av anadrom fisk - Stamlakskontroll

 

Link:

https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/68663-miljødirektoratet-retningslinjer-for-utsetting-av-anadrom-fisk-stamlakskontroll/

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.