All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. TT

  Namsen

  Jeg er ingen laksefisker, men på besøk hos tidligere naboer som er valdeiere i Namsen, må man jo fiske litt av høflighet. Moro er det jo også. 3,4 kg tatt kl to på natta på en liten tubeflue. Minst 15 år siden sist gang jeg fikk laks, så det var strengt tatt på tide.
 3. 19 eller 24 cm - Dyptgående
 4. Today
 5. Noen som vet hvilke arter som finnes i Nordre Land; Østsinni: Trysilvatnet, Bergseætervatnet og Mårsjøen. Ingen av vannene er registrert, mest trolig pga. privat grunneier og stort innslag av abbor og gjedde.
 6. piscator

  Lokale helter

  he he, strålende. Har hatt besøk av elg, rådyr, hjort, kuer, sauer, hester, grevling, rev, mink, oter og bever når jeg har sittet ved bredden. Men aldri elefanter...
 7. Vi har hatt hytta siden 1988 og jeg har aldri sett dette før.. skal høre med grunneieren om det har vært tobis før her inni buktene!
 8. cannonbang

  Lokale helter

  jeg var rusa på fiske. Nei da, for ordens skyld, det var et sirkus som hadde parkert der nede, og oppasseren var ute på luftetur med elefanten sin. Men det var en overraskelse for å si det sånn, det var nesten mørkt også da den plutselig sto der
 9. piscator

  Lokale helter

  bobiler er verre enn sauer og kuer til å sinke trafikken! Derimot er det heelt greit å taue på en båt...! Det er legitim trafikk!
 10. piscator

  Lokale helter

  elefant ved Aulielva, herlig! Hva hadde du røyka da?
 11. XID (som den automatiske gjenkjenningsfaktor av ekkoloddgiver heter) er vanligvis stabilt på HDS. Tok du hard reset etter oppdatering? Hvis ikke, lagre waypoints og gjør det. Ser du på riktig kanal? Dvs kanal 2? Det er fort gjort å se på kanal 1 under ekkolodd-installasjon.
 12. erik

  Lokale helter

  Her jeg er er det primært bobiler som blokkerer muligheten for videre framferd.
 13. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Villaksbloggen Hvorfor er lakselus fra oppdrett et problem for vill laksefisk? Lakselusa finnes naturlig langs hele kysten, likevel er den utpekt som en av villaksens verste fiender. Hvorfor er det slik? Link: https://blogg.forskning.no/blogg-villaksbloggen-fisk-fiskehelse/hvorfor-er-lakselus-fra-oppdrett-et-problem-for-vill-laksefisk/1359233?fbclid=IwAR1pwQ5IY4rwBOXzY_tGu0zqASxnKW6tRzUnoU00ypjXB8Wk0AZUvVB3RGQ
 14. Miljødirektoratet har kuttet fisketidene i mange elver i Sogn med 14 dager på grunn av dårlig innsig. Sjølaksefisket berøres ikke. Dette gjelder ikke elver med forhåndsavtalte tiltak ved midtsesongevaluering (se liste over disse i artikkel). Norske Lakseelver: Midtsesongevaluering - Korter inn i Sogn Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/korter-inn-i-sogn
 15. Yesterday
 16. Kanskje litt sent å komme med, men jeg ble anbefalt Glomma Spesial på det varmeste i Drevsjø
 17. Det er en fjesing. Handter den forsiktig, den har giftige pigger på gjellelokka og foran ryggfinnen velkommen til forumet forresten.
 18. Hei Sil eller tobis som den heter er vanlig langs hele kysten fra oslofjorden og opp til finnmarkskysten på sommeren. Men bestanden er under hardt press, og er ikke så vanlig som før i tida. Jeg har aldri hørt om tobis til matfisk, den brukes til mel og olje (laksefor). Det hardeste fisket er dog ikke av norske båter, de har ganske strenge kvoter, men skottland og shetrland fisker betydelige mengder, samt danmark. Som forråstoff er den også mye brukt til gris og kyllingfor
 19. Har hytte ved Trondheimsleia, og fikk se en ny type yngel i båthavna i dag! det kokte av ålelignende yngel 10-12cm lange! småseien var helt vill og hoppet og plasket. Rekner med dette er Tobis?? Har aldrig sett dette før. ihvertfall! Er det vanlig med Tobis i Midtnorge? når de blir større graver de jo seg ned i mudderet. Ellers er det vel en hviss eksport av tobis til utlandet! tviler på at det spises i Norge!
 20. Er det noen her som har erfaring med fiske i Båttjønndalen (Hessdalen) i Holtålen kommune? Det er jo utallige små og store vann der, og i følge en av de lokale jeg har snakket med skal det være fisk i samtlige, - men vedkommende er ingen aktiv fisker selv og har derfor lite personlige erfaringer. Er det noen som har noen anbefalinger av hvilke vann f.eks. som er best i forhold til ørret? De tjernene vi har prøvd så langt, har vist seg å være svært grunne og det har vært vanskelig å fiske med sluk, og vi har derfor brukt dupp og flue. Hvilke av tjernene har litt dybde mtp. slukfiske i tillegg?
 21. Miljødirektoratet Laksefisket vert korta ned i Sogn og Fjordane Lite fisk i elvene gjer at Miljødirektoratet avsluttar fisket i fleire vassdrag rundt Sognefjorden og Førdefjorden 14 dagar tidlegare enn fastsett. Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/juli-2019/laksefisket-vert-korta-ned-i-sogn-og-fjordane/ "Fastsetting av forskrift om ekstraordinære reguleringstiltak for fiske etter laks i vassdrag i Sogn og Fjordane sesongen 2019" kan du lese her. Notat "Inntrykk av laksesesongen i 2019 fram til begynnelsen av juli" fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) kan du lese her. "Prosedyrer og tiltak ved ekstraordinære situasjoner i innsig av villaks fra 2014" kan du lese her.
 22. Norske Lakseelver Midtsesongevaluering - Korter inn i Sogn Miljødirektoratet har kuttet fisketidene i mange elver i Sogn med 14 dager på grunn av dårlig innsig. Sjølaksefisket berøres ikke. Dette gjelder ikke elver med forhåndsavtalte tiltak ved midtsesongevaluering (se liste over disse i artikkel). Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/korter-inn-i-sogn
 23. Å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris og reetablere fiske er svært lønnsomt, viser ny forskning. I Lærdalselva var gevinsten for lokalt næringsliv minst 2,6 ganger behandlingskostnaden. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Det lønner seg å utrydde gyro Link: https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2019/03/det-lonner-seg-utrydde-gyro
 24. Last week
 25. Jepp. Fikk den av med varmen fra en lighter.fått målt dimen å stikker å kjøper i morgen om de har på lager.
 26. Hei Det er ganske enkelt å bytte toppring. Fjern evt surringer på den hvis det er det først. Varm hylsa som ringen sitter på forsiktig med en lighter til den løsner (varm litt, trekk med ei lita tang, varm litt igjen, trekk osv til den løsner). Mål hylsa først med et skyvelære så du har riktig diameter, og kjøp en toppring. De fleste større fiskeforrretninger har slike, hvis ikke så får du de i alle fall på e-bay. Fyll den nye med passe med epoxy og sett den på stangtuppen. Dagen etter er den god som ny
 27. cannonbang

  Lokale helter

  Det er helt sikkert en konspirasjon Jeg har flere ganger blitt forsøkt hindret av den vest-norske sauebrigaden på tur over suleskard. Og en gang ble jeg til og med forsøkt stanset av en elefant på vei hjem fra aulielva nede ved jarlsberg, den sto og passa på gjerdet som jeg skulle over
 28. TT

  Lokale helter

  Vi har vært på to kanoturer så langt i sommer, og ved begge anledninger ble vi forsøkt stanset av «lokalbefolkningen» så nå lurer jeg på om det er en konspirasjon .....
 1. Load more activity