Jump to content
Fiskersiden

skrekkjager

Members
 • Posts

  796
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  21

Posts posted by skrekkjager

 1. Den 12/28/2017 at 18.15, Ølgylt skrev:

  Gratulerer! 

  Ellers har dette kommet helt i bakleksa. Jeg må få fikset noe premie eller sånt. Og tellingen min har sklidd helt ut, men jeg er uansett ikke i nærheten.

  Får se om jeg ikke får oppdatert litt før nyttår ihvertfall

  Premieforslag: Havmusguide når jeg får skrapt sammen til togbillet :)

   

 2. Det drøyde, men jeg kom i mål i år :)

  1.     Abbor                         35                    460g

  2.     Bekkerøye                  1*                    42g

  3.     Berggylt                     6                      580g

  4.     Bergkutling                2                      0,5g

  5.     Bergnebb                    41                    62,51g

  6.     Blåkjeft                      1                      710g

  7.     Blåstål/rødnebb         10/7                315g

  8.     Brasme                       3                      146,1g

  9.     Brosme                       2                      4700g

  10.  Brungylt                     1                      141g

  11.  Dvergmalle                1                      104,5g

  12.  Dvergulke                  9                      99g

  13.  Femtrådet tangbrosme1                     35g

  14.  Fjesing                       8                      230g

  15.  Flire                           4                      182g

  16.  Fløyfisk                      7                      111g

  17.  Gapeflyndre               6                      132g

  18.  Gjedde                        2                      1864g

  19.  Gjørs                          1*                    420g

  20.  Gressgylt                    10                    72g

  21.  Grønngylt                   3                      72g

  22.  Gullbust                     1*                    81g

  23.  Gullfisk                      13                    680g

  24.  Havål                          1*                    13800g

  25.  Hork                           3                      30g

  26.  Hvitfinnet steinulke   2                      3,3g    

  27.  Hvitting                      57                    860g

  28.  Hågjel                        4                      510g

  29.  Karpe                         5                      2230g

  30.  Karuss                        2                      1260

  31.  Knurr                          11                    373g

  32.  Kolje                          4                      1850g

  33.  Krøkle                        23*                  8,1g

  34.  Lake                           2                      930g

  35.  Lange                         1                      1400g

  36.  Langhalet langebarn  2                      26g

  37.  Laue                           34                    13,8g

  38.  Leirkutling                 1*                    0.54g

  39.  Lomre                        5                      531g

  40.  Lusuer                        7                      200g

  41.  Lyr                              1                      48g

  42.  Makrell                      116                  590g

  43.  Mort                           17                    149g

  44.  Nipigga stingsild       1                      1,4g

  45.  Nordlig knurrulke      1*                    18,3

  46.  Paddetorsk                 2*                    300+g

  47.  Pigghå                        1*                    920g

  48.  Piggvar                       1*                    460g

  49.  Regnbueørret             3*                    84,4g

  50.  Regnlaue                    9                      2,2g

  51.  Rognkjeks                  1*                    16,5g¨

  52.  Rødflekka kutling      1                      22,6g

  53.  Rødgjellet solabbor   9                      40g

  54.  Rødknurr                    1                      245g

  55.  Rødspette                   7                      1010g

  56.  Sandflyndre               46                    336g

  57.  Sandkryper                 1                      6,64g

  58.  Sandkutling                12                    3,7g

  59.  Sei                              67                    4040g

  60.  Sik                              11                    1170g

  61.  Sild                             82                    170g

  62.  Skrubbe                      12                    450g

  63.  Spisshalet kutling      1*                    3,9g

  64.  Spisskate                    2*                    12200g

  65.  Stam                           14*                  450g

  66.  Steinbit                      1                      446g

  67.  Steinsmett                  8*                    5,1g

  68.  Suter                           14                    715g

  69.  Svartkutling               14                    29,96g

  70.  Sypike                        53                    181g

  71.  Sørv                            30                    163g

  72.  Tangkutling                1                      0,6g

  73.  Tangkvabbe                2                      64g

  74.  Torsk                          89                    6800g

  75.  Trepigget stingsild     1                      2,4g

  76.  Tunge                         3*                    1100g

  77.  Vanlig ulke                 8                      400g

  78.  Vederbuk                    3                      1080g

  79.  Ørekyte                      9                      6g

  80.  Ørret                           11                    290g   

  81.  Øyepål                        2                      20g

  82.  Ål                               5                      310g

  83.  Ålekvabbe                  1                      19,73g

   

  Total:                                      1002          (mangler ant for tur nr 091)

   

   

  Turer: 93

  • Like 1
 3. 1.     Abbor                         35                    460g

  2.     Bekkerøye                  1*                    42g

  3.     Berggylt                     4                      540g

  4.     Bergkutling                2                      0,5g

  5.     Bergnebb                    32                    62,51g

  6.     Blåkjeft                      1                      710g

  7.     Blåstål/rødnebb         7/3                  315g

  8.     Brasme                       3                      146,1g

  9.     Brosme                       2                      4700g

  10.  Brungylt                     1                      141g

  11.  Dvergmalle                1                      104,5g

  12.  Dvergulke                  9                      99g

  13.  Femtrådet tangbrosme1                     35g

  14.  Fjesing                       8                      230g

  15.  Flire                           4                      182g

  16.  Fløyfisk                      7                      111g

  17.  Gapeflyndre               5                      132g

  18.  Gjedde                        2                      1864g

  19.  Gjørs                          1*                    420g

  20.  Gressgylt                    6                      72g

  21.  Grønngylt                   3                      72g

  22.  Gullbust                     1*                    81g

  23.  Gullfisk                      13                    680g

  24.  Havål                          1*                    13800g

  25.  Hork                           3                      30g

  26.  Hvitfinnet steinulke   2                      3,3g    

  27.  Hvitting                      42                    860g

  28.  Hågjel                        4                      510g

  29.  Karpe                         5                      2230g

  30.  Karuss                        2                      1260

  31.  Knurr                          11                    373g

  32.  Kolje                          4                      1850g

  33.  Krøkle                        23*                  8,1g

  34.  Lake                           1                      330g

  35.  Lange                         1                      1400g

  36.  Langhalet langebarn  2                      26g

  37.  Laue                           34                    13,8g

  38.  Leirkutling                 1*                    0.54g

  39.  Lomre                        5                      531g

  40.  Lusuer                        6                      200g

  41.  Makrell                      89                    300

  42.  Mort                           17                    149g

  43.  Nipigga stingsild       1                      1,4g

  44.  Nordlig knurrulke      1*                    18,3

  45.  Paddetorsk                 1*                    300+g

  46.  Pigghå                        1*                    920g

  47.  Piggvar                       1*                    460g

  48.  Regnbueørret             3*                    84,4g

  49.  Regnlaue                    9                      2,2g

  50.  Rognkjeks                  1*                    16,5g¨

  51.  Rødflekka kutling      1                      22,6g

  52.  Rødgjellet solabbor   9                      40g

  53.  Rødknurr                    1                      245g

  54.  Rødspette                   7                      1010g

  55.  Sandflyndre               46                    336g

  56.  Sandkryper                 1                      6,64g

  57.  Sandkutling                12                    3,7g

  58.  Sei                              37                    4040g

  59.  Sik                              11                    1170g

  60.  Skrubbe                      12                    450g

  61.  Spisshalet kutling      1*                    3,9g

  62.  Spisskate                    2*                    12200g

  63.  Stam                           14*                  450g

  64.  Steinbit                      1                      446g

  65.  Steinsmett                  7*                    5,1g

  66.  Suter                           14                    715g

  67.  Svartkutling               13                    25g

  68.  Sypike                        45                    181g

  69.  Sørv                            30                    163g

  70.  Tangkutling                1                      0,6g

  71.  Tangkvabbe                2                      64g

  72.  Torsk                          84                    6800g

  73.  Trepigget stingsild     1                      2,4g

  74.  Tunge                         3*                    1100g

  75.  Vanlig ulke                 8                      400g

  76.  Vederbuk                    3                      1080g

  77.  Ørekyte                      9                      6g

  78.  Ørret                           11                    290g   

  79.  Øyepål                        2                      20g

  80.  Ål                               5                      310g

  81.  Ålekvabbe                  1                      19,73g

   

  Total:                                     816

   

  Turer: 84

 4. Årstotal:                    

   

  1. 5ttb                             1                      35g

  2. Abbor                         35                    460g

  3. Bekkerøye                  1*                    42g

  4. Berggylt                     3                      540g

  5. Bergkutling                2                      0,5g

  6. Bergnebb                    28                    35g

  7. Blåkjeft                      1                      710g

  8. Blåstål/rødnebb         4/2                  144g

  9. Brasme                       3                      146,1g

  10. Brosme                       2                      4700g

  11. Dvergmalle                1                      104,5g

  12. Dvergulke                  9                      99g

  13. Fjesing                       8                      230g

  14. Flire                           4                      182g

  15. Fløyfisk                      7                      111g

  16. Gapeflyndre               5                      132g

  17. Gjedde                        2                      1864g

  18. Gjørs                          1*                    420g

  19. Gressgylt                    6                      72g

  20. Grønngylt                   3                      72g

  21. Gullbust                     1*                    81g

  22. Gullfisk                      13                    680g

  23. Havål                          1*                    13800g

  Horngjel                     1

  1. Hork                           3                      30g

  2. Hvitfinnet steinulke   2                      3,3g    

  3. Hvitting                      39                    860g

  4. Hågjel                        4                      510g

  5. Karpe                         5                      2230g

  6. Karuss                        2                      1260

  7. Knurr                          11                    373g

  8. Kolje                          2                      180g

  9. Krøkle                        23*                  8,1g

  10. Langhalet langebarn  2                      26g

  11. Laue                           34                    13,8g

  12. Leirkutling                 1*                    0.54g

  13. Lomre                        5                      531g

  14. Lusuer                        6                      200g

  15. Makrell                      89                    300

  16. Mort                           17                    149g

  17. Nipigga stingsild       1                      1,4g

  18. Nordlig knurrulke      1*                    18,3

  19. Paddetorsk                 1*                    300+g

  20. Piggvar                       1*                    460g

  21. Regnbueørret             3*                    84,4g

  22. Regnlaue                    9                      2,2g

  23. Rognkjeks                  1*                    16,5g¨

  24. Rødflekka kutling      1                      22,6g

  25. Rødgjellet solabbor   9                      40g

  26. Rødknurr                    1                      245g

  27. Rødspette                   7                      1010g

  28. Sandflyndre               44                    336g

  29. Sandkryper                 1                      6,64g

  30. Sandkutling                9                      3,7g

  31. Sei                              26                    4040g

  32. Sik                              11                    1170g

  33. Skrubbe                      12                    450g

  34. Spisskate                    2*                    12200g

  35. Stam                           14*                  450g

  36. Steinbit                      1                      446g

  37. Steinsmett                  7*                    5,1g

  38. Suter                           14                    715g

  39. Svartkutling               13                    25g

  40. Sypike                        37                    142g

  41. Sørv                            30                    163g

  42. Tangkutling                1                      0,6g

  43. Tangkvabbe                2                      64g

  44. Torsk                          75                    6000g

  45. Trepigget stingsild     1                      2,4g

  46. Tunge                         3*                    1100g

  47. Vanlig ulke                 8                      400g

  48. Vederbuk                    3                      1080g

  49. Ørekyte                      9                      6g

  50. Ørret                           11                    290g   

  51. Øyepål                        1                      20g

  52. Ål                               5                      310g

  53. Ålekvabbe                  1                      19,73g

   

  Total:                                      765

   

  Turer: 79

  1. 5ttb                                     1                           35g
  2. Abbor                                 33                         460g
  3. Bekkerøye                         1*                         42g
  4. Berggylt                             3                           540g
  5. Bergkutling                       2                           0,5g
  6. Bergnebb                           28                         35g
  7. Blåkjeft                              1                           710g
  8. Blåstål/rødnebb               2/2+                     144g
  9. Brasme                               3                           146,1g
  10. Brosme                              1                           4700g
  11. Dvergmalle                       1                           104,5g
  12. Dvergulke                          9                           99g
  13. Fjesing                                7                           230g
  14. Flire                                    4                           182g
  15. Fløyfisk                               7                           111g
  16. Gapeflyndre                      5                           132g
  17. Gjedde                               2                           1864g
  18. Gjørs                                   1*                         420g
  19. Gressgylt                           6                           72g
  20. Grønngylt                          3                           72g
  21. Gullbust                             1*                         81g
  22. Gullfisk                               13                         680g
  23. Horngjel                             1
  24. Hork                                   3                           30g
  25. Hvitfinnet steinulke        2                           3,3g      
  26. Hvitting                              19+                       741g
  27. Karpe                                  5                           2230g
  28. Karuss                                2                           1260
  29. Knurr                                  5                           373g
  30. Kolje                                   1
  31. Krøkle                                 23*                       8,1g
  32. Langhalet langebarn       2                            26g
  33. Laue                                   26                         13,8g
  34. Leirkutling                         1*                         0.54g
  35. Lomre                                5                           531g
  36. Lusuer                                1                           200g
  37. Makrell                              48+                       300
  38. Mort                                   17                         149g
  39. Nipigga stingsild              1                           1,4g
  40. Nordlig knurrulke            1*                         18,3
  41. Paddetorsk                        1*                         300+g
  42. Regnbueørret                   3*                         84,4g
  43. Regnlaue                           9                           2,2g
  44. Rognkjeks                          1*                         16,5g¨
  45. Rødflekka kutling            1                           22,6g
  46. Rødgjellet solabbor        9                           40g
  47. Rødspette                          7+                         1010g
  48. Sandflyndre                       41+                       336g
  49. Sandkryper                        1                           6,64g
  50. Sandkutling                       9                           3,7g
  51. Sei                                       22                         660g
  52. Sik                                       11                         1170g
  53. Skrubbe                              12                         450g
  54. Stam                                   14*                       450g
  55. Steinbit                               1                           446g
  56. Steinsmett                         7*                         5,1g
  57. Suter                                   14                         715g
  58. Svartkutling                       13                         25g
  59. Sypike                                 34+                       142g
  60. Sørv                                    24                         163g
  61. Tangkutling                       1                           0,6g
  62. Tangkvabbe                      2                           64g
  63. Torsk                                  53+                       6000g
  64. Trepigget stingsild           1                           2,4g
  65. Vanlig ulke                        8                           400g
  66. Vederbuk                           3                           1080g
  67. Ørekyte                              9                           6g
  68. Ørret                                  11                         290g     
  69. Øyepål                               1                           20g
  70. Ål                                         5                           310g
  71. Ålekvabbe                         1                           19,73g

   

  Total:                                                628+

   

  (+)Totalt antall makrell, sypiker, sandflyndrer, blåstål, spetter, knurr, torsk og hvitting fra Langesund er ikke telt opp! (får se hvor langt vi kommer før nyttår...)

   

 5. Hva skal du bruke vaderne til? Hvis det er snakk om Sommerfiske der du skal fly rundt og delje sluk eller flue etter ørreten er pustene vadere å anbefale. Hvis du skal ut og vasse midtvinters etter sjøørret eller rare småfisk i mørket villle jeg gått for neoprene (eks Abu sine som selges for en snau høvding hos Jula).

  1. 5ttb                                     1                           35g

  2. Abbor                                 33                         460g

  3. Bekkerøye                         1*                         42g

  4. Berggylt                             3                           540g

  5. Bergkutling                       2                           0,5g

  6. Bergnebb                           28                         35g

  7. Blåstål/rødnebb               2/2                       144g

  8. Brasme                               3                           146,1g

  9. Dvergmalle                       1                           104,5g

  10. Dvergulke                          9                           99g

  11. Fjesing                                6                           230g

  12. Flire                                    4                           182g

  13. Fløyfisk                               6                           111g

  14. Gapeflyndre                      5                           132g

  15. Gjedde                               2                           1864g

  16. Gjørs                                   1*                         420g

  17. Gressgylt                           6                           72g

  18. Grønngylt                          3                           72g

  19. Gullbust                             1*                         81g

  20. Gullfisk                               13                         680g

  21. Horngjel                             1

  22. Hork                                   3                           30g

  23. Hvitfinnet steinulke        2                           3,3g      

  24. Hvitting                              19                         741g

  25. Karpe                                  5                           2230g

  26. Karuss                                2                           1260

  27. Knurr                                  5                           373g

  28. Kolje                                   1

  29. Krøkle                                 23*                       8,1g

  30. Langhalet langebarn       2                           26g

  31. Laue                                   26                         13,8g

  32. Leirkutling                         1*                         0.54g

  33. Lomre                                5                           531g

  34. Makrell                              48                         300

  35. Mort                                   17                         149g

  36. Nipigga stingsild              1                           1,4g

  37. Nordlig knurrulke            1*                         18,3

  38. Paddetorsk                        1*                         300+g

  39. Regnbueørret                   3*                         84,4g

  40. Regnlaue                           9                           2,2g

  41. Rognkjeks                          1*                         16,5g¨

  42. Rødflekka kutling            1                           22,6g

  43. Rødgjellet solabbor        9                           40g

  44. Rødspette                          7                           1010g

  45. Sandflyndre                       41                         336g

  46. Sandkryper                        1                           6,64g

  47. Sandkutling                       9                           3,7g

  48. Sei                                       22                         660g

  49. Sik                                       11                         1170g

  50. Skrubbe                              11                         450g

  51. Stam                                   14*                       450g

  52. Steinbit                               1                           446g

  53. Steinsmett                         7*                         5,1g

  54. Suter                                   9                           715g

  55. Svartkutling                       13                         25g

  56. Sypike                                 34                         142g

  57. Sørv                                    22                         163g

  58. Tangkutling                       1                           0,6g

  59. Tangkvabbe                      2                           64g

  60. Torsk                                  53                         6000g

  61. Trepigget stingsild           1                           2,4g

  62. Vanlig ulke                        8                           400g

  63. Vederbuk                           3                           1080g

  64. Ørekyte                              9                           6g

  65. Ørret                                  11                         290g     

  66. Ål                                         4                           310g

  67. Ålekvabbe                         1                           19,73g

   

  Total:                                                612

  1. 5ttb                                     1                           35g

  2. Abbor                                 32                         170g

  3. Bekkerøye                         1*                         42g

  4. Berggylt                             3                           540g

  5. Bergnebb                           28                         35g

  6. Blåstål/rødnebb               2/2                       144g

  7. Brasme                               3                           146,1g

  8. Dvergmalle                       1                           104,5g

  9. Dvergulke                          9                           99g

  10. Fjesing                                6                           230g

  11. Flire                                    4                           182g

  12. Fløyfisk                               6                           111g

  13. Gapeflyndre                      5                           132g

  14. Gjedde                               2                           1864g

  15. Gjørs                                   1*                         420g

  16. Gressgylt                           6                           72g

  17. Grønngylt                          3                           72g

  18. Gullbust                             1*                         81g

  19. Gullfisk                               13                         680g

  20. Hork                                   3                           30g

  21. Hvitfinnet steinulke        2                           3,3g      

  22. Hvitting                              19                         741g

  23. Karpe                                  4                           2230g

  24. Karuss                                2                           1260

  25. Knurr                                  5                           373g

  26. Kolje                                   1

  27. Krøkle                                 23*                       8,1g

  28. Langhalet langebarn       2                           26g

  29. Laue                                   26                         13,8g

  30. Leirkutling                         1*                         0.54g

  31. Lomre                                5                           531g

  32. Makrell                              37                         300

  33. Mort                                   17                         149g

  34. Nipigga stingsild              1                           1,4g

  35. Nordlig knurrulke            1*                         18,3

  36. Paddetorsk                        1*                         300+g

  37. Regnbueørret                   3*                         84,4g

  38. Regnlaue                           9                           2,2g

  39. Rognkjeks                          1*                         16,5g¨

  40. Rødflekka kutling            1                           22,6g

  41. Rødgjellet solabbor        9                           40g

  42. Rødspette                          7                           1010g

  43. Sandflyndre                       41                         336g

  44. Sandkryper                        1                           6,64g

  45. Sandkutling                       9                           3,7g

  46. Sei                                       21                         660g

  47. Skrubbe                              11                         450g

  48. Stam                                   14*                       450g

  49. Steinbit                               1                           446g

  50. Steinsmett                         7*                         5,1g

  51. Suter                                   3                           715g

  52. Svartkutling                       13                         25g

  53. Sypike                                 34                         142g

  54. Sørv                                    20                         163g

  55. Tangkutling                       1                            0,6g

  56. Tangkvabbe                      2                           64g

  57. Torsk                                  46                         6000g

  58. Trepigget stingsild           1                           2,4g

  59. Vanlig ulke                        8                           400g

  60. Vederbuk                           3                           1080g

  61. Ørekyte                              9                           6g

  62. Ørret                                  8                           131g     

  63. Ål                                         4                           310g

  64. Ålekvabbe                         1                           19,73g

   

  Total:                                                566

  1. Abbor                                 32                         170g

  2. Bekkerøye                         1*                         42g

  3. Berggylt                             1

  4. Bergnebb                           27                         35g

  5. Blåstål/rødnebb               2/2                       144g

  6. Brasme                               3                           146,1g

  7. Dvergmalle                       1                           104,5g

  8. Dvergulke                          9                           99g

  9. 5ttb                                     1                           35g

  10. Fjesing                                6                           230g

  11. Flire                                    4                           182g

  12. Fløyfisk                               2                           111g

  13. Gapeflyndre                      5                           132g

  14. Gjedde                               1                           560g

  15. Gressgylt                           6                           72g

  16. Gjørs                                   1*                         420g

  17. Grønngylt                          3

  18. Gullbust                             1*                         81g

  19. Gullfisk                               10                         440g

  20. Hork                                   3                           30g

  21. Hvitfinnet steinulke        2                           3,3g      

  22. Hvitting                              19                         741g

  23. Karpe                                  4                           2230g

  24. Karuss                                2

  25. Knurr                                   5                           373g

  26. Kolje                                   1

  27. Krøkle                                 23*                       8,1g

  28. Laue                                   26                         13,8g

  29. Leirkutling                         1*                         0.54g

  30. Lomre                                5                           531g

  31. Makrell                              17

  32. Mort                                   17                         149g

  33. Nipigga stingsild              1                           1,4g

  34. Nordlig knurrulke            1*                         18,3

  35. Paddetorsk                        1*                         300+g

  36. Regnbueørret                   3*                         84,4g

  37. Regnlaue                           7                           2,2g

  38. Rognkjeks                          1*                         16,5g¨

  39. Rødgjellet solabbor        9                           40g

  40. Rødspette                          7                           1010g

  41. Sandflyndre                       11                         336g

  42. Sandkutling                       9                           3,7g

  43. Sei                                       18                         660g

  44. Skrubbe                              11                         450g

  45. Stam                                   14*                       450g

  46. Steinbit                               1                           446g

  47. Steinsmett                         7*                         5,1g

  48. Suter                                   2                           36g

  49. Svartkutling                       11                         25g

  50. Sypike                                 33                         142g

  51. Sørv                                    10                         163g

  52. Tangkutling                       1

  53. Tangkvabbe                      2                           64g

  54. Torsk                                  43                         6000g

  55. Trepigget stingsild           1                           2,4g

  56. Vanlig ulke                        6                           400g

  57. Vederbuk                           3                           1080g

  58. Ørekyte                              9                           6g

  59. Ørret                                  7                           131g     

  60. Ål                                         4

  61. Ålekvabbe                         1                           19,73g

  Uidentifisert yngel          3

   

  Total:                                                476

  • Like 1
  1. Abbor                                 32                         170g
  2. Bekkerøye                         1*                         42g
  3. Berggylt                             1
  4. Bergnebb                           27                         35g
  5. Blåstål/rødnebb               2/2                       144g
  6. Brasme                               3                           146,1g
  7. Dvergmalle                       1                           104,5g
  8. Dvergulke                          9                           99g
  9. 5ttb                                     1                           35g
  10. Fjesing                                6                           230g
  11. Flire                                    4                           182g
  12. Fløyfisk                               2                           111g
  13. Gapeflyndre                      5                           132g
  14. Gjedde                               1                           560g
  15. Gressgylt                           6                           72g
  16. Gjørs                                   1*                         420g
  17. Grønngylt                          3
  18. Gullbust                             1*                         81g
  19. Gullfisk                               10                         440g
  20. Hork                                   3                           30g
  21. Hvitfinnet steinulke        2                           3,3g      
  22. Hvitting                              19                         741g
  23. Karpe                                  4                           2230g
  24. Karuss                                2
  25. Knurr                                   5                           373g
  26. Kolje                                   1
  27. Krøkle                                 23*                       8,1g
  28. Laue                                   26                         13,8g
  29. Leirkutling                         1*                         0.54g
  30. Lomre                                5                           531g
  31. Makrell                              37
  32. Mort                                   17                         149g
  33. Nipigga stingsild              1                           1,4g
  34. Nordlig knurrulke            1*                         18,3
  35. Paddetorsk                        1*                         300+g
  36. Regnbueørret                   3*                         84,4g
  37. Regnlaue                           7                           2,2g
  38. Rognkjeks                          1*                         16,5g¨
  39. Rødgjellet solabbor        9                           40g
  40. Rødspette                          7                           1010g
  41. Sandflyndre                       11                         336g
  42. Sandkutling                       9                           3,7g
  43. Sei                                       18                         660g
  44. Skrubbe                              11                         450g
  45. Stam                                   14*                       450g
  46. Steinbit                               1                           446g
  47. Steinsmett                         7*                         5,1g
  48. Suter                                   2                           36g
  49. Svartkutling                       11                         25g
  50. Sypike                                 33                         142g
  51. Sørv                                    10                         163g
  52. Tangkutling                       1
  53. Tangkvabbe                      2                           64g
  54. Torsk                                  43                         6000g
  55. Trepigget stingsild           1                           2,4g
  56. Vanlig ulke                        6                           400g
  57. Vederbuk                           3                           1080g
  58. Ørekyte                              9                           6g
  59. Ørret                                  7                           131g     
  60. Ål                                         4
  61. Ålekvabbe                         1                           19,73g

  Uidentifisert yngel          3

   

  Total:                                                496

 6. Tror stanga og snella du har passer flott til det havfisket du beskriver, men til dorging er det ikke noe særlig. Jeg ville beholt havfiskesetter og handla meg et billig sett til dorging. Du får ei grei trollingstang under 500 kroner (ned i 2-300 innimellom) og ei billig multiplikatorsnelle i størrelse ala ambassadeur 7000 koster ikke mange kronene.. Dette oppsettet holder til det meste, men jeg ville lagt mer penger i det om planen er å dorge etter kveite.

   

 7. Art                                          Antall             Største veide eksemplar

   

  1.     Abbor                         12                    170g

  2.     Bekkerøye                  1*                    42g

  3.     Bergnebb                    8                      35g

  4.     Blåstål/rødnebb         1                      144g

  5.     Brasme                       3                      146,1g

  6.     Dvergmalle                1                      104,5g

  7.     Dvergulke                  9                      99g

  8.     5ttb                             1                      35g

  9.     Fjesing                       6                      230g

  10.  Flire                           1                      31,4g

  11.  Fløyfisk                      2                      111g

  12.  Gapeflyndre               5                      132g

  13.  Gjedde                        1                      560g

  14.  Gressgylt                    6                      72g

  15.  Gjørs                          1*                    420g

  16.  Grønngylt                   1

  17.  Gullfisk                      3                      160g

  18.  Hork                           3                      30g

  19.  Hvitfinnet steinulke   1                      3,3g    

  20.  Hvitting                      17                    741g

  21.  Knurr                          5                      373g

  22.  Kolje                          1

  23.  Krøkle                        23*                  8,1g

  24.  Laue                           22                    13,8g

  25.  Leirkutling                 1*                    0.54g

  26.  Lomre                        5                      531g

  27.  Mort                           17                    149g

  28.  Nipigga stingsild       1                      1,4g

  29.  Nordlig knurrulke      1*                    18,3

  30.  Paddetorsk                 1*                    300+g

  31.  Regnbueørret             3*                    84,4g

  32.  Rognkjeks                  1*                    16,5g¨

  33.  Rødgjellet solabbor   9                      40g

  34.  Rødspette                   6                      1010g

  35.  Sandflyndre               11                    336g

  36.  Sandkutling                9                      3,7g

  37.  Sei                              12                    660g

  38.  Skrubbe                      11                    450g

  39.  Stam                           14*                  450g

  40.  Steinbit                      1                      446g

  41.  Steinsmett                  7*                    5,1g

  42.  Suter                           2                      36g

  43.  Svartkutling               1                      25g

  44.  Sypike                        26                    142g

  45.  Sørv                            6                      163g

  46.  Tangkvabbe                2                      64g

  47.  Torsk                          18                    6000g

  48.  Trepigget stingsild     1                      2,4g

  49.  Vanlig ulke                 6                      400g

  50.  Vederbuk                    1                      530g

  51.  Ørekyte                      4                      6g

  52.  Ørret                           1                      131g   

  53.  Ålekvabbe                  1                      19,73g

   

  Total:                                      308

  Turer:                                     32

  Vassfis:                                  3

   

  *=Ny 2017 (9)

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.