Jump to content
Fiskersiden

Afre

Members
 • Posts

  648
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  14

Posts posted by Afre

 1. Det er en vis forskjell fra torskeyngel og små torsk ( for dem som tviller på dette) Ja, det er blitt betraktelig verre, selv om trålere nevner eventyrlig fangster av små torsk- Små torsk som selvfølgelig aldri fikk sjanse til å bli store og bidra til å bevare stammen i fremtiden....

  Infør rist en gang for alle og før det blir for sent !!

  Hvis det lite yngel, betyr det at det er lite gytefisk også. Og det er virkelig alarmerende. Så hva har skjedd. Jeg trodde fjord torsken var lokal og ikke foretok noen gytevandring. I det området jeg fisker, er det 1 yrkesfisker med en sjark, samt hobby-fiskere. Ikke noe trålfiske. Men likevel virker det som bestanden har kollapset på lik linje med det som har hendt utenfor Cape Cod i Canada

 2. Jeg må inrømme at jeg er en novise når det gjelder ørret fiske. Men de siste årene har det blitt en tradisjon å reise til fjells en ukes tid. For å fiske ørret som går opp i elv for å gjyte. Fiske foregår på kveld/natt samt om tidlig morgen. Mine observasjoner går utpå at elven er ganske følsom når det gjelder antall fiskere. Er det for mange fiskere selv om det er plass nok. Blir fisket labert. Særlig hvis det kommer en gjeng trampene, med litt uvørne fiskere som på ingen måte har sans for hverken lyd ellers lysdiplin med de flotte hodelyktene sine. Jeg har diskutert dette med mange og det er stort sett like mange meninger som fiskere. En jeg snakket med mente at hvis det var stjerneklart kunne lyset fra stjernene skremme fisken. Men er det noen her som har en mening om hva som gjør fisken sky, slik at den ikke biter. Er det mest lyder eller lys som er den verste synderen. Vil fisken foreksempel bli nervøs av at ploppene når en wobler treffer vannet. Hvis det skjer ofte nok? Jeg bare lurer B) Alle får bare fyre løs med det de mener. Så kanskje vi kan komme til en form for konsensus. Når mine kamerater og jeg fisker prøver vi å gjøre minst mulig av oss ved fiskeplassen. Streng lyd og lysdisplin.

 3. i barentshavet er det småsei, basta B)

  Jeg har fisket i sjøen på sørlandet i mange år. Og jeg må si at fisket har blitt radikalt dårligere med årene. Når det gjelder torsk,lyr,sei,lange, også tildels hvitting. Så noe har skjedd. Fisket etter makrell har på den annen side holdt seg stabilt bra. Så mine observasjoner passer bra med det som står her.

 4. Flott rapport, og kjempefin fisk. Må humre litt over det jeg kaller hov klumsingen. Ikke på grunn av fangsten glapp og jeg ønsker å hovere :P . Men på grunn av at jeg kjenner meg så altfor godt igjen. Hoving er på papiret en enkel sak. Men når det går en kule varmt, og ordrer går på kryss og tvers. Er det alt annet lett. Men dere tar den helt sikkert på neste tur. Det er jeg sikker på

 5. Prøvde klarlakken til Biltema som yttercoating jeg også, men om du er nøye på hvordan wobbleren ser ut, må du regne med å lakkere om den etter 2-3 lakser. Spraylakken står seg dårlig mot laksetenner.

  DSC00172_b.jpg

  Jeg tror klarlakk eller ikke har så mye å si. Denne karen har sittet i kjeften til mange store ørreter, og er blitt litt sliten med tiden samt mistet mye av glansen. Noen av dem er vist her. https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?showtopic=55322

  Jeg bruker den fra skumring og utover. Men når det blir nattemørkt setter jeg gjerne på en mørkere type. Jeg har en nyere en i utvalget men setter på den slitte. Jeg tror klarlakken kanskje mest er ment som en slags beskyttelse av fargen under. Men jeg kan ta feil, siden jeg bare jager den store ørreten om kveld/natt pluss grålysning

 6. Det ble gjenomført en rotenon behandling av et vann i Rissa for et par år siden for og fjærne Mort. Tviler på at det var vadefuler som fraktet fisken over fjorden!?

  Ja det er riktig her er en rapport om saken http://www.vetinst.no/nor/content/download/4696/53570/file/Rapportserie_17-2009_Bekjempelse-av-mort-i-Rissa.pdf

  Midtidammen ble behandlet i 1998. Det du henviser til er kanskje denne saken fra 2006 http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500023471 Der bystyret sa nei til rotenon bruk. Tror det endte med at rotenon ikke ble brukt.

 7. det er nok riktig at mange arter er hjulpet frem av mennesker, bevisst eller ubevisst, opp gjennom historien. Og ørret er den arten som i størst grad har hatt nytte av dette. Men i et slik perspektiv, er det ikke da litt problematisk å snakke om arter som har en naturlig plass i miljøet? Hva mener du med dette? kan man si at ørret som er blitt satt ut av mennesker har en naturlig plass i et slik vann, selv om den er aldri så godt tilpasset å leve der rent biologisk? Husk på at det i evolusjonens lotteri aldri er noen garanti for at en art kommer frem til ALLE biotoper den måtte være tilpasset å leve i. Og husk på at de artene vi mennesker tradisjonelt sett har forsvart eksistensen av ikke nødvendigvis er godt tilpasset biologisk å leve i disse lokalitetene, mens man har aktivt bekjempet arter som kanskje har en slik naturlig plass, hvis vi med det mener å etablere seg der på egenhånd. Hva som skal karakteriseres som kriminalitet eller ikke er bestemt av loven om naturmangfold. Det som er beklagelig er at norske myndigheter ikke klarer å praktisere denne loven konsekvent.

  For øvrig har du på generelt grunnlag rett i at det er vanskelig å forutse effekter av utsettinger dersom disse gjøres på måfå vel og merke. Men vi har såpass kunnskaper i dag til å vurdere hvilke typer utsettinger som ikke er så farlige og hvilke som for enhver pris må unngås. Og det er få eksempler på at innførsel av arter i Norge har påført økosystemene stor skade. Og det er ikke riktig at det er noen automatikk i at artene som fins fra før blir presset ut. For hvis den opprinnelige arten er den som er best tilpasset ut fra et evolusjonært biologisk perspektiv, er det jo den som burde sitte med alle de gode kortene også i konkurransen med eventuelle nykommere. Bildet er derfor mye mer nyansert enn du beskriver det her. Og av alle de utsettingene som har skjedd opp gjennom historien er det nok en relativt liten prosentdel som har ført til katastrofale effekter, selv om de naturligvis fins.

  Som jeg har forstått det så er du en ivrig laksefisker. Og da er jo rømt fisk fisk et godt eksempel. Man kan vel kalle rømt laks for "utsatt" fisk, og det som er helt klart er at denne utsetting faktisk kan være til skade for den ville laksebestanden. Kunstig spredd mort har jo også ført til rotenonbehandling i Trøndelag. Hvilket er et drastisk tiltak. Mort og laks er arter som hører naturlig hjemme i Norge. Så hva kan da skje når man setter arter som ikke hører naturlig til i Europe en gang. Slik som karpe arter fra Japan/Kina. Svaret er at ingen vet. Bare tenk på krepsepesten. Krepsepesten må ha kommet til Europa med kreps fra Nordamerika. nordamrikansk signalkreps tåler krepsepesten. Mens den europeiske edelkrepsen dør av den. Signalkreps ble satt ut i stort antall i Sverige for å erstatte stammene av edelkreps, med det resultat at signalkrepsen fortrengte edelkrepsen, og i tillegg ga krepsepesten en permanent vert som ikke dør fra den. Spredning av signalkreps er i dag den største trusselen mot den norske edelkreps-bestanden. Dette er et klart eksempel på at den sittende arten ikke nødvendigvis sitter med de beste kortene. Ta et annet eksempel. Amrikansk hummer er blitt satt ut i norsk farvann. Denne hummer arten er bærer av ulike sykdommer som den norkse hummeren ikke har noe naturlig forsvar mot. Dette kan være en katastrofe for den norske hardt pressede hummer bestanden. Det er også mange eksempler på at fremede tangarter som har kommet med ballastvann fra skip har ført til problemer. Så stort sett der en fremmed art får fotfeste vil den nesten alltid presse ut de opprinnelige artene. Det er stor sett regelen og ikke untaket

 8. Det er flere som mener at grunnen til utbredelsen av ørret skyldes at den har blitt hjulpet over fosser/flyttet av mennesker helt siden steinaldren. Utbredelsen av ørret mange steder i Vinje Telemark menar man blandt annet skyldes dette. Et annet eksempel er ørekyte. Som også er blitt flyttet mennesker. Mens ørret stort sett blir hilset velkommen er jo ørekyte i dag svartelistet i Norge. Jeg mener at all utsetting av fremede arter som ikke har en naturlig plass i miljøet er grov miljøkrimminalitet. Og bør derfor straffes hardt. Man har liten eller ingen kontroll på hva hva som blir konsekvensene av slik tankeløs utsetting. Som oftest blir resultatet at de arter som finnes der naturlig blir presset ut.

 9. Har sagt det før - så mang ganger at jeg er lei det selv: Nullvisjonen skal oppnås gjennom å holde kjeft og la være å innrapportere rømminger!

  Ellers litt morsomt innimellom alvorlige nyheter under faktagrunnlag i Aredals Tidende nederst i artikkelen:

  Fakta årets fiske

  - Ca 170 laks er tatt i Nidelva i år, med en samlet vekt på ca 400 tonn

  Snakk om storlakselv - snittvekt på 2353 kg er beint fram imponerende!

  Som alt annet er det økonomiske motiver som ligger bak, at rømt fisk ikke blir meldt. Hvis rømming gir grunnlag for forsikrings utbetaling. Kunne man kanskje innhente tall fra forsikrings selskapene. Det ville i så fall sikkert gi et mer nøyaktig bilde av hvordan saken virkelig lå ann

 10. Grunnen til at mange C&R tillhengere blir sett på litt skrudde. Er jo at de har et litt svart/hvitt syn på saken. C&R er det eneste saliggjørende. De som ikke følger dette prinsippet er noen likegyldige,egoistiske,ubetenksome individ. De liker gjerne å bruke nedsettende vendinnger som kjøttfiskere. Man bruker gjerne store bokstaver, og negative vendinger. For å understreke hvor feil de andre tar. Eksempler på dette er

  Mange forsøker å argumentere for at DERES virksomhet alene ikke betyr så mye

  Hvorvidt dette er REN egoisme eller ubetenksomhet vet jeg ikke, men det er likefullt et problem

  Jeg tror faktisk de som ivrer mest for C&R kunne fått flere tilhengere hvis de flyttet debatten ned på et litt mer saklig nivå. Jeg som sportsfisker liker ikke å bli kalt "kjøttfisker". Av den grunn at jeg faktisk velger å spise den fisken jeg får. Når jeg fisker så har jeg alltid det som mål å drive et forsnuftig fiske. Enten jeg fisker i sjøen eller på fjellet så avpasser jeg meg etter forholdene. Jeg fisker stort sett aldri mer enn det som kan forsvarers. Har jeg fått så det greier seg så stopper jeg å fiske. Er jeg på fjellet og ikke kan konservere så blir det nok fisk til stekepannen. Så velger jeg å stoppe. Da jeg ikke ser det fornuftige i å plage fisken bare på grunn av at jeg vil more meg ved å kjøre den. Og selvsagt hvis en bestand ikke tåler uttak så fisker jeg ikke.

 11. Mesteparten av fangsten her ser ut for å være Albacore, som ikke er en truet art på linje med BFT.

  albacore.jpg

  At fisk i makrellfamilien blør som griser når de blir bløgget er jo fakta..., og med våt dekk så ser det ille ut, men noen nedslakting av bestanden er det ikke.

  Så ut som et gøyalt fiske :)

  Det hadde vært mye verre om et fabrikk-skip kom med en eller fancy fiskenot, og sopte med seg hele stimen. Fiske med håndreskap utgjør bare en dråpe i havet, i sammenligning. Om ikke annet på generell basis. Det vil alltid være lokale forhold gjør at dette kanskej ikke alltid gjelder.

 12. Jeg tror ikke dette er så galt. Alle som har skåret seg litt på fisketur, vet at det fort kan bli mye søl av blod blandet med vann. Sammenligningen med makrell er ganske god også på alle måter. Kommer man ut for en stim kan det fort gå en kule varmt og fort bli mye gris. Gitt at dette var fiske på en ikke truet art, så kan jeg ikke se noe galt. Hva foskjellen på at en fiskeskøyte tar med seg en glad gjeng med stangfiskere, og fiske er godt. Sammenlignet med det som blir vist på filmen? Skal man kritisere noe må det bli hvordan filmen er klippet sammen. Ikke selve fisket.

 13. Jeg er ingen laksefisker selv. Men nå har det vel aldri vært slik at det er sportsfiske med stang, som er skyld i at laksen i mange elver sliter. Det er heller andre og mer "grådige" aktører, dårlig forvaltning, samt sykdoms overføring fra oppdrett. Som er skyld i elendigheten. Sportsfiskere som kakker laks utgjør en forsvindende liten del av den totale beskattning. Men de som fisker laks må også være med på å ta sin del ansvaret. Jeg er av den oppfattning full fiskestans eller strenge kvoter er veien å gå. Er det full fiskestans skal laksen få være fred.

 14. tor_rune.png

  Jeg har ikke postet så mye her, så beklager hvis dette er feil forum. I min wobler samling har jeg to karer som heter Tor og Rune. Jeg har egentlig ikke fått testet dem etter ørret enda. Det blir jo til at man setter på de man kjenner best :thumbsup: Men er det noen her i forumet som har noen erfaring når det gjelder Tor og Rune for ørret fiske. Jeg tenker da på fiske i elv eller innsjø. Ikke så mye SØ fiske. Men alle erfaringer med disse to er velkommen.

 15. Jeg er ening i de som så dette som et morsomt skråblikk på laksefiske. Man må jo tenke på at dette ble publisert i en avis lest av folk flest. Ikke et hardcore forum for laksefiske og CR. Min far som fortsatt lever i beste velgående lærte meg at, den fisken kakkes skal også spises. Så om jeg fisker i sjøen eller ørret som går opp for gyte. Så prøver jeg å følge dette. Hvis jeg er ute etter stor ørret og får en småfisk på en halv kilo så vil jeg så langt det er mulig sette fisken ut igjen. Så fremt krokingen tilater det. Hvis skaden på fisken er for stor kakkes det. Som et eksempel. Fisk som er kroket i øye kakkes alltid. Da jeg ser dette som mest humant.

  For meg er både det å fange, og spise fisk en stor opplevelse. Men jeg er også for bærekraftig fiske. Og jeg ser at laksen i noen elver om ikke de fleste. Bør få en form for vern. Men da mener jeg at veien er å gå at alt fiske bør stoppes. for kortere eller lengere tid. Også kommersielt fiske som er den store styggen ulven.

 16. morgen_stund.jpg

  De fem seks siste årene har jeg hatt som en tradisjon. Å ta en ukes fiske/telttur i slutten av august. Turen går til Vinje i Telemark for å fiske ørret som går opp for å gyte. Så også dette året. De første dagene gikk det så som så, fikk noen pinner på rundt en halv kilo som ble sluppet ut igjen. Været hadde vært opp og ned også, med mye regn. Men så slapp regnet taket og været ble mye bedre. Så da var det bare å gripe tak i stangen å komme seg ut til fiskeplassen. Vi pleier alltid å fiske på kveld/natt med pause fra rundt midnatt til ca klokken 3 på morgen kvisten. Rundt klokken 10 var jeg på fiskeplassen. Været var mildt og godt, med lite vind. Jeg satt på min favoritt wobler for fiske på denne tiden døgnet. En knall rød 9 cm Bomber flytende. Etter ca 15 minutter satt den første på. Den prøvde å stikke av gårde med strømmen så det ble en god fight for å få den på land. Etter en time og bytte av wobler til en av mørkere sort, men samme merke. Lå det tre fine ørreter på land. Etter dette måtte jeg la andre slippe til på min plass. Jeg merket også at jeg var noe ute av fokus når det gjaldt fiskingen min. Så jeg tok turen tilbake til teltet og litt rødvin. Men stod opp og tok en morgen økt også. Resultatet ble en fin ørret da også. Hele fangsten er vist på bilde. Den siste fisken er den med blått tau. Fiske vekten lå hjemme. Men slaktevekten var 2x1.6, 2 og 2,2 kilo. Legg merke til den delikate rødfargen på kjøttet. Ikke noe rekord fisk men et hyggelig minne for meg. Fisken ble pakket ned og fraktet til en hytte med dypfryser litt over 30 minutters gange unna. Fisken ble slaktet med god samvittighet da eleven renner ut i et vann som ligger nær ti på topp listen I Norge når det gjelder størrelse. Samt at vi faktisk bare var to stykker som fisket i elven på det aktuelle tidspunktet. Ingen andre fisk ble fanget heller den økten

  Bildet på toppen visker fiskeplassen (odden lengst borte) i soloppgang litt før klokken 6, samme morgen. Neste kveld ble stedet invadert av en støyende gjeng med flotte hodelykter som flombelyste hele elven :). Så da var det på tide å reise hjem

  fire_fine_fisk.jpg

 17. Jeg har faktisk ALDRI hørt om noen som fisker laks med tubeflue i kombinasjon med wobler i elv. Og jeg har hørt en del når det gjelder fiske...

  Derimot har jeg hørt masse om å fiske tuber i kombinasjon med søkke. Det foregår som regel opptaklet slik:

  https://www.fiskersiden.no/content/view/679/lang,no/

  Vel saken er at jeg mener jeg har lest det et sted. Men det kan godt tenkes at jeg har lest for fort, eller litt for på skråss :D . Bortsett fra den uken som jeg nevnte fisker jeg ikke etter ørret, så jeg er ingen ekspert på dette feltet. Bruker også bare wobbler når jeg fisker der oppe, og kun på kveld/natt samt morgen

  Kan det tenkes at et slikt tackle kan virke imot sin hensikt og skremme fisken? Fisken vi får er gjerne på 2 kilo pluss, magesekken er alltid tom også (men fisken er feit og fin) så på meg virker fisken biter på grunn av at den blir irritert. Men den som intet våger intet vinner, så jeg prøver det nok. Så kan jeg heller komme med en rapport til neste år. Men for all del, bare kom med forslag

 18. Jeg har hørt at et tackle av wobbler pluss tubeflue skal være effektivt etter laks. Nå driver jeg ikke med laksefiske, men har hver høst en uke på fjellet hvor jeg fisker i elv etter stor-ørret som går opp for å gyte. Siden dette er veldig likt laksefiske lurer jeg på om noen har prøvd et slikt tackle etter ørret/laks, og kan gi med meg noen råd på hvordan det bør lages. Har lyst til å prøve det neste år

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.