Jump to content
Fiskersiden

Fredningen av torsk - kanskje på tide å revurdere?


Recommended Posts

Med gyldighet fra 15.06.2019 smalt det inn en forskrift som la ytterligere begrensinger på alt fiske i Oslofjorden, med den hensikt å beskytte den sterkt fallende bestanden av kysttorsk i området.

Hensikten var god, og av prinsipp applauderer undertegnede alle forsøk på å beskytte vår naturarv. Men hvordan fungerer dette i praksis?

Skjermbilde+2021-08-09+kl.+20.40.59.png

 

Les mer på bloggen: https://teamcolibri.blogspot.com/2022/04/fredningen-av-torsk-kanskje-pa-tide.html

Link to comment
Share on other sites

Takk!

Spredning er høyst variabelt. I skrivende stund har 129 personer klikket på innlegget (392 totalt for bloggen per nå i dag). Ved mindre det skjer noe drastisk så vil det nok flate ut rundt 700 klikk i løpet av to dager. Bloggen som helhet ligger rundt 25-30.000 klikk per måned. Erfaringsmessig er de artklene som får desidert flest klikk fokusert på marin elektronikk og skrevet på engelsk, så det er liten tvil om hva folk helst vil lese. :)

Spredning av slike artikler som dette (dvs artikler som ikke får treff pga Google-søk) er i praksis avhengig av deling og kommentering i sosiale medier. 

Link to comment
Share on other sites

Absolutt enig i at dette er et godt innlegg, men løsningene dine er jeg ikke så enig med. 

Et fiskesertifikat ville enten vært en nettbasert løsning der du veldig fort ville fått guider til hva som skal krysses, eller personlig oppmøte og da ville det blitt såpass dyrt at mange ville latt være, samt at kontrollen av det ville blitt nepotisme av verste sort ganske fort. 

Første trinn burde være å forby alt garnfiske. 

Deretter sette opp skilt på de mest brukte plassene om minstemål og bøter på de plassene. Disse skiltene måtte da være på ganske mange språk, og da burde det som står være enkelt. Noe ala, dette er minstemålene og overtredelse betyr bot på 20 prosent av månedslønn. 

Og utvalget arter burde begrenset seg til de vanligste, ørret, torsk og kanskje et par til. 

Men jeg tror ikke det finnes politisk vilje til å gjøre noe av dette. Og ble det satt av litt midler til kontroll vil den gå rett på de svakeste i samfunnet og glatt overse grove overtramp fra de ressurssterke, så fjorden er dømt til undergang

Og man skal ikke glemme at brorparten av de som har lange tradisjoner i å ta seg til rette på bekostning av alle andre har feriehusene sine her, og det de helst vil er ikke forenlig med forvaltning og allemannsrett. 

Edited by Ølgylt
Link to comment
Share on other sites

Ja, ved nærmere ettertanke er kanskje ikke et fiskesertifikat en god løsning. Selv om Erik adresserer problemene på en god måte er det viktig at eventuelle løsninger ikke blir for "byråkratiske" og tungvinte. Fisking bør være et lavterskeltilbud. På den annen side er det relativt ukontroversielt med ferdighetsprøve for den som skal jakte, så det er kanskje vel verdt å diskutere hvordan fiskere flest skal skoleres også? Men selv om man ikke skal kreve sertifikat bør jo informasjonen, både på internett, og i form av plakater etc som redegjør for fredningsbestemmelser, fangstbegrensninger, minstemål og redskapsbegrensninger, økes betydelig.

Og at kommersielt fiske bør avvikles for godt i Oslofjorden er vel de fleste av oss enige om, og de faglige argumentene for dette er overveldende.

 

 

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Noe av utfordringen her er klassisk, nemlig hva som er alternativet. Som jeg skriver og ØG konkluderer, så er det ikke praktisk mulig å gjøre tiltakene som (jeg tror) trengs.

Pessimistisk gubbe som jeg er, dessuten hvit og middelaldrende med dieselbil, så begynner det å lukte litt konspirasjonsteori av hvordan Oslofjorden håndteres. Det virker som noen (det er alltid et ullent «noen» eller «de» i gode k-teorier) har tenkt noe i retning av:

«Dette går til helvete for det er ikke politisk evne til å gjøre noe som monner. Derfor må vi lage noen tiltaksplaner, lover og forskrifter så ingen kan komme å si at det var VÅR feil. La oss lage en verdiløs tiltaksplan uten konsekvenser, tallfestede mål eller midler, og så lager vi noen forskrifter som vi vet ingen vil bry seg om uansett, utvannet med så mange unntak at ingen klager og backet opp med null kontroll. Da kan ingen skylde på oss når det går så i dass at alt til slutt må stenges for alle de neste 20 årene og Havressursloven settes til side på ubestemt tid. Så bruker vi de 20 årene på å vente på at vi går av med pensjon, vi har ryggen dekket, og lar noen andre overta med god samvittighet.»

Den tanken der høres kanskje fjern ut, men jeg har møtt litt for mange byråkrater som i praksis tenker NØYAKTIG slik. Felles for dem alle er at de var menn, hadde minst 25 år i yrket, og først og fremst så ville de ikke ha støy. Det finnes mange engasjerte byråkrater også, all ære til de, Men det engasjementet har en lei tendens til å drepes av byråkrati og en karrierestige hvor han over deg i praksis må gå av med pensjon før du selv rykker opp, lenge før man havner i en posisjon hvor engasjementet kan få konsekvenser. 
 

 

 

Link to comment
Share on other sites

tror ikke på konspirasjonsteorier, men synes dette heller lukter av politisk apati og det at det generelt sitter svært langt inne å begrense næringsliv. Tror rett og slett ikke at politikere og andre med makt her egentlig forstår hvor ille det er, og de synes å tro at alle fakta i sakens anledning er "skremselspropaganda" som kommer fra "venstrevridde" forskere og aktivister. Men fakta er fakta uansett hvilken side man befinner seg på politisk. Det verste er naturligvis at vi ødelegger økosystemet, men det er ille at politikerne, som til de grader følger prinsippet om at "penga rår", ikke innser at det også er et økonomisk idiotprosjekt å fortsette som de nå gjør. Det er et mye større økonomisk potensial i å rendyrke Oslofjorden som rekreasjonsområde enn man noen gang kan få ut av kommersielt fiske, hvis det skal drives bærekraftig. Det er en gåte at de ikke innser det. Og her har jo de som har forsøkt å ta tak i dette, så langt talt for døve ører dessverre.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Dette er jo klassisk. "La oss prate om det for at folk skal bli oppmerksomme på at vi later som om vi gjør noe med problemet og så glemmer vi det." Da glemmer folket det og. 

Synd det er 20-25 år for sent og så lenge det ikke er noen stor økonomisk vinning i dette her, så er jeg redd det kommer nederst i bunken over kjipe saker ingen egentlig vil ta i.

Det som er synd er jo at det nå har begynt å bli rimelig synlig ut forbi Oslofjorden også, og tidligere fiskerike og fantastiske plasser som feks. Langesund så har dette også betydelig merkbart. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Den 26.4.2022 at 8.28, Rage skrev:

Dette er jo klassisk. "La oss prate om det for at folk skal bli oppmerksomme på at vi later som om vi gjør noe med problemet og så glemmer vi det." Da glemmer folket det og. 

Synd det er 20-25 år for sent og så lenge det ikke er noen stor økonomisk vinning i dette her, så er jeg redd det kommer nederst i bunken over kjipe saker ingen egentlig vil ta i.

Det som er synd er jo at det nå har begynt å bli rimelig synlig ut forbi Oslofjorden også, og tidligere fiskerike og fantastiske plasser som feks. Langesund så har dette også betydelig merkbart. 

Det er økonomisk og økologisk vinning i en helt annen forvaltning og det må vi få fram. Jeg viser til Øresund selv om jeg vet at forholdene der er helt andre enn her. Men ikke så ulik at man ikke kan sammenligne. Nå står fiskeriministeren og sier det samme som den forrige. Tråling er ikke noe problem for fjorden. det er det for mye nitrogen og avrenning fra landbruket som er. Hvermansen tror på det. 

Link to comment
Share on other sites

Det er nok mer enn bare tråling som er problemet. I indre fjord har jeg knapt nok sett en trål på de siste 15 årene, men det er like dødt her som på utsiden av Drøbak. Jeg tviler ikke et sekund på at tilførsel av fosfor er et av mange problemer, men jeg irriterer meg grønn over at fokuset ligger så ensidig der. 

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, erik skrev:

Det er nok mer enn bare tråling som er problemet. I indre fjord har jeg knapt nok sett en trål på de siste 15 årene, men det er like dødt her som på utsiden av Drøbak. Jeg tviler ikke et sekund på at tilførsel av fosfor er et av mange problemer, men jeg irriterer meg grønn over at fokuset ligger så ensidig der. 

Heh, om du ikke har sett trål på innsiden siste 15 årene, hvor mye har du egentlig fisket i fjorden? Ser tråler (i entall som oftest) og kilometervis med garnlenker nesten på hver tur jeg fisker i indre Oslofjord. Og alle disse ulovlige morsomme fritidsgarnene som knapt er merket og er knytt fast i land som ingen bryr seg om..

Problemet med Oslofjorden er så komplekst at det er lettest å peke på det vi kan se - nemlig fysiske faststående redskaper og yrkesfiskerne. Jeg er redd for at det bare er én  av utfordringene fjorden har - De fisker jo bare på restene av det som er igjen. 

Link to comment
Share on other sites

Slik er statistikken for bloggposten:

statistikk.thumb.PNG.e02ae4b867f0a2d8b6ca15dc1cd347fc.PNG

Som antatt har interessen nå dabbet av siden antall delinger og kommentarer i sosiale medier har avtatt, og da stopper spredningen. Vi endte dog litt høyere enn antatt med 1110 klikk på artikkelen per nå.

Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, erik skrev:

Fantastisk film.

Så håper jeg den ikke blir en sovepute for våre beslutningstagere. 

Ja, interessant film fra et kvalifisert perspektiv som også brakte inn en ny dimensjon. At tilsvarende problematikk også er observert utenfor CA er vel ikke nødvendigvis overraskende, men heller litt urovekkende da det kan indikere en større problematikk. 

Link to comment
Share on other sites

Meget interessant vinkling.

undrer bare på om en del av årsaken til endring i mikrobiologien kan være forårsaket av en vesentlig endring i makrobiologien som feks i form av at store predatorer som torsken? Litt som høna og egget tenker jeg. 

dersom bakteriene er bunnlevende, noe som kan antydes fra dette med slamdeponiet av masser fra Bjørvika, kan det tenkes at hyperaktiv bunntråling forstyrrer bunnfauna tilstrekkelig til at bakterieflora endres som følge av kontinuerlig påvirkning? Har da denne problematikken et vesentlig større omfang enn indre oslofjord?

Når et vitenskapelig miljø lanserer en slik hypotese har de sannsynlig belegg for noen påstander. Syns derfor det er underlig at fokus er utelukkende tilførslene til fjorden. Passer vel fint ift politisk fokus på innhold i helhetlig handlingsplan for oslofjorden som går på rensing av piss som rammer flatt, kontra tiltak ift fiskeri som spisset rammer både oss sportsfiskere og ikke minst yrkesfiskerne. Alle skal lide like mye, for målrettede tiltak for bevaring fisken som fortsatt svømmer her kan ramme noen få. 
 

Er sikkert bare en gretten *****, men etterlyser bare tiltak på de faktorer som allerede er bevist å ha størst negativ innvirkning etter dagens kunnskap. Rensing av piss og bakterier er ikke øverst på denne lista nå etter min tolkning, men piss må renses og bakterier forskes på samtidig med tiltak som vil gi, eller slik det er nå, kunne hatt umiddelbar effekt før fisken allerede er helt forsvunnet. 
 

poenget er bare at selv om dette er forsket på andre steder er det foreløpig kun en hypotese hos oss og resultatet av forskning ligger mange år frem i tid, pluss enda flere år før det er mulig å ta politiske avgjørelser på grunnlaget fra forskningen. 

Link to comment
Share on other sites

Veldig bra film som illustrerer en del av problemene. Jeg er verken biolog ellers forsker, men jeg mistenker at dette er et av problemområdene som kommer som en følge av alle tidligere hypoteser og problemstillinger med Oslofjorden.

Utfisking av predatorer, fiskebestander/arter ute av balanse, avrenning fra kloakk og jordbruk, tilsig av ferskvann, næringssalter som kommer med, fremmede arter av flere varianter og mangel på oksygen. Alger, plankton og alt dette er også en faktor.

Når andre predatorer som fugler og sel feks beiter ned en av de store (om ikke den største) fiskepredatoren i tillegg..

Men hva vet jeg egentlig. Annet enn at jeg har fisket og oppholdt meg ved fjorden i 30 år og at den er helt annerledes nå enn før, både vann, vegetasjon og fisk har endret seg. Pessimist som jeg er, så tror jeg det er for sent, men det er jo lov å håpe.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

I dette Rage, slik du også tolker situasjonen, ligger det slik jeg implisitt tolker det at vi i ytre oslofjord/indre Skagerak nå er på det stadiet indre oslofjord var for mange år siden. 
 

derfor vil jeg oppfordre de med fokus på indre oslofjord til å løfte blikket sørover og inkludere ytre fjord/skagerak i sine tanker selv om jeg fra aktivisthold har fått direkte beskjed om at det er for ambisiøst kontra det jeg opplever som et halvhjertet forsøk på å forklare hvorfor hesten er dau (les indre oslofjord) og burde gjenopplives. 

litt flåsete og bevisst provoserende sagt ville jeg personlig foretrekke raske tiltak som reddet ytre fjord/indre skagerak fremfor indre oslofjord pr nå basert på en antakelse av hva som faktisk har en tilstand som er mulig å redde. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.