Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/31/19 in all areas

  1. På meg ser dette ut som et vindtett og relativt vanntett ytterskall. Uten å kjenne noe til settet tror jeg det vil bli litt i varmeste laget hvis man skal fordlyttet seg over lengere avstander. Men sikkert greit hvis man skal være mest stasjonær
    1 point