Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/29/18 in all areas

  1. 1 point
    Hei, elvene er greie å lese. Biter best der hvor det er litt dypt og en del strøm, elvene er så små nå at i dypkulpene er fisket best. Fiskekort for atna kan du kjøpe på Atnasjø kafe, fiskekort for fluefiskesona i Grimsa kan du kjøpe på Grimsbu camp. Flue fisker desidert best i år, gullfarget sluk med tøff gange på 2.plass. Prøv deg frem med det du tror på, men husk å hold deg innenfor de sære fiskereglene for bestemte plasser.