All Activity

This stream auto-updates

 1. Yesterday
 2. ingen skate, men fått dobbel-dobbelhugg sjøstjerna, to på både stanga samtidigt - og en som hadde bare tre arm. fått også en torsk på 1 kilo, men tatt ingen bild, mens 3 jente fra Oslo som var på nordlysjakt tok nok bilder fra fisk og meg. også fått en skalldyr men vet ikke hva kalles det på norsk. Imorra kveld igen, må kjøpe 2 glidebomtakkel fra xxl, min agn snurrer seg på hovedlinen min.
 3. Hei Når det gjelder nymfer/våtfluer, så var grunnen til min anbefaling av disse at du kan fiske dem omtrent som du vil. Variert, rykkvis, la synke litt, lange drag, korte raske drag osv. Det er ingen regler for dette, og det meste vil fungere i de fleste situasjoner. Det som er viktig derimot, er valget av fiskeplasser/vann. Som nybegynner bør du velge mindre vann og tjern, gjerne overbefolkede med småfisk. Der vil du ganske raskt få kjenning med fisk, og det igjen vil gi selvtillit og trygghet på at det du gjør er riktig. Noe av det mest frustrerende en nybegynner kan oppleve, er
 4. TM165HW har et 51 mm element og får plass i et P66 hus, Garmin har en enda mindre og mye billigere 250W, 145-230kHz, 16-24 gradersvinger, GT8HW-TM. Så å lage en høyfrekvens CHIRP svinger med bred vinkel er enkelt. Unntaket er B175H-W og TM185H-W som har tilnærmet konstant signalkon over hele frekvensområdet, jeg vet om et par måter å oppnå dette men ingen av disse er rimelige. Frekvensen til et svingerelement er ikke bare avhengig av størrelsen, både diameter, tykkelse og stivhet av materialet teller. For en fastfrekvens svinger er jo frekvensen den skal drives med resonansfrekvensen. Ty
 5. Hurra! de går bort! snart till kaia!
 6. her igen, på høyre fra rema. fish me luck!
 7. Fantastisk! Oppfølgingsspørsmålet er selvfølgelig hvis de ikke kan lage et kompakt, humant priset element med smal stråle og lav frekvens, er det da virkelig så enkelt for de å lage et element med høy frekvens og bred stråle? (150-250 kHz, 25-30 grader HW) Men det er forsåvidt ikke så nøye. Når det kommer til størrelse på elementer og pris så ser jeg den, men... Når jeg kikker nærmere i databladene så finner jeg f-eks 2kW medium elementet, 80-130 kHz, 13-8 grader. Det er såvidt jeg skjønner et singelelement som har en diameter på 88mm. Min 185M har et singelelement på 65mm, alt
 8. ser ut som det er ikke tillatt å fiske på trebrygga venstre fra rema, en gammel mann begynte å rope til oss å gå vekk herfra. de to skip er fremdeles her, må prøve på sørsjeteen eller kræmerkaia.
 9. Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 22455 Bjørlykkestranda i Vanylven kommune i Møre og Romsdal fylke. Mowi ASA driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Mattilsynet: Påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) i oppdrettsanlegg i Vanylven kommune i Møre og Romsdal fylke Link: https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_infeksios_lakseanemi_ila_i_oppdrettsanlegg_i_vanylven_kommune_i_more_og_romsdal_fylke.40329
 10. pH-status nr. 3 - 2020 Link: https://issuu.com/printkonsult/docs/ph_status_nr320_web Link (PDF): https://www.njff.no/fiske/pHstatus/pH-status 2020-3.pdf
 11. Ta en kikk på TM260 som et alternativ, denne er et meget godt supplement til feks 175-185.
 12. Fiskeridirektoratet presenterer månedlig oversikt over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. Fiskeridirektoratet: Biomassestatistikk - Laks og regnbueørret Link: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tall-og-analyse/Biomassestatistikk Velkommen til Fiskeridirektoratets kart for akvakultur Fiskeridirektoratet - Kart for akvakultur Link: https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=87d862c458774397a8466b148e3dd147
 13. Miljødirektoratet Lokale vannmiljøprosjekter får 21 millioner kroner Miljødirektoratet har i 2020 fordelt 21 millioner kroner til 87 prosjekter over hele landet for å bedre vannmiljøet i ferskvann og kystvann. Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/juli-2020/lokale-vannmiljoprosjekter-far-21-millioner-kroner/
 14. Høye frekvenser har stor demping i vann og egner seg ikke for større dyp. Hvis vi ser på en 50/200 kHz P66 svinger så har den 11 graders signalkon på 200 kHz og 45 grader på 50 kHz. P66 har et 44 mm element som brukes til begge frekvenser. Signalkonen er altså omvendt proporsjonal med frekvensen, så for å få 11 grader signalkon på 50 kHz vil en trenge et svingerelement som har 4x større diameter enn det i P66. Arealet til elementet vil da være 16x større enn det i P66. Det vil bli en stor og svært dyr svinger. Airmar bruker flere mindre elementer for 50 KHz eller lav CHIRP i sine
 15. Last week
 16. igjen ingen skate. en fisk tog agnet og løp, men igjen tapt den. det var to store skip på kaia, jeg fisket rett på den metallgjerde høyre fra kaia. imorra igen, kanskje en eller både skip går bort.
 17. Jeg funderte litt rundt ekkoloddsvingere... Har en Airmar 185M som er utrolig bra der det er 'normal' bunn, men den sliter litt i de bratteste bakkene, rundt 45 graders helling ned mot 200 meter. Så jeg tenker at en smalere konevinkel ville være langt bedre ved slike forhold. Hvis man ser på Airmar sine 1 kW svingere, så må man opp til 200-210 kHz for å få 6 graders konevinkel. Men gir ikke den høye frekvensen andre begrensinger på dypt vann? Burde det egentlig ikke finnes en lav eller medium frekvens i "narrow" utgave for slikt bruk og ennå dypere vann? Tenkte først d
 18. Hei! Jeg har skrevet litt om egne erfaringer med Tanacom 750 her: https://www.teamkrokodille.no/post/testet-daiwa-tanacom-750 Hilsen Atle
 19. Hei! Jeg har skrevet en liten omtale om Daiwa sin Tanacom 750 elektriske havfiskesnelle, basert på mine egne erfaringer denne sesongen. https://www.teamkrokodille.no/post/testet-daiwa-tanacom-750 Hilsen Atle
 20. Forbedring av miljøet i og rundt vassdragene får økt oppmerksomhet i mange land. Miljødirektoratet: Seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/2020/september-2020/nasjonalt-seminar-om-restaurering-av-vassdrag-og-vatmarker/
 21. Takk for det, Atle! Nyttig informasjon i det videre løpet! Men jeg har jo etterhvert forstått at det er mer enn en måte å flå en rev på!
 22. Holder meg mest rundt i byfjorden, har hytte på en av bøyene, så blir mye rundt der.
 23. Jeg pleide å ligge ute etter både torsk, hyse og sei i kanten av Boknafjorden,- på senvinteren. Men de siste 3-4 årene har det vært så lite å få at jeg rett og slett ikke gidder. Derimot har jeg fått bra med både brosme/lange på havteiner i Boknafjorden og Nedstrandsfjorden. Dessuten fisker jeg en del sjøkreps ned mot 350 m. Hva med deg? Opererer du også i disse farvannene, eller holder du deg i Byfjorden? Men du har jo mye raskere båt enn meg, så aksjonsradiusen er vel ganske stor?
 24. Hei! Ser du allerede har fått god hjelp her i tråden, bl.a. av de to store tungvekterne på dette temaet her i Norge (og utlandet). Så jeg skal ikke mene så mye utover å dele hva slags opplegg jeg kjører med. Jeg har en Airmar TM265LH som er koblet til en Simrad NSS Evo3. I tillegg kjører jeg en StructureScan 3D modul og giver. Jeg tror det oppsettet vil passe bra for deg, dog da med gjennomgående givere istedet for aktermonterte. Jeg ville selv heller hatt gjennomgående enn aktermonterte givere på min båt, en 20 fots Ibiza. Rekkevidde og oppløsning på StructureScan 3D-modulen er veldig god, sæ
 1. Load more activity