Jump to content
Fiskersiden

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/31/19 in Posts

  1. På meg ser dette ut som et vindtett og relativt vanntett ytterskall. Uten å kjenne noe til settet tror jeg det vil bli litt i varmeste laget hvis man skal fordlyttet seg over lengere avstander. Men sikkert greit hvis man skal være mest stasjonær
    1 point
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.