Jump to content
Fiskersiden

All Activity

This stream auto-updates

 1. Yesterday
 2. Du kan fint bruke Genesis Live selv om du har et C-Map i kartplotteren din. MEN…. Med jevne mellomrom må du slette GSD-filene som vil lagres i root på minnekortet ditt. Dette kan du gjøre i plotteren, eller med en PC. Pass på at du bare sletter GSD-filer, ikke noe annet.
 3. Prøv å oppdatere i nettleseren, dvs trykke «refresh» eller hva det nå heter. (Symbolet med rund pil). Det pleier å funke for meg når neste side ikke lastes inn.
 4. Når jeg har sett på alt på en side på ett emne, og skal forsøke å gå til side 2, går ikke dette. Hva kan det skyldes?
 5. Last week
 6. Jeg liker stenger som er fast i roten og myk i tuppen for agn fiske, da ser du hva som skjer. Det skal veldig mye til for at en moderne stang brekker så det tror jeg ikke du trenger å tenke på. Jeg liker best sneller som har snørefører, men hvis du vil ha en 100% ufeilbarlig snelle uten vedlikehold så går du den tradisjonelle veien og lærer deg å bruke en en båtfiskesnelle hvor du må hjelpe til med å føre snøret manuelt inn på trommelen. Det er en stor fordel om snellen har øyer til sele, ikke fordet du nødvendigvis får så stor fisk at du trenger sele, men fordet det gjør det så mye lettere å sveive inn. På en dorge stang så er det fint med innebygd lineteller, for dypvannsfiske foretrekker jeg en lineteller som festes på stanga.
 7. Norske Lakseelver: Årsmelding 2022 - 2023 Link: https://online.fliphtml5.com/vnlnh/ldtk/#p=1 Sammen er vi sterke! Elvene som er medlemmer av Norske Lakseelver bidrar gjennom medlemskapet og medlemskontingenten til finansiering av arbeidet til Norske Lakseelver. Er "din" elv hvor du er rettighetshaver, forpakter og/eller fisker medlem av Norske Lakseelver?
 8. Heisann, Jeg har en Lowrance Hook Reveal med 50/200 transducer. Har også et SD kort med C-MAP sjøkart for mitt område. (Reveal har bare 1 stk kortleser) Jeg har tenkt å prøve C-MAP Genesis. Må man bruke et tomt SD kort når man begynner eller kan jeg bruke mitt eksisterende C-MAP SD kort med sjøkart? I forskjellige Lowrance/C-MAP instruksjoner bruker de et tomt kort, men sier ikke noe om jeg kan bruke et C-MAP SD kort med sjøkart på. Har søkt rundt på internett men ikke funnet noe svar, litt rart da man skulle tro flere lurer på det samme.
 9. Norske Lakseelver Nyhetsbrev fra Norske Lakseelver Nyhetsbrev 19. april 2024 Link: https://norskelakseelver.mailmojo.no/m/431665/yvkwEdwiUjkvsWLUJMrSLztr1oQn PS: Du kan melde deg på nyhetsbrev fra Norske Lakseelver her.
 10. Jeg har selv en Shimano Beastmaster UL165, 1-7 gram. Vil kjøpe en lignende til en kammerat. Beastmasteren UL165 selges ikke lengre. Er det noen som har forslag til en lignende stang, og snelle også? Har en Sedona 750 FB på den jeg har. Finner ikke lignende stenger i Norge. Kan kjøpe brukt også, om noen har. Tror jeg må lete på ebay etter noen lignende. Er det noen som vil anbefale noe derfra?
 11. Grattis med fangst! Jeg har opphav fra det området du fisket i, og deler faktisk navn med et vann ca en mil nord for det vannet du fisket i. Der liker jeg å tro at det svømmer noen enorme ørreter …
 12. Skal kjøpe båt, og ønsker å kjøpe en kraftig stang som kun skal være ombord i båten. Skal brukes mest på kveite og annen stor fisk. Har null peiling på hva som er bra, og særlig hvilken snelle. Noen som har noen tips? Gjerne et sett.
 13. Formålet med denne normen er å bidra til at viltlevende bestander av atlantisk laks ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innenfor arten og utnytter laksens produksjons- og høstingsmuligheter. Normen er retningsgivende for myndighetenes forvaltning og skal klargjøre hva som er god kvalitet for villaks og dermed gi myndighetene et best mulig grunnlag for forvaltningen av bestandene og faktorene som påvirker bestandene av atlantisk laks. Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1109 Sjekk status for laksebestandene i ulike vassdrag i vår kartløsning. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Status for norske laksebestander - Med fylkesvis inndeling og kartløsning Link: https://vitenskapsradet.no/VRLReport#/map
 14. Har fisket i salt og ferskvann siden jeg var liten gutt, men det har alltid vært på nybegynner-nivå. Jeg og dama går mye tur i skog og fjell og jeg pleier å ta med stanga, men utenom en og annen skral liten skapning på 100-200 gram har det ikke blitt mye uttelling. Pleier å slippe ut disse da de erfaringsmessig er ganske bleke og vasne i kjøttet. I det siste har jeg blitt mer interessert og gjort mye research på utstyr, fiskemetoder, hvordan jeg skal lese vannet, osv. Jeg skaffa meg noe skikkelig utstyr og tok turen til Storamoset ved rv 504 som vistnok skal være bra. Her ble det full klaff! Dette vannet er helt fantastisk for noen som ikke har så mye erfaring enda. Det ble tre feite og fine ørreter til slutt, den største var på ca 800 gram, hvertfall det dobbelte av tidligere pers! Knallrøde og faste i kjøttet også.
 15. De fleste tiltakene i denne resolusjonen kan man lett stille seg bak. Jeg frykter at det dessverre er for sent allerede, at tiltakene kun vil fungere som en slags sandpåstrøing. Men ære være de som ikke har gitt opp enda. Mange som arbeider med bevaring og vern av truede arter synes å arbeide etter prinsippet om at så lenge det er liv er det håp? Men biologisk kunnskap og erfaring viser at bestander og arter kan være dødsdømte lenge før det siste individet er borte, og hvis en bestand blir for liten vil den på sikt ikke kunne opprettholde seg selv, nær sagt uansett hva vi finner på av tiltak for å redde den. Den europeiske ålen er muligens et tilfelle, og villaksen synes å være på vei inn i den samme blindgaten. At det haster for den norske villaksen er uansett en underdrivelse.
 16. Norske Lakseelver Det haster for villaksen - Resolusjoner vedtatt på Norske Lakseelvers landsmøte på Gardermoen 15. april 2024 Landsmøtet i Norske Lakseelver mener regjeringen må satse på en storstilt restaurering av vassdragsnatur, fortsette pukkellaksbekjempelsen og få fortgang i arbeidet med en bærekraftig omlegging av norsk akvakultur. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2024/04/det-haster-villaksen "Resolusjoner vedtatt på Norske Lakseelvers landsmøte på Gardermoen 15. april 2024" kan du lese her.
 17. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Ja til nytt senter for nyskapende vannkraftforskning Ny bruk av vannkraft gir nye utfordringer og behov for nye løsninger. Det skal et stort tverrfaglig lag av forskere og industri forske på i et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Link: https://www.nina.no/Om-NINA/Aktuelt/Nyheter/article/ja-til-nytt-senter-for-nyskapende-vannkraftforskning Les også: HydroCen: RenewHydro skal forske på bærekraftig og fleksibel vannkraft Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/82245-renewhydro-skal-forske-på-bærekraftig-og-fleksibel-vannkraft/
 18. HydroCen RenewHydro skal forske på bærekraftig og fleksibel vannkraft Et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi skal utvikle vannkrafta slik at den blir mer fleksibel og bidrar til mer bærekraftig fornybar energi. Med økt samarbeid og ny kunnskap innen teknologi, markeder, miljø og samfunn vil forskningssenteret RenewHydro jobbe for å nå nasjonale energi-, klima- og naturmål. Link: https://hydrocen.nina.no/Nyheter/renewhydro-skal-forske-p229-b230rekraftig-og-fleksibel-vannkraft
 19. Hei, Jeg har nettopp kjøpt meg en ny fiskestang, men når jeg har montert stangen og festet sluk så skal jeg teste stangen for å se at alt er i klappet og klart. Første gangen jeg gjør dette. Stangen drar inn som vanlig, og jeg har også festet den til et tre og forsøkt å spenne stangen for å se om jeg får strammet bremsen da, men det utgjør ingen forskjell og snøre dras bare veldig lett ut uten noe lyd, og jeg får ikke skrudd til bremsen noe hardere. Jeg skrur bremsen på maks, men likevel så "faller" sluken 30-40 cm etter at jeg drar den så og si helt inn. Det virker rett og slett ikke som at bremsen fungerer som den skal. Lager heller ikke noe lyd. Noe tips til hvordan jeg skal få fikset dette? EDIT: Jeg fant ut av det - Gjerne slett tråd.
 20. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Pukkellaksen skal stoppes i de store elvene En ny rapport viser at kampen mot pukkellaksen er på rett spor, men også at det gjenstår noe utvikling for å lykkes i de aller største vassdragene. NJFF ber om at trykket i bekjempelsesarbeidet holdes oppe. Link: https://www.njff.no/aktuelt/pukkelaksen-skal-stoppes-i-de-store-elvene Les også: Miljødirektoratet: Evaluering av tiltak mot pukkellaks i Norge i 2023 Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/82187-miljødirektoratet-evaluering-av-tiltak-mot-pukkellaks-i-norge-i-2023/ Les også: Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM): Risikovurdering av pukkellaks Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76061-vitenskapskomiteen-for-mat-og-miljø-vkm-risikovurdering-av-pukkellaks/
 21. HydroCen Mulighet for bærekraftig regulering og fleksibilitet i vannkraftverk? Med mer kraft fra uforutsigbare energikilder som vind og sol øker også behovet for en forutsigbar energikilde som kan trøkke til når det trengs og fylle tomrommet når vinden ikke blåser og sola ikke skinner. Link: https://hydrocen.nina.no/Resultater/SusFlexMet
 22. Norske Lakseelver Håndtering av pukkellaksinvasjonen Den nasjonale kompetansegruppen har utarbeidet en omfattende rapport for å evaluere tiltakene mot spredningen av pukkellaks i norske elver. Her har vi latt KI lage en oppsummering av rapporten. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2024/04/handtering-av-pukkellaksinvasjonen Les også: Miljødirektoratet: Evaluering av tiltak mot pukkellaks i Norge i 2023 Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/82187-miljødirektoratet-evaluering-av-tiltak-mot-pukkellaks-i-norge-i-2023/ Les også: Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM): Risikovurdering av pukkellaks Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76061-vitenskapskomiteen-for-mat-og-miljø-vkm-risikovurdering-av-pukkellaks/
 23. Norske Lakseelver inivterer medlemslagene til landsmøte på Gardermoen 15. april 2024. Norske Lakseelver: Landsmøte 2024 Link: https://lakseelver.no/nb/events/landsmote-2024 Landsmøtet i Norske Lakseelver mener regjeringen må satse på en storstilt restaurering av vassdragsnatur, fortsette pukkellaksbekjempelsen og få fortgang i arbeidet med en bærekraftig omlegging av norsk akvakultur. Norske Lakseelver: Det haster for villaksen - Resolusjoner vedtatt på Norske Lakseelvers landsmøte på Gardermoen 15. april 2024 Link: https://lakseelver.no/nb/news/2024/04/det-haster-villaksen "Resolusjoner vedtatt på Norske Lakseelvers landsmøte på Gardermoen 15. april 2024" kan du lese her.
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.